duurzame overheidsopdrachten 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Duurzame overheidsopdrachten 2011: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Duurzame overheidsopdrachten 2011:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Duurzame overheidsopdrachten 2011: - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Duurzame overheidsopdrachten 2011:. integratie van economische, sociale en milieu aspecten in het aankoopproces. Overzicht. Definitie Behoefte analyse Interne organisatie Juridisch kader Economische aspecten Sociale aspecten Milieu aspecten Harmonisatie Monitoring.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Duurzame overheidsopdrachten 2011:


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
duurzame overheidsopdrachten 2011

Duurzame overheidsopdrachten 2011:

integratie van economische, sociale en milieu aspecten in het aankoopproces

overzicht
Overzicht
 • Definitie
 • Behoefte analyse
 • Interne organisatie
 • Juridisch kader
 • Economische aspecten
 • Sociale aspecten
 • Milieu aspecten
 • Harmonisatie
 • Monitoring

2 -

definitie duurzame overheidopdrachten
Definitie duurzame overheidopdrachten
 • Duurzame overheidsopdrachten hebben betrekking op een proces waarbij publieke autoriteiten op zoek zijn naar de aankoop van goederen, diensten en werken met een verminderde negatieve milieu en sociale impact doorheen hun levenscyclus in vergelijking met goederen, diensten en werken die dezelfde primaire functie vervullen als anders aangekochte goederen, diensten of werken. Hierbij wordt rekening gehouden met de drie pijlers voor duurzame ontwikkeling.

3 -

definitie
Definitie

Soc.

Milieu

Econ.

Aankoopproces

4 -

definitie1
Definitie

Milieu

Econ.

Soc.

 • Behoefte-analyse
 • Interne organisatie
 • Marktverkenning
 • Pre-commerciëel aanbesteden

Aankoopproces

5 -

definitie2
Definitie
 • Keuze procedure
 • Bestek
 • Gunning

Milieu

Econ.

Soc.

Aankoopproces

6 -

definitie3
Definitie
 • Uitvoering
 • Administratieve sancties

Milieu

Econ.

Soc.

Aankoopproces

7 -

behoefte analyse
Behoefte-analyse
 • Kopen of niet kopen ?
 • Dienstverlening - productaankoop
  • vervanging lampen contra audit efficiënte verlichting
  • printing services contra aankoop printers
  • vervoerdiensten contra aankoop wagens

Aankoopproces

8 -

interne organisatie
Interne organisatie
 • Interne aanpak
 • Milieumanagement
 • Netwerking tussen organisaties
 • Instructies

Aankoopproces

9 -

interne organisatie milieumanagement
Interne organisatie: Milieumanagement
 • EMAS / ISO 14.001 procedure /ecodynamische onderneming …

11 -

interne organisatie netwerking
Interne organisatie: Netwerking
 • Netwerk van Federale aankopers
 • Experten aankoopnetwerken (vb Brusselse gemeenten)

12 -

interne organisatie instructies
Interne organisatie: instructies
 • Omzendbrieven (producten en diensten):
  • Verschillende producten en diensten [federaal]
  • Duurzaam hout [federaal]
  • Wagens [federaal]
  • Invasieve soorten [Waals Gewest]
  • Papier [Waals Gewest]
  • Smeermiddelen hydrolische installaties [Waals Gewest]
  • Anysurfer standaard websites [Vlaams Gewest]
  • KB wagens [nationaal]
 • Omzendbrieven (strategisch)
  • Integratie sociale en milieucriteria [federaal]

[Brussel Hoofsd. Gewest]

13 -

juridisch kader klassieke sectoren
Juridisch kader klassieke sectoren
 • Juridisch kader klassieke sectoren
 • Websites
 • Evoluties wetgeving
 • Juridische mogelijkheden

Aankoopproces

14 -

juridisch kader klassieke sectoren1
Juridisch kader klassieke sectoren
 • Wet overheidsopdrachten: Wet 24 december 1993
 • Gunningsregels: KB 8 januari 1996
 • Algemene uitvoeringsregels: KB 26 september1996
 • Nieuw (nog niet van kracht, uitz. concurrentiedialoog KB 12/09/2011):
 • Wet overheidsopdrachten: Wet 15 juni 2006
 • Plaatsing: KB 15 juli 2011
 • Algemene uitvoeringsregels: /

Aankoopproces

15 -

juridisch kader alle info
Juridisch kader: alle info
 • Laatste stand van zaken: www.16procurement.be
 • Publicatie/raadplegen van bestekken: www.publicprocurement.be

