vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten. Frederik Claerbout Beleidsdomein DAR Stafdienst van de Vlaamse Regering - Team Duurzame Ontwikkeling frederik.claerbout@dar.vlaanderen.be - Tel. 02/553.60.12. Inhoudstafel. Inleiding Doelstelling Aanpak Planning Acties. I. Inleiding.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten' - cree


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten

Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten

Frederik Claerbout

Beleidsdomein DAR

Stafdienst van de Vlaamse Regering - Team Duurzame Ontwikkeling

frederik.claerbout@dar.vlaanderen.be - Tel. 02/553.60.12

inhoudstafel
Inhoudstafel
 • Inleiding
 • Doelstelling
 • Aanpak
 • Planning
 • Acties
i inleiding
I. Inleiding

Definitie duurzame overheidsopdrachten

t.a.v. alle entiteiten van de Vlaamse overheid:

Duurzame overheidsopdrachten is de benadering waarbij publieke overheden milieu-, sociale- en economische criteria integreren in alle fases van hun aankoopproces van leveringen, werken en diensten,

en dus de verspreiding van milieubesparende technologieën, sociale innovatie en de ontwikkeling van milieu-, socio- en ethisch verantwoorde producten en diensten bevorderen, door het zoeken naar oplossingen die de minste impact op het milieu hebben gedurende hun volledige levenscyclus en sociaal en ethisch verantwoord zijn.

ii doelstelling
II. Doelstelling

Tegen 2020: 100% duurzame overheidsopdrachten

 • Meerjarenprogramma ‘slagkrachtige overheid’: sleutelproject 4.2 ‘duurzaam optreden van de VO’
 • Indicator: aandeel duurzame OO voor die productgroepen waarvoor VO duurzaamheidscriteria heeft bepaald
 • Norm: 100% in 2020

Scope: alle entiteiten van de Vlaamse overheid.

iii aanpak
III. Aanpak
 • Vier op elkaar volgende actieplannen:
  • 2009-2011,
  • 2012-2014,
  • 2015-2017,
  • 2018-2020.
 • TaskForce duurzame overheidsopdrachten:

DAR, BZ, EWI, LNE, WSE, LV, iV, MOW, OV en WVG

iii aanpak1
III. Aanpak
 • Actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009-2011
  • Goedkeuring VR op 5 juni 2009
  • Gecoördineerd aanpak en nieuwe dynamiek
  • Noodzakelijke acties om de beoogde verduurzaming van overheidsopdrachten te realiseren
  • De vooropgestelde doelstellingen werden bereikt, maar…. nog een hele weg te gaan!
iii aanpak2
III. Aanpak

Elementen evaluatie actieplan 2009-2011:

