evropa 2020 evropski semester n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

- PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Evropa 2020 – Evropski semester. 27 maj 2011, Ljubljana Katarina Jak šić Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost. Evropski semester. februar. januar. marec. april. maj. junij. julij. Evropska komisija. Letno poro čilo rasti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - makala


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
evropa 2020 evropski semester
Evropa 2020 – Evropski semester

27 maj 2011, Ljubljana

Katarina Jakšić

Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost

evropski semester
Evropski semester

februar

januar

marec

april

maj

junij

julij

Evropska

komisija

Letno poročilo rasti

Usmeritve in morebitna priporočila državam članicam

Jesen:

“Peer review” na EU ravni

Svet ministrov

Izmenjava mnenj

Usklajevanje

Izmenjava mnenj

Evropski parlament

Potrditev usmeritev in priporočil

Evropski svet

Letni ekonomsko-socialni svet

Sprejem Nacionalnih reformnih programov in Programov stabilnosti in rasti

Jesen:

Odločitve na

nacionalni

ravni

Države članice

letno poro ilo rasti in integrirane smernice
Letno poročilo rasti in integrirane smernice

Letno poročilo rasti

Deset ukrepov:

Osnovni pogoji za rast

1. Dosledno izvajanje fiskalne konsolidacije. 2. Popravek makroekonomskih neravnovesij3. Zagotavljanje stabilnosti v finančnem sektorju

Trga dela in ustvarjanje delovnih mest

4. Večja privlačnost delovnih mest5. Reforma pokojninskih sistemov6. Ponovno zaposlovanje brezposelnih7. Uravnoteženje varnosti in prilagodljivosti

Rast kot prednostna naloga

8. Izkoriščanje potenciala enotnega trga9. Pridobitev zasebnega kapitala za financiranje rasti10. Ustvarjanje stroškovno učinkovitega

dostopa do energije

Poročilo o napredku Evrope 2020

Makroekonomsko poročilo

Skupno poročilo o zaposlovanju

osnutek

Predlog integriranih smernic

skupno poro ilo o zaposlovanju
Skupno poročilo o zaposlovanju

Kratkoročne ključne usmeritve na področju zaposlovanja

1. Ciljno usmerjena začasna zmanjšanja prispevkov delodajalcev za socialno varnost

2. Diferenciacija plač za nove zaposlene glede na njihove izkušnje

3. Izboljšanje zmogljivosti odzivanja procesov določanja plač

4. Davčne reforme v kombinaciji z večjim dostopom do storitev in širša uporaba ugodnosti iz naslova zaposlitve

5. Spodbujanje večje notranje prožnosti

6. Podpiranje prožnih ureditev dela

7. Povečanje udeležbe starejših na trgu dela

8. Reforme sistemov nadomestil za brezposelnost in drugih socialnih prejemkov

9. Močnejša vezava pogojev za upravičenost na usposabljanje in iskanje zaposlitve

10. Zmanjšanje segmentacije trga dela

11. Ciljno usmerjene naložb in reforme na področju izobraževanja in usposabljanja

12. Integrirane strategije socialne vključenosti

pakt za evro plus
Pakt za evro plus

Cilji:

 • Spodbujanje konkurenčnosti

Produktivnost in stroški dela

 • Spodbujanje zaposlovanja

Varna prožnost, zmanjšanje dela na črno, povečanje udeležbe na trgu dela, davčne reforme, vseživljensko učenje

 • Nadaljnji prispevek k vzdržnosti javnih financ

Vzdržnost pokojninskih, zdravstvenih in sistemov socialne varnosti

 • Okrepitev finančne stabilnosti
integrirane smernice 2011
Integrirane smernice 2011

Pogodba: člen 121 (SSEP) + člen 148 (smernice za zaposlovanje)

 • = za izvajanje strategije Evropa 2020

4 smernice (7-10):

 • Št 7: povečanje udeležbe žensk in moških na trgu dela, zmanjšanje strukturne brezposelnosti in izboljšanje kvalitete delovnih mest
 • Št 8: spodbujanje kvalificirane delovne sile in spodbujanje vseživljenskega učenja
 • Št 9: izboljšanje kvalitete sistemov izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh in povečanje udeležbe v višješolskem izobraževanju
 • Št 10: spodbujanje socialne vključenosti in boj proti revščini

PODPORA EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA!

nacionalni programi reform
Nacionalni programi reform
 • Glede na specifična nacionalna izhodišča in prakse:
 • Letno poročilo rasti
 • Skupno poročilo o zaposlovanju
 • Integrirane smernice
 • Pakt za evro plus
usmeritve in morebitna priporo ila dr avam lanicam
Usmeritve in morebitna priporočila državam članicam

Komisija 7 junija sprejme paket:

 • Krovno sporočilo Komisije
 • Analiza stanja po državah članicah
 • Priporočila državam članicam in evro območju
 • Potrditev priporočil: Evropski svet (24.6)
ve informacij
Več informacij
 • http://ec.europa.eu/europe2020/index_sl.htm
ad