Kapittel IV-situasjonene
Download
1 / 12

Lasse Simonsen - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Kapittel IV-situasjonene. Kapittel IV-virkningene. Pkt 20. Pkt 20.5. Pkt 23.1 og 23.3. Pkt 24. Byggherrens endringsordre. Varsling. Varsling. Vederlags- justering. Kap IV. Pkt 17,3. Force majeure. Pkt 25.2. Varsling. Frist- forlengelse. Byggherrens medvirkningssvikt mv.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lasse Simonsen' - mac


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kapittel IV-situasjonene

Kapittel IV-virkningene

Pkt 20

Pkt 20.5

Pkt 23.1 og 23.3

Pkt 24

Byggherrens

endringsordre

Varsling

Varsling

Vederlags-

justering

Kap IV

Pkt 17,3

Force majeure

Pkt 25.2

Varsling

Frist-

forlengelse

Byggherrens

medvirkningssvikt mv

Varsling

Pkt 25

Pkt 23.2 og 23.3

Pkt 21 jf 19

Pkt 22

Lasse Simonsen


Justeringstyper:

 • Endringsordre

 • Medvirkningssvikt

Vederlagsjustering

Rigg og

kapitalkostnader

Utførelsen

Plunder

og heft

24.2

24.3

Regningsarbeid

Enhetspriser

24.6

24.5

Lasse Simonsen


Vederlags-

justering

Punkt 24.6:

24.5

24.6

Ikke anvendelig

enhetspris

Anvendelig

enhetspris

Krav om

fastpristilbud

Varsling

23.1,2

24.6,2 Uenige

24.6,1 Tvist

Byggherrens krav

Justert

enhetspris

Ren

enhetspris

Regnings-

arbeid

Avtale om

fastpris

24.5,2 og 3

24.5,1

24.6,3

Lasse Simonsen


Rigg- og kapitalkostnader – punkt 24.2:

1 Vederlag for mannskap og maskiner (24.5 og 24.6)

2 Rigg- og kapitalkostnader (24.2) - standardisering

Fristforlengelse

 • Drift av rigg

 • Mannskap

Endringsarbeider

Ventetid

Tilleggsvederlag for

utførelsen av endringsarbeidet

Lasse Simonsen


Plunder og heft –

punkt 24.3:

 • Justeringsregimet:

 • ”Vederlagsjustering og utgiftsdekning” (overskriften)

 • ”Dekning av de utgifter og kostnader som derved forårsakes”

 • ”Bestemmelsene i 24.5, 24.6 og 31.4 får anvendelse så langt de passer”

Arbeidet som

blir endret

”Annet arbeid”

A1

A2

Konsekvenser

F

”Nedsatt produktivitet

eller forstyrrelse”

Endring mv

Lasse Simonsen


Avbestilling - punkt 38.1,3:

R < 15 %

R ≥ 15 %

Enhetsprissystemet

(særskilt erstatning for

avbestilling av uep – 24.7)

Erstatning av hele

fortjenestetapet

Alt 1

Kontraktsummen

Alt 2

Kontraktsummen

Lasse Simonsen


Materielt krav

Varslingssystemet:

 • Vederlagsjustering

 • Fristforlengelse

Varsling

Alt 2

Alt 1

24

Vederlags-

justering

25

Frist-

forlengelse

23 (+8)

Alle varslingsreglene

24

Vederlags-

justering

25

Frist-

forlengelse

Basis-

varsling

Basis-

varsling

 • Formkrav/blanketter

 • Tallfesting og begrunnelse

 • Svarplikten

 • Påberopelse av for sent

 • framsatt varsel

 • Frist for søksmål

Felles varslingsregler

Lasse Simonsen


Varsling etter punkt 23.1 første ledd

(endringer):

”Begrunnete

oppfatning”

?

24.5,1

24.5,2 og 3

24.6

Justerings-

regimer

Direkte anvendelige

enhetspriser

Justerte

enhetspriser

Regningsarbeid mv

”Måtte

forstå”

Tolking?

23.1 andre ledd –

varslingsplikt

31 –

særlig prosedyre

Lasse Simonsen


Varsling etter punkt 23.3 første ledd

(medvirkningssvikt):

Fristens

utgangspunkt

Det objektive

aspektet

Det subjektive

aspektet

Punkt 23.3,1

”Vil kunnemedføre merutgifter eller forsinkelse”.

Punkt 23.3,1

”Blitt klar over”.

Forslag:

”Oppstår enikke ubetydelig risikofor at han vil bli

påført merutgifter eller at framdriften vil bli hindret”.

Forslag

”Ingen rimelig unnskyldningsgrunn for

å være uvitende om denne risikoen”.

Lasse Simonsen


Varsling etter punkt 23.3 første ledd

(medvirkningssvikt):

0 %

100 %

Risiko

”Vil kunne”

”ikke ubetydelig risiko”

0 %

100 %

Kunnskap

”Ingen rimelig

unnskyldningsgrunn”

”Blitt klar over”

Lasse Simonsen


Varsler knyttet til endringsordre:

”Måtte forstå”

Uten ugrunnet opphold

23.1

Oppfatning av

virkning

Vederlag

20.3: Regulær

endringsordre

Automatisk rett til vederlagsjustering

Endringsordre

20.5: Varsel

om endring

Fristforlengelse

Tallfesting

Tid

23.2,2

23.2,1

”Uten ugrunnet

opphold”

”Straks”

”Byggherrens

svarplikt”

”Tap”

”Tap”

Nøytralt

varsel

Varsel om

kravstype

Spesifisert

varsel

Lasse Simonsen


Varslingsmatrise:

”Byggherrens

svarplikt”

”Tap”

”Uten ugrunnet

opphold”

” Uten ugrunnet

opphold”

”Straks”

23.3,1

23.3,2

Tallfesting

Vederlags-

justering

Vederlag

”Burde”

Medvirknings-

svikten

”Grunnlag for

å beregne”

”Klar over” – ”vil kunne”

22.1

Fristforlengelse

Tallfesting

Tid

23.3,2

23.3,1

”Uten ugrunnet

opphold”

”Straks”

”Byggherrens

svarplikt”

”Unngått”

”Tap”

Nøytralt

varsel

Varsel om

kravstype

Spesifisert

varsel

(I praksis – varsles samtidig)

Lasse Simonsen


ad