Nižší rostliny - Řasy - PowerPoint PPT Presentation

ni rostliny asy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nižší rostliny - Řasy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nižší rostliny - Řasy

play fullscreen
1 / 16
Nižší rostliny - Řasy
610 Views
Download Presentation
tucker
Download Presentation

Nižší rostliny - Řasy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nižší rostliny - Řasy Výukový materiál. Sestavila: Jana Sítařová, Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše

 2. Červené řasy Hnědé řasy Zelené řasy Krásnoočka

 3. Červené řasy - ruduchy • barviva - chlorofyl a,d (zelené) - fykoerytrin (červené) - fykocyanin (modré) • buněčná stěna – pektin, inkrustace • stélka mnohobuněčná

 4. Potěrka žabí símě stélky podobné žabím vajíčkům výskyt: horské potoky

 5. korálovka - inkrustace buněčné stěny, teplá moře rosolenka - pektin v buněčné stěně, teplá moře

 6. další mořští zástupci : porphyra – potravina ve východní Asii puchratka – surovina pro potravinářký průmysl

 7. Hnědé řasy • barviva - chlorofyl a,c (zelené) - xantofyl (žlutý) - fukaxantin (hnědý) • buněčná stěna - inkrustace • stélka jednobuněčná i mnohobuněčná

 8. Rozsivky - Asterionela Zlativky - Dinobryon Rozsivky – Navicularia ( člunovka )

 9. Chaluhy Hroznovice - Sargassum Chaluha - Fucus Čepelatka – Laminaria Bobulák – Macrocystis

 10. Zelené řasy • barviva –chlorofyl a,b (zelené) - β karoten (červený) - xantofyl (žlutý) • buněčná stěna - celulóza • stélka jednobuněčná i mnohobuněčná

 11. Zelenivky Zelenivka Pláštěnka Váleč koulivý Řetízovka

 12. Zelenivky Porost locikový – „mořský salát“ Kadeřnatka

 13. Spájivky Šroubatka Jařmatka Krásivka

 14. Trubicovka – žabí vlas (mikrofoto) Parožnatka – pletivná stélka Trubicovka – žabí vlas

 15. Krásnoočka • barviva – chlorofyl a,b (zelené) - β karoten (červené) - xantofyl (žluté) • stélka jednobuněčná • bičík, stigma

 16. obrázky použity z : www.sinicearasy.cz www.carm.es www.bio.mtu.edu www.seewasserlexikon.de www.dlf.dfo-mpo.gc.ca www.mbari.org www.bulkfoods.com www.botany.hawai.edu www.ac-reenes.fr www.samd-wasser03.ch www.digitalefolien.de