organizational behavior islt 644 instructor erlan bakiev ph d n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organizational Behavior ISLT-644 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organizational Behavior ISLT-644 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Organizational Behavior ISLT-644 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D. - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

Organizational Behavior ISLT-644 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D. Chapter 5 Algı ve Bireysl Karar Verme. Essentials of Organizational Behavior , 11/e Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge. After studying this chapter, you should be able to:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Organizational Behavior ISLT-644 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D.' - madeleine-bertrand


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
organizational behavior islt 644 instructor erlan bakiev ph d
Organizational Behavior

ISLT-644

Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D.

chapter 5 alg ve bireysl karar verme
Chapter 5

Algı ve Bireysl Karar Verme

Essentials of

Organizational Behavior, 11/e

Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge

after studying this chapter you should be able to
After studying this chapter, you should be able to:
 • Algıyı tanımlama, ve onu etkileyen faktörleri anlatma.
 • İnsanlar başkalar hakkında değerlendirme yaparken kullandıkları kısayolları ortaya çıkarma.
 • Algı ve karar verme arasındaki ilişkiyi tespit etme.
 • Genel karar öyargıve hataları sunmak
 • Üç etikal karar verme kriterini kaşılaştırmak.
 • Yaratıcılığı tanımlama, ve yaratıcılığın üç-öğesini tartışmak.
slide4
Algı

Çevereye analm vermek için insanlar kendi sezgisel ifadelerini yorumlama ve organize etme sürecidir.

Dünya davranışsal olarak önemli olduğu gibi algısal oalarak da önemlidir

ki i alg s at f teorisi
Kişi Algısı: Atıf Teorisi

Algılayıcılar gözlemlediği davranışı bir tür sebebe bağlamaya çalışırlar:

 • İç– davranış bireyin bireysel kontrölü altında olduğuna inanılır (işe geç geldi-tüm gece partideydi)
 • Dış– insan dış sebeplerden dolayı bu davranışa sürüklenmiştir (işe geç geldi- trafik vardı) (Kelley, 1972)
at f n tan mlay c lar
Atıf’ın Tanımlayıcıları

Farklılık– bireyin başka durumlarda başka davranış sergileyip sergilememesi (hareketin uniquenessi)

Konsensus– bireyin davrandığı gibi aynı durmla karşılaşrığı takdirdeherkesin aynı şekilde davranması

Tutarlılık– birey her zaman aynı şekilde davranır mı

at f hatalar
Atıf Hataları
 • Temel Atıf Hatası

Dışsal faktörlerin etkisini küçümseyerek ve iç faktörleri abartma eğilimi (Ross, 1977; Miller and Lawson,1989).

 • Kendine Hizmet Eden Önyargı

Bireyler başarı etkisinde içsel faktörlerin etkisini abartarak ve dış faktörlerin kendi başarısızlığını abartma meydana gelişi (Epley and Dunning, 2000).

ba kalar de elendiriken kullan lan k sayollar
Başkaları Değelendiriken Kullanılan Kısayollar
 • Seçkin Algı – çıkarlarına, arka plan ve tutumuna göre algısal filtreleme süreci. Gözlemcilerin belirsiz durumda yersiz kararlar çizmeye yol açabilir (araba alınca senin aldığın arabaları hep görmeye başlaman).
 • Halo Etkisi– tek özelliğe göre genel izlenim çizme (Halo etkisi çalışması, Asch, 1946).
 • Karşılaştırma Etkileri – bizim tepkimiz en son karşılaştığımız başkalardan etkilenirour (the context of the observation) (Yetenek sizsiniz).
 • Klişe– insanın tabi olduğu grubun algılarına göre birsini değerlendirmek (erkekler daha iyi yönetiiciler) (Powell, 1992).
alg ve karar verme aras ndaki ba
Algı ve Karar Verme Arasındaki Bağ

Karar Verme algılanmış bir probleme karşı bir tepki olark ortaya çıkar (Sanders, 1999)

 • Algı:
  • Problemin varlığından farkında olmayı
  • Bilginin yorumlama ve değerlendimesini
  • Sonuçlar ve analizler önyargısını etkiler
rasyonel karar vermer karar vermede alt ad m harrison 1999
Rasyonel Karar VErmerKarar Vermede Altı Adım (Harrison, 1999):
 • Problemi Tanımla.
 • Karar Verme Kriterini belirleme
 • Kriterlere ağırlık tahsisi.
 • Alternatifleri oluşturma.
 • Alternatifleri değerlendirme.
 • En iyi alternatifi seç.

Aslında nadiren kullanılır: pratik bir metoddan ziyade bir hedeftir

modelin kurallar
Modelin Kuralları
 • Duruma tamamen hakim olma
 • Tüm ilgili seçenekler önyargısız bir şekilde bilinmesi lazım
 • Karar verici en yüksek yarar arayışında
s n rl rasyonellik
Sınırlı Rasyonellik
 • İnsanların sınırlı bilgi işleme kapasitesi onların gerekli tüm bilgiyi asimile etmesini ve anlamasını imkansız yapar (Kahneman, 2003)
 • Dolayısıyla insanlar optimal bir çözüm yerine kendini tatmin edecek yeterli çozumlerle yetinirler
 • Sınırlı rasyonellik problemden en önemli özellikleri çıkartarak karışıklıkları içermeden çok basit modelleri kurar (Simon, 1997)
s nrl rasyonellikte kara verme
Sınrlı Rasyonellikte Kara Verme

Rasyonel Karar Vermeden Dahe Basit, ÜçAdımdan Oluşur:

 • Kriter ve alternatiflerin sınırlı arayışı – hep benzer kriterler ve çok koly bulunan alternatifler
 • Alternatiflerin sınırlı teftişi –etkide olan alternatiflere yoğunlaştırır
 • Yetinme– Yeterince iyi olan birinci alternatifi seçme
sezgisel karar verme
Sezgisel Karar Verme
 • İnsanın deneyimi dışında oluşturulan bilinçsiz bir süreç
 • Deneyim arttıkça daha da artar
 • Rasyonel karar verme için çok güçlü tamamlayıcıdır
genel nyarg ve hatalar
Genel Önyargı ve Hatalar
 • Aşırı Güven Önyargısı

Yöneticiler daha çok deneyimli ve bilgili oldukça daha az aşırı güven sergilerler (Fischhoff et al., 1977) (New ventures example, more opt., less successful)

 • Ankraj Önyargısı

Ön bilgiye yoğunlaşıp devam eden bilgiye ayak uydurma başarısızlığı (employer’s question on previous salary) (Tevrsky and Kahneman, 1974).

 • Onay Önyargızı

Kendisini onaylayan bilgi peşine düşme

genel nyarg ve hatalar1
Genel Önyargı ve Hatalar
 • Hazır Bulunma Önyargısı

Hazır olan bilgiye göre sadece karar verme meyili (Tevrsky and Kahneman, 1982)

(plane crashes against car accidents; we judge based on last behavior)

 • Bağlılığın Yüksemesi

Yanlış karar olduğunu düşündün halde aynı kararşa kalma (Staw, 1981) (people dating long time)

 • Risk Sevmeme

Risklere göre daha emin sonuçlara götürecek seçenekleri tercih etme ((Keys and Schwartz, 2003) (flipping coins, selecting salaries, CEO decision)

 • Geç Anlama Öyargısı

Sonuç doğdukta sonra başka daha kesin yoldan yapılabileceğini anlama

karar vermede kurumsal engeller
Karar Vermede Kurumsal Engeller
 • Performans değerlendirme (no negative opinion)
 • Ödül sistemleri (risk aversion)
 • Formal kurallar (Taco Bell)
 • Sisteme-dayatılan zaman kısıtlamaları (deadline)
 • Tarihsel emsal (Budget)
karar vermede etik er eve
Karar Vermede Etik Çerçeve

Faydacı (Utilitaryan)

 • En çok kişiye fayda getirme

Haklar

 • Temel hak ve özgürlüklere göre karar verme

Adalet

 • Kuralları adil ve eşit bir şekilde gerçekleştirerek gelirin eşit paylaşılması
karar vermede yarat c l k
Karar Vermede Yaratıcılık

Yeni ve Faydalı fikirleri üretme yeteneği

 • İnsanlara:
  • Problemi daha iyi anlamaya
  • Başkaların göremediği problemleri görebilme
  • Tüm seçenekleri belirlemeye yardım eder
global uygulamalar
Global Uygulamalar

Atıflar:

 • Kültürler farkları (collectivist vs traditions)

Karar Verme:

 • Cultural background of the decision maker can have significant influence on decisions made

Etik:

 • No global ethical standards exist
 • Need organizational-level guidance
implications for managers
Implications for Managers

Algı:

 • To increase productivity, influence workers’ perceptions of their jobs

Karar Vermeyi Geliştirme:

 • Analyze the situation
 • Adjust your decision approach
 • Be aware of biases and minimize their impact
 • Combine rational analysis with intuition
 • Try to enhance your creativity
keep in mind
Keep in Mind…
 • People have inherent biases in perception and decision making
   • Understanding those biases allows for better prediction of behavior
 • Biases can be helpful
   • Managers must determine when the bias may be counterproductive
 • Creativity aids in decision making
   • Helps to appraise, understand, and identify problems