16 -

juridisch kader mogelijkheden
Juridisch kader: mogelijkheden
 • Marktverkenning (KB 15 juli 2011 art. 5)
 • Voorbehouden van opdrachten
 • Onderwerp
 • Selectie / toegangsrecht
 • Technische specificaties
 • Varianten
 • Gunningscriteria
 • Uitvoering

18 -

juridische kader coming soon
Juridische kader: coming soon
 • EU- groenboek: Modernising public procurement policy (COM (2011) 15 final:
  • Hoe aankopen?
   • Procedures
  • Wat aankopen?
   • Innovatieve producten / diensten
   • Sociaal verantwoorde producten / diensten
   • Milieuverantwoorde producten / diensten

19 -

duurzaamheid in het aankoopproces
Duurzaamheid in het aankoopproces

MVO

Econ. Milieu

Soc.

Aankoopproces

20 -

duurzaamheid in het aankoopproces1
Duurzaamheid in het aankoopproces

Econ. Soc. Milieu

Aankoopproces

21 -

economische aspecten
Economische aspecten
 • Marktverkenning
 • Toegang voor specifieke bedijven
 • Levenscycluskost

22 -

econ aspecten marktverkenning
Econ. aspecten: marktverkenning
 • Marktverkenning (KB 15 juli 2011 art. 5)

“De aanbestedende overheid mag vóór het aanvatten van een gunningsprocedure de markt verkennen met het oog op het opstellen van de opdrachtdocumenten en -specificaties, op voorwaarde dat die marktverkenning niet tot een verhindering of een vertekening van de mededinging leidt.”

23 -

econ aspecten marktverkenning1
Econ. aspecten: marktverkenning
 • Actieve marktverkenning:
  • Afleggen van bedrijfsbezoek
  • Experten op werkgroepvergadering
  • Consultatie internet, brochures,…
 • Passieve marktverkenning
  • Oproep tot informatieverstrekking
   • E-notification (www.publicprocurement.be) F58 (Request for information)
   • Vaktijdschriften

24 -

econ aspecten toegang bedrijven
Econ. aspecten: toegang bedrijven
 • Markttoegang voor de KMO
  • Opdelen in percelen
  • Procedures lage budgetramingen (bestelbon, OPZB)
  • (nieuw regelgeving) administratieve vereenvoudiging: verklaring op eer
 • Toegang gunningsprocedure
  • Sociale werkplaatsen
  • Programma’s voor beschermde arbeid
  • Sociale inschakelingsondernemingen
  • http://www.socialeeconomie.be/

25 -

econ aspecten levenscycluskost
Econ. aspecten: Levenscycluskost

Levenscyclus kost (Life Cycle Cost)-analyse is een methodiek om de totale kost (aanschaffingskost, werkings-kosten en eventuele kosten m.b.t. afval) gedurende de levenscyclus van een product of dienst te bepalen. Dergelijke LCC-analyses wegen niet alleen economische belangen af, maar brengen ook milieu- en eventueel sociale aspecten mee in rekening.

26 -

econ aspecten levenscycluskost1
Econ. aspecten: Levenscycluskost

Life Cycle Cost =

Aankoopkost + werkingskost + buiten_dienstkost

27 -

econ aspecten levencycluskost
Econ. aspecten: Levencycluskost
 • Voorbeeld: KB 20 december 2010
 • Gunning:

Kostprijs wagen

+ Kost energieverbruik [art. 6 §1]

+ Kost CO2 uitstoot [art. 6 §2]

+ Kost verontreinigende stoffen [art. 6 §3]

_________________________

= Totale kost

28 -

econ aspecten levencycluskost1
Econ. aspecten: Levencycluskost
 • Voorbeeld: Opel Insignia 4 deurs Edition 2.0 CDTi Manueel 6 FAP - 110pk (81kW) - Diesel
 • Gunning:

Kostprijs wagen XXX EUR

+ Kost energieverbruik (art. 6 §1) 7.731 EUR

+ Kost CO2 uitstoot (art. 6 §2) 931 EUR

+ Kost verontreinigende stoffen (art. 6 §3) 128 EUR

________________________________________________

= Totale kost XXX + 8.790 EUR

29 -

econ aspecten alle info
Econ. aspecten: alle info
 • www.gidsvoorduurzameaankopen.be

31 -

duurzaamheid in het aankoopproces2
Duurzaamheid in het aankoopproces

Econ. Soc. Milieu

Aankoopproces

32 -

sociaal kopen
Sociaal kopen
 • Primaire contra secundaire doelstelling
 • Leveringen – diensten – werken

Bron: Vlaamse leidraad voor de integratie van sociale criteria in overheidsopdrachten