 • Resultaten op vlak van monitoring cruciaal.  
 • Sensibilisering aankopers en management VO nodig.
 • Opstarten en begeleiden van netwerken tussen overheidsaankopers is essentieel.
 • Versnelling hoger op vlak van sociale clausules nodig
 • Efficiëntiewinsten en duurzaamheidswinsten mogelijk door taakverdeling en verduurzaming raamcontracten.
 • Personeelsbezetting en middelen zijn beperkt.
iii aanpak3
III. Aanpak
 • Ontwerpactieplan 2012 – 2014
  • Opmaak door TF duurzame overheidsopdrachten
  • Op 30 maart: intern overleg aankopers VO
  • 17 april: stakeholderdialoog met sociale partners, beroepsfederaties en middenveldorganisaties.
  • Aanvullingen/opm. vanuit de beleidsdomeinen
  • Bespreking CAG
iv planning timing
IV. Planning - timing
 • 13 september: ontwerpactieplan voorgelegd aan CAG met vraag voor terugkoppeling binnen de MC’s.
 • 1 oktober: reacties ontwerpactieplan aan TF (frederik.claerbout@dar.vlaanderen.be - DAR).
 • 4 oktober: De TF bezorgt het CAG compilatie van de geformuleerde opm. met voorstel tekstaanpassingen.
 • 11 oktober: Bespreking CAG.
 • 15 oktober: actieplan overmaken aan kabinet MP voor agendering VR.
v acties
V. Acties
 • Acties in periode 2012-2014 m.b.t.:
 • Het toepassingsgebied,
 • De samenwerking met de andere beleidsniveaus,
 • De Task Force duurzame overheidsopdrachten,
 • Het centraal aanspreekpunt duurzame OO,
 • Monitoring duurzame overheidsopdrachten,
 • Focus op raamovereenkomsten en opdrachtencentrales,
 • Duurzame overheidsopdrachten als hefboom voor duurzaam materialenbeheer,
v acties1
V. Acties
 • Gebruik van LCC in duurzame OO,
 • Duurzaam innovatief aanbesteden,
 • Duurzaamheid bij PPS,
 • Vergroten gedragenheid duurzame overheidsopdrachten,
 • Sociale overwegingen, integraal onderdeel duurzame OO,
 • Criteria en doelstellingen per productgroep,
 • Voorraadbeheer en hergebruik van materiaal stimuleren,
 • Opvolging van het actieplan 2012-2014.
v acties2
V. Acties
 • Het toepassingsgebied
 • Aan overheidsopdrachten gerelateerde uitgaven VO:

Onderzoek acties t.a.v. begunstigden subsidies die niet tot VO behoren maar wel aan overheidsopdrachtenwet onderworpen zijn

v acties3
V. Acties
 • Samenwerking met andere beleidsniveaus
 • Uitwerken structurele samenwerking op nationaal vlak.
 • Ondersteuning Steunpunt duurzame lokale overheidsopdrachten, ingebed binnen de VVSG
v acties4
V. Acties
 • Task Force duurzame overheidsopdrachten
  • Task Force uitbreiden met minstens die entiteiten van de VO die grote (raam)contracten afsluiten voor eigen gebruik of optreden als opdrachtencentrale.
v acties5
V. Acties
 • Centraal aanspreekpunt duurzame overheidsopdrachten
  • Verdere uitbouw van het online kennisknooppunt:

