slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP. Diagnoza społeczno-gospodarcza województwa pomorskiego w kontekście budowy planu działań na rzecz promocji, upowszechnienia oraz rozwoju ekonomii społecznej Plan Prezentacji Demograficzna charakterystyka województwa Rynek pracy Pomoc społeczna

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

 • Diagnoza społeczno-gospodarcza województwa pomorskiego w kontekście budowy planu działań na rzecz promocji, upowszechnienia oraz rozwoju ekonomii społecznej
 • Plan Prezentacji
 • Demograficzna charakterystyka województwa
 • Rynek pracy
 • Pomoc społeczna
 • System wsparcia ekonomii społecznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide2

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

I. Demograficzna charakterystyka województwa

 • Powierzchnia Województwa Pomorskiego wynosi 18,3 tys. km²,

co stanowi 6% powierzchni kraju;

 • Pomorskie jest ósmym co do wielkości województwem w Polsce;
 • Gęstość zaludnienia wynosi 122 os./1km² (jest równa średniej w całej Polsce);
 • Na Województwo Pomorskie składa się 16 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu (tj. Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz Słupsk) oraz 123 gminy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide3

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

Województwo Pomorskie zamieszkuje ponad 2,2 mln osób, z których większą część stanowią kobiety. Współczynnik feminizacji w Pomorskiem wynosi 106 kobiet na 100 mężczyzn i jest wyższy w miastach (110), niż na terenach wiejskich (99).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, dane roczne, I-XII 2010.

W 2010 r. w województwie pomorskim odnotowano najwyższe w Polsce tempo przyrostu, tj. 0,46% przyrostu ludności w skali roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide4

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

 • Mediana wieku w województwie pomorskim:
 • Kobiety: 38,3
 • Mężczyźni: 35,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, stan w dniu 31 XII 2010 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide5

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

II. Rynek pracy

 • Wskaźnik aktywności zawodowej 56,9%, Wskaźnik zatrudnienia 51,4%

(województwo pomorskiego, wynik w IV kwartale 2010);

 • W 2010 r. w sektorze przedsiębiorstw miesięczne średnie wynagrodzenie brutto w województwie pomorskim wynosiło 3388,40 zł (przeciętna płaca krajowa: 3434,62 zł);
 • W lipcu 2011 r. wynosiło: 3620,78 zł (przeciętna płaca krajowa: 3611,56 zł);
 • W porównaniu z lipcem 2010 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło m.in. w sekcjach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo (o 25,5%), informacja i komunikacja (o 19,7%) oraz obsługa rynku nieruchomości (o 10%).

Spadek miesięcznego wynagrodzenia zanotowano zaś w budownictwie (o 2,2%).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide6

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Gdańsk, I-XII 2010.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide7

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

W IV kwartale 2010 osoby bierne zawodowo (wiek 15+) stanowiły 43,1% ogółu ludności w tym wieku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Gdańsk, X-XII 2010.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide8

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

Bezrobocie w województwie pomorskim

 • stopa bezrobocia w województwie pomorskim (lipiec 2011): 11.5%
 • liczba bezrobotnych w województwie pomorskim: 98.280
 • stopa bezrobocia w Polsce (lipiec 2011): 11.7%
 • liczba bezrobotnych w Polsce: 1.863.175
 • W pierwszym półroczu 2011 na zasiłki dla pomorskich bezrobotnych przeznaczono ponad 105 mln zł, zaś w 2010 r. ponad 215 mln zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide9

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP Gdańsk, stan na 31 VII 2011.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide10

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

Wśród osób bezrobotnych dominują kobiety.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, dane półroczne, I-VI 2011.

 • Największy odsetek bezrobotnych kobiet zanotowano w powiatach:
 • sztumskim (63%);
 • gdańskim (62,2%);
 • tczewskim (59%).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide11

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Gdańsk, IV-VI 2011.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide12

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WUP, VII 2011.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide13

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Gdańsk, dane półroczne I-VI 2011.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide14

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Gdańsk, dane półroczne I-VI 2011.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide15

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUW i WUP, I-XII 2010.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide16

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

III. Pomoc społeczna w województwie pomorskim w roku 2010

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide17

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

ŚWIADCZENIA PRZYZNANE W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH I ZADAŃ WŁASNYCH (BEZ WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, FORMĘ, LICZBĘ ORAZ ŹRÓDŁO FINANSOWANIA)

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia: razem = 129 337 (81 245 rodzin)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUW , I-XII 2010.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide18

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide19

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

Świadczenia pomocy społecznej udzielone w województwie pomorskim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide20

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

Powody przyznania pomocy społecznej w 2010 r.

