Enne ja n d
Download
1 / 11

Enne ja n d - PowerPoint PPT Presentation


 • 227 Views
 • Uploaded on

Enne ja nüüd. paradigmade vahetuse aegu Illar Leuhin. Loodusteaduste õpetamisel tuleb ära kasutada:. Õpilaste loomulikku uudishimu nende kogemusi ja eelteadmisi nende suhtlemishuvi ja eneseväljendusoskust laste seesmist motiveeritust võimalust panna neid iseseisvalt õppima.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Enne ja n d' - mairwen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Enne ja n d

Enne ja nüüd

paradigmade vahetuse aegu

Illar Leuhin


Loodusteaduste petamisel tuleb ra kasutada
Loodusteaduste õpetamisel tuleb ära kasutada:

 • Õpilaste loomulikku uudishimu

 • nende kogemusi ja eelteadmisi

 • nende suhtlemishuvi ja eneseväljendusoskust

 • laste seesmist motiveeritust

 • võimalust panna neid iseseisvalt õppima


Endise ja uue paradigma erinevused

Varem suletud õppesituatsioonid: õpetuses piirduti peamiselt programmi ettekirjutuste ja õpikutekstiga

Nüüd oodatakse avatud õppesituatsioone: õpetusse püütakse tuua värsket ja autentset infot nii õppijate kui ka õpetajate enda valikul

Endise ja uue paradigma erinevused


Endise ja uue paradigma erinevused1

Varem oli õpetamise eesmärgiks õpikus ja programmis sisalduv kõigile selgeks õpetada

Nüüd püütakse õpetada iseseisvat probleemilahendust, analüüsi- ja sünteesioskust, põhjendatud otsuste vastvõtmist alternatiivide hulgast

Endise ja uue paradigma erinevused


Endise ja uue paradigma erinevused2

Varem oli õpilasele õppimise eesmärgiks heade hinnete (hinnangute) hankimine ja halbade vältimine ning täiskasvanute heakskiit

Püütakse saavutada õpilase poolt seesmiselt omaksvõetud õpiülesannete edukat täitmist ning sellega kaasnevat tunnustust ja edu

Endise ja uue paradigma erinevused


Endise ja uue paradigma erinevused3

Varem olid õpetamise peamiseks vahendiks õpik ja töövihikud

õpetamismeetodid valiti lähtuvalt programmi ja õpiku omandatusest

frontaalne õpetamine

Õpetamise vahendiks võib olla mistahes info (muuhulgas ka õpik)

õppemeetodite süsteemi varieeritakse lähtuvalt õppe-eesmärkidest

rühma või indiviidi õpetamine

Endise ja uue paradigma erinevused


Endise ja uue paradigma erinevused4

nii õpetaja kui õpilase seisukohalt tihti eesmärgistamata töövihikud

tähelepanu keskendus programmi sisule

meetodite valik juhuslik

hindamine ei olnud eesmärkidega kooskõlas

selgesti eesmärgistatud õppimis- ja õpetamismeetodid

õppesisu ning hindamine on kooskõlas eesmärkidega

õppeülesandeid korrigeeritakse pidevalt

Endise ja uue paradigma erinevused

Õppeülesannete iseloom


Endise ja uue paradigma erinevused5

hinnati programmi ja õpikuga ettekirjutatud teadmiste, oskuste ja vilumuste omandatust

õpitulemused olid hästi prognoositavad ja formaliseeritavad

hinnatakse õppeülesannete täitmist, st probleemide lahendamise käiku, selle tõhusust ja uudsust ning analüüsi täpsust ja põhjalikkust

õpitulemused ei ole väga hästi prognoositavad ega formaliseeritavad

Endise ja uue paradigma erinevused

Hindamisest ja hinnangute andmisest


Kriitilise m tlemise tunnused 1
Kriitilise mõtlemise tunnused oskuste ja vilumuste omandatust(1)

 • probleemide lahendamisel tunnistatakse mitmete mudelite ja võimaluste olemasolu

 • peetakse silmas, et mudeleid on võimalik mitmel erineval moel kasutada

 • kogu mõtlemisprotsessi vältel eeldatakse arutlusi ja põhjendusi

 • arvestatakse loogikavigade võimalikkusega


Kriitilise m tlemise tunnused 2
Kriitilise mõtlemise tunnused oskuste ja vilumuste omandatust(2)

 • osatakse eristada olulist infot ebaolulisest või väärinformatsioonist

 • arvestatakse eelteadmisi, eelarvamusi ja väärtushinnanguid ning nende mõju mõtlemisele

 • probleemi lahendamisel peetakse võimalikuks rohkem kui üht teed ning enam kui üht lahendit


Allikad
Allikad oskuste ja vilumuste omandatust

 • Ruus, V. (1996). Õppeprotsessi uuendamine: miks ja kuidas? Muudatused õppeprotsessis. Tallinn, TPÜ.

 • Veimer, J. (1996). Kriiline mõtlemine: miks? mida? kuidas? Muudatused õppeprotsessis. Tallinn, TPÜ.

 • Leuhin, I. (1999). Uus õppekava õpilase kriitilise mõtlemise kujundajana loodusainetes. Tartu, TÜ.


ad