Energetska u inkovitost u zgradarstvu program energetske obnove obiteljskih ku a
Download
1 / 12

ENERGETSKA U?INKOVITOST U ZGRADARSTVU - PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KU?A - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU - PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA. Kata Gojević Savjetnica ministrice. travanj 2014. Zagreb. Nacionalni Programi energetske obnove zgrada u RH. Stambene zgrade - potencijal za velike energetske uštede.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ENERGETSKA U?INKOVITOST U ZGRADARSTVU - PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KU?A' - mackensie-acosta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Energetska u inkovitost u zgradarstvu program energetske obnove obiteljskih ku a

ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU - PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

Kata Gojević

Savjetnica ministrice

travanj 2014. ZagrebStambene zgrade potencijal za velike energetske u tede
Stambene zgrade - potencijal za velike energetske uštede OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

U ukupnoj potrošnji energije u Hrvatskoj čak 42,3% se troši u zgradama.


Energetska u inkovitost u zgradarstvu program energetske obnove obiteljskih ku a

PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

Dionici u provedbi programa

 • Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

  • nositelj Programa

  • izrada Programa

 • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

  • sunositeljPrograma i sudjeluje u promociji

 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

  • provođenje Programa

  • osiguravanje subvencija iz vlastitih izvora i EU fondova

  • promidžba i osvješćivanje građana o koristi energetske obnove

 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

  • posrednici između Fonda i građana

  • mogućnost osiguranja dodatnog sufinanciranja obnove obiteljskih kuća (10-20%)

 • Stambene štedionice

  • kreditno financiranje građana uz povoljnu kamatu

  • dodatna promidžba energetske obnove


 • Mjere za pove anje en u inkovitosti za obiteljske ku e
  Mjere za povećanje en. učinkovitosti za obiteljske kuće OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

  Ciljani obuhvat : 100 obiteljskih kuća po županiji tj. 2 000 obiteljskih kuća na razini RH godišnje


  Shema provedbe energetske obnove obiteljskih ku a
  Shema provedbe energetske obnove obiteljskih kuća OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

  MGIPU

  informacije i promocija

  informacije i podaci

  FZOEU

  Građani

  „Posrednik”

  novac

  novac

  Fond može sufinancirati građane za energetsku obnovu preko JLP(R)S, preko štedionica ili direktno.


  Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih ku a
  Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

  Načini i izvori sufinanciranja:

  1. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

  2. Strukturni fondovi EU

  3. Izvori financiranja na strani građana

  (sredstva građana iz stambenih štedionica i dr.)

  4. Krediti građana

  5. Proračuni JLP(R)S


  Postoje a obiteljska ku a zgrada
  Postojeća obiteljska kuća – zgrada OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

  Zakon o gradnji (NN 153/13)

  Članak 3 Pojmovi

  • 14. postojeća građevinaje građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema ovom ili posebnom zakonu s njom izjednačena


  Postoje a obiteljska ku a zgrada1
  Postojeća obiteljska kuća – zgrada OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

  a) Akti za građenje: građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenje za građenje, građevna dozvola, lokacijska dozvola kojom se dozvoljava građenje, građevna dozvola za jednostavne građevine, rješenje o uvjetima uređenja prostora, rješenje kojim se odobrava građenje;

  b) Akti za uporabu: uporabna dozvola, završno izvješće nadzornog inženjera, uvjerenje za uporabu, potvrda upravnog tijela nadležnog za poslove graditeljstva da se za uporabu građevine ne izdaje akt za uporabu, dozvola za upotrebu;

  c) Akti za ozakonjenje (legalizaciju): rješenje o izvedenom stanju (izdano na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, rješenje o izvedenom stanju (izdano na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji), potvrda izvedenog stanja;


  Postoje a obiteljska ku a zgrada2
  Postojeća obiteljska kuća – zgrada OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

  d) Akti i dokumenti kojima se nezakonito izgrađena zgrada izjednačava sa zakonito izgrađenom zgradom:

  • 15.veljače 1968. članak 330 ZOPUIG

  • Obnova - članak 332 stavak 1 ZOPUIG

  • Uništeni odnosno nedostupni akti – članak 332 stavak 2 ZOPUIG

  • Stambeno zbrinjavanje – članak 332 stavak 3 ZOPUIG


  Projekt na razini glavnog projekta
  Projekt na razini glavnog projekta OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

  • Izrađuje se samo za zahvat za koji se traži subvencija

  • Izrađuje ga ovlašteni inženjer

  • trošak

  • Hrvatska komora inženjera građevinarstva

  • www.hkig.hr/‎

  • Hrvatska komora arhitekata

  • www.arhitekti-hka.hr/‎

  • Hrvatska komora inženjera strojarstva

  • www.hkis.hr/‎


  Hvala na pa nji
  Hvala na pažnji ! OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

  Izvor: web

  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenjawww.mgipu.hr