33 -

sociaal kopen 1 sociale rechtvaardigheid
Sociaal kopen: 1) sociale rechtvaardigheid
 • Waardig werk (IAO-normen)
   • Vb. lage prijzen schoonmaak [prijzencontrole gunningscriteria]

ref. Nederland: Code de schoonmaak- en glazenwassersbranche zie: (www.cleantotaal.nl)

   • Vb. ref. ILO-Conventies [contractbepalingen]

ref. Frankrijk: Guide de l’achat public durable: achat de vêtements

 • Mensenrechten
   • [contractbepalingen]

34 -

sociaal kopen 1 sociale rechtvaardigheid1
Sociaal kopen: 1) sociale rechtvaardigheid
 • Ethische of duurzame handelskwesties
   • Vb. Voeding en catering [techn.specs. / uitvoering]
 • Sociaal en arbeidsrecht
   • naleving sociale wetgeving [uitsluitingcriteria]

35 -

sociaal kopen 1 sociale rechtvaardigheid2
Sociaal kopen: 1) sociale rechtvaardigheid

Ketencontrole en uitvoering opdrachten:

 • Sociale labels
 • Specifieke uitvoeringsprocedures:

www.pianoo.nlwww.guidedesachatsdurables.be

36 -

sociaal kopen 2 gelijke kansen en behandeling
Sociaal kopen: 2) Gelijke kansen en behandeling
 • Non-discriminatie en diversiteit
  • Vertaling veiligheidsvoorschriften [tech. specs.]
  • Selectie vertaalbureau [kwal.sel.]
 • Toegankelijkheid
  • Ref.lijst gebouwenaanpassingen rolstoelgebruikers [kwal. sel.]
  • aangepast drukwerk voor 60 plussers [tech.specs]
 • IT-toegankelijkheid
  • vereisten volgens anysurfer-label [tech. specs.]
 • Soc. werkplaatsen/inschakeling, beschermde arbeid
  • ref. art. 18 bis (wet 1993) / art. 22 (wet 2006)

37 -

sociaal kopen 2 gelijke kansen en behandeling1
Sociaal kopen: 2) Gelijke kansen en behandeling
 • Bedrijven en sectoren:
  • www.socialeeconomie.be
  • www.saw-b.be

38 -

sociaal kopen 3 participatie diversiteit en werkgelegenheid
Sociaal kopen: 3) Participatie, diversiteit en werkgelegenheid
 • Non-stereotiepe communicatie
  • Vb. drukwerk vrouwelijke piloten [kwaliteit in gunning]

[technische specs.]

 • Werkgelegenheid voor kansengroepen
  • Vb. ‘on the job’ opleiding laaggeschoolde / langdurige werklozen [contractbepaling]

39 -

sociale kopen alle info
Sociale kopen: alle info
 • EU: Sociaal kopen (okt. 2010)
 • Vlaanderen: Leidraad voor de integratie van sociale criteria in overheidsopdrachten (nov. 2011)
 • Verschillende buitenlandse gidsen

40 -

duurzaamheid in het aankoopproces3
Duurzaamheid in het aankoopproces

Econ. Soc. Milieu

Aankoopproces

41 -

milieu niveau 1 label update
Milieu: niveau 1: label-update
 • www.labelinfo.be

43 -

milieu niveau 1 label update1
Milieu: niveau 1: label-update
 • Basis: criteria uit type-1 labels
 • Jaarlijkse label-update:

44 -

milieu niveau 2 vooronderzoek
Milieu: niveau 2: vooronderzoek
 • Onderzoek criteria documenten van de labels

45 -

milieu niveau 3 stakeholderoverleg1
Milieu: niveau 3: stakeholderoverleg
 • Afgewerkte documenten EU: 18 producten en diensten
 • Afgewerkte documenten BE (federaal): papierproducten, voeding en catering, drukwerk, toners, kleding en textiel, matrassen, meubelen
 • Afgewerkte documenten BE (regio’s): schoonmaakmiddelen (LNE), verschillende producten OVAM (Producttest), Milieukoopwijzer
 • 2011: verder zetten stakeholderoverleg

47 -

harmonisatie
Harmonisatie
 • Tracking EU, federale en gewestelijke initiatieven
 • EU toolkit als basis

48 -

monitoring
Monitoring
 • EU onderzoek: 50% duurzame overheidsopdrachten

49 -

meer info
Meer info
 • POD Duurzame Ontwikkeling / Duurzame Productie en consumptie
 • Hamida Idrissi (FR): 02/524.88.60
 • hamida.idrissi@sppdd.be
 • ww.guidedesachatsdurables.be
 • Jo Versteven (NL): 02/524.88.59
 • jo.versteven@poddo.be
 • www.gidsvoorduurzameaankopen.be

50 -