c engelovy k ivky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
C) Engelovy křivky PowerPoint Presentation
Download Presentation
C) Engelovy křivky

play fullscreen
1 / 13

C) Engelovy křivky

202 Views Download Presentation
Download Presentation

C) Engelovy křivky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. C)Engelovy křivky

 2. Změna příjmu a Engelova křivka E. Engel – zákon: podíl příjmu vynaloženého na potraviny se s rostoucím příjmem snižuje (podíl výdajů na oblečení a bydlení s rostoucím příjmem zůstává konstantní a podíl výdajů na ostatní zboží roste.) Engelova křivka (EC) charakterizuje dopad změny příjmu na spotřebu různých výrobků a služeb: • příjem (I) na horizontální ose grafu • množství daného statku (X) na vertikální ose

 3. Různé Engelovy křivky Statek: a) normální b) méněcenný c) příjmově neutrální

 4. Engelova křivka pro normální statky EC s pozitivní směrnicí - produkty, u nichž poptávané množství roste společně se spotřebitelovým příjmem = normální statky (jídlo v restauraci, koupě sportovních oděvů, zahraniční dovolené, sledování videoher atd.): • příjem nad hodnotou I0 – s růstem I poptávané množství statku také roste • příjem pod hodnotou I0 – nespotřebovávají se žádné jednotky tohoto statku

 5. Engelova křivka pro méněcenné statky EC s negativní směrnicí - produkty, u nichž poptávané množství s růstem spotřebitelova příjmu klesá = méněcenné statky (podřadné víno, méně kvalitní oblečeníatd.): • příjem pod hodnotou ISTOP – nespotřebovává se žádná jednotka tohoto statku

 6. Engelova křivka pro statky luxusní a nezbytné poptávané množství statku roste rychleji nebo pomaleji než příjem, stejné tempo růstu příjmu a poptávaného množství je spíše výjimkou

 7. Engelova křivka konkávní a konvexní V případě, ilustrovaném konvexní Engelovou křivkou - tzv. luxusní statky Ve případě ilustrovaném konkávní Engelovou křivkou - tzv. statky nezbytné

 8. Engelova křivka pro statek s měnícími se vlastnostmi • při nízkém příjmu se nespotřebovávají žádné jednotky statku • když příjem vzroste nad určitou hodnotu, poptávané množství statku roste – statek je statkem normálním • pro další zvyšování příjmu v určitém intervalu je statek příjmově neutrálním, tzn. že se poptávané množství při růstu příjmu nemění • při dalším zvyšování příjmu je spotřebováváno méně zboží, statek se stal méněcenným • když příjem dosáhne určité hodnoty, nespotřebovává se žádná jednotka statku

 9. Engelova křivka pro statek s vlastnostmi normálního i méněcenného statku

 10. Engelova výdajová křivka Engelova výdajová křivka (EEC) – vztah mezi změnou příjmu a změnou výdajů na určitý statek či skupinu statků • na horizontální ose – příjem • na vertikální ose – spotřebitelovy výdaje (E) na statek či skupinu statků Engelovu výdajovou křivku doplňuje speciální přímka - přímka 45° - body, ve kterých se příjem přesně rovná výdajům(platí E = I ).

 11. EEC = I

 12. Engelova výdajová křivka pro různé statky

 13. Engelova výdajová křivka pro normální i méněcenné statky • EEC konkávní - na danou skupinu statků se potřebitel vynakládá stále menší část příjmu (jídlo konsumované doma) • EEC konvexní - na danou skupinu statků se potřebitel vynakládá stále větší část příjmu (aktivity volného času) • EEC nejprve rostoucí a od určité výše příjmu klesající - v dané skupině statků od této výše příjmu převládají podřadné výrobky či služby