vodn soust ed n bakal sk ho studia n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Úvodní soustředění bakalářského studia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 76

Úvodní soustředění bakalářského studia - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Úvodní soustředění bakalářského studia. 15. 7. 2004. Harmonogram dne. Vystupující v přednáškách. doc. Ing. Tomáš Kubálek , CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci prof. Ing. Jiří Kleibl , CSc. děkan fakulty. Vystupující v přednáškách.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Úvodní soustředění bakalářského studia' - mahola


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vystupuj c v p edn k ch
Vystupující v přednáškách
 • doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.proděkan pro pedagogiku a informatizaci
 • prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc.děkan fakulty
vystupuj c v p edn k ch1
Vystupující v přednáškách
 • Ing. Lucie Duškovátajemnice pro studentské záležitosti
 • PhDr. Vladimír Provazníkkatedra psychologie a sociologieřízení

Publikace prezentací: http://fph.vse.cz/pro_studenty/zaznamy/uvod_bs.asp

dal program
Další program
 • fotografování (SB 112)
 • prodej studijních programů a CD
 • návštěvy studijních referentek
  • Alena Humešová (NB 379)A – Hon, Ch
  • Miluše Ježková (NB 380)Hoo – Maj
  • Marcela Kratochvílová (NB 381)Mak – Sko
  • Hana Dudová (NB 382)Skr – Ž
 • registrace předmětů na počítačích(SB 104 – 108, 203 – 207)
osnova p edn ky kreditn syst m
Osnova přednášky Kreditní systém

1. Organizace FPH

2. Studium na FPH

2.1 Studijní programy, plány, formy

2.2 Předměty

2.3 Požadavky na absolvování

2.4 Závěr studia

2.5 Zvláštní situace v průběhu studia (přerušení, podmíněný zápis, přestup)

2.6 Komunikace studentů s fakultou

2.7 Harmonogram semestru

2.8 Poplatky spojené se studiem

v zva
Výzva
 • V prezenci vyznačit, zda chcete být zařazeni do kruhu.
 • Prezenci poslat dále v rámci paprsku sedadel (stejných prezencí je v oběhu 5, stačí podepsat jedinou).

!

organizace fph s dlo v e

1

Organizace FPHSídlo VŠE
 • Žižkov
  • stará budova (SB)
  • nová budova (NB): posluchárny A – D, stará aula (AULA), nová aula (MAX, NAULA)
  • menza (ME)
  • provoz školy na Žižkově
   • všední dny 6.00 až 22.00
   • sobota 7.00 až 17.00
  • videoprůvodce
   • připojení 28 kb/s - 256 kb/smms://videoserver.vse.cz/prezentace/pruvodce/Pruvodce_Z_n.wmv
   • připojení 600 Kb/s - 1500 Kb/smms://videoserver.vse.cz/prezentace/pruvodce/Pruvodce_Z_v.wmv
 • Jižní Město (JM)
  • provoz školy na Jižním Městě
   • všední dny 6.00 až 22.00
   • sobota 7.00 až 18.00
  • videoprůvodce
   • připojení 28 kb/s - 256 kb/smms://videoserver.vse.cz/prezentace/pruvodce/Pruvodce_JM_n.wmv
   • připojení 600 Kb/s - 1500 Kb/smms://videoserver.vse.cz/prezentace/pruvodce/Pruvodce_JM_v.wmv
sch ma fph 3 patro nov budovy
Schéma FPH(3. patro nové budovy)

studijníreferentky

KMIE

KPSŘ

T. Kubálek (NB 309)

L. Dušková (NB 310)

385a

376

367

373

   

KP

KPE

děkanát

KM

schody

KMIE

326

304

stará budova

výtah

327

347

NB 379 – NB 382

zased.

