g resun l n n sosyo ekonom k durumu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GİRESUN İLİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU PowerPoint Presentation
Download Presentation
GİRESUN İLİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

GİRESUN İLİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU - PowerPoint PPT Presentation


  • 500 Views
  • Uploaded on

GİRESUN İLİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU. Prof.Dr. Ahmet İNCEKARA İstanbul-2011. Genel Ekonomik Yapı. Giresun ilinin ekonomisi tarıma (fındığa), balıkçılık ve tarıma dayalı sanayiye dayanır. Faal nüfusun yüzde 80’i tarımla uğraşır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GİRESUN İLİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU' - lynn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
g resun l n n sosyo ekonom k durumu

GİRESUN İLİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU

Prof.Dr. Ahmet İNCEKARA

İstanbul-2011

genel ekonomik yap
Genel Ekonomik Yapı
  • Giresun ilinin ekonomisi tarıma (fındığa), balıkçılık ve tarıma dayalı sanayiye dayanır. Faal nüfusun yüzde 80’i tarımla uğraşır.
  • Tarım: Giresun’da ekim yapılan alanların yarısı fındık bahçeleri ile kaplıdır. Giresun fındığı dünyanın en kaliteli fındığıdır. Dünyada fındık ihracatında Türkiye ilk sırada olup, Türkiye’de yetişen fındığın da yüzde 25’ine yakınını Giresun temin eder.
  • Sanayi: Giresun, son 15 sene içinde hızlı bir sanayileşme içine girmiştir. Aksu’da SEKA Kâğıt Fabrikası, Fiskobirlik Entegre Fındık İşleme Tesisleri ve Yonga Levha Fabrikası büyük sanayi kuruluşlarıdır. Ayrıca Tirebolu Çay Fabrikası, fındık kırma atölyeleri, metal eşya, kolonya, dokuma tezgahları, doğrama bıçkı ve kereste fırınlama atölyeleri, Giresun peynir ve tereyağı fabrikası, üç un fabrikası, Bulancak Balık Unu ve Yağı Fabrikası ve bini aşan küçük işletme bulunmaktadır.
giresun ve di er baz illerin kar la t rmal n fusun ya gruplar na g re da l m 2009
Giresun ve diğer bazı illerin karşılaştırmalı nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı (2009)
giresun ve di er baz illerde sanayi tesis say lar ve bu bu tesislerden istihdam edilenler 2009
Giresun ve diğer bazı illerde sanayi tesis sayıları ve bu bu tesislerden istihdam edilenler (2009)
slide11
“Gıda ürünleri ve içecek imalatı”, “ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı”, “başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı”, “inşaat”, “tekstil” ile “bitkisel üretim” sektörleri öne çıkmaktadır. Alt sektörler itibarıyla ele alındığında ise unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünlerini içeren imalatlar dışında, “başka yerde sınıflandırılmamış sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması”, “fındığın ve çayın işlenmesi” sektörlerinin de öne çıktığı görülmektedir. Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizatı imalatı sektöründe “elektriksiz ev aletleri imalatı”, “diğer tarım ve ormancılık makineleri imalatı” ile “kaldırma ve taşıma teçhizatı imalatı” alt sektörleri öne çıkmaktadır. Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı sektörü içinde “inşaat kerestesi ve doğrama imalatı”, “ağacın hazırlanması, planyalanması ve emprenye edilmesi” ile “ahşap konteyner imalatı” ön plana çıkan alt sektörlerdir. İnşaat sektöründe mıcır, taş tozu ve benzeri üretimler, tekstil sektöründe ise giyim eşyaları üretimi alt sektörleri ağırlıklı olarak görülmektedir.
slide22

Yatırımlarda devlet yardımları ile ilgili mevzuat çerçevesinde sağlanan faiz desteği, KDV ve gümrük vergisi muafiyeti gibi genel teşviklerin haricinde 4. bölgede yer alan Doğu Karadeniz illeri belli sektörlerde bölgesel olarak teşvik edilmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde genel olarak tarım, tarıma dayalı imalat sanayi, hazır giyim, deri, plastik, kauçuk, metal eşya ile turizm, sağlık ve eğitim alanındaki yatırımları teşvik edilmektedir. Bunun yanı sıra bazı ilave sektörler de bölgeye bakılmaksızın teşvik edildiği için yatırımcılar bu tür destek olanaklarına da sahiptir. 2005-2010 yılları arasında TR90 Bölgesi‟ne verilen teşvikler ve bu teşvikler sayesinde sağlanan istihdam sayıları Tablo-73‟te verilmiştir. 2005-2009 yılları arasında ülke geneline oranlama yapıldığında belge sayısı ortalamasının 3,5; sabit yatırımlarda bölge payı ortalamasının 3,5; istihdamda Bölge payı ortalamasının 2,6 olduğu görülmektedir. Belge sayısı veya sabit yatırım payına oranla Bölge‟de sağlanan istihdam payının düşük olduğu görülmektedir.

slide23

Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası kargo/yolcu taşımacılığına yönelik demir yolu yatırımlarının yanı sıra, şehir içi kargo taşımacılığına yönelik demir yolu yatırımları da tüm bölgeler için geçerli olan teşviklere tabidir. Taşımacılık faaliyetlerinin birden çok sayıda bölgede mevcut olması durumunda, nakliye araçlarının tedarikine yönelik harcamalar en düşük gelişmişlik düzeyine sahip bölge için verilen teşviklere tabidir. Jeotermal enerji ve/veya santral atığı ısılarının değerlendirilmesi yoluyla gerçekleştirilen konut ısıtma/soğutma yatırımları bölgesel teşviklerden yararlanabilir. Bölgedeki sanayiciler Trabzon ve Rize‟de bulunan serbest bölgelerin ilgili mevzuat kapsamında sağladığı tüm avantajlardan, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından verilen desteklerden ve KSS‟lere sağlanan kolaylıklardan faydalanma imkânına sahiptir.

Sanayicilere sağlanan TÜBİTAK Ar-Ge destekleri, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge‟ye daha fazla kaynak ayırmasını özendirmek, sanayi kuruluşlarının kendi arasında ve üniversitelerle daha yakın işbirlikleri ve ortaklıklar sağlamasını teşvik etmek amacıyla TÜBĠTAK Yenilik ve Destek Programlığı Başkanlığı (TEYDEB) tarafından sağlanmaktadır.

giresun ve di er baz illerin organize sanayi b lgesi ve k k sanayi sitesi say lar 2009
Giresun ve diğer bazı illerin Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi Sayıları (2009)