slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lasse Simonsen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lasse Simonsen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Lasse Simonsen - PowerPoint PPT Presentation


  • 142 Views
  • Uploaded on

VI Culpa-ansvaret. Lasse Simonsen. Lasse Simonsen. Forpliktelsestyper:. Resultatforpliktelser. Innsatsforpliktelse. Målet. Prosessen. Debitor. Lasse Simonsen. Skillet mellom direkte og indirekte tap:. Indirekte tap (positivt definert). Direkte tap (negativt definert).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lasse Simonsen' - georgianne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

VI

Culpa-ansvaret

Lasse Simonsen

Lasse Simonsen

slide3

Forpliktelsestyper:

Resultatforpliktelser

Innsatsforpliktelse

Målet

Prosessen

Debitor

Lasse Simonsen

slide4

Skillet mellom direkte og indirekte tap:

Indirekte tap

(positivt definert)

Direkte tap

(negativt definert)

Kontrollansvar

Culpa

Lasse Simonsen

slide5

De to typer av culpa:

Oppfyllelsen

Forpliktelsene

A

Culpa in

contrahendo

Culpa in

contractu

Culpa

Lasse Simonsen

slide6

Spørsmålet om alternativ handlemåte:

- Relativt faste regler eller sedvane for opptreden

Disse reglene mv skal følges

- Ingen faste regler eller sedvane

Konkret helhetsvurdering av situasjonen

Faktisk handlemåte

(oppfyllelsessvikt)

Rimelig grunn for

faktisk handlemåte?

Årsak

Årsaks-

sammenheng

Profesjonsutøver

(bevisbyrden)

Alternativ handlemåte

(kontraktoppfyllelse)

Burde debitor foretatt en

alternativ handling?

Lasse Simonsen

aktsomhetsnormen
Aktsomhetsnormen
  • Profesjonsansvar – faglig norm
  • Generell norm
  • Konkret anvendelse
  • Streng norm
  • Normen som unnskyldningsgrunn
  • Fleksibel norm

Lasse Simonsen

slide8

Optimal atferd

(yrkesetiske normer)

Slingringsmonn

Uforsvarlig atferd

Lasse Simonsen

slide9

Utviklingsrisikoen:

Kunnskap

Kunnskapsutviklingen

(synbarhetsgrensen)

Årsaken

Manglende kunnskap

Tid

Utførelses-

tidspunktet

Påberopelses-

tidspunktet

Lasse Simonsen

slide10

Identifikasjon:

D

Hovedforholdet

K

Underforholdet

Kontraktbrudd

forårsaket av kontraktmedhjelper

Km

Lasse Simonsen

slide11

Formålet med identifikasjonsregler:

D

K

K

D

Culpa

Km

Y

Y

Km

Km

Culpa

Lasse Simonsen

slide12

Kontraktmedhjelpere:

Avtale

Oppfyllelse

Kontraktinngåelses-

medhjelpere

Kontraktoppfyllelses-

medhjelpere

Lasse Simonsen

slide13

(1) Skl § 2-1 Arbeidsgiveransvaret

Krav

A

C

Skade

(integritetskrenkelser)

Ansettelse

B

Samfunnets

alm. normer

Krav

(2) Kontraktmed-

hjelperansvaret

Avtalens norm

A

C

Kontraktbrudd

Avtale

B

Lasse Simonsen

slide14

Retroaktiv identifikasjon – Rt 1982 side 1357

(identifikasjon med medhjelperes handlinger før avtalen er inngått)

1

A

2

Medhjelpers culpa

Medhjelpers culpa

Lasse Simonsen