Inf. stř.

schody

KM

KPE

KMG

KLOG

ji n m sto
Jižní Město

budova VŠE na JM

menza

fakulty v e
Fakulty VŠE
 • F1: Fakulta financí a účetnictví (FFÚ)
 • F2: Fakulta mezinárodních vztahů (FMV)
 • F3: Fakulta podnikohospodářská (FPH)
 • F4: Fakulta informatiky a statistiky (FIS)
 • F5: Fakulta národohospodářská (FNH)
 • F6: Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci (FMH)
akademi t funkcion i
rektorkadoc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.

pět prorektorů

studijní a pedagogická činnost(prof. Krebs)

věda a výzkum(doc. Patočka)

zahraniční vztahy a public relations(doc. Hořejší)

rozvoj a finance(prof. Revenda)

informační systém(RNDr. Čermák)

Akademičtí funkcionáři
veden fakulty
Vedení fakulty
 • děkanprof. Ing. Jiří Kleibl, CSc.
 • proděkan pro pedagogiku a informatizacidoc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.
 • proděkan pro věduprof. Ing. Dr. h. c. Radim Vlček, CSc.
 • proděkan pro zahraniční vztahyprof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
 • tajemnice fakultyIng. Martina Soukupová
u itel
Učitelé
 • dle pracovní smlouvy
  • interní
  • externí
 • dle vědecko-pedagogických hodností
  • profesor (oslovení: pane profesore)
  • docent (oslovení: pane docente)
  • odborný asistent
  • asistent
 • akademické a akademicko-vědecké tituly
  • Ing.: inženýr (oslovení: pane inženýre)
  • Dr.: doktor – PhDr., RNDr. a další (oslovení: pane doktore)
  • za jménem CSc.: kandidát věd
  • za jménem DrSc.: doktor věd
  • za jménem Ph.D.: doktor
administrativn zam stnanci
Administrativní zaměstnanci
 • tajemnice fakulty
  • ekonomika a organizace fakulty
 • studijní referentky
  • evidence prezenčních studentů, jejich studijních výsledků
 • tutorka distančního studia
  • evidence distančních studentů a jejich studijních výsledků
  • organizace tutoriálů
  • výroba pomůcek na CD a další
 • sekretářky kateder
  • administrativa kateder
org ny fph
Orgány FPH
 • akademický senát (8 učitelů a 5 studentů)
 • vědecká rada (33 členů)
 • kolegium děkana
 • pedagogické kolegium
 • ediční komise
 • komise pro výběrové řízení
 • disciplinární komise
 • stipendijní komise
 • oborová rada doktorského studia
studijn programy a pl ny studijn programy na v e

2.1

Studijní programy a plányStudijní programy na VŠE
 • bakalářské studijní programy (studenti přijímáni do r. 1998 a od r. 2001)– délka 3 roky
 • magisterské studijní programy navazující na bakalářské studijní programy (dříve „inženýrské studium“) – délka 2 roky
 • magisterské pětileté studijní programy (studenti přijatí v r. 1999 a 2000) – délka 5 roků
 • doktorské studijní programy (určené pro absolventy VŠE či jiných VŠ) – délka 3 roky
p esn ozna en studovan ho programu
Přesné označení studovaného programu
 • kód KKOV (klasifikace kmenových oborů vzdělávání, skupina 62 Ekonomie) dle MŠMT: 6208R
 • název studijního programu:Ekonomika a management
 • název studijního oboru:Podniková ekonomika a management
formy studia
Formy studia
 • řádná
  • prezenční
  • distanční (pouze v navazujícím magisterském studiu)
 • mimořádná
  • Existuje na VŠE pro studenty nepřijaté na studium.Za každý kredit se platí 700 Kč.
  • Studovat lze pouze malou část předmětů.
p edm t

