slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lasse Simonsen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lasse Simonsen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Lasse Simonsen - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Dag 4 Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd. Lasse Simonsen. 1 Innledning. Rettsbevarende utsagn: (Varsel om en irregulær utvikling av kontraktforholdet.). Sanksjoner (rettighet). Kontraktbrudd. D. K. Reklamasjon (melding). Lasse Simonsen. Hjemmelsgrunnlag:. Hjemmel. Positive kilder.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Lasse Simonsen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Dag 4

Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd

Lasse Simonsen

slide3

Rettsbevarende utsagn:

(Varsel om en irregulær utvikling av kontraktforholdet.)

Sanksjoner

(rettighet)

Kontraktbrudd

D

K

Reklamasjon

(melding)

Lasse Simonsen

slide4

Hjemmelsgrunnlag:

Hjemmel

Positive

kilder

Alminnelig

kontraktrett

 • Absolutte frister. Nei, Rt 1984.445
 • Relative frister. Ja.

Lover

Avtaler

 • Avhl
 • Kjl
 • Buofl
 • Osv

Lasse Simonsen

slide6

Eksempel: avhl § 4-19 (1): Reklamasjonsplikten

”Kjøparen taper retten til å gjere avtalebrotet gjeldande dersom kjøparen ikkje

innan rimeleg tid etter å ha oppdaga eller burde ha oppdaga det, gir seljaren

melding om at avtalebrotet vert gjort gjeldande og kva slags avtalebrot det er.”

S

”Seljaren”

”Innan rimeleg tid”

Konsekvensene:

”taper retten til å gjere

avtalebrotet gjeldande”

M

”Burde ha oppdaga”

Melding

Avhl § 4-9

”Slik god skikk tilsier”

 • ”Avtalebrotet vert gjort gjeldande”
 • ”Kva slags avtalebrot det er”

Nøytral reklamasjon

Lasse Simonsen

slide7

Komponentene i en fristregel:

Adressat

(virkningstidspunktet)

D

 • Fristens lengde
 • Skjønnsmessig
 • Fast

Fristens

utgangspunkt

Konsekvensene

Absolutt

Relativ

Melding

Objektivt

Subjektivt

- Form

- Innhold

Hva

Kunnskap

Oppdagelsesfasen

Lasse Simonsen

slide8

Entreprenør

Prosjekteringsgruppe

Anleggsleder

Rette adressat?

Byggherre

Lasse Simonsen

slide9

Forsendelsesrisikoen, se eksempelvis avhl § 2-8:

D

K

Forsinkelse etc

Avsendelse

”sender ho på forsvarleg måte”

Lasse Simonsen

slide10

Virkningene av brudd på reklamasjonsreglene:

Preklusjon

Erstatning

For sen

reklamasjon

Ulike virkninger

Bevisbyrde

Ordensforskrift

Lasse Simonsen

slide12

Nøytral reklamasjon:

Nøytral reklamasjon

(påberopelse av kontraktbruddet)

Spesifisert reklamasjon

Heving

Rt 1999.408

Kontraktbrudd

Omlevering

Retting

Oppfyllelse

Lasse Simonsen

slide13

Realdebitors kontraktbrudd:

P

Krav

D

K

Y

 • Kontraktbrudd
 • Mangel. NB!
 • Forsinkelse

Lasse Simonsen

slide14

Realkreditors kontraktbrudd:

Kontraktbrudd

- Forsinket betaling

P

D

Krav

K

Y

Lasse Simonsen

slide15

Reklamasjonens innhold

 • Påberopelse av mangelen
 • Hva slags mangel

Lasse Simonsen

slide16

Forholdet mellom foreldelse (F) og

reklamasjon (R):

Maks 10 år

3 år

K

F

1 år

?

Irt

R

5 år (2 år)

Lasse Simonsen

slide17

Forholdet mellom foreldelse (F) og

reklamasjon (R):

Maks 10 år

3 år

K

K

K

F

1 år

Lasse Simonsen

slide18

Fristutgangspunktet – absolutte reklamasjonsfrister:

Fristutgangspunktet

Et objektivisert, ytre faktum

Lasse Simonsen

slide19

Fristutgangspunktet – relative reklamasjonsfrister:

Fristutgangspunktet

”Kunnskap”

(”oppdaget eller

burde ha oppdaget”)

Kunnskap om hva

(”oppdaget den” dvs mangelen)

Objektivt

Subjektivt

Undersøkelses-

plikten

Identifikasjon

Rt 1998 side 656

Lasse Simonsen

slide20

Kreditors undersøkelsesplikt:

Avtalen

Overtakelse

Mistanke

om mangel

U3

U2

U1

Kjl § 32

Kjl § 20 Forundersøkelse

Kjl § 31 Etter levering

”så snart …”

Lasse Simonsen

slide21

Fristens lengde – relative frister:

Lovgiving: Innen rimelig tid

Avtale: Uten ugrunnet opphold

Fristen løper ut når man ikke lenger

har en rimelig grunn for å vente

Lasse Simonsen

slide22

Fkjl § 27 første ledd – minimumsfrist:

Innen rimelig tid

Minfrist = 2 mnd

Oppdaget

Særlige grunner

Burde ha oppdaget

Lasse Simonsen

slide24

Spesifisert reklamasjon:

Spesifisert reklamasjon

(angivelse av reaksjonsform)

Nøytral reklamasjon

Heving

Rt 1999.408

Kontraktbrudd

Omlevering

Retting

Oppfyllelse

Lasse Simonsen

slide25

Realdebitors kontraktbrudd:

P

Krav

D

 • Heving NB!
 • Retting/omlevering
 • Oppfyllelse
 • Erstatning/prisavslag (nei)

K

Y

 • Kontraktbrudd
 • Mangel
 • Forsinkelse

Lasse Simonsen

slide26

Heving - forsinkelse:

Svevende forsinkelse

Levert for sent

L

Kjl § 29 Innen rimelig tid

Lasse Simonsen

slide27

Heving ex nunc:

Utført

Gjenstår

Heving ex nunc

Lasse Simonsen

slide28

Realkreditors kontraktbrudd:

Kontraktbrudd

- Forsinket betaling

P

D

Krav

 • Heving
 • Oppfyllelse
 • Erstatning/renter (nei)

K

Y

Lasse Simonsen

slide29

Heving – forsinket betaling:

Svevende forsinkelse

Betalt for sent

B

”Fikk vite om oppfyllelsen”

Kjl § 59, avhl § 5-7, hvtjl § 43 (2)

og buofl § 57,3

Lasse Simonsen

slide31

Unntak fra reklamasjonsreglene:

 • Grov skyld
 • Realitetsdrøftelser

Krav

D

K

Reklamasjonsvernet

faller bort

Lasse Simonsen

slide33

Alminnelige passivitetsregler:

 • Illojal passivitet: Forstår at den andre parten er i villfarelse om kravet
 • Konkludent atferd: Gir inntrykk av ikke å ville fremme noe krav

Reklamasjons-

regler

Alminnelige passivitetsregler – venter urimelig lenge

Lasse Simonsen