Schematy realizacji przedsi wzi budowlanych
Download
1 / 19

SCHEMATY REALIZACJI PRZEDSI?WZI?? BUDOWLANYCH - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

SCHEMATY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH. DR INŻ. MICHAŁ KRZEMIŃSKI. CHARAKTERYSTYKA SCHEMATÓW REALIZACYJNYCH – PODZIAŁ: POLSKIE SCHEMATY TRADYCYJNE WSPÓŁCZESNE SCHEMATY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO, STOSOWANE W KRAJACH O ROZWINĘTEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SCHEMATY REALIZACJI PRZEDSI?WZI?? BUDOWLANYCH' - makani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Schematy realizacji przedsi wzi budowlanych

CHARAKTERYSTYKA SCHEMATÓW REALIZACYJNYCH – PODZIAŁ:

 • POLSKIE SCHEMATY TRADYCYJNE

 • WSPÓŁCZESNE SCHEMATY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO, STOSOWANE W KRAJACH O ROZWINĘTEJ GOSPODARCE RYNKOWEJGeneralny wykonawca

Inwestor

Projektant

Nadzór Inwestorski

Generalny Wykonawca

Generalny Wykonawca


Inwestor zast pczy

Inwestor

Inwestor

Zastępczy

Projektant

Generalny Wykonawca

Inwestor Zastępczy


Wykonawstwo cz ciowe

Inwestor

Projektant

Wykonawstwo Częściowe A

Wykonawstwo Częściowe B

Wykonawstwo Częściowe C

Wykonawstwo Częściowe D

Wykonawstwo Częściowe


Generalny realizator inwestycji gri

Inwestor

Konsultant

Generalny Realizator Inwestycji – GRI

NadzórInwestorski

Projektant

Wykonawcy

Generalny Realizator Inwestycji - GRI

Konsultant – może nim być projektant określa przedmiot inwestycji, koncepcję programowo – funkcjonalną, standardy wykonania – pozwala to na powołanie GRI


Kontrakt menad erski

Inwestor

Organizacja Kontraktu Menadżerskiego

Konsultant

Opcja Nadzór

Kierownik Kontraktu

Kierownik Budowy

Projektant

Inspektorzy Nadzoru

Wykonawcy

Dostawcy

Kontrakt Menadżerski


Schematy realizacji przedsi wzi budowlanych

WSPÓŁCZESNE SCHEMATY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO, STOSOWANE W KRAJACH O ROZWINĘTEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ


Design bit build d b b projekt przetarg budowa

Zamawiający BUDOWLANEGO, STOSOWANE W KRAJACH O ROZWINĘTEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ

Konsultantt

Wykonawca

Design – Bit – Build (D-B-B)Projekt – Przetarg - Budowa

Zasada podstawowa to powierzenie prac projektowych i wykonania odrębnym jednostkom.

Zalety: Z uwagi na powstanie kompletnego projektu możliwe jest poznanie przybliżonego kosztu inwestycji przed jej rozpoczęciem, możliwa jest także analiza czasowa a także sprawdzenie czy zamawiającego stać na wykonanie np. obiektu.

Wady: Dużą wadą jest duży czas jaki upływa od momentu podjęcia decyzji o budowie do momentu rozpoczęcia robót (czas projektowania i wykonywania realnego budżetu przedsięwzięcia)


Construction management cm zarz dzanie budow

Zamawiający BUDOWLANEGO, STOSOWANE W KRAJACH O ROZWINĘTEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ

Zarządzający budową

Konsultant

Wykonawca

Construction Management (CM)Zarządzanie Budową


Schematy realizacji przedsi wzi budowlanych

 • Zadania Zamawiającego: BUDOWLANEGO, STOSOWANE W KRAJACH O ROZWINĘTEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ

 • Zatwierdzaniem zapytań ofertowych i wyborem głównego konsultanta i zarządcy budowy, wykonawców branżowych i dostawców wyposażenia inwestycji,

 • Realizacji zapłat na mocy wszystkich zawartych kontraktów,

 • Wydawaniem poleceń zmian, żądaniem ofert na zmiany i wydawaniem zgody na przedłużanie terminu ukończenia,

 • Zarządzaniem umowami z konsultantami i zarządca umowy,

 • Polecaniem podejmowania kroków przez zarządcę budowy takich jak nadrabianie opóźnień lub reakcja na uchybiania kontraktowe,

 • Zarządzaniem kontraktami na dostawy wyposażenia inwestycji.