2.2

Předmět
 • Předmět je identifikován identem. Ident se skládá ze zkratky katedry a čísla, např. PE_101 (Podniková ekonomika - základy).
 • Předmět je ohodnocen počtem kreditů (= počet hodin výuky týdně), např. 2 kredity.
 • Výuka je realizována formou přednášek a cvičení.
 • Paralelně může probíhat výuka ve více kurzech, které jsou číslovány (XX000, 00YYY, XXYYY, 00000).
 • Každý předmět má garanta.
 • Některé předměty navazují na jiné předměty.
 • Info o předmětech a kurzech http://pes.vse.cz
ukon en p edm tu
Ukončení předmětu
 • Forma
  • zápočet
   • Z započteno
   • N nezapočteno
   • - nedostavil se
   • O omluveno
  • zkouška
   • 1 výborně
   • 2 velmi dobře
   • 3 dobře
   • 4 nevyhověl
   • - nedostavil se
   • O omluveno
 • Omluvy
  • u učitele
  • po skončení zkouškového období u proděkana pro pedagogiku a informatizaci prostřednictvím žádosti u studijních referentek
kredity
Kredity
 • Kredit
  • Je jednotkou plnění základních studijních povinností.
  • Kredity student získává za zápočet či zkoušku po splnění požadavků stanovených pro předmět.
 • Kreditní poukázka
  • Je nárok studenta na výuku ve stanoveném rozsahu.
 • Kreditní poukázky použité
  • dosud zapsané předměty
  • uznané předměty
 • Kredity získané
  • úspěšně absolvované předměty
  • uznané předměty
 • Kreditní poukázky ztracené
  • za neúspěšně absolvované předměty (nezapočteno/nevyhověl)
  • neomluvené předměty
 • Kreditní poukázky vynaložené v běžném semestru
  • kredity vynaložené na předměty zapsané v běžném semestru
 • Kredity započitatelné za poslední dva aktivní semestry
  • za úspěšně absolvované předměty na VŠE
  • uznáním předmětů, které student VŠE úspěšně absolvoval v rámci vyslání ke studiu na zahraniční škole
kredity1
Kredity
 • kreditní poukázky použité

= kredity získané

+ kredity ztracené

+ kredity vynaložené v běžném semestru

+ kredity odebrané při uznávání

 • rezervní kredity
  • počet:
   • 20 kreditů pro celé bakalářské studium
  • využití:
   • na další předměty nad rámec 125 kreditů
   • na opakování předmětů
kredity zapo itateln za posledn 2 semestry
Kredity započitatelné za poslední 2 semestry

Povinnost získat 30 kreditů

Kredity získané za:

 • úspěšně absolvované předměty na VŠE
 • uznané předměty, které student VŠE úspěšně absolvoval v rámci vyslání ke studiu na jiné VŠ

Nezapočítávají se:

 • kredity uznané z předchozího studia na VŠE nebo z jiných škol, pokud studenta VŠE ke studiu nevyslala
skupiny p edm t
Skupiny předmětů
 • Zkratky rozsahu skupiny (počátek označení)
  • c: celoškolské skupiny (platné pro všechny studenty VŠE)
  • o: oborové skupiny (pro obor bakalářského či pětiletého magisterského studia)
  • fJ: fakultní jazykové skupiny
  • h: skupina platná pro hlavní specializaci (navazujícího magisterského studia)
  • s: skupina platná pro vedlejší specializaci.
 • Typy skupin (konec označení)
  • P povinné
  • V volitelné
  • EKH, EXI, EXA, OJA apod.: upřesnění bloku celoškolsky volitelných předmětů
 • Příklady
  • cP
  • oV
po ta ov registrace a z pisy p edm t
Počítačové registrace a zápisy předmětů

Fáze

 • registrace
  • objednávka zájmu o jednotlivé kurzy předmětů
 • zápisy
  • upřesnění zápisu do jednotlivých kurzů na základě výsledku automatizovaných zápisů, v nichž škola akceptovala či neakceptovala vzhledem ke kapacitním možnostem registrační požadavky studenta,
  • probíhá v kolech

Forma

 • s využitím počítače na škole
 • prostřednictvím webového rozhraní

Harmonogram

 • registrace po skončení předchozího semestru
 • zápisy před začátkem dalšího semestru
 • upřesňován pro každý semestr

Mimosemestrální kurzy

v uka jazyk
Výuka jazyků
 • čeština pro cizince, angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, portugalština, švédština, čínština, arabština
 • 8 kreditů za 1. jazyk - PC, PD, PE, PF
 • podmínkou přihlášení na bakalářskou zkoušku je zápočet z úrovně PE
 • 6 kreditů za 2. jazyk - ZA, ZB, ZC
 • volitelně - OA, OB, OC a další kurzy
v uka informatiky
Výuka informatiky
 • povinně Základy práce na PC
  • INF101 (cP)
  • INF102 (cEXI) - po absolvování do cP
  • rozdíl viz http://nb.vse.cz/~kunstova
 • volitelné předměty
  • počítačové katedry IT, IZI a SA
  • PM_351, PM_352, PM_353  ECDL
 • 23. 9. 2004 – Jižní Město
  • vstupní soustředění
t lesn v chova a sport
Tělesná výchova a sport
 • povinnost získat 2 zápočty (minimálně jedenz nich za semestrální kurz)
 • Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS)
  • Štěpánská 18, Praha 1
 • zápis do kurzů TV
  • 23. 9. 2004 Jižní Město vstupní soustředění
 • letní a zimní výcvikové kurzy
po adavky na absolvov n bakal sk ho studia

