slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SU KAYNAKLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
SU KAYNAKLARI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

SU KAYNAKLARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 284 Views
 • Uploaded on

SU KAYNAKLARI. TUZLU SULAR %97. TATLI SULAR 3. BUZULLAR %68,3. YER ALTI SULARI %31,4. YÜZEY SULARI %0,3. GÖLLER %87. BATAKLIKLAR %11. AKARSULAR %2. Yeraltı Suları. Yerüstü Suları. Sıcak yer altı Suları ve Kaynaklar. Soğuk yer altı Suları ve Kaynaklar. Okyanus ve

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SU KAYNAKLARI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

SU KAYNAKLARI

TUZLU SULAR

%97

TATLI SULAR

3

BUZULLAR

%68,3

YER ALTI SULARI

%31,4

YÜZEY SULARI

%0,3

GÖLLER

%87

BATAKLIKLAR

%11

AKARSULAR

%2

su s stemler

Yeraltı Suları

Yerüstü Suları

Sıcak yer altı

Suları ve

Kaynaklar

Soğuk yer altı

Suları ve

Kaynaklar

Okyanus ve

Denizler

Akarsular

Göller

SU SİSTEMLERİ

slide5

Okyanus: [ Dünya Denizi):Yer kabuğunun jeosenklinal denen çukur alanlarını dolduran tuzlu su kütlelerine okyanus adı verilir.

(Alanlarına Göre Okyanuslar:/Milyon km² )

-Pasific Okyanusu--------180

-Atlas Okyanusu---------106

-Hint Okyanusu-----------75

slide6

Atlas

Oky.

Büyük Okyanus

Hint

Oky.

slide7
Deniz: Okyanustan küçük olan, okyanusla bağlantısı olan, karalar içerisinde veya karalar arasında yer alan tuzlu su kütleleridir.
 • Kenar Deniz: Anakaranın kenarında yer alan denizlerdir.örn: Karayip, Japon, Çin Denizi
 • Aradeniz: Anakaralarla çevrili, okyanusa boğazlarla bağlanan denizlerdir.Örn: Akdeniz, Kızıldeniz
 • İç Deniz: Kara içerisine iyice sokulmuş, boğazlarla ara denizlere bağlanan denizlerdir. Örn: Karadeniz, Azak denizi
slide8

OKYANUS-DENİZ ARASINDAKİ FARKLAR:

 • Okyanuslar denizlere göre daha derindir. Okyanuslar ortalama -9000m Denizler ortalama -4500m dir.
 • Denizlerin kıta sahanlığı daha geniştir.
 • Denizler daha küçük ve sığ olduğundan çevre faktöründen daha kolay etkilenirler.
 • Denizlerde dalga, gel-git, akıntılar okyanuslara göre daha azdır.
slide9
Deniz sularının sıcaklığı ve tuzluluğu üzerinde etkili olan faktörler:
 • Dökülen akarsuların miktarı: Çok miktarda akarsu denize dökülüyor ve bol su getiriyor ise deniz sularının tuzluluğu azalır.
 • Buharlaşma ve yıllık yağış miktarı: Buharlaşma ile su azalır ancak tuz kalır. Bu yüzden buharlaşmanın fazla olduğu denizlerde tuzluluk miktarı artar.Yağışın bol olduğu denizlerde tuzluluk düşer.
 • Enlem etkisi: Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklık azalır. Buna bağlı olarak buharlaşmada azalacağından tuzluluk oranıda azalır.
 • Denizlerin kapladığı alan: Yüzey genişledikçe buharlaşma artacağından büyük denizlerde buharlaşma miktarı ve tuzluluk oranı fazladır.
 • &Yılda 2,5 milyar ton tuz denizlere taşınıyor.
slide10
Bazı oky. Ve denizlerin tuzluluk oranları ( Binde) - Sıcaklık

Okyanus: Tuzluluk %○35 Ekvator’da 25°C

Akdeniz: Tuzluluk %○ 38 Kızıldeniz-Umman……30°C-35°C

Kızıldeniz: Tuzluluk %○ 40 Kutup Denizi………..0,1°C

Kuzey denizi: Tuzluluk %○ 3,5

Baltık Denizi Tuzluluk %○ 8

slide13

AKARSU KAYNAĞI:Akarsuyun doğduğu yerdir.

AKARSU AĞZI: Akarsuyun herhangi bir denize veya göle döküldüğü yerdir.

slide14

SU BÖLÜMÜ ÇİZGİSİ: İki akarsu havzasını birbirinden ayıran sınırdır. Genellikle dağların doruk noktalarından geçerler.

Su Bölümü

Çizgisi

slide15

AKARSU HAVZASI: Bir akarsuyun bütün kollarıyla birlikte sularını topladığı ve faaliyet gösterdiği alanlardır.

Eğer akarsular, topladıkları suyu denize ulaştırabiliyorsa, böyle akarsuların havzası açık havzadır.

Örnek; Fırat Dile,Kızılırmak,Yeşilırmak,Sakarya,Gediz,Çoruh gibi.

Ancak, akarsular topladıkları suyu denize ulaştıramıyorsa, kara içinde bir göle dökülüyorsa veya yer altına sızıyorsa, bu tür akarsuların havzası kapalı havzadır.

BAŞLICA KAPALI HAVZALARIMIZ

KONYA KAPALI HAVZASI

TUZ GÖLÜ KAPALI HAVZASI

AKŞEHİR KAPALI HAVZASI

GÖLLER YÖRESİ KAPALI HAVZALARI

VAN GÖLÜ KAPALI HAVZASI

HAZAR GÖLÜ KAPALI HAVZASI

slide17

AKARSU DEBİSİ (AKIMI): Akarsu yatağının, herhangi bir kesitinden geçen su miktarının m3/sn cinsinden değeridir. Su seviyesini ölçmek için Limnimetre ve Limnoğraf kullanılır.

Akımda Etkili olan Faktörler1) Havzaya düşen yağış miktarı,

2)Yağış rejimi

3)Yağışın Şekli 4) Araziyi oluşturan taş ve tabakaların geçirimliliği

5)Sıcaklık

6) Akarsu yatağı çevresindeki bitki örtüsü 7) Havzanın genişliği,

8) Yer altı suları ve kaynakları

9) Beşeri faktörler: Akarsulardan sulama amacıyla yararlanılması.

slide18

AKARSU REJİMİ: Akarsuyun yıl içerisindeki seviye değişikliğidir. Akım düzeni olarak da adlandırılır.

Düzenli Rejim:Yıl içinde akımı fazla değişmeyen akarsulardır.

slide19

Düzensiz Rejim: Yıl içinde akımında belirgin değişmeler görülen akarsulardır.

slide20

AKARSU REJİMİNDE ETKİLİ FAKTÖRLER

1-Yağış rejimi (en fazla etkili olan faktördür)Yağış dört mevsime düzenli dağılmışsa rejim düzenli, düzensiz dağılmışsa rejim düzensizdir.

2-Sıcaklık şartları ve buharlaşma ;Özellikle yaz aylarında sıcaklık ve buharlaşma akarsuyun debisini azaltır bu da rejimi etkiler.

3-Havzanın genişliği: Aynı iklim bölgesinde geniş olması sadece akımı etkiler. Farklı iklim bölgelerinde geniş ise rejim daha düzenli olur.Örnek Nil nehri,Amazon,Kongo

4-Akarsu yatak eğimi: Eğimin fazla olması rejimin düzensizliğine yol açar.

5-Akarsu kaynağı:Kaynak yıl boyunca gür su akıtıyorsa rejim düzenli olur.

slide21

SORU: Türkiye akarsularının genel özellikleri nelerdir?

 • CEVAP:
 • Üç tarafı denizlerle çevrili olduğundan ve dağlar kıyıya
 • paralel uzandığından akarsuların boyları kısadır.
 • Genelde açık havzadır.
 • Yağış rejimine bağlı olarak genelde rejimleri düzensizdir.
 • Rejimleri düzensiz olduğundan üzerindeulaşım yapılamaz.
 • Hızlı aktıkları için Hidroelektirik potansiyelleri fazladır.
 • Genelde sınırlarımız içinde doğup sınırlarımız içinde denize dökülürler.
g l ned r
GÖL NEDİR?

