de duurzame school in een duurzame gemeente n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
De duurzame school in een duurzame gemeente

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

De duurzame school in een duurzame gemeente - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

De duurzame school in een duurzame gemeente. Deelsessie 3.F Ellen Leussink (SenterNovem) Roel Meurs, Gerrita Tammer (gemeente Bunschoten). Natuur, Milieu en Duurzaamheid op de LEA. Inhoud deelsessie 3.F. 1. Ellen Leussink, SenterNovem - het programma NME - betekenis voor LEA partijen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De duurzame school in een duurzame gemeente' - jiro


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de duurzame school in een duurzame gemeente

De duurzame school in een duurzame gemeente

Deelsessie 3.F

Ellen Leussink (SenterNovem)

Roel Meurs, Gerrita Tammer (gemeente Bunschoten)

Natuur, Milieu en Duurzaamheid op de LEA

inhoud deelsessie 3 f
Inhoud deelsessie 3.F

1. Ellen Leussink, SenterNovem

- het programma NME

- betekenis voor LEA partijen

2. Case thema Energie: Bunschoten

- Roel Meurs, Gerrita Tammer: Energieke Scholen

3. Ruimte voor u

- vragen

- wensen

Natuur, Milieu en Duurzaamheid op de LEA

rijks programma nme
(rijks) Programma NME

NME-traditie: natuur - milieu – duurzaamheid

Urgentie laat zich voelen op allerlei niveaus

Toekomstrelevante thema’s in educatieve settings

Verandering en versterking nodig:

- Meer vraaggericht

- Professionele diensten en producten

- Minder versnipperd

- Moderne methoden voor kennisverspreiding

- Bestuurlijke inbedding

4 jaar: 20 mln beschikbaar voor NME-activiteiten

Natuur, Milieu en Duurzaamheid op de LEA

aanpak programmabureau
Aanpak programmabureau
 • Arrangementen

- Stimuleren lokale arrangementen: water, groen, energie

 • Ondersteuning

- Ondersteuning NME sector:

kwaliteit, professionalisering, kennismanagement

- NME als beleidsinstrument profileren:

communicatie, kennis en kwaliteit

Lokaal, Regionaal, Landelijk

Natuur, Milieu en Duurzaamheid op de LEA

hoe werken met arrangementen
Hoe? Werken met arrangementen!

Aanbieders

Ondersteuning, facilitering

instrumenten

Arrangement

(Beleids)thema’s

Toepassing, activiteiten

Bestuurlijke partijen

Eindgebruikers

Maatschappelijke en onderwijskundige

ontwikkelingen

Vernieuwers

Natuur, Milieu en Duurzaamheid op de LEA

onderzoek oberon
Onderzoek Oberon

Vooronderstelling:

- LEA als plek om bestuurlijke verankering van NME te versterken

Enquête onder LEA-gemeenten (n=13):

- NME staat niet op de LEA

- 20% vindt NME interessant voor LEA; 50% misschien; 30% niet

- één gemeente heeft een LEA-werkgroep NME (Sliedrecht)

Leerpunten en inzichten:

- overlap GDO-gemeenten / klimaatgemeenten met LEA gemeenten

- men kent elkaar niet: schotten in de gemeentelijke organisatie

- kansen voor NME: brede scholen, kinderopvang, maatsch.stage

Natuur, Milieu en Duurzaamheid op de LEA

nme proposities voor lea
NME-proposities voor LEA

1. Energiebesparing en verbetering binnenmilieu

- Impulsregeling als haakje (zie sprekers)

2. Groene leer en speelomgeving

- Beweging, gezondheid, omgang met elkaar

- Natuurbewustzijn

3. Open source doorlopende leerlijnen

- Betekenisvolle kennis rond toekomstrelevante thema’s

- Lokaal, digitaal + actiegericht

Natuur, Milieu en Duurzaamheid op de LEA

bijdrage nme aan lea
Bijdrage NME aan LEA

Tot 50 % co-financiering voor educatie–activiteiten

Thematisch: Energie, Groen, Water

Generiek of Innovatief: onderwijsvernieuwend

Lokaal inzetten

Bestuurlijk commitment

Continuïteit

Zie: Procedure voor aanvraag

Natuur, Milieu en Duurzaamheid op de LEA

achtergronden energiebesparing kentallen en ontwikkelingen
Achtergronden Energiebesparing kentallen en ontwikkelingen
 • Schoolbestuur steeds meer zelf verantwoordelijk voor onderhoud
 • Ook voor- en naschoolse opvang
 • Multifunctionele accommodaties (‘Brede Scholen’)
 • Energiedeel van exploitatiekosten neemt toe
 • Impulsregeling Energiezuinigheid en binnenmilieu op scholen (EBA):

- klimaatregeling, verlichting, isolatie, ketel

Natuur, Milieu en Duurzaamheid op de LEA

wie doet er wat aan
Wie doet er wat aan ?

Natuur, Milieu en Duurzaamheid op de LEA

case bunschoten
Case Bunschoten

Energiebesparing en verbetering binnenmilieu

Kader: VROM-programma Energieke Scholen

- gemeentelijk beleid

- motivatie scholen

- procesbeschrijving

- leerpunten en inzichten

Natuur, Milieu en Duurzaamheid op de LEA

procedure hoe werkt het
Procedure: hoe werkt het?

fase 0:Idee voor arrangement (geen fin.)

 • Toetsen aan criteria (zie site)
 • Uitgangspunt bestuurlijke vraag is iets anders dan bestuurlijk commitment

fase 1:Bouwen arrangement (cofinanciering)

 • Partijen betrekken
 • Plan van aanpak voor uitvoering

fase 2:Uitvoering (cofinanciering tot eind 2011)

Natuur, Milieu en Duurzaamheid op de LEA

in natura in ontwikkeling
‘In Natura’ (in ontwikkeling)

Doel: Financiële drempels voor deelname aan NME activiteiten wegnemen door twee educaties te combineren: ‘omgaan met geld’ en Natuur en Milieu.

Bestuurlijke partijen

 • Milieuprogramma 2010 Stadsdeelraad Bos en Lommer, Amsterdam
 • Schoolbesturen

Aanbieders

 • Veldwerk Nederland, CNME, banken

Eindgebruikers

 • Leerlingen basisschool uit Bos en Lommer, IJsselstein (‘zwakkere sociale scholen’)

Vernieuwers

 • Onderzoek en ondersteuning: Sardes, Pabo’s en de Triodosbank
zeeuwse zonnefabriek in ontwikkeling
Zeeuwse Zonnefabriek (in ontwikkeling)

Doel:Leren en doen! Energiebesparing, implementatie van duurzame energie, opschaling van BO naar VO, meer vraaggericht en betrekken vernieuwende partijen.

 • Bestuurlijke partijen
  • Provincie Zeeland (Milieu Actie Plan / Delta NV), gemeenten, GDO
 • Aanbieders
  • IVN, COS, Zeeuwse NME centra, Vereniging Zeeuwind, RPCZ
 • Eindgebruikers
  • Basisscholen (leerkrachten, leerlingen, ouders), opschaling naar VO
 • Vernieuwers
  • Pabo, Stichting Carbon Coins, Delta NV/Sunergy, Technolocentrum Zeeland, MKB bedrijven, Jongeren denktank Zeeland.
slide15

VRAGEN, WENSEN, IDEEËN

Programmabureau NME

nme@senternovem.nl

www.senternovem.nl/nme

Natuur, Milieu en Duurzaamheid op de LEA