2.3

Požadavky na absolvování bakalářského studia
 • splnit studijní povinnosti
  • dosáhnout 125 kreditů v předepsané struktuře
  • složit 7 bakalářských zkoušek
  • složit 1 státní bakalářskou zkoušku
  • obhájit bakalářskou práci
  • získat 2 zápočty za tělesnou výchovu
 • za předepsanou délku 5 let
 • stanoveným tempem
 • bez přečerpání kreditních poukázek
po adavky sp n ho studia bakal sk ho studijn ho programu

>=10

>=30

>=30

>=30

>=30

>=30

>=30

>=30

Student si každý semestr musí vyzvednout zápisový list.

>=5 bak. zk.

>=3 bak. zk.

standardní délka: 3 roky, maximálně: 5 let

>=7 bak. zk.

Požadavky úspěšného studia bakalářského studijního programu

možnost přerušit až na 4 semestry, celkovádoba přerušení nesmí přesáhnout 6 semestrů

uznané

omluvené

p edepsan struktura kredit
Předepsaná struktura kreditů
 • celoškolsky povinné předměty (cP: 58 kreditů, z toho 14 kreditů za jazykové předměty)tělesná výchova a sporty (2 zápočty bez kreditů)
 • celoškolsky volitelné předměty ve skupinách(6 kreditů), z každé skupiny alespoň 1 předmět:
  • cEKH: Ekonomické a humanitní předměty
  • cEXI: Exaktní a informatické předměty
 • oborově povinné předměty (oP: 32 kreditů)
 • oborově volitelné předměty (oV)
 • celoškolsky volně volitelné předměty (cVV)za oV a cVV celkem 29 kreditů, z toho alespoň15 kreditů v oV a alespoň 6 kreditů v cVV
p edm ty bak studia povinn celo kolsky
Předměty bak. studiapovinné celoškolsky
 • Podnikové hospodářství (6)
  • Podniková ekonomika, Management, Marketing
 • Ekonomie (6)
  • Mikroekonomie, Makroekonomie
 • Matematika (4)
 • Právo (4)
 • Účetnictví (6)
 • Finance (4)
  • Peníze, banky a finanční trhy, Veřejné finance
 • Statistika (6)
 • Informatika (4)
p edm ty bak studia jazykov
Předměty bak. studiajazykové
 • První jazyk – pokročilí (8)
  • Úroveň PC (zápočet)*
  • Úroveň PD (zápočet)*
  • Úroveň PE (zápočet)
  • Bakalářská zkouška
  • Úroveň PF
 • Druhý jazyk - začátečníci (6)
  • Úroveň ZA (zápočet)*
  • Úroveň ZB (zápočet)*
  • Úroveň ZC (zkouška)

* Úrovně PC, PD, ZA, ZB není nutné absolvovat, ušetřené kredity lze použít na studium dalších jazykových předmětů či jiných odborných předmětů

Vyučované jazyky: angličtina, němčina, španělština, francouzština, portugalština, italština, švédština, arabština, ruština, pro cizince: čeština

p edm ty bak studia povinn fakultn
Předměty bak. studiapovinné fakultně
 • PE_301 Podniková ekonomika 2 (4)
 • PE_409 Marketing 2 (2)
 • PM_150 Výrobní a provozní management (4)
 • PM_201 Podnikání v malé a střední firmě (2)
 • PM_214 Management kvality, environmentu a bezpečnosti (2)
 • LOG301 Logistika (4)
 • P__201 Personální řízení (4)
 • PSP405 Motivace pracovního jednání (2)
 • MU_312 Nákladové účetnictví (4)
 • EKO209 Operační výzkum (4)
celo kolsky voliteln p edm ty ve skupin ch
Celoškolsky volitelné předměty ve skupinách