GÖLLER; karalar içerisinde yer alan çanakların sularla dolması sonucu oluşan durgun su birikintileridir.Herhangi bir su kütlesinin göl sayılabilmesi için;

 • Yıl boyu su bulundurmalı
 • Denizlerle doğrudan bağlantısı bulunmamalı
 • Tabanı bitkilerle kaplı olmamalı

Gölayağı: Bir gölün fazla sularını boşaltan akarsulara

gölayağı denir.Gölayağı bulunan göllerin suları tatlıdır.

slide26

İznik g.

Ulubat g.

Kuş g.

Tuz g.

Akşehir g.

Eber g.

Burdur g.

Acıgöl

Tuz g.

Oluşumuna göre göller:

a)      Tektonik göller  : Yer hareketleri sırasındaki kırılmalar, kıvrılmalar ve epirojenik hareketler sonucu oluşur. (Tuz gölü, Ulubat, İznik, Kuş gölü, Burdur, Akşehir, Eber gölleri)

slide28

Nemrut g.

Meke g.

Acıgöl

b)      Volkanik göller   : Volkanik alanlarda, kraterlerin veya patlama çukurlarında biriken suların oluşturduğu göllerdir. (Nemrut gölü, Acıgöl, Meke Tuzlası)

slide31

Salda g.

Kestel g.

Suğla g.

c)Karstik göller       : Çözünebilir taşlardan oluşmuş çanaklarda biriken suların oluşturduğu göllerdir. Bu göller kireç taşı ve alçı taşının olduğu yerlerde görülür .(Salda, Suğla, Kestel, Elmalı gölü)

Elmalı g.

slide32

d)Buzul (sirk) gölleri   :Buzullarının aşındırarak oluşturduğu çanaklarda yer alan göllerdir.

set g lleri
Set Gölleri

Çukurların veya vadilerin önünün setlerle kapanması sonucu oluşan göllerdir. Set gölleri, çukurlukların önünü kesen setlerin oluşumuna göre şu gruplara ayrılır:

VOLKANİK SET GÖLLERİ: Volkanlardan çıkan lavların, bir çukurluğu veya akarsu vadisinin önünü kapatması sonucunda oluşan göllerdir.Ülkemizin en büyük gölü olan Van gölü, tektonik bir çukurluğun önünün Nemrut dağından çıkan lavlarla kapanması sonucu oluşmuştur. Örn: Doğu Anadolu’da yer alan Erçek, Nazik, Balık, Çıldır ve Haçlı gölleri volkanik set gölleridir.

ALÜVYAL SET GÖLLERİ: Alüvyal ovalarda, akarsu vadilerinde ve alüvyonların birikmesi sonucu oluşan göllerdir. Manisa’daki Marmara, Sakarya’daki Akgöl ile Ankara yakınlarındaki Mogan ve Eymir gölleri bu şekilde meydana gelmiştir.

slide34
KIYI SET GÖLLERİ (LAGÜN): Kıyılarda bir koy önünün dalgalarla taşınan kumlar tarafından kapatılması sonucunda oluşan göllerdir.Çatalca Yarımadası kıyılarındaki Büyük Çekmece ve Küçük Çekmece gölleri ile Durusu Gölü lagünün ülkemizdeki başlıca örneklerdir.

HEYELAN SET GÖLLERİ: Bir akarsu vadisinin heyelan sonucunda kapanması ile oluşan göllerdir. Bu göller Karadeniz Bölgesinde yaygındır. Tortum(Erzurum), Borabay(Amasya), Abant ve Yedigöller, Sera gölleri yurdumuzdaki başlıca heyelan set gölleridir.

slide35

B. Çekmece g.

.

Abant g.

Tortum g.

Eymir g.

Mogan g.

Uzungöl

Van g.

Haçlı g.

Nazik g.

Köyceğiz g.