http://www.bestuurszaken.be/duurzame-overheidsopdrachten

  • Minimum jaarlijks één opleiding ‘duurzame OO’
  • Netwerksessies ikv het ‘Kennisnetwerk OO’
  • Individuele begeleiding aankopers
  • Nieuwsbrief
v acties6
V. Acties
 • Monitoring duurzame overheidsopdrachten
  • Alle entiteiten van de VO
  • Alle overheidsopdrachten met een geraamde waarde > 5.500 euro die vallen binnen de productgroepen waarvoor duurzaamheidscriteria zijn bepaald
  • Twee sporen:
   • Bevraging van de aankopers (jaarlijks)
   • Geautomatiseerde monitoring vanuit de CMS
v acties7
V. Acties
 • Focus op raamovereenkomsten en opdrachtencentrales
  • Taakverdeling raamcontracten tussen entiteiten
  • Verder verduurzamen raamcontracten
  • Inzetten op raamcontracten binnen VO
  • Openstellen raamcontracten VO – lokale overheden
v acties8
V. Acties
 • Duurzame overheidsopdrachten als hefboom voor duurzaam materialenbeheer
 • In bestaande criteriasets: sluiten materiaalkringlopen en gebruik van gerecycleerd materiaal => weinig aan bod
 • OVAM zal dergelijke kennis opbouwen en aanleveren
 • Doel: Ontwikkeling van materiaalcriteria
v acties9
V. Acties
 • Gebruik van LCC in duurzame overheidsopdrachten
  • Kennis over gebruik LCC in duurzame OO
  • Goede vb. implementeren en opschalen
 • Onderzoekslijn binnen Steunpunt ‘TraDO’2012-2016
 • Onderzoeksinstelling: VITO
v acties10
V. Acties
 • Duurzaam innovatief aanbesteden
 • Onderzoek of en welke duurzaamheidscriteria / sociale overwegingen kunnen geïntegreerd worden bij de IWT projecten innovatief aanbesteden.
 • Inventarisatie behoeften van aanbestedende diensten waarbij innovatieve producten/diensten duurzaamheidswinsten kunnen genereren.
 • Selectie van één of meerdere pilootprojecten
v acties11
V. Acties
 • Duurzaamheid bij PPS
 • Beknopte inventarisatie mogelijkheden om duurzaamheidsaspecten bij PPS-projecten te integreren, analyse naar huidige en beste praktijken en naar de identificatie van de beste vormen van PPS die als outputgericht instrument kunnen worden ingezet om tot meer duurzame projecten te komen.
 • Selectie en ondersteuning van pilootprojecten
v acties12
V. Acties
 • Vergroten gedragenheid duurzame overheidsopdrachten
 • In kaart brengen beleidsimpact duurzame OO
 • Omzendbrief duurzame overheidsopdrachten?
 • Duurzame overheidsopdrachten verankeren in aankoopprocedure
v acties13
V. Acties
 • Aankoopprocedure:
 • Koop via centrale aankoopdiensten & bestaande raamcontracten.
 • Geen centrale aankoopdienst of bestaand raamcontract: Gebruik gevalideerde duurzaamheidscriteria in de opdrachtdocumenten.
 • Geen gevalideerde duurzaamheidscriteria: Ga zelf na of en hoe de levering of dienst kan worden verduurzaamd
 • Mogelijkheid tot verduurzamen maar moeilijkheden bij verwerking in bestek: Contacteer het centraal aanspreekpunt duurzame OO
v acties14
V. Acties
 • Sociale overwegingen: een integraal onderdeel van duurzame overheidsopdrachten
 • Hoofddoelstelling: de sociale leidraad vertalen naar clausules, onmiddellijk te integreren in bestekken.
  • Bevorderen van gelijke kansen en behandeling
  • Creatie van duurzame werkgelegenheid
  • Bevorderen van sociaal ondernemerschap
v acties15
V. Acties

Duurzaamheidscriteria en doelstellingen per productgroep

 • Dienstvoertuigen
 • Elektriciteit
 • Kantoorgebouwen
 • Hout
 • Schoonmaakdiensten en -producten
 • Drukwerk
 • Kantoormateriaal
 • Meubilair
 • Reproductieapparatuur
 • Voeding en catering
 • Pc’s, laptops en beeldschermen en mobiele telefonie
slide26
Textiel
 • Straatverlichting en verkeerslichten
 • Groenbeheer
 • Compostbakken en -vaten en vuilniszakken
 • Wegenwerken
 • WKK
 • thermische isolatie
 • Verven en vernissen
 • Evenementen
 • Binnenverlichting
 • Wandpanelen
 • Harde vloerbedekking
 • Kranen, douchekoppen en toiletten
 • Ramen, deuren met glas en bovenlichtvoorzieningen
 • Beheer- en inrichtingswerken door (water)wegbeheerders
v acties16
V. Acties
 • Voorraadbeheer en hergebruik van materiaal stimuleren
 • Communicatieinventaris en catalogus meubilair aan IVA’s zonder rechtpersoonlijkheid en departementen.
 • Onderzoek naar werkwijze voorraadbeheer en hergebruik bij EVA’s en IVA’s met rechtspersoonlijkheid met oog op globaal herbestemmingsbeleid.
 • Onderzoek pistes voor externe herbestemming afgeschreven goederen nrscholen en sociale organisaties.
contact
Contact

Meer informatie:

Frederik Claerbout

Vlaamse Overheid

Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

Stafdienst van de Vlaamse Regering - Team Duurzame Ontwikkeling

frederik.claerbout@dar.vlaanderen.be

Tel. 02/553.60.12