Download
ok 13 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OK 13 PowerPoint Presentation

OK 13

113 Views Download Presentation
Download Presentation

OK 13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. OK 13

  2. Ok 13 • Der kunne ikke opnås enighed i KTO om de generelle lønstigninger • Evt. lønstigninger skal forhandles hjem ved BUPL egne forhandlinger • Der er enighed om følgende KTO krav: Tryghed

  3. KTO krav • Tryghed • Barselsorlov til mænd • Seniorrettigheder • Bedre vilkår til TR og arbejdsmiljørepræsentanter

  4. KL krav • Reduktion i antallet af TR beskyttede medarbejdere • Aldersgrænsen for retten til seniordage skal løftes • Den 6 ferieuge skal sidestilles med de øvrige ferieuger

  5. KL krav til BUPL • Ændringer omkring den lokale løndannelse • Arbejdstid (plustid) • Alders grænsning for seniordage • Lønstigninger gives som frit valgs ordninger

  6. Første forhandling • Reallønssikring og ligeløn • Ret til fuldtid • Kompetenceudvikling • Pædagoger i folkeskolen

  7. KL tilbagemelding • Afvisning af: - ret til fuldtidsbeskæftigelse - ret til kompetenceudvikling - afvisning af ligeløn (skævdeling) - pædagoger i folkeskolen. KL afventer - resultatet af forhandlinger af lærenes arbejdstid

  8. Forløb • Der er nedsat en række tekniske arbejdsgrupper • Ny politisk forhandling i februar