sledov n poporodn ho obdob u krav n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sledování poporodního období u krav PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sledování poporodního období u krav

play fullscreen
1 / 30

Sledování poporodního období u krav

552 Views Download Presentation
Download Presentation

Sledování poporodního období u krav

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sledování poporodního období u krav Jiří Davídek

 2. Kritické body pro úspěšné zvládnutí poporodního období • Období konce laktace-tělesná kondice, zdraví • Stání na sucho a zvláště příprava na porod- minimalizace stresu, výživa jako prevence metabolických poruch a udržení imunitních funkcí- Zde se rozhoduje o úspěchu • Poporodní období- včasná detekce a správná léčba nemocných krav- zde se dá snížit riziko neúspěchu

 3. 6 bodů ovlivňující výskyt puerperálních onemocnění • Místo u žlabu • Minimální přesuny mezi kotci • Komfort před otelením a po otelení • Pohodlný a bezpečný povrch ležení • Zdraví končetin • Efektivní monitoring a včasná identifikace krav, které potřebují zvýšenou péči

 4. Přístup ke žlabu

 5. Profil sociálního neklidu ve skupině Naskladňování 1x týdně etc…. Naskladňování denně Naskladňování 1x

 6. Možnosti ustájení=zajištění pohody zvířat • Musí být čisté, suché, dobře větratelné • Boxové ustájení obsazeno maximálně z 85% kapacity • Napáječky dostatečně kapacitní a dvě na jednu skupinu • Rozměry na krávu u volného ustájení: • Suché – 7.5 m2 • Příprava porod – 9.5 - 13 m2 • Porodna - 13 m2 • Místo u žlabu 76 cm na krávu • Dobrá pohoda krav • Dobrá podlaha

 7. Kontrola krávy po porodu • Zkontrolujte porodní cesty zda nejsou poraněné nebo zda se nejedná o porod dvojčat • Dobrovolný teplý nápoj matce, starším kravám podat vápníkové preparáty • Oxytocin na dočištění?? • Zaznamenejte průběh porodu

 8. Výhřez dělohy • Udržujte krávu v čistotě a vlhčete dělohu aby neoschla • Volejte veterináře

 9. Prevence výhřezu • Postavte krávu co nejrychleji • Dejte oxytocin, zvláště u obtížných porodů pak NSAID • Podejte vápník • Pokud je otlačená, dejte do rukavice led a vsuňte do porodních cest • Pokud kráva neustále tlačí volejte veterináře

 10. Další nemoci puerperia • Hypokalcemie-krávy v prvních 3 dnech po porodu, třes, vlnivá chůze až ulehnutí, bez teploty a bez zranění z porodu, které by to vysvětlovalo • Perorální nebo injekční aplikace vápníku, intravenosní aplikace zvyšuje riziko relapsu, vypíná parathormon, nastartuje kalciticin, za 12-13 hodin může znovu ležet, nepodávat společně Ca+ glukosu • Ketosa-ztráta tělesné kondice, zaprášená kráva nezdravě vypadající kráva, někdy zápach po acetonu, ketolátky v moči, mléku i krvi, • Drenčování – infuse 40% glukosy vede k hyperglykemii, u časné ketosy nepodávat kortikoidy • Dislokace slezu- snížení nádoje, ketosa, trus atypický často pastovitý, někdy průjem, typický zvuk při poklepu • Drenčování, operace • Metritis-horečka, zapáchající výtok • Antibiotika celkově • Mastitis-NK test, klinické příznaky • Léčba nebo brakace • Pneumonie-kráva má alespoň dva tyto příznaky-horečku, netypický výtok z nosu, kašel • Léčba antibiotiky- nejlépe prodloužená • Poranění nebo kulhání-po obtížném telení problémy se zadními nohami, nevstanou, když je poraněná noha vespod, rozjíždějí se, nebo překlubuje ve spěnce • Separace. NSAID brakace • Enteritis- teplota a vodnatý průjem bez dalších příznaků • Drenčování • Dehydratace- krávy s mastitidou, metritidou nebo závažným zápalem plic, zapadající oči, kožní řasa na krku se nevrací do normální polohy do 5 minut • Drenčování Cílem je rychlý návrat k normálnímu příjmu sušiny a k dobré dojivosti

 11. „Nenormální“otelená kráva • Krávy, které vyžadují zvýšenou pozornost: • Obtížné porody nebo porody s nutností zásahu • Krávy které porodily dvojčata • Porody mrtvých telat • Puerperální paréza • Zadržené plodové obaly • Starší krávy • Krávy které nežerou, spadly s mlékem • Cílem je včasná identifikace problémů

 12. Využití rektálních teplot • Cíl programu otelených krav je rychlá identifikace nemocných krav • Tělesná teplota je citlivý a časný indikátor onemocnění • Zvýšená teplota • Injekční antibiotika • Nesteroidni antiflogistika

 13. Využití kontroly ketolátek • Moč nebo krev? • Moč- výrazně levnější, kvalitativní, méně přesná, obtížný odběr • Krev-dražší, kvantitativní, přesnost srovnatelná s laboratorní analýzou, jednoduchý odběr • Možnosti terapie- drenčování

