cytologie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Cytologie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Cytologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on

Cytologie. Fingerlandův ústav patologie Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice. Cytologické vyšetření. mikroskopické vyšetření jednotlivých buněk rozetřených na podložním skle - chybí kontinuita vyšetřované tkáně v histologickém řezu. Materiál a způsoby odběru.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cytologie' - mai


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cytologie

Cytologie

Fingerlandův ústav patologie

Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice

cytologick vy et en
Cytologické vyšetření
 • mikroskopické vyšetření jednotlivých buněk rozetřených na podložním skle - chybí kontinuita vyšetřované tkáně v histologickém řezu
materi l a zp soby odb ru
Materiál a způsoby odběru
 • tekutý materiál – výpotky (pleurální, perikardiální, ascites, kloubní), moč, výplach z bronchu, bronchoalveolární tekutina, likvor, obsah cyst …
  • zpracován centrifugací
 • odběr kartáčkem – stěr z děložního čípku, bronchu, žlučových cest …
materi l a zp soby odb ru1
Materiál a způsoby odběru
 • tenkojehlová aspirační cytologie (fine needle aspiration cytology – FNAC)
  • odběr intramuskulární jehlou - aspirované buňky se natřou na sklo
  • nejčastěji štítná žláza, lymfatické uzliny, slinné žlázy, pankreas, prs, ložiskové změny v plicích …
  • pod kontrolou zobrazovacích metod (UZ, CT) – cílená aspirace z patologického ložiska
zpracov n materi lu
Zpracování materiálu
 • fixace odebraného materiálu (ihned po odběru):
  • na vzduchu (většina cytologií) – barvení v laboratoři metodou dle May – Grünwald – Giemsy (MGG)
  • v alkoholeteru (gynekologické cytologie) -barvení v laboratoři metodou dle Papanicolaoua
 • pozdní fixace – autolytické poškození buněk nebo zaschnutí – obtížnost až nemožnost materiál hodnotit
cytologick vy et en1
Výhody

pro pacienta méně zatěžující odběr materiálu než na histologii

jednodušší zpracování – rychlejší výsledek

Nevýhody

ztráta kontinuity tkáně – diagnóza méně přesná (prebioptické vyšetření)

x

lze využít další pomocné metody k upřesnění diagnózy – např. imunocytochemie

Cytologická vyšetření
cytologie d lo n ho pku
Cytologie děložního čípku
 • prebioptické skríningové vyšetření

(screening – vyšetření velkého souboru zdravých jedinců s cílem zachytit onemocnění s vysokou incidencí – karcinom děložního čípku v ČR vysoká incidence – cca. 20 pacientek na 100 tis. osob ročně)

 • pozitivní cytologický nátěr – histologická verifikace
 • u všech pohlavně žijících žen 1x ročně
odb r cytologi z d lo pku
Odběr cytologií z dělož. čípku
 • stěr kartáčkem – různé typy
 • natření na podložní sklo a rychlá fixace v alkoholeteru
 • v cytologické laboratoři barvení metodou dle Papanicolaoua
 • hodnocení specializované laborantky (skrínerky), pozitivní skla hodnotí lékař (patolog nebo klinický cytolog – gynekolog)
hodnotitelnost n t r
Hodnotitelnost nátěrů
 • musí být přítomny elementy ektocervixu (dlaždicové bb.) i endocervixu (žlazové bb., případně dlaždicové metaplastické)
  • na přechodu ekto- a endocervixu tzv. transformační zóna – zde vzniká dysplazie a karcinom
 • odběrová limitace nátěrů – překrytí hlenem, krví, zánětlivými elementy, nízká celularita – nutno opakovat
slide10

Hodnocení nálezu

ve stěrech z děložního

čípku dle tzv.

Bethesda klasifikace

bethesda klasifikace
Bethesda klasifikace
 • negativní pro intraepiteliální lézi či malignitu
  • normální nález
  • reaktivní změny – zánět, atrofie
 • atypické dlaždicové (event. žlázové) buňky – ASC, AGC (atypical squamous/glandular cells)
 • L-SIL (low grade squamous intraepitelial lesion) – dysplastické buňky nízkého stupně
 • H-SIL (high grade squamous intraepitelial lesion) – dysplastické buňky vysokého stupně
 • dlaždicobuněčný karcinom
norm ln n lez
Normální nález
 • přítomny dlaždicové buňky (superficiální a intermediární) + žlázové buňky (na pozadí obvykle Döderleinův lactobacil – normální poševní flóra)
reaktivn zm ny
Reaktivní změny
 • přítomnost mikroorganismů
  • posun v bakteriální flóře budící podezření z bakteriální vaginózy (anaerobní bakterie)
  • mykotická infekce (obv. kandida)
  • aktinomykotická infekce – často přítomnost nitroděložného tělíska
  • Trichomonas vaginalis – protozoární infekce
  • změny vyvolané infekcí herpes simplex virus (HSV)
reaktivn zm ny1
Reaktivní změny
 • reaktivní buněčné změny spojené s:
  • zánětem
  • nitroděložním tělískem
  • radioterapií
 • atrofie
atypick dla dicov bu ky asc
Atypické dlaždicové buňky (ASC)
 • nejistého významu (undetermined significance) – ASC-US
 • nelze vyloučit H-SIL – ASC-H
 • časnější kontrola
atypick l zov bu ky agc
Atypické žlázové buňky - AGC
 • atypické endocervikální/endometriální buňky nejistého významu – AGC-NOS
 • atypické endocervikální/endometriální buňky nejspíše nádorové (favor neoplastic) – AGC-FN
 • adenokarcinom
 • časnější kontrola event. histologická verifikace
l sil low grade squamous intraepitelial lesion
L-SIL (low grade squamous intraepitelial lesion)
 • histologicky odpovídá cervikální intraepiteliální neoplazii lehkého stupně (CIN I)
 • opakované kontroly (část regreduje k normě, u části přechází v dysplastické změny vyššího stupně – histologická verifikace)
h sil high grade squamous intraepitelial lesion
H-SIL (high grade squamous intraepitelial lesion)
 • histologicky odpovídá cervikální intraepiteliální neoplazii středního a vysokého stupně (CIN II - III)
 • histologická verifikace (regrese k normálnímu stavu výjimečně)
vy et en v potk dutina hrudn b i n perikardi ln
Vyšetření výpotků (dutina hrudní, břišní, perikardiální)
 • městnavý výpotek – transudát
  • kardiální selhávání, onemocnění ledvin …
  • pouze mezotelie
 • zánětlivý výpotek – exsudát
  • kromě mezotelií i zánětlivé elementy (akutní zánět – neutrofily, chronický zánět – lymfocyty, při výrazné převaze lymfocytů nutno pomýšlet na TBC)
 • nádorový výpotek
  • mezoteliom, metastatický rozsev po pleuře, peritoneu event. perikardu
cytologie t tn l zy
Cytologie štítné žlázy
 • aspirační cytologie pod kontrolou UZ
 • benigní změny
  • hyperplazie + regresivní změny (krvácení, jizvení)
  • hyperfunkce (Graves-Basedova choroba)
  • záněty (hnisavý, subakutní, Hashimotova thyreoiditida)
 • nádory
  • folikulární proliferace (nelze rozpoznat mezi folikulárním adenomem a karcinomem – nutná histologická verifikace)
  • papilární karcinom
  • medulární karcinom
  • anaplastický karcinom
plicn cytologie
Plicní cytologie
 • odběr kartáčkem při bronchoskopii, aspirační cytologie jehlou přes stěnu bronchu, výplach z bronchu, BAL
 • normální řasinkové respirační epitelie
 • dlaždicobuněčná metaplazie, záněty
 • nádory – většinou karcinomy
  • malobuněčný x nemalobuněčný (dlaždicobuněčný, adenokarcinom, velkobuněčný)
slide22

bronchoalveolární laváž – při intersticiálních

plicních procesech

 • diferenciální rozpočet – alveolární makrofágy

a zánětlivé elementy (neutrofily, eozinofily,

bazofily, lymfocyty)

cytologie lymfatick ch uzlin
Cytologie lymfatických uzlin
 • aspirační cytologie ze zvětšené lymfatické uzliny
 • primární nádor (lymfom) x sekundární nádor (metastáza)
 • dg. lymfomu lze stanovit pouze z histologického materiálu, z cytologie pouze suspekce
literatura
literatura
 • Kobilková J., Siracký J.: Cytodiagnostika v gynekologii
 • Solomon D., Nayar R.: The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology
 • Čáp J., Ryška A.: Aspirační cytologie štítné žlázy
 • Gray W., McKee G.T.: Diagnostic Cytopathology
ad