kocaeli niversitesi t p fak ltesi ortopedi ve travmatoloji anabilim dal stratejik plan al mas l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik Plan Çalışması PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik Plan Çalışması

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik Plan Çalışması - PowerPoint PPT Presentation


 • 663 Views
 • Uploaded on

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik Plan Çalışması. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalları Stratejik Plan Formatı. Misyon Paydaşlar Değerler Mevcut durum analizi Performans göstergeleri Öz değerlendirme -Güçlü yanlar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik Plan Çalışması


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kocaeli niversitesi t p fak ltesi ortopedi ve travmatoloji anabilim dal stratejik plan al mas

Kocaeli Üniversitesi Tıp FakültesiOrtopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik Plan Çalışması

kocaeli niversitesi t p fak ltesi anabilim dallar stratejik plan format
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalları Stratejik Plan Formatı
 • Misyon
 • Paydaşlar
 • Değerler
 • Mevcut durum analizi
 • Performans göstergeleri
 • Öz değerlendirme
 • -Güçlü yanlar
 • -Zayıf yanlar
 • -Fırsatlar
 • -Tehditler
 • Vizyon
 • Stratejik amaçlar ( Hedefler ve performans ölçütünü içerek şekilde):
  • Eğitim ve öğretim süreçleri
  • Uygulama ve hizmet süreçleri
  • Araştırma ve geliştirme süreçleri
  • Yönetim süreçleri
kocaeli niversitesi t p fak ltesi ortopedi ve travmatoloji anabilim dal stratejik plan misyon
Kocaeli Üniversitesi Tıp FakültesiOrtopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik PlanıMisyon
 • Bilimsel gelişmeler ışığında hizmet etmekle yükümlü olduğumuz kesimlere nitelikli hizmet sunmak,
 • Evrensel ölçütler dikkate alınarak toplum odaklı sağlık hizmeti sunma becerisine sahip, insan sağlığını koruma ve tekrar sağlığına kavuşmasını sağlamaya en üst düzeyde katkı sağlayacak ortopedi ve travmatoloji uzmanı yetiştirmek,
 • Bilimsel araştırma ve hizmet alanlarındaki üretimini ulusal ve uluslararası platformlarda sunmaktır.
kocaeli niversitesi t p fak ltesi ortopedi ve travmatoloji anabilim dal stratejik plan payda lar
Öğrenciler

Araştırma görevlileri

Öğretim üyeleri

Tıp Fakültesi ve Hastane çalışanları

Sağlık Meslek Yüksek Okulu

Kocaeli Üniversitesine bağlı sağlıkla ilgili birimler

Kocaeli Üniversitesinin diğer fakülteleri

Öğrenci aileleri

Eğitimini tamamlamış öğrenciler ve araştırma görevlileri

Hasta ve hasta yakınları

Bölgedeki sağlık ocakları ve devlet hastaneleri

Bölge halkı

Bölgemizdeki özel sağlık kurumları

TUBİTAK

TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Dernekleri

Ortopedi ve Travmatoloji alanında teknoloji üreten sanayi

Kocaeli Üniversitesi Tıp FakültesiOrtopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Paydaşlar
kocaeli niversitesi t p fak ltesi ortopedi ve travmatoloji anabilim dal stratejik plan de erler
Kocaeli Üniversitesi Tıp FakültesiOrtopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik PlanıDeğerler
 • Evrensellik
 • İnsan ve hasta haklarına saygılı olma
 • Tutarlılık
 • Akademik mükemmellik
 • Bilimsellik
 • Eşitlikçilik
 • Ayrımcılığa duyarlılık
 • Cinsiyete duyarlılık
 • Çalışan memnuniyeti
 • Akademik özgürlük
 • Katılımcılık
 • Ulaşılabilirlik/Erişilebilirlik
 • Dürüstlük
 • Yenilikçilik
 • Toplumculuk
 • Emeğe saygı
 • Değişime açıklık
z de erlendirme
Öz değerlendirme

Temel Yöntem: GZFT (SWOT) Analizi

slide7
Kocaeli Üniversitesi Tıp FakültesiOrtopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik PlanıÖz değerlendirme-Güçlü yanlar
 • İyi derecede motive,yeniliklere açık ve çağdaş değerleri benimsemiş genç akademik personel
 • Nitelikli sağlıklı hizmeti sunumuna imkan veren bina ve teknolojik alt yapı
 • Ekip çalışması
 • Yeni fikirlerin rahatlıkla öne sürülebilmesi
 • Online kütüphane desteğinin olması
 • Yeterli düzeyde yabancı dil bilinmesi
 • Anabilim Dalında proje ve bilimsel yayın üretiminin yeterli düzeyde olması
 • Kurum içi çalışma ortamının açık, katılımcı ve demokratik yapısı
 • Akademik personelin tamamına yakınının tam gün çalışması
 • Radyolojik arşivimizin olması
 • Yeniliklere açıklık
 • Bölge halkınca benimsenmiş kurumsal kimlik
 • Üniversite içi ve dışı sağlık birimleriyle olumlu ilişkiler
 • Yerel kurumlar (belediyeler, idari yapı ve sivil toplum kuruluşları) ile olumlu ilişki
 • Ortopedi konseylerinde yapılan ameliyatların ve preoperatif vakaların yeterli oranda tartışılması
 • Araştırma görevlilerinin nitelikli ve özverili çalışması
slide8
Kocaeli Üniversitesi Tıp FakültesiOrtopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik PlanıÖz değerlendirmeZayıf yanlar
 • Eğitimi engelleyen iş yükünün artması
 • Multidisipliner çalışma eksikliği
 • Asistan karnesinin düzenli tutulmaması
 • Tıbbi sekreter eksikliği
 • Ameliyathane oda sayısındaki azlık
 • Öğretim elemanlarının maddi gelir yetersizliği
 • Teknolojik destek, ameliyat ekipmanı yetersizliği
 • Öğrenci dersliğindeki elektronik destek yetersizliği
slide9
Kocaeli Üniversitesi Tıp FakültesiOrtopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik PlanıÖz değerlendirme: Fırsatlar ve Tehditler
 • Fırsatlar
 • Genç, yabancı dil bilen eğitici kadrosu
 • Nitelikli araştırma görevlileri
 • “Erasmus” vb programlar yoluyla genç akademik personelin yurt dışı deneyime sahip olma imkanı
 • Hastalar tarafından güven duyulan ve tercih edilen bir klinik olmamız
 • Teknolojik desteğin artması
 • Bölgesel sağlık kuruluşlarıyla olumlu ilişkiler
 • Tehditler
 • Sağlık politikalarındaki belirsizlik
 • Hizmet sırasındaki yasal mevzuat nedenleriyle çalışma ortamının yeterince güvenli olmaması
 • Sağlık hizmeti için sosyal güvenlik kuruluşlarının ödediği miktarın yetersizliği, malzeme alımında sorunlar
 • Toplumun gereksiniminden fazla ortopedi ve travmatoloji uzmanı yetiştirilmesi
 • Hizmetin ön plana çıkarak eğitim ve öğretim etkinliklerinin geri planda kalması
kocaeli niversitesi t p fak ltesi ortopedi ve travmatoloji anabilim dal stratejik plan vizyon
Kocaeli Üniversitesi Tıp FakültesiOrtopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik PlanıVizyon
 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nın vizyonu,

. Gerek pratisyen hekim yetiştirmede; gerekse uzmanlık eğitimi veren bir bölüm olarak; ulusal ve uluslararası alanda üreteceği bilgi ve sağlık hizmeti ile adından söz ettiren ve bu bölümde çalışmanın ve eğitim almanın ