Misyon g rev
Download
1 / 31

- PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Misyon = Görev. Geleceğe yönelik olarak belirlenen hedeflere ulaşabilmek için üstlenilmesi gereken özel görev i ifade eder.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Misyon g rev
Misyon = Görev

 • Geleceğe yönelik olarak belirlenen hedeflere ulaşabilmek için üstlenilmesi gereken özel görevi ifade eder.

 • Örgütün varoluş nedenidir ve onun üstlendiği kritik görevi içerir. Bu anlamda misyon; örgütün üretim kimliğini gösterir, örgüt felsefesini canlandırır. Çünkü örgütsel mis-yon, yöneticiler ve tüm personel tarafından paylaşılan ortak değerler ve inançlar etrafında oluşur.

 • Örgütün başarısında; teknoloji, ekonomik kaynaklar, yapı ve yeniliklerden daha çok örgütün misyonu ve felsefesi rol oynar.


Misyon g rev

Misyon

Misyon; kurumun içindeki ve dışındaki herkese kim olduğunu, ne yaptığını, kime yaptığını, nasıl ve neden yaptığını belirleyen, bugün olduğu durumla birlikte gelecekte arzulananı yansıtan ve var oluş amacını belirleyen bir görev bildirgesidir.


Misyon g rev

Misyon

 • Kurum misyonunun belirlenmesinde:

  • Bu gün ne durumdayız?

  • Ne yapmaktayız? Görevimiz nedir?

  • Kim için yapmaktayız?

  • Nasıl ve neden yapmaktayız?

  • Neden varız?

  • Asli yeterlilik alanımız nedir?

  • Başka kurumlardan ayıran özellikler nelerdir?

  • Kurumun karakterini ne belirlemektedir?

  • Gelecek için arzularımız nedir?

  • Kurumun amacına ulaşması nasıl sağlanacaktır?

 • Sorularının cevabı aranmalıdır.


Misyon i in cevaplanmas gereken sorular
Misyon için cevaplanması gereken sorular

 • Var olma nedenimiz nedir?

 • Kimlere hizmet ediyoruz?

 • Hangi ihtiyaçları karşılıyoruz?

 • Yerine getirmek zorunda olduğumuz yasal görevler nelerdir?

 • Amacımız ilk kurulduğundan bu yana değişti mi?


M syon fades
MİSYON İFADESİ

 • Kısa ve çarpıcı olmalıdır

 • Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, hizmetin amacını tanımlar

 • Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir

 • Okulun hizmet verdiği kişi ve kuruluşları belirtir

 • Okulun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır


Anlaml misyon rnekleri
Anlamlı misyon örnekleri

Çevre Kalitesi Biriminin Misyonu, halkımız için sağlıklı ve güvenli bir çevrenin sağlanması ve bunun korunmasıdır.

NEDEN ANLAMLI?

Birimin çalışma alanını, var olma nedenini, hizmet sağlayacağı kesimi tanımlıyor


Anlaml misyon rnekleri1
Anlamlı misyon örnekleri

Sosyal Hizmetler Biriminin misyonu, yasal düzenlemelerle uyumlu olarak, birey ve ailelere temel insani ihtiyaçlarını karşılama ve kendine yeterli olma konusunda yardımcı olmaktır.

NEDEN ANLAMLI?

Görev alanı, yasaların verdiği yetki ve hizmet verdiği kesim belirtiliyor.


Misyon g rev

MİSYONUMUZ

İYİ ORGANİZE OLMUŞ BİR EĞİTİM ORTAMI İÇERİSİNDE ÖĞRENCİLERİN POTANSİYELLERİNİ ORTAYA ÇIKARIP GELİŞTİREREK DEMOKRATİK DEĞERLERE BAĞLI, ÇEVREYE DUYARLI, BİLİMSEL DÜŞÜNEN, İYİ İLETİŞİM KURABİLEN VE ÖĞRENMEYİ ÖĞRENEN BİREYLER YETİŞTİRMEKTİR.


Misyon g rev

Misyonumuz:

Elektronikteki gelişmeleri hızlı bir şekilde kullanışlı, güvenilir ürünlere ve hizmetlere dönüştürerek ve müşterilerimizin beklentilerini aşarak sunmak.


Misyon g rev

Misyonumuz:

Dünyadaki gelişmelere endekslenen ve uzmanlığı temel alan bir model oluşturarak, Türkiye’deki eğitim sistemine katkı sağlamak.


Misyon g rev

 • TASLAK MİSYONİstanbul’u yaşanabilir, özgün ve lider bir küresel kent yapma hedefimizi adil ve gelişime açık bir yönetişim anlayışı ile gerçekleştireceğiz. Gücümüzü nitelikli ekibimizden ve değerlerimizden alıyoruz.

 • Adalet

 • Güven

 • Saydamlık

 • Kalite

 • Verimlilik

 • Katılım


Misyon g rev

Misyon

Misyon ifadesinin 4 unsuru:

 • 1-Temel misyonumuz nedir?

  • 1.1-Ana misyon:

   • -Bu gün ne durumdayız?

   • -Ne olmak arzusundayız?

  • 1.2-Asli yeterlilik alanımız nedir?

  • 1.3-Ayırt edilebilir yetersizliğimiz nedir?

 • 2-Kurumun gayelerine ulaşması nasıl sağlanır?

  • 2.1-Kurumun karakterini belirleyen anahtar

  • 2.2-Kurumun kollara ayrılması (segmantasyon) ve strateji

 • 3-Dış büyüme stratejilerimiz nelerdir?

 • 4-Uzun dönemdeki mali hedeflerimiz nelerdir?


 • Misyon g rev

  Misyon

  • 1-Temel misyonumuz nedir?

   • 1.1-Ana misyon:

    • Ana misyon ifadesi bu gün olduğumuz ve gelecekte olmayı arzuladığımız durumu belirler.

    • Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun Milli Eğitim Bakanlığına verdiği görevleri yapıyoruz.(Mevcut durum)

    • Amacımız; değerlerini benimsemiş çalışanlarımızla birlikte paydaşların da katkılarıyla, bu kurumlardaki eğitim, öğretim ve yönetime ilişkin işlemlerin, kalkınma planlarındaki politika ve hedeflere uygun olarak, Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri ile evrensel değerler doğrultusunda yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamaktır.(Gelecekte olmayı arzuladığımız yer)


  Misyon g rev

  Misyon

  Misyonumuz, dünyanın her yerine yayılmış kamusal ve özel sektördeki müşterilerimize en üst kalitede atık toplama, taşıma, işleme, satış ve bunlarla ilgili hizmetleri sunmaktır. (Mevcut durum)

  Misyonumuzu etkili, güvenli ve kamu çıkarlarını korumada hükümetin rolüne saygılı olarak çevre sorumluluğu taşır bir biçimde yöneteceğiz. (Geleceğe yönelik hedef)

  (Browning-Ferris Industries)


  Misyon g rev

  Misyon

  • 1-Temel misyonumuz nedir?

   • 1.2-Asli yeterlilik alanımız:

    • Kurumun neyi yapmada becerikli olduğunu belirler ve bunu ana misyonun bir parçası olarak ifade eder.

    • Özel öğretim kurumlarının açılması, bu kurumlar ile açılmış olan azınlık ve yabancı okulların eğitim, öğretim ve yönetimine ilişkin plan ve programları yapmak, denetim ve gözetimini yürütmek veya yürütülmesini sağlamakla görevliyiz.


  Misyon g rev

  Misyon

  Biz petrol ve doğal gaz arayan, üreten ve bunu müşterilerimiz için petrol ürünü ve kimyasal maddelere dönüştüren.....

  ...dekoratif ve işlevsel uygulamalara yönelik astar ve yapıştırıcılar geliştirir, üretir ve pazarlar. Misyonumuz, müşterilerimize onların ürün ve hizmet ihtiyaçlarına cevap vermede lider olarak görülmek ve seçilmiş hedef pazarlarda ciddi bir pay sahibi olmaktır.

  Misyonumuz, dünyanın her yerine yayılmış kamusal ve özel sektördeki müşterilerimize en üst kalitede atık toplama, taşıma, işleme, satış ve bunlarla ilgili hizmetleri sunmaktır


  Misyon g rev

  Misyon

  • 1-Temel misyonumuz nedir?

   • 1.3-Ayırt edilebilir yetersizlik:

    • Kurum için değer taşımayan ifade ve işlerdir. Bunlar kurumların verdiği hizmeti belirleyen ifadeler olmakla birlikte önem arz etmeyen, ayırt ediciliği olmayan hizmetlerin ifadelerdir.

    • Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun Milli Eğitim Bakanlığına verdiği görevleri yapıyoruz.


  Misyon g rev

  Misyon

  • 2-Kurumun gayelerine ulaşması nasıl sağlanır?

   • 2.1-Kurum gayesine karakterine önem vererek ulaşabilir. Bazıları bunu “ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK” olarak da adlandırmaktadırlar.

   • Amacımız; değerlerini benimsemiş çalışanlarımızla birlikte paydaşların da katkılarıyla, .........


  Misyon g rev

  Misyon

  • Biz petrol ve doğal gaz arayan, üreten ve bunu müşterilerimiz için petrol ürünü ve kimyasal maddelere dönüştüren “entegre” bir petrol şirketiyiz.

  • Burada bu kuruluşun karakteri “entegre” olmasıdır. Çünkü ancak bu yolla büyüyebilecektir. Bu karakter kurumun içsel büyüme stratejisinin temelini oluşturmaktadır. Kurumun karakterini belirleyen anahtar kelimeler birden fazla da olabilir.

  • “O alandaki insan ve sermaye kaynaklarını temel işkolumuza aktarmanın ve katı atık alanında bu gün gördüğümüz heyecan verici fırsatları yakalamaya çalışmanın zamanı gelmiştir.”


  Misyon g rev

  Misyon

  • 2-Kurumun gayelerine ulaşması nasıl sağlanır?

   • 2.2- Kurumun kollara ayrılması (segmantasyon) ve strateji:

   • Kurum karakterinin belirlenmesi, iş kolu bölünmesinin ilk aşamasıdır. Kurumlar ilgilendikleri temel alanı, ana iş kollarını tanımlamalıdırlar.

   • Bir kurum portföyünü kollara ayırmak ve her iş kolu için bir strateji tanımlamak, misyonun nasıl yürütüldüğünü, hedeflere nasıl ulaşılacağını gösterir.

   • Genişletilmiş misyon ifadesini oluşturmanın temel gereklerinden biri, her iş kolu için tek cümlelik, kolayca anlaşılan bir ana strateji ifadesi geliştirmektir.


  Misyon g rev

  Misyon

  • 3-Dış büyüme stratejilerimiz nelerdir?

   • Kurum karakterinin (Altın Yumurtlayan Tavuk) eskimesi veya sınırlı büyüme imkanlarına sahip olması halinde diş büyümenin yolları aranır. Bunlar kurumun ayırt edici yeterliliklerinin ve kanıtlanmış performansının ortaya çıktığı alanlar olmak durumundadır.

   • (Lisans verme, müşterek girişimler, benzer iş kolları oluşturma vb. dış büyüme stratejilerindendir.)


  Misyon g rev

  Misyon

  • 4-Uzun dönemdeki mali hedefler nelerdir?

   • Kuruluşun varlığını sürdürebilmesi, olası kriz ortamlarını zarar görmeden atlatılabilmesi için alınması gereken mali önlemlere ilişkin çalışanlara verilen görev ve yükümlülüklerdir.


  Misyon g rev

  Misyon

  Misyonumuz

  Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun Milli Eğitim Bakanlığına verdiği görevleri yapıyoruz.

  Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından açılan okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ve bu düzeyde haberleşme ile öğretim yapan kuruluşlar, çeşitli kurslar, dershaneler, öğrenci etüt eğitim merkezlerinin açılması, bu kurumlar ile açılmış olan azınlık ve yabancı okulların eğitim, öğretim ve yönetimine ilişkin plan ve programları yapmak, denetim ve gözetimini yürütmek veya yürütülmesini sağlamakla görevliyiz.

  Amacımız; değerlerini benimsemiş çalışanlarımızla birlikte paydaşların da katkılarıyla, bu kurumlardaki eğitim, öğretim ve yönetime ilişkin işlemlerin, kalkınma planlarındaki politika ve hedeflere uygun olarak, Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri ile evrensel değerler doğrultusunda yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamaktır.


  Misyon g rev

  Misyon

  Misyonumuz:

  Müşterilerimize üstün kalite endüstriyel ve ticari mil yatakları ve ilgili destek hizmetleri sağlıyoruz. Çalışanlarımız arasında takım çalışmasına önem vererek bulunduğumuz endüstride performansta lider olmayı ve hissedarlarımızın yüksek bir kazanç elde etmelerini arzuluyoruz.


  Misyon g rev

  Misyon

  Misyonumuz:

  Ülkemizdeki tüm özel/kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine dünya çapında kalite seviyesine ulaşmaları ve rekabet güçlerini artırmaları için uygun ortamlar yaratmak.

  (KALDER)


  Misyon g rev

  Misyon

  Misyonumuz:

  Dünyadakigelişmelere endekslenen ve uzmanlığı temel alan bir model oluşturarak, Türkiye’deki eğitim sistemine katkı sağlamak.

  (Eğitimde TKY Uzmanlık Grubu)


  Misyon g rev

  Misyon

  Misyonumuz:

  Müşteri Memnuniyeti Yönetimi konusundaki bilgi, birikim ve deneyimlerin paylaşılması, yeni uygulamaların araştırılması, ilgili kesimlerin bilinçlendirilmesi.

  (Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Uzmanlık Grubu)


  Misyon g rev

  Misyon

  Misyonumuz:

  .......... Değerleri doğrultusunda yerli ve yabancı otomotiv sanayine teknik kauçuk ürünler üreterek ülke sanayi ve ekonomisine katkıda bulunmaktır.

  (Teklas)


  Misyon g rev

  Misyon

  Misyonumuz:

  Elektronikteki gelişmeleri hızlı bir şekilde kullanışlı, güvenilir ürünlere ve hizmetlere dönüştürerek ve müşterilerimizin beklentilerini aşarak sunmak.

  (Beko Elektronik))


  Misyon g rev

  Misyon

  Misyonumuz:

  Üstün nitelikli mühendis yetiştirmek, ülkemizde bilgi ve teknolojinin üretilmesine, yönetilmesine, kullanılmasına ve yayılmasına katkıda bulunmak.

  (Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi)


  Misyon g rev

  Misyon

  Misyonumuz:

  Evrensel niteliğe sahip üniversitelerle rekabet edebilecek düzeyde bilgi üretmek ve paylaşmak

  (Anadolu Üniversitesi)