t c ankara val l l sa lik m d rl e itim ube m d rl www asm gov tr n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T. C. ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Şube Müdürlüğü asm .tr PowerPoint Presentation
Download Presentation
T. C. ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Şube Müdürlüğü asm .tr

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

T. C. ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Şube Müdürlüğü asm .tr - PowerPoint PPT Presentation


  • 283 Views
  • Uploaded on

T. C. ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Şube Müdürlüğü www. asm .gov.tr. ÇEVRE ve SAĞLIK. AMAÇ: Çevre sağlığı ve sağlığın korunması konusunda bilgi kazandırmak. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Çevre kavramını açıklayabilme Çevrenin bileşenlerini sayabilme

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'T. C. ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Şube Müdürlüğü asm .tr' - macy-holden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ama evre sa l ve sa l n korunmas konusunda bilgi kazand rmak
AMAÇ: Çevre sağlığı ve sağlığın korunması konusunda bilgi kazandırmak

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

  • Çevre kavramını açıklayabilme
  • Çevrenin bileşenlerini sayabilme
  • Çevrenin insan sağlığı üzerine etkilerini söyleyebilme
  • Çevre sağlığı kavramını açıklayabilme
  • Çevre sağlığı hizmetlerinin gerekliliğini söyleyebilme
  • Çevreye yönelik alınması gereken önlemleri sayabilme
sa l k
Sağlık
  • Sağlığın çağdaş tanımı "sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal bakımlardan tam bir iyilik hali içerisinde olmak" biçimindedir.
slide5

Çevre:

İnsanların ve diğer canlıların yaşamları

boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve etkileşim

içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.

slide6
Çevre:

Doğal çevre herhangi bir insan müdahalesi olmaksızın oluşmuş olan çevredir.

Yapay çevre insan yapımı çevredir.

sa l k a s ndan bakt m zda evre ana grupta incelenir
Sağlık açısından baktığımızda çevre üç ana grupta incelenir

1.Fizik çevre

2.Biyolojikçevre(Mikroorganizmalar, vektörler, bitki ve hayvanlar, besinler)

3. Sosyokültürel çevre

hastal k nedenleri
Hastalık nedenleri;

Hastalık nedenleri bünyesel ve çevresel nedenler olmak üzere iki grupta incelenebilir.

b nyesel nedenler
Bünyesel nedenler

Gen, hormon ve metabolik kaynaklı nedenlerdir. Bazı bünyesel nedenler bazı hastalıklara daha büyük oranda yakalanmaya yol açabilmektedir. Bunlar insan iç ortamı ile ilişkili bir durumdur. İnsan dış çevrenin etkilerine genetik yapısı ile cevap vermektedir.

evresel nedenler
Çevresel nedenler
  • Fiziksel
  • Kimyasal etmenler,
  • Temelmaddeeksiklikleri,
  • Biyolojik etmenler,
  • Psikolojik etmenler,
  • Sosyal, kültürel ve ekonomik etmenler olarak sıralanabilir.
fiziksel nedenler
Fiziksel nedenler

Sıcaklık, soğuk, ışın, travma, içme ve kullanma suyu, atıklar, konut sağlığı, iklim koşulları, hava ve su kirliliği, giyeceklerimiz, kamuya açık yerler, sağlığa az ya da çok zarar verebilme olasılığı olan kuruluşlar, mezarlıklar başlıca fiziksel çevre öğeleridir.

kimyasal nedenler
Kimyasal nedenler

Zehirler, kanser oluşumuna neden olan bazı etkenler buna örnek verilebilir.

temel madde eksiklikleri
Temel madde eksiklikleri

Bazı maddeler vardır ki insanın sağlıklı olabilmesi ve hayatsal olayların yürütülebilmesi için dışarıdan alınmaları gerekir (Örn: Vitaminler).

biyolojik etkenler
Biyolojik etkenler

Mikroorganizmalar, asalaklar, mantarlar ve diğer etkenler biyolojik etkenleri oluşturur. Bunlar canlı vücudunda hastalık yapabilirler.

psikolojik etkenler
Psikolojik etkenler

Çağdaş yaşamda sık duyulan strese neden olan durumlar.

sosyal k lt rel ve ekonomik etkenler
Sosyal, kültürel ve ekonomik etkenler

Fakirlik, göç gibi durumlardır.

evrenin sa l a etkileri
Çevrenin sağlığa etkileri:

1.Hastalıklar için zemin hazırlayabilir. Sözgelimi iklim koşullarının solunum sistemi hastalıklarının artmasına yol açması gibi.

2.Çevre doğrudan hastalık nedeni olabilir.

3.Çevre bir kısım hastalıkların oluşmasını ve yayılımını kolaylaştırabilir.

4.Bazı hastalıkların gidişini ve sonucunu etkileyebilir.

evre sa l uygulamalar
Çevre Sağlığı Uygulamaları
  • İçme ve kullanma suları
  • Atıklar
  • Konut
  • Hava kirliliği
  • Radyasyon
  • Aydınlatma
  • Gürültü
  • Vektör kontrolü
hava kirlili i
Hava kirliliği

Hava kirliliği sonucu ortaya çıkan en önemli problem iklim değişikliğidir. 1950-1990 yılları arasında dünya ısısı 0.4 oC yükselmiştir. Eğer önlem alınmazsa 2025’e kadar dünya ısısının 1 oC, 2050’ye kadar 2.4 oC, denizlerin ise 25 cm. yükseleceği öngörülüyor. Sıcaklık artışı(yoğun sıcak dalgaları 5-10 yılda bir görülecek, sıcak dalgaları sırasında ölümlerde artış olacak (Hasat Fenomeni)) ile denizlerde yükselme, hava felaketleri görülebilecektir(seller,fırtınalar). Bazı ülkelerin sular altında kalacağı düşünülmektedir.

havaland rma
Havalandırma

Kapalı ortam hava kirliliği birçok sağlık sorununa yol açabilmektedir.

g r lt
Gürültü

Gürültü kaynakları nelerdir?

Sağlığa etkileri nelerdir?

vekt r kontrol
Vektör kontrolü

Bulaşıcı hastalıklar

açısından çok önemlidir.

sa l kl besin
Sağlıklı besin

Besinlerin sağlığa uygun hazırlanması ve tüketiciye sağlığa uygun biçimde iletilmesi

kazalar ve nlenmesi
Kazalar ve önlenmesi

Acil yaralanma ve kaza durumlarında hangi numarayı arıyoruz?

turist sa l na y nelik uygulamalar
Turist sağlığına yönelik uygulamalar

Turist olarak bulunduğunuz yerde yiyecekleri

Ya temiz su ile YIKAYIN, ya SOYUN, ya da PİŞİRİN

(Bunların hiçbirini yapamıyorsanız o yiyeceği YEMEYİN !

evre bozulmas n n sonu lar
Çevre bozulmasının sonuçları

Çevresel bozulma, dünyanın ısınması, ozon tabakasının zayıflaması, asit yağmurları, hava kirlenmesi, toprak erozyonu, ormansızlaşma ve okyanusların veriminin düşmesi insan sağlığı ve tüm türlerin sağlığı açısından sonsuz tehlike yaratmaktadır.

slide34

Çevre bozulmasının sonuçları

İsviçre'deki Triftgletscher buzulu.

Soldaki fotoğraf 1990, sağdaki ise 2001 yılına ait.

bir gazete haberi
Bir gazete haberi

(Muş’ta kuraklık göçe zorluyor.) Uzun süren yağışlar nedeniyle geç ekim yapan Muşlu çiftçiler, şimdi de kuraklık tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, kuraklık nedeniyle bölgede göçün arttığını söyledi.

Mikail Gökarslan

NTV-MSNBC

Güncelleme: 13:14 TSİ 23 Haziran 2006 Cuma

slide39

TEŞEKKÜRLER

TEŞEKKÜRLER