1 / 35

ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI. MADEN:Yer altından çıkarılan değerli maddelere maden denir. REZERV:Madenin yer altındaki miktarıdır. Ülkemizde maden arama için Maden Tetkik Arama (MTA)kurulmuştur. Madenleri işletmek için Etibank kurulmuştur. TÜRKİYE’DE ÇIKARILAN ÖNEMLİ MADENLER. BOR.

adanna
Download Presentation

ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

 2. MADEN:Yer altından çıkarılan değerli maddelere maden denir. • REZERV:Madenin yer altındaki miktarıdır. Ülkemizde maden arama için Maden Tetkik Arama (MTA)kurulmuştur. Madenleri işletmek için Etibank kurulmuştur.

 3. TÜRKİYE’DE ÇIKARILAN ÖNEMLİ MADENLER

 4. BOR

 5. Ülkemiz dünyada bor yatakları bakımından en zengin ülkesidir.Marmara bölgesinde Kütahya,Eskişehir,Balıkesir çevresinde çıkarılır. Bor jet,roket yakıtı,sabun deterjanı,tekstil,cam gibi daha birçok eşyada kullanılır.Geleceğin petrolü olarak adlandırılır.

 6. DEMİR

 7. Divriği(Sivas),Hekimhan,Hasan Çelebi(Malatya),çıkarıldığı önemli yerlerdir.Sanayi kuruluşları olmak üzere her alanda çok kullanılır.

 8. BAKIR

 9. En çok Murgul(Artvin),Küre(Kastamonu),Maden(Elazığ) çıkarılır.Elektrik,Elektronik sanayi,Mutfak eşya yapımı ve süs eşyaları yapımında kullanılır.

 10. KROM

 11. En çok Guleman(Elazığ),Fethiye,Köyceğiz(Muğla)Eskişehir de çıkarılır.Çeliği sertleştirmede paslanmaz çelik yapımında kullanılır.Ülkemizde en çok çıkarılan madenlerin başında gelir.

 12. BOKSİT(ALÜMİNYUM)

 13. Seydişehir,Akşehir(Konya) Akseki(Antalya)en çok çıktığı yerdir.Boksit madeni işlenerek alüminyum elde edilir.Elektrik,Elektronik sanayi Uçak otomotiv sanayi inşaat sektörü ev eşya yapımında kullanılır.

 14. URANYUM-TORYUM

 15. En çok Sivrihisar(Eskişehir),Salihli(Manisa),Eşme(Uşak) Çanakkale,Koçarlı’da çıkarılır.Nükleer enerjinin ham maddesidir.

 16. DİĞER MADENLER Kurşun,Çinko,Wolfram,Nikel,Civa,Fosfat,Tuz,Kükürt, Barit,Zımpara,Mermer,Lületaşı ve Magnezyum diğer önemli madenlerdir.

 17. SANAYİ(ENDÜSTRİ) İşlenmemiş ya da yarı işlenmiş maddelerin fabrikalarda işlenerek kullanılabilir hale getirilmesi faaliyetlerine sanayi(endüstri)denir.

 18. Bir yerde sanayi tesisi açabilmek için gerekli şartlar: • Sermaye • Ham madde • Enerji • İş gücü • Ulaşım • Pazarlama

 19. ENERJİ KAYNAKLARI

 20. GÜNEŞ Güneşten gelen ışık ve ısı sayesinde elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji kaynağıdır.

 21. RÜZGAR Rüzgarın gücünden elde edilen enerjidir.Yenilenebilir enerji kaynağıdır.

 22. HİDROELEKTRİK Barajlardan suyun yüksekten akıtılması ile elde edilen enerji kaynağıdır.Yenilenebilir özelliktedir.

 23. JEOTERMAL ENERJİ Yer altından çıkan sıcak su kaynaklarıdır.Yenilenebilir.

 24. DOĞALGAZ Isınmada kullanılan enerji kaynağıdır.Yenilenemeyen enerji kaynağıdır.Ülkemizde doğalgaz Trakya’da ve Mardin-Çamurlu’da çıkar.Ancak bunlar ihtiyacımızın çok azını karşılar.

 25. PETROL Önemli enerji kaynağıdır.Yakıt dışında poşet yapımı gibi bir çok alanda kullanılır.Ülkemizde petrol sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çıkarılır.Yenilenemez.

 26. NÜKLEER ENERJİ Uranyum ve toryum madenlerinin atomlarının parçalanması ya da birleştirilmesi ile elde edilen enerjidir.Atom enerjiside denir.Çok tehlikeli bir enerji kaynağıdır.Yenilenemeyen enerji kaynağıdır.

 27. TAŞ KÖMÜRÜ Ülkemizde sadece Zonguldak çevresinde çıkarılır.Çoğu demir-çelik fabrikalarında kullanılır yenilenemeyen enerjidir.

 28. LİNYİT Buda bir kömür çeşididir.Ülkemiz linyit yönünden zengin yataklara sahiptir.Çıkarıldığı önemli bazı yerler: Afşin-Elbistan(Kahramanmaraş), Tavşanlı-Tunçbilek(Kütahya),Yatağan(Muğla),Soma(Manisa), Dodurga(Çorum),Linyit en zengin enerji kaynağımızdır.Yenilenemeyen enerji kaynağıdır.

More Related