1. Ubóstwo

Razem 53047 rodzin (150 316 osób w rodzinach)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUW , I-XII 2010.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide21

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

Źródło: Zestawienie własne na podstawie danych PUW

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide22

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

IV. System wsparcia ekonomii społecznej

Instytucje Wsparcia Ekonomii Społecznej

 • Otoczenie finansowe
 • banki
 • fundusze poręczeniowe
 • fundusze pożyczkowe
 • Organizacje rzecznicze
 • lokalne grupy działania (LGD), samorząd lokalny i regionalny,
 • ROPS
 • PFRON
 • CES
 • OWES
 • OWSS
 • OWIES
 • ROWES
 • ROEFS
 • Organizacje parasolowe ZLSP

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide23

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

IV. System wsparcia ekonomii społecznej

Schemat funkcjonowania Ośrodków Ekonomii Społecznej

Źródło: www.ekonomiaspołeczna.pl [dostęp z 09.2011]

Projekt współfinansowan przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide24

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

Kontakt z Centrami Ekonomii Społecznej

Źródło: www.ekonomiaspołeczna.pl [dostęp z 09.2011]

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide25

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

Zakres oferty

Źródło: www.ekonomiaspołeczna.pl [dostęp z 09.2011]

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide26

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

Rola ROPS w systemie wsparcia

Zespół ds. rozwiązań systemowych ES

Krajowe Centrum

Ekonomii Społecznej

przy MPiPS

Centra Ekonomii

Społecznej

IP PO KL

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

OWES

OWES

PUP

OPS/PCPR

PES

PES

PES

PES

PES

PES

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide27

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

Schemat infrastruktury wsparcia osób fizycznych i prawnych

Przedsiębiorstwa komercyjne

Przedsiębiorstwa

Społeczne,

spółdzielnie socjalne

 • Centrum Integracji Społecznej
 • Klub Integracji Społecznej
 • Zakład Aktywności Zawodowej
 • Warsztat Terapii Zajęciowej
 • Spółdzielnia Inwalidów
 • Spółdzielnia Niewidomych

OWES

 • - Osoby, które chcą założyć PES
 • - Gminy, które chcą animować PES
 • - Organizacje obywatelskie uruchamiają PES
 • - Firmy biznesowe/pod zlecenia PES
 • - Partnerstwa lokalne rozwijające PES
 • - PUP - współpraca w zakresie integracji z
 • rynkiem pracy

Osoby długotrwale

bezrobotne kierowane przez OPS i inne instytucje i organizacje

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide28

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

Podmioty ekonomii społecznej w województwie pomorskim stan na 31.07.2011 r.

• Centra Integracji Społecznej (8), • Kluby Integracji Społecznej (8), • Zakłady Aktywności Zawodowej (2), • Spółdzielnie socjalne (20)

• Spółdzielnie inwalidów i niewidomych (13) • Organizacje pozarządowe (ok.5933). • WIOSKI TEMATYCZNE – 1 (Karwno – Kraina Fantazji)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide29

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

Podmioty ekonomii społecznej w województwie pomorskim stan na 31.07.2011 r.

• Centra Integracji Społecznej (8), • Kluby Integracji Społecznej (8), • Zakłady Aktywności Zawodowej (2), • Spółdzielnie socjalne (20) • Spółdzielnie inwalidów i niewidomych (13) • Organizacje pozarządowe (ok.5933). • WIOSKI TEMATYCZNE – 1 (Karwno – Kraina Fantazji)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide30

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide31

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide32

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

Konkursy 7.2.2 i innowacyjne w ramach Priorytetu VII 2010-2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide33

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

2010 rok Projekty w ramach Poddziałania 7.2.1

Wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide34

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWP

Wsparcie dla sektora ekonomii społecznej w województwie pomorskim

W latach 2010-2014

 • Projekt RespEn realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza w latach 2010-2012
 • Głównym celem projektu RespEn jest podniesienie konkurencyjności mikro, małych
 • i średnich firm z obszaru Południowego Bałtyku poprzez wdrożenie strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
 • więcej informacji na stronie www.arp.gda.pl ; www.responsiblesme.eu
 • Projekt GDAŃSKI MODEL EKONOMII SPOŁECZNEJ realizowany w latach
 • 2011-2013 przez Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta koło gdańskie
 • więcej informacji na stronie www.bezdomnosc.org.pl
 • Projekt OD SAMOORGANIZACJI DO PARTYCYPCJI POPRZEZ WSPARCIE POMORSKICH CENTRÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH realizowany w latach 2011-2014 przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku
 • więcej informacji na stronie www.rci.org.pl
 • Projekty konkursowe UMWP – DEFS rok 2012
 • więcej informacji na stronie www.defs.pomorskie.eu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego