slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva er , og hva skal en ”Blimedno-arbeider” gjøre? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva er , og hva skal en ”Blimedno-arbeider” gjøre?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Hva er , og hva skal en ”Blimedno-arbeider” gjøre? - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Hva er , og hva skal en ”Blimedno-arbeider” gjøre?. Blimedno er en innovativ idé – noe helt nytt innenfor folkehelsetenkningen!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hva er , og hva skal en ”Blimedno-arbeider” gjøre?' - makana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hva er og hva skal en blimedno arbeider gj re
Hva er , og hva skal en ”Blimedno-arbeider” gjøre?
 • Blimedno er en innovativ idé – noe helt nytt innenfor folkehelsetenkningen!
 • En Blimedno-arbeiders oppgaver skal i noe grad gjenspeile det norske Barneombudets oppgaver - skal jobbe ut fra barns egne perspektiver og ønsker om lokale idretts- og aktivitetstilbud.
 • Skal samorganisere aktiviteter, helhetlig tenkning, jobbe mot politikere, skolevesen og lokale idrettsorganisasjoner, gi barna en stemme og medbestemmelsesrett.
 • Skal tilknyttes frisklivsentralen.
hvorfor
Hvorfor?
 • Veilederen for etablering og organisering av kommunale frisklivsentraler fra 2011 beskriver INGEN tiltak for barn og unge. Tiltak for barn omtales kun som ”mulige utviklingsområder”, hvorav overvekt er et tema som nevnes.
 • Men hvordan kan man jobbe med folkehelse uten å inkorporere barn og ungdom, altså en veldig stor del av Norges befolkning?
 • Frafall fra idrett, økende inaktivitet
 • Vi skal ligge i forkant på Fosen – vi skal utvikle en modell for hvordan man kan drive folkehelsearbeid, også tilknyttet frisklivsentralene.
forts hvorfor
Forts. hvorfor
 • I følge barnekonvensjonen så plikter vi å fremme barns rettigheter på en rekke områder. Blant annet oppfordres kommunene til økt dialog med ungdomsmiljøer og til å ta hensyn til barn og ungdoms ideer og forslag innenfor områder som berører dem.
 • Barn bør ses som aktive deltakere i sine egne og andres liv – de er ikke ”human becomings”, men ”human beings” på lik linje med voksne, og deres stemmer bør høres og de bør ha medbestemmelsesrett
 • Kanskje barna gir oss helt andre svar enn vi tror når vi faktisk spør dem selv?
om prosjektet
Om prosjektet
 • Skal bli et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU)
 • Basert på forskningsresultater skal det utvikles anbefalinger for hvordan man bør organisere interkommunalt folkehelsearbeid i frisklivsentraler som vedrører barn og unge.
 • Et overordnet mål med prosjektet er å bedre den norske folkehelse og hindre trenden med barn og unges frafall fra idrett.
fase 1 eit med barnelandsby
Fase 1: EiT med barnelandsby
 • EiT-studenter skal utforme workshop som avholdes på Ørland Kysthotell 19.01.11 kl 0900-1500: 2 skoleklasser (60 barn), 26 masterstudenter og ansatte ved Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO).
 • Fokus for workshop: Gjennom å bruke barnevennlige forskningsmetoder skal barn få diskutere temaer som:
  • hvordan -koordinatoren skal jobbe
  • hvorfor så mange barn/ungdom slutter å delta i lokalt organiserte sportsaktiviteter når de kommer i en viss alder
  • hvordan type aktiviteter de selv ønsker tilknyttet en frisklivsentral eller ønskes fantes i deres lokalsamfunn
  • etc etc….

Fosen næringshage (Kjell og Ketil) har organisert det praktiske tilknyttet workshopen…

fase 2 prosjektutvikling
Fase 2: Prosjektutvikling
 • Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO) skal sammmenfatte resultater fra barnelandsbyen
 • Rapportene til EiT skal skape grunnlag for hovedsøknad
 • RSSO skal bygge forskningsnettverk

…veien blir til mens vi går!