Download
bogu posve eni biblijski izvori redovni koga ivota n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“Bogu posvećeni” – Biblijski izvori redovničkoga života PowerPoint Presentation
Download Presentation
“Bogu posvećeni” – Biblijski izvori redovničkoga života

“Bogu posvećeni” – Biblijski izvori redovničkoga života

166 Views Download Presentation
Download Presentation

“Bogu posvećeni” – Biblijski izvori redovničkoga života

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. “Bogu posvećeni” – Biblijski izvori redovničkoga života Dan posvećenoga života 2013. Varaždin p. Niko Bilić, SJ www.amdg.eu

  2. Božja strpljiva pedagogija • Jakovljev san i zavjet (Post 28) • Samson i njegova majka (Suci 13-16) • Samuel – Bogu darovan (1 Sam 1-3) • Petrov put (Mt 14,22-33)

  3. Početak iz snova (Post 28,10-22) Noć: A) san o spoju neba i zemlje v12 יהוה govori v13-15 Jakov počinje slušati Božji glas B) budan, u noći v16s Osjećaj strahopoštovanja C) jutro (v18-22) Žrtvenik (v18) Zavjet (v20s) – forma pogodbena I opisna: Bitna promjena na kraju (22b) “ti” – “sve što ćeš mi dati”

  4. Ako (v20)  Ako (v21)  Siguran put (v20) Hrana (v20) Odijelo (v20) Ondamoj Bog v21 S tobom, čuvati v15 Dovesti natrag v15 Dati zemlju v13 Potomstvo 3x v13s prah na zemlji – usp. 13,16 Blagoslov (v14) svi narodi (usp. 12,3) יהוה, Bog otaca v13 Zavjet – potraga za iskustvom

  5. Jakov – nov čovjek • Egzistencijalno predanje zavjetom • Formacija: • Novo ime i potvrda: • “Borit će se Bog” (32,29; 35,10) • Temeljita promjena “hvatača pete” • Blagoslov (32,30) i potvrda (35,9) • Tek tada spreman za pra-zapovijed • Budi plodan i rasti (Post 35,11 – usp. 1,28) • Tko ostaje u meni, taj donosi mnogo roda (Iv 15,5) 23.10.2012 5 amdg.eu sz004

  6. Samsonova majka (Suci 13-16) • Pazi čime se hraniš, čuvaj se • Kontrast: “Zaludi svoga muža” • “nazirejka” • “bezimena” • Kao Marija: • Razumije jezik anđela • Ostaje uspomena • Nerotkinja: Slabost – prednost • Majčinsko srce: • Samson taji, sudi po svome • Mač boli: napad Filistejaca • Velika vjera: “do dana svoje smrti” TINTORETTO, Navještenje ženi Manoahovoj, 1555.-1558., Ulje na platnu

  7. Samsonov duhovni rast (Suci 13-16) • poziv od majčine utrobe za cijelu zajednicu: početi spašavanje • Realan svijet: zavođenje, mito, prijetnja, nasilje • rast • “Ispravno u mojim očima” 14,3.7 • “kako oni meni, tako ja njima” 15,17 • trostruka laž bez sustezanja 16,7.11.13 • Prva molitva u žeđi 15,8 • Govori istinu, ranjiv 16,17 • Pred smrt moli: “Jahve!” 16,28 • Smrću donio spas (usp. 16,30) • Nazireat iznova (Br 6,9.12)

  8. Od majčine i svećenikove u Božju školu • Plod majčina zavjeta (1 Sam 1,11) • “Dat ću ga” – “netinac” • Majka daje ime (1,20) • Vjeruje da יהוה diže iz Šeola (2,6) • kao dječačić u svetištu (1,24) • “uzvraćen” Bogu (1,28) • služi Gospodinu (2,11.18; 3,1) • raste (2,21.26) • Majka donosi odjeću 2,19 • Korekcija za Post 22

  9. Božji poziv • Evo me, zvao si me (1 Sam 3,5s.8) • plodna pedagogija staroga svećenikav9s • יהוה govori • Samuel spreman slušati • Priznaje se slugom • יהוה došao i stao (v10) • Rezultat:יהוה s njim (v19) • Sav Izrael priznaje proroka (v20)

  10. Strah od oluje (Mt 14,24)? Od Isusa – koji hoda po vodi (v26) “Ja sam” (v27) “Ako si ti…” (v28) “po vodi” (ἐπί v28) kao Isus (ἐπί v25) Kristov nalog: Dođi! (v29) Sada strah (v30) – od vjetra? Nov krik (v30 usp. v26) “spasi me!” (bez “ako si ti…”) Kristova ispružena ruka (v31) “posumnjao” učinak: a) Petar, b) zajednica? Izvršen nalog Ispunjena želja svi: “Ti si Sin Božji” (v33) Noćni susret na jezeru