Dvě skupiny

 • cEKH Ekonomické a humanitní předměty(alespoň 1 předmět)
  • BP_309, DET101, DET102, FIL102, FIL103, FIL105, FP_307, FU_304, HD_201, HD_216, HD_217, HP_203, MTP301, MTP310, PE_202, PE_401, PE_419, PM_213, PM_304, POL121, POL122, POL523, PSP201, PSP202, P__411, REG101, SE_101, SE_202, SE_303, SE_701, SE_702, SP_202, SP_208, VF_224, VF_300, ZP_301
 • cEXI Exaktní a informatické předměty(alespoň 1 předmět)
  • DEM201, EKO201, EKO202, EKO307, EST310, IT_120, IT_202 IT_203, IT_301, IT_390, IT_396, IZI215, IZI216, IZI217, SA_204, SA_313, STP301
p edm ty bak studia voliteln fakultn
Předměty bak. studiavolitelné fakultně

Nabídka 51 předmětůvětšinou dvoukreditních

 • katedra logistiky (2)
 • katedra managementu (17)
 • katedra marketingu (6)
 • katedra mikroekonomie (3)
 • katedra personalistiky (6)
 • katedra podnikové ekonomiky (14)
 • katedra psychologie a sociologie řízení (1)
 • katedra práva (2)
p edm ty bak studia voliteln celo kolsky
Předměty bak. studiavolitelné celoškolsky

Nabídka 765 předmětů(z toho 66 předmětů FPH)většinou dvoukreditních

p edm ty bak studia rezervn kredity
Předměty bak. studiarezervní kredity

Využití

 • opakování předmětů(pokud nebyly úspěšně absolvovány nebo omluveny)
 • studium předmětů navazujícího magisterského studia v závěru bakalářského studia
 • studium dalších předmětů
bakal sk zkou ky

2.4

Bakalářské zkoušky
 • EKN Ekonomie (2 předměty, 6 kreditů, 1. semestr)
 • MAT Matematika (2 předměty, 8 kreditů, 2. semestr)
 • PRA Právo (2 předměty, 4 kredity, 2. semestr)
 • ZUC Účetnictví (2 předměty, 6 kreditů, 3. semestr)
 • Jazyk (3 předměty, 6 kreditů, 3. semestr)
 • ZST Statistika (2 předměty, 6 kreditů, 4. semestr)
 • ZFI Finance (2 předměty, 4 kredity, 4. semestr)
 • PHS Podnikové hospodářství (3 předměty, 6 kreditů, 6. semestr) – státní bakalářská zkouška
 • obhajoba bakalářské práce (6. semestr)
skl d n bakal sk zkou ky
Skládání bakalářské zkoušky
 • Podmínkou vykonání je získání kreditů ze všech jejich předmětů.
 • Zápis na termín bakalářské zkoušky se provádí prostřednictvím počítače (http://nb.vse.cz/regzap).
 • Skládá se ústně, nebo písemně a ústně.
 • Bakalářskou zkoušku lze opakovat maximálně dvakrát. Opakování je možné nejdříve po 1 týdnu. Ústní část opakované zkoušky musí být před komisí.
slide54
Úskalí
 • Neúspěch u třetího termínu bakalářské zkoušky.
 • Nesplnění počtu 10 započitatelných kreditů po 1. semestru, 30 započitatelných kreditů ve dvou po sobě jdoucích semestrech.
 • Nesplnění stanoveného počtu bakalářských zkoušek:
  • po 3. semestru minimálně 3 bakalářské zkoušky,
  • po 5. semestru minimálně 5 bakalářských zkoušek,
  • po 7. semestru minimálně 7 bakalářských zkoušek.

Uznané bakalářské zkoušky se nezapočítávají.