 14. Navržený postup při kontrole otelených krav

 15. Nálevy • Doplnění ztráty tekutin po porodu • Zvetšení objemu bachoru po vypuzení plodu a plodových vod, zaplnění prostoru a tím zábrana přesunutí slezu • Doplnění makrominerálů a prekursodů glukosy • Prevence puerperálních onemocnění , prospěšné pravděpodobně všem kravám, velký význam u problémových

 16. Nálev propylen glykolu 250 ml 2x denně Burhans et al., 1997

 17. Nálev propylen glykolu 250 ml 2x denně Burhans et al., 1997

 18. Vliv způsobu aplikace propylen glykolu na hladinu inzulínu • Pokud chceme snížit lipomobilizaci potřebujeme rychle zvýšit hladinu glukosy a inzulínu • Krmení propylen glykolu zamíchaného v TMR nebo politím TMR nedocílíme tohoto prudkého nárůstu glukosy a insulinu • Pouze zamícháním propylen glykolu do směsi která byla nasypána na TMR nebo nálevy bylo dosaženo nárůstu insulinu. • Nálevy zajišťují příjem propylen glykolu i u krav, které dostatečně nežerou, tedy u těch zvířat, které to nejvíc potřebují

 19. Kvasinkové kultury • Navrhované funkce: • Stimulace bakterií trávících vlákninu • Snížení produkce kyseliny mléčné • Stabilizace prostředí bachoru

 20. Pravidla používání kvasinek • Množství: 25 až 120 gramů/krávu/den • Strategie: Příprava porod a otelenékrávy, krávy které nežerou, špatný objem, tepelný stresa nemocné krávy • Stav: Doporučeno, zvláště pro krávy před porodem a po porodu

 21. Zadržené lůžko • Tradiční přístup: Manuální odstranění a aplikace intrauterinních antibiotik • Snížené procento březosti • Prodloužení servis periody • Nová teorie: Selhání imunitního systému • Sledování teploty • Aplikace antibiotik, pokud je to nezbytné

 22. Léčba antibiotiky injekční versus intrauterinní • Intrauterinní terapie • Inaktivace organickou hmotou • Rezistence bakterií na oxytetracyklin • Nebezpečí inhibičních látek mléka • Horší efektivita léčby infekce hlubších tkání dělohy • Injekční terapie (Ceftiofur, Penicillin) • Dobrý průnik tkáněmi • Klinické pokusy ukazují na dobrou efektivitu • Bez ochranných lhůt (Ceftiofur)

 23. Léčba endometritid • Problematická je vlastní diagnostika založená na výtoku nažloutlého hnisu z pohlavních orgánů krávy po 30 dnu laktace, často v době, kdy chceme krávu inseminovat • Výtok z pochvy • Výtok z dělohy • Tradičním způsobem je výplach dělohy antibiotiky nebo dezinfekčními prostředky • Antibiotika jsou velmi často neúčinná, protože se v děloze již nenacházejí prvotní původci zánětu • Jodové preparáty způsobují lokální zánět děložní sliznice s následným uvolněním prostaglandinů, které způsobí luteolýzu • Zásadní otázkou je, zda je nutné pro spuštění luteolýzy poškodit děložní sliznici!!!

 24. Nemoci puerperia Jak závažný je tento problém?

 25. Vliv nemocí na reprodukci Gaurd, 1998

 26. Návrh péče o poporodní období • Všem kravám podat dobrovolný poporodní nápoj • Všechny krávy na 3 a další laktaci dostanou ihned po porodu peroráloně vápník jako prevenci ulehnutí. • Měřit tepoty všem oteleným kravám prvních 10 dní (alternativně 3-5-10 den). Pokud teplota přesáhne 39,5°C aplikovat antibiotika (penicilin, Excenel, Efficur, Naxcel..) do vymizení tepoty, minimálně však 5 dnů. Pokud teplota neklesne po 3 injekci aplikovat nesteroidní antiflogistika (Flunixin, Meflosyl, Metacam, Rimadylcattle). Pokud teplota přetrvává i nadále nebo pokud kráva nedosahuje vysoké užitkovosti použít lék druhé volby-tetracykliny. • Kravám budou měřeny ketolátky v krvi 5. a 10. den po otelení, a pokud bude zjištěna ketosa (nad 1,2 mmol/l BHB , budou drenčoványnálevy 40l vody a 300 ml propylenglykol nebo YMCP, případně obojí do doby, než ketolátky klesnou pod 1,2 mmol/l, minimálně 3 dny. • U všech krav provézt NK test 3.-4. den po otelení a na jeho základě krávu převézt mezi dojící pokud je kráva zdravá, • pokud je NK test positivní pak začít s intenzivní léčbou u krav bez závažných problémů s mastitidami a somatickými buňkami v předchozí laktaci • pokud je NK test positivní pak krávy vyřadit pokud měly v předchozí laktaci opakované klinické záněty nebo vysoký počet somatických buněk (dlouhodobě nad 200 000). • Sledovat celkový vzhled krav v prvních 10 dnech života a všechny nemocně vypadající i při normální teplotě dále nechat vyšetřit na obsah ketolátek i, a pokud kráva nenasadí očekávanou užitkovost nebo pokud nasadí vysokou dojivost a v krátké době spadne s užitkovostí přednostně vyšetřit na přesunutý slez. Pokud se vyskytne jiný problém (například paznehty) urychleně zajistit léčbu.

 27. Děkuji za pozornost