 • Zadania Głównego Konsultanta:

 • Odpowiedzialność głównego konsultanta obejmuje opracowanie projektów wykonawczych, nadzorowanie budowy, koordynacje odbiorów oraz potwierdzanie istotnych postępów rzeczowych budowy dla kontroli harmonogramu i zatwierdzania płatności


Schematy realizacji przedsi wzi budowlanych

 • Zadania Zarządcy Budowy: BUDOWLANEGO, STOSOWANE W KRAJACH O ROZWINĘTEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ

 • Zarządca budową zatrudniony w fazie przygotowawczej przedsięwzięcia pełni funkcje doradcze dostarczając wskazówek, co do technologiczności rozwiązań konstrukcyjnych, wymaganych środków technicznych i ich dostępności, harmonogramu, oszacowań kosztów i warunków kontraktowych

 • W fazie realizacji robót Zarządca budowy jest przedstawicielem zamawiającego. Istotne znaczenie ma określenie w umowie o przedstawicielstwie, zakresu udzielonego pełnomocnictwa. Odpowiedzialność Zarządcy budowy na etapie przetargu i budowy obejmuje zwykle:

  • kierowanie przetargami na wybór wykonawców branżowych i analizę ofert,

  • zarządzanie budową przetargami jej zapleczem,

  • administrowanie kontraktami zawartymi przez zamawiającego z wykonawcami branżowymi oraz rozstrzyganie sporów.


Schematy realizacji przedsi wzi budowlanych

 • Zadania Wykonawców Branżowych: BUDOWLANEGO, STOSOWANE W KRAJACH O ROZWINĘTEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ

 • Wykonawcy branżowi odpowiadają za: opracowanie dokumentacji wykonawczej (a niekiedy również projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę), zarządzanie i nadzorowanie powierzonych im robót oraz dbanie o bezpieczeństwo na budowie.

 • Kontrakty na roboty branżowe są zawierane bezpośrednio przez zamawiającego z poszczególnymi wykonawcami branżowymi. Wymaga się jednak by wszyscy wykonawcy przyjmowali i wykonywali polecenia wydawane przez Zarządcę budowy. Dotyczy to wszystkich aspektów zarządzania kontraktem, włącznie z zarządzaniem jakością, harmonogramami i koordynacją między branżami, a także obowiązku udzielania wszelkiej pomocy niezbędnej dla dokonania inspekcji budowy przez głównego konsultanta.


Warianty w ramach schematu cm zarz dca budowy jako doradca

Zamawiający BUDOWLANEGO, STOSOWANE W KRAJACH O ROZWINĘTEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ

Zarządzający budową jako doradca

Konsultant

Wykonawca

Warianty w ramach schematu CMZarządca Budowy jako Doradca


Warianty w ramach schematu cm zarz dca budowy jako agent zamawiaj cego

Zamawiający BUDOWLANEGO, STOSOWANE W KRAJACH O ROZWINĘTEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ

Zarządzający budową jako agent

Wykonawca

Konsultant

Warianty w ramach schematu CMZarządca Budowy jako Agent Zamawiającego


Warianty w ramach schematu cm zarz dca budowy jako wykonawca

Zamawiający BUDOWLANEGO, STOSOWANE W KRAJACH O ROZWINĘTEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ

Zarządzający budową jako wykonawca

Konsultant

Warianty w ramach schematu CMZarządca Budowy jako Wykonawca


Design build d b projektuj buduj wariant kompleksowy

Zamawiający BUDOWLANEGO, STOSOWANE W KRAJACH O ROZWINĘTEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ

Jednostka

„Projektuj – Buduj”

Wykonawca

Konsultant

Design – Build (D-B)Projektuj – BudujWariant kompleksowy


Design build d b projektuj buduj wariant z konsultantem wst pnym

Konsultant wstępny BUDOWLANEGO, STOSOWANE W KRAJACH O ROZWINĘTEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ

Zamawiający

Jednostka

„Projektuj – Buduj”

Wykonawca

Konsultant

Design – Build (D-B)Projektuj – BudujWariant z Konsultantem Wstępnym