K. Çekmece g

Türkiye’de Yer Alan Set Gölleri

baraj g ller
BARAJ GÖLLERİ
 • Akarsular üzerinde çeşitli amaçlarla kurulan setlerin gerisinde oluşan gölleridir. Bunlara YAPAY SET GÖLLERİ adı da verilir.
 • Zengin bir akarsu ağına sahip olan ülkemizin doğal şartları, baraj yapımına uygundur. Yurdumuzda arazi yapısının engebeli oluşu, eğim fazlalığı ve akarsularımızın genellikle derin vadiler içinde akması bu elverişli şartların başlıcalarıdır.
 • Barajlar; içme ve kullanma suyu temin etmek, elektrik enerjisi üretmek, tarım alanlarını sulamak, su taşkınlarını önlemek gibi çeşitli amaçlarla yapılır. Yurdumuzdaki akarsular üzerinde yaklaşık 200 baraj bulunmaktadır. Son yıllarda baraj yapımına hız verilmiştir. Güneydoğu Anadolu Projesi(GAP) ile barajlarımızın sayısı daha da artmıştır.
slide42

YER ALTI SULARI VE KAYNAKLAR  

Yağışlarla yer yüzüne inen suların geçirimli tabakadan yer altına sızarak , geçirimsiz tabakalar üzerinde birikmesiyle oluşturdukları sulara yer altı suları denir.

Yer Altı Sularının Beslenmesinde Etkili Olan Faktörler:

1) Yağış miktarı,

2) Buharlaşma,

3) Zeminin geçirimliliği: Alüvyal ve karstik alanlarda geçirimlilik fazladır.

4) Arazinin eğimi :Eğimin az olduğu alanlarda beslenme daha fazladır.

5) Bitki örtüsü,

slide43
Yer altı Sularının Özellikleri:
 • Yer altı suları hareket eder. Ancak akarsular kadar hızlı akmazlar.
 • Sıcaklığı 20 ºC’nin üstünde olanlar sıcak yer altı sularıdır.
 • Saf su değildir. İçinde bol miktarda mineral bulunur.
 • Aşınırma ve biriktirme şekilleri meydana getirirler.
slide45
Taban Suyu: Alüvyal ovaların tabanında bulunurlar. Altta geçirimsiz tabaka ile sınırlandırılmış geçirimli tabaka üzerinde biriken sulardır. Beslenme durumuna göre taban suları bazen yüzeye kadar çıkabilir. Yer altı su seviyesinin düşük olduğu alanlarda ise kuyu açmak suretiyle bu sulardan faydalanılır.

Türkiye taban suları bakımından zengindir. Ör: Ege Bölgesinin çöküntü ovaları, Konya,Kayseri, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Bursa, Adapazarı gibi.

slide46

Geçirimsiz Tabaka

Geçirimli Tabaka

Artezyen Suları : Kıvrımlı yapılardaki senklinallerde iki

geçirimsiz tabaka içinde biriken sulardır.

slide47

Karstik Yer altı suları: Kalker, jips gibi eriyebilen taşların

bulunduğu alanlardasuların boşluklarda birikmesi ile oluşur.

Bu kaynakların en önemli özelliği sularının bol miktarda kireç içermesidir.Aynı zamanda suları soğuktur.

slide48

Geçirimli tabaka

Kaynak

Geçirimsiz Tabaka

Sularını yağışlarla yeryüzünden alırlar.

Sularının sıcaklığı ve akımları yıl boyunca değişir.

Yamaç Kaynağı : Geçirimli tabakaların uç kısmından suların yüzeye çıktığı yerdir.

slide49

Fay

 • SICAK SU KAYNAKLARI
 • Sularını mağmaya yakın alanlardan alırlar.
 • Suları geldiği derinliğe göre sıcak veya ılıktır.
 • Sularının sıcaklığı yıl boyunca aynıdır.
 • Akım değişikliği olmaz.
 • Bol miktarda eriyik madde içerir.

Fay Kaynağı: Fay hattı boyunca yeryüzüne çıkan kaynaklardır. Halk arasında bu  kaynaklara ılıca, kaplıca,çermik, içme ve maden suları denilmektedir.

Ör: Manisa (Kurşunlu, Urganlı, Alaşehir, Demirci), Denizli (Pamukkale, Karahayıt,

Sarayköy, Buldan), Kütahya (Simav),Balıkesir (Edremit, Gönen), Sivas (Balıklı Çermik) 

gibi merkezlerde vardır. Bu yerlerin ortak özelliği yer yapılarının özelliğidir.