 • Vyčerpání rezervních kreditů.
diplom s vyznamen n m
Diplom s vyznamenáním

obdrží ti studenti, kteří během BS:

 • dosáhnou průměrného prospěchu do 1,5 včetně,
 • z žádného předmětu nebudou hodnoceni známkou "nevyhověl" ani "dobře" nebo "nezapočteno",
 • státní závěrečnou bakalářskou zkoušku i obhajobu závěrečné bakalářské práce vykonají s celkovým prospěchem "výborně",
 • bakalářské studium, včetně složení všech bakalářských zkoušek a obhajoby bakalářské práce absolvují za 6 semestrů.
stipendia
Stipendia
 • prospěchové
  • přiznáno těm studentům FPH, kteří si podají žádost do stanoveného termínu na formuláři Žádost o udělení stipendia (k vyzvednutí u studijní referentky) a splní stanovené podmínky (viz stipendijní vyhláška, která se každý rok aktualizuje, zpravidla studijní průměr do 1,5)
  • prospěchové stipendium je přiznáváno stipendijní komisí v říjnu na akademický rok s ohledem na studijní výsledky z uplynulého akademického roku
 • mimořádné
  • za vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost, a výsledky
  • za vynikající výsledky celého studia
  • v mimořádně tíživé sociální situaci (např. oboustranný sirotek)
ivot s fakultou

Bc.

Ing.

 • 125 kreditů
 • 7 bakalářských zkoušek
 • 1 státní bakalář. zkouška
 • bakalářská práce
 • 72 kreditů
 • 4 státní zkoušky
 • diplomová práce

Předání bak. diplomu

Promoce

Zápis do 1. ročníku

Imatrikulace

bakalářské

studium

3 – 4 roky

magisterské

navazující

studium

2 – 3 roky

další3 roky

Ph.D.

Život s fakultou

Den otevřených dveří

Přijímací zkoušky

zvl tn situace p eru en studia

2.5

Zvláštní situacePřerušení studia
 • Je možné až po 1. semestru(s výjimkou závažných zdravotních důvodů)
 • Maximální délka souvislého přerušení: 2 roky
 • Nejdelší úhrnná délka přerušení: 3 roky
 • O přerušení ze zahraničí lze výjimečně žádat elektronickou poštou (faxem, poštou).
 • V době přerušení studia student:
  • přestává být studentem školy (musí vrátit studijní referentce index a identifikační kartu),
  • nemůže čerpat studentské výhody (ubytování na kolejích, slevy na dopravu, stravování v menze),
  • musí si sám platit zdravotní pojištění,
  • nemusí (ani nemůže) plnit studijní povinnosti (získávat zápočty, skládat dílčí či bakalářské zkoušky).
 • V době přerušení není osoba studentem. Musí si mj. platit zdravotní pojištění.
 • Registrace předmětů na další semestr je možná již v průběhu přerušení.
podm n n z pis
Podmíněný zápis
 • Před vydáváním zápisových listů studijní referentky kontrolují pro všechny studenty plnění povinností a předkládají děkanovi kandidáty na ukončení studia.
 • V případě, že student neplní průběžné požadavky studia a chce pokračovat ve studiu, musí podat žádost o podmíněný zápis do stanoveného termínu.
 • V žádosti o podmíněný zápis uvede důvody nesplnění dílčích požadavků.
 • Děkan může v případě, že se nejedná o hrubé neplnění povinností, udělit studentovi podmíněný zápis.
 • Podmíněný zápis lze udělit nanejvýš dvakrát za bakalářské studium.
nepln n studijn ch povinnost
Neplnění studijních povinností

Pokud student neplní studijní povinnosti, mohou nastat následující případy:

 • Student žádá děkana o podmíněný zápis či jiné výjimky.
 • Student může zanechat studium na základě žádosti děkanovi.
 • Student nepožádá děkana o podmíněný zápis či jinou výjimku a nezanechá studium, děkan studentovi ukončí studium.

V případě přerušení studia v semestru, kdy student byl podmíněně zapsán, se platnost podmínky prodlužuje o přerušené semestry.

p estup na jinou fakultu
Přestup na jinou fakultu

Podmínky přestupu

 • Student musel v přijímacím řízení dosáhnout minimální počet bodů nutný pro přijetí na cílový studijní program v roce, kdy konal přijímací řízení.
 • S přestupem musí souhlasit fakulta, z níž student přestupuje, i fakulta, na níž student hodlá pokračovat ve studiu.
 • Přestup z prezenční do distanční formy je možný pouze v souvislosti s přechodem z bakalářského do navazujícího magisterského studia.
 • Přestup v 1. semestru studia není možný.
 • Přestup je možné realizovat jen s účinností od začátku semestru.
uzn v n p edchoz ho studia dost do 17 9 2004
Uznávání předchozího studia (žádost do 17. 9. 2004)

Neuznávají se:

 • předměty s výsledkem zkoušky 3
 • předměty složené před více než 3 roky
 • předměty v předchozím studiu uznané
 • předměty kateder FPH, tj. jejichž identy začínají písmeny MG_, MIE, LOG, P__, PE_, PM_, PSP, RV_ (s výjimkou MIE101)

Uznávání předmětů je zpoplatněno(100 Kč za předmět)

komunikace student s fakultou

2.6

Komunikace studentů s fakultou
 • Konzultace učitelů a úřední hodiny administrativy
  • minimálně 120 minut týdně s výjimkou prázdnin
  • zveřejněny
   • na dveřích kanceláří učitelů a zaměstnanců
   • na nástěnkách kateder
   • na adrese http://pes.vse.cz
 • Vedení fakulty
  • proděkan pro pedagogiku a informatizaci
   • st 13 – 15 h, NB 309
  • proděkan pro zahraniční vztahy a styk s veřejností
   • výjezdy do zahraničí, Learning Agreement
  • děkan fakulty
   • návštěvy je nutné předem dohodnout u sekretářky děkana
studijn referentky
Studijní referentky
 • po, st 8.30 – 11.30, 13 – 15pá 8.30 – 11.30
 • Alena Líznerová (NB 379)A – Hon, Ch
 • Miluše Ježková (NB 380)Hoo – Maj
 • Růžena Vojířová (NB 381)Mak – Sko, stipendia
 • Hana Dudová (NB 382)Skr – Ž
zastoupen student a pomoc student m
Zastoupení studentů a pomoc studentům
 • tajemnice pro studentské záležitostiLenka Dušková (NB 310)e-mail: duskova@vse.czpomoc studentům při různýchnestandardních studijních situacích- kam, jak a na koho se obrátit
 • akademický senát FPH (5 studentů ze 13 členů)
 • akademický senát VŠE (1 student za FPH)
 • práce ve funkci „pomocná vědecká síla“ (pomvěd)
poradce pro studium v zahrani
Poradce pro studium v zahraničí
 • prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.e-mail: Soukup@vse.cztelefon: 224 095 307
 • Před výjezdem za účelem studia v zahraničí je třeba kontaktovat prof. Soukupa v jeho konzultačních hodinách na katedře mikroekonomie.
 • základní dokumenty:
  • Learning Agreement
  • Žádost o uznání předmětů studovaných v zahraničí
studijn v jezdy do zahrani
Studijní výjezdy do zahraničí
 • CEMS Master´s Degree
 • M.A.Degree in Economics of International Trade and European Integration
 • studium jednoho semestru na některéz partnerských univerzit
 • požadavky
  • dobré studijní výsledky,
  • výborná znalost jazyka,
  • dobrá motivace.
 • další informace:http://nb.vse.cz/ozs
ankety a sout e
Ankety a soutěže
 • Ankety
  • celoškolská elektronická anketa při registracícho vyplnění ankety jsou studenti požádáni při registracích.
  • katedrální ankety prováděné na výucenapř. v předmětech Manažerská informatika studenti na závěr výuky vyplňují elektronický dotazník prostřednictvím webového rozhraní
  • anketa absolventů u promocípřed promocí absolventi vyplňují dotazník, který je fakultou elektronicky zpracován a celoškolsky analyzován
 • Soutěže
  • ESOP – diplomové práce
  • ESOP – seminární práce
harmonogram semestru vstupn soust ed n na ji n m m st

2.7

Harmonogram semestruVstupní soustředění na Jižním Městě
 • čt 23. 9. 2004 na Jižním Městě
  • v 9.00 hod., posluchárna 103 – studenti, jejichž příjmení začíná A-J
  • v 9.45 hod., posluchárna 104 – studenti, jejichž příjmení začíná K-P
  • v 10.30 hod., posluchárna 105 – studenti, jejichž příjmení začíná Q-Ž
 • program
  • instruktáž k práci s výpočetní technikou
  • důležité informace o provozu a práci knihovny
  • základní informace o tělesné výchově a sportu na VŠE
  • zápis do tělesné výchovy pro akademický rok 2004/05
  • informace o bezpečnosti práce
  • informace o mezinárodní studentské organizaci AIESEC
 • upozornění
  • Instruktáž je povinná!
  • V případě Vaší neúčasti nebudete moci pracovat s výpočetní technikou, protože právě v této době se budou vydávat identifikační karty, uživatelská jména a hesla, bez kterých není možné se přihlásit k počítačové síti VŠE.
  • Omluvenou neúčast je nutné řešit u pí. Dostálové č. dv. 0111, tel. 224094260 mail: dostalvl@vse.cz
harmonogram semestru
Harmonogram semestru
 • imatrikulace: pá 24. 9. 2004
 • výuka: 27. 9. 2004 – 22. 12. 2004 (první týden je sudý)
 • vydávání Zápisových listů: 1. – 12. 11. 2004
 • zkoušky, zapisování zápočtů a zkoušek: do 28. 1. 2004
 • bakalářské zkoušky: v průběhu semestru
 • státní svátky:
  • út 28. 9. 2004
  • čt 28. 10. 2004
  • st 17. 11. 2004
 • začátek výuky v letním semestru: 14. 2. 2005
poplatky spojen se studiem

2.8

Poplatky spojené se studiem
 • Delší studium
  • studuje-li student bakalářské studium delší dobu než standardní doba zvýšená o 1 rok, tj. 4 roky
  • započítává se také neúspěšné studium na VŠE či jiné veřejné vysoké škole
  • počítáno s přesností na dny (dle matriky studentů)
  • při přerušení se započítávají dny semestru před přerušením
  • t. č. 2400 Kč měsíčně včetně měsíců prázdnin
 • Další studium
  • po úspěšném absolvování jiného studia (bakalářského či magisterského)
  • t. č. 2550 Kč ročně
 • Forma úhrady
  • poštovní poukázkou
  • úhradou z účtu
  • kontrola úhrady při zápisu do dalšího semestru
  • doba vzniku poplatků za další studium uvedena v systému http://pes.vse.cz
poplatky na hradu re ijn ch n klad
Poplatky na úhradu režijních nákladů
 • podání žádosti o přestup mezi fakultami: 100 Kč
 • za každý uznaný předmět: 100 Kč
 • duplikát identifikační karty: 100 Kč
 • duplikát indexu: 100 Kč
 • duplikát Zápisového listu: 50 Kč
anal za odpov d na z klad v zvy po p ijet
Analýza odpovědí na základě výzvy po přijetí
 • přijatých: 746
 • vyplněno: 594 (80 % z přijatých)
 • nástup: 552 (93 % z vyplněných)
 • zástup: 73 (12 % z nastupujících)
 • kruh ano: 453 (76 % z nastupujících)
 • bez e-mailu: 27 (0,5 % z nastupujících)
 • bez mobilu: 17 (0,3 % z nastupujících)
 • CD ano: 172 (29 % z nastupujících)
 • Průvodce ano: 378 (63 % z nastupujících)
 • Den otevřených dveří: 127 (21 % z nastupujících)
anal za odpov d na z klad v zvy po p ijet1
Analýza odpovědí na základě výzvy po přijetí

Prvotní informace o FPH

 • Učitelské noviny: 157 (29 %)
 • Webové stránky FPH: 138 (25 %)
 • Spolužáci či kamarádi: 109 (20 %)
 • Rodiče či příbuzní: 53 (10 %)
 • Jiný zdroj: 31 (6 %)
 • Veletrh Gaudeamus: 22 (4 %)
 • Publikace Jak na vysokou školu: 21 (4 %)
 • Výchovný poradce školy: 14 (3 %)
publikace prezentace http fph vse cz pro studenty zaznamy uvod bs asp
Publikace prezentacehttp://fph.vse.cz/pro_studenty/zaznamy/uvod_bs.asp

Hodně úspěchů ve studiuna Fakultě podnikohospodářské!