Rostliny nahosemenné Přírodopis VY_32_INOVACE_213 , 11. sada, Př - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rostliny nahosemenné Přírodopis VY_32_INOVACE_213 , 11. sada, Př PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rostliny nahosemenné Přírodopis VY_32_INOVACE_213 , 11. sada, Př

play fullscreen
1 / 14
Rostliny nahosemenné Přírodopis VY_32_INOVACE_213 , 11. sada, Př
169 Views
Download Presentation
lynde
Download Presentation

Rostliny nahosemenné Přírodopis VY_32_INOVACE_213 , 11. sada, Př

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rostliny nahosemenné Přírodopis VY_32_INOVACE_213, 11. sada, Př Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

 2. Rostliny Nahosemenné Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

 3. Semeno není kryto v plodu, místo plodů mají šišky. Opylení i šíření semen většinou větrem. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

 4. Největší rozvoj ve třetihorách – vznik hnědého uhlí. Dnes – jehličnaté stromy a jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba)– pěstován v parcích. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

 5. Borovice lesní: na skalách a písčitých půdách. Jehlice po dvou ve svazečku. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

 6. Další druhy: borovice černá, kleč (kosodřevina) – v horách, keřovitá. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

 7. Smrk ztepilý: rychle roste, vysazován v monokulturách, časté kalamity – lýkožrout, vývraty, polomy, citlivý k znečištění ovzduší (kyselé deště). Původní v horách. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

 8. Jedle bělokorá: šiška směrem vzhůru, rozpadá se na stromě. Citlivá k imisím. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

 9. Modřín opadavý: jehlice ve svazečcích na zkrácených větévkách (brachyblastech) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

 10. Jalovec obecný: na světlých místech (horské pastviny, kamenité stráně…), dužnaté šištice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

 11. Tis červený: semeno obklopeno dužnatým míškem (jediná nejedovatá část rostliny). Pomalý růst, vysoký věk. Chráněný. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

 12. tis červený smrk ztepilý modřín bor. lesní jalovec bor. černá autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

 13. tis červený smrk ztepilý borovice lesní jedle bělokorá Který z uvedených stromů má jehlice ve svazečcích? Který z uvedených stromů má nejdelší život? modřín jalovec borovice smrk Jak se nazývá les, kde jsou vysazeny jen smrky? monokultura polokultura smrčinec mlází Který z uvedených stromů nemá šišky? jedle jalovec tis modřín Jak jsou lesní stromy nejčastěji opylovány? větrem jinými zvířaty hmyzem vodou autorem materiálu a všech jeho částí je Mgr. Monika Chudárková

 14. Použité zdroje: fotografie – soukromý archiv Mgr. Moniky Chudárkové Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková