slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Munkapiaci trendek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Munkapiaci trendek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Munkapiaci trendek - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

A vidéki munkahelyteremtés eredményei avagy a támogatáspolitika változásai a foglalkoztatás bővítése érdekében Szűcs Erika miniszteri biztos Szociális és Munkaügyi Minisztérium Kapuvár, 2010. március 18. Munkapiaci trendek. Lassuló gazdasági növekedés mérsékelt vállalati munkaerő kereslet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Munkapiaci trendek' - magda


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A vidéki munkahelyteremtés eredményei avagy a támogatáspolitika változásai a foglalkoztatás bővítése érdekébenSzűcs Erika miniszteri biztosSzociális és Munkaügyi Minisztérium Kapuvár, 2010. március 18.

munkapiaci trendek
Munkapiaci trendek
 • Lassuló gazdasági növekedés
  • mérsékelt vállalati munkaerő kereslet
  • stagnáló., alacsony foglalkoztatási szint
  • a foglalkoztatás területi és ágazati átrendeződése
  • foglalkoztatás nő:

gazdasági szolgáltatások, építőipar, gépipar, kereskedelem

  • foglalkoztatás csökken:

mezőgazdaság, élelmiszeripar, textilipar

 • Szerkezeti feszültségek
  • jelentős területi különbségek ( megyei foglalkoztatási ráták 45,2%-64,5%, munkanélküliségi ráták 3,5%-17,6% között)
  • csökkenő kereslet a szakképzetlen munkaerő iránt
  • vesztes korcsoport – fiatal munkavállalók ( ifjúsági foglalkoztatási ráta 20,8%, munkanélküliségi ráta 27,8%)
szoci lpolitikai trendek
Szociálpolitikai trendek
 • Növekvő létszámú aktív korosztály a szociális ellátásban
  • nők ( ápolási díj + GYET →110 ezer fő)
  • egészségkárosodottak (szociális járadék 240 ezer fő + korhatár alatti rokkantnyugdíjas 460 ezer fő)
  • szociális segélyezettek (210 ezer fő)
 • Az aktív korú ellátottak területileg koncentrálódnak

( hátrányos helyzetű vidékeken)

 • Az ellátás pénzbeli (kivéve RSZ) de engedi a munkavállalást ( korlátozott időtartamban)
 • A munkavállalás marginális, a pénzbeli ellátás növelésére illetve munkaviszonyként történő definiálására erős a nyomás
 • A szociális ellátások értéke nőtt ( jövedelmi különbség csökken) de a társadalmi mobilitás leállt
szakpolitikai priorit sok a foglalkoztat sban illetve a gazdas gfejleszt sben
Szakpolitikai prioritások a foglalkoztatásban illetve a gazdaságfejlesztésben
 • Foglalkoztathatóság növelése ( képzések, átképzések, fokozott állami támogatása)
 • Hátrányos helyzetű munkavállalók támogatott foglalkoztatása (START program – család, fogyatékkal élők – megváltozott munkaképességűek komplex rehabilitációja rokkant nyugdíj helyett)
 • Keresletvezérelt szak – és felnőttképzés ösztönzése
 • Beruházási támogatások erős növekedési és technológia fejlesztési elvárásokkal → „Tőke” alapú
 • Munkáltató és munkavállaló kapcsolatba lépése kívül marad a szakpolitikán
2008 t rt kel d foglalkoztat s s gazdas gpolitikai priorit sok
2008: átértékelődő foglalkoztatás- és gazdaságpolitikai prioritások
 • Alacsony hozzáadott értékű, magasabb foglalkoztatási képességű ágazatok a fejlesztéspolitikában (mezőgazdaság, építőipar, turizmus)
 • „Erőforrás” alapú fejlesztéspolitikai megközelítés

(energetika, zöld gazdaság)

 • Állami szerepvállalás fokozása a munkakínálat bővítésében
  • állami (önkormányzati) munkakínálat bővítése
  • az élő munka költségének csökkentése a vállalkozások esetében, a vidéki foglalkoztatási lehetőségek sajátosságainak elismerése
  • a hátrányos helyzetű munkavállalói rétegek alkalmazkodóképességének és foglalkoztathatóságának javítása célzott programokkal (programszerűség alapvető vonásai)
  • a köz-és magánszereplők együttműködésének ösztönzése és támogatása gazdaságfejlesztési céllal ( tőke versus hazai erőforrás, versenyképesség átértelmezése)
llami munkak n lat a foglalkoztat sb l tart san kivonul k sz m ra
Állami munkakínálat a foglalkoztatásból tartósan kivonulók számára
 • Közcélú foglalkoztatás ( „Út a munkához” program) → szociális ellátás 3 formában (110 Mrd Ft → 300 ezer fő)
  • pénzbeli ellátás
  • oktatás
  • foglalkoztatás+pénzbeli ellátás (normatív, garantált)
 • Közhasznú foglalkoztatás (4 Mrd Ft → 20-21 ezer fő)
 • Közmunkaprogramok (13 Mrd Ft → 25 ezer fő)
 • Szociális ráfordítások átkonvertálása bértámogatássá (500 Mrd Ft induló) → aktív korúak ellátásában résztvevők
 • Előfeltétel: kooperáció, tervezés
 • Következmény: jövedelem és forrásbővülés a helyi gazdaságban!!!
a versenygazdas g stimul l sa
A versenygazdaság stimulálása
 • Általános kondíciójavítás (adó és járulékterhek mérséklése)
 • Célzott támogatások
  • Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásai
  • Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásai
  • FVM támogatásai
  • egyéb, ágazati minisztériumi támogatások
 • SZMM támogatások
  • munkahelyteremtő támogatási programok
  • munkahelymegőrző támogatási programok
  • foglalkoztatás ösztönzése, bővítése
  • képzés
 • Válságkezelés
  • munkahelymegőrzés a versenyszférában
  • munkakínálat bővítés a közszférában (100 ezer új álláslehetőség)
az szmm foglalkoztat st szt nz b v t t mogat si programjai 2010 ben
Az SZMM foglalkoztatást ösztönző, bővítő támogatási programjai 2010-ben
 • Foglalkoztatás költségeit támogató programok:
  • START kártyacsalád
  • Foglalkoztatás-bővítő bértámogatás hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatása érdekében
  • KKV+ járulékkedvezmény
  • Rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesülők foglalkoztatásának támogatása
  • Válság miatt elbocsátottak újra-foglalkoztatásának támogatása
 • Képzési támogatások:
  • munkáltatói preventív képzések támogatása
  • munkáltatói képzések a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére
  • beruházás-ösztönző képzési támogatás
  • álláskeresők képzése
  • Lépj egyet előre III. program (ápolási díjas komponenssel)
  • állami foglalkoztatási programok keretében nyújtott képzések
slide12
Példa: mennyi a munkáltató megtakarítása, ha a minimálbér másfélszeresének megfelelő (110.250,- Ft) munkabérért foglalkoztat?
slide14

A munkáltató éves megtakarítása minimálbéres foglalkoztatás esetén

A munkáltató éves megtakarítása 130 %-os minimálbér esetén

kis s k z pv llalkoz sok kkv finansz roz si forr sainak b v l s t szolg l eszk z k
Kis-és középvállalkozások (KKV) finanszírozási forrásainak bővülését szolgáló eszközök
 • Vissza nem térítendő pályázati támogatások:
  • hazai finanszírozású vissza nem térítendő támogatás
  • Európai Uniós társfinanszírozással történő vissza nem térítendő támogatások
 • Pénzügyi eszközök:
  • Hitelprogramok → a vállalkozások könnyebb hitelhez jutása érdekében
   • hitelképes vállalkozások körének kibővítése
   • banki likviditáshoz történő hozzájárulás
   • kedvezőbb, támogatott hitelfeltételek (kamatszint, banki költségek korlátozása)
   • kamattámogatás (Széchenyi Kártya)
  • Garancia → hitelgarancia igénybevételével könnyebb a forráshoz jutás, mivel a bankok kockázata csökken
  • Kockázati tőke → a perspektivikus induló vállalkozások tőkéhez jutásának segítése
slide19

EU társfinanszírozású KKV-k által is elérhető

vissza nem térítendő támogatások I.

slide20

EU társfinanszírozású KKV-k által is elérhető

vissza nem térítendő támogatások II.

slide23
Részletes információkat nyújtó internetes oldalak, illetve a programok dokumentációinak letölthetősége
 • www.szmm.gov.hu
 • www.afsz.hu
 • www.bmik.hu
 • www.ofa.hu
 • www.nfgm.gov.hu
 • www.nfu.hu
 • www.mfb.hu
hogyan tegy k eredm nyesebb a v llalkoz sokat
Hogyan tegyük eredményesebbé a vállalkozásokat?
 • A támogatásokhoz való hozzáférés nem „egyablakos”,de:
 • A szociális ráfordítások egy részéből bértámogatás válik!!!
 • Kormányzati szinten a foglalkoztatási támogatás és az ágazati sajátosság összehangolása megkezdődött (további lépések szükségesek a szociális rendszerben)
 • Helyi szinten is szükséges a szereplők koordinációja (rendszeres, előre tervező) a rendelkezésre álló munkaerő optimális felhasználása érdekében

(2009 önkormányzat, 2010 munkaügyi központ, 2011-től helyi foglalkoztatási kerekasztalok vagy foglalkoztatási és szociális fórumok)

  • képzésre is terjedjen ki
  • a szolgáltatások foglalkoztatás bővítő megszervezése
 • Támogatás optimalizálás: tanácsadás, jógyakorlat terjesztés (OFA-FVM-SZMM)