AER Summer school 2013 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AER Summer school 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
AER Summer school 2013

play fullscreen
1 / 21
AER Summer school 2013
184 Views
Download Presentation
yuval
Download Presentation

AER Summer school 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AER Summer school 2013 Sörmland, Sweden

 2. AER Summer school 2013 • Planering • Landsting—regionförbund • 11 11 11 • Bryssel SSOC 2012 februari • Mariefred?? • Nyköping!!!

 3. AER Summer school 2013 Samarbetspartners Regionförbundet Sörmland AER sekretariat SSOC STUA (Sörmlandsturism) Landstinget Nyköpings kommun

 4. Democracy and regions

 5. Employment and environment

 6. Target: The young generation

 7. Your dreams Leave Sörmland with your individual action plan

 8. AER Summer school 2013 • Hur gick det?? • 120 anmälda • 18 länder • 60-40 yngre äldre

 9. AER Summer school 2013 • Föreläsningar • Work-Shops • Fritidsaktiviteter • Samvaro • Nöjen

 10. AER Summer school 2013 Opening

 11. AER Summer school 2013 • FöreläsningTomas Kåberger • Europeanlocal action in a worldofsustainable progress • Workshops • Green washing Flevoland • Global challengeslocal action Olomouc, Eskilstuna • Study visit Öknaskolan • Naturalresource management • SustainableDevelopement

 12. President Hande Özalan Botzali och Tomas Kåberger

 13. AER Summer school 2013 • Studiebesök Öknaskolan

 14. AER Summer school 2013 • Fritidsaktivitet

 15. AER Summer school 2013 • Bankett Nyköpings hus

 16. AER Summer school 2013 • Yoomi Rehnström • Committé of regions • New skills for jobs and education • Make your dreams come true Flevoland, Azores • Green action YRN

 17. AER Summer school 2013 • Charlotta Melander • Prof Jönköping/Toronto • Regional developement and New KnowledgeEconomy • Interregional actions for green growthMaramures Eskilstuna energi och miljö NYBY AVFALLSANLÄGGNING N

 18. AER Summer school 2013 • Lotta Finstorp Riksdagsman Flen • Pierre Schellekens Chef Svenska EU-kommissionen • How is cooperation between local, regional, national and EU-level

 19. Farewell!!

 20. AER Summer school 2013 • http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9Gu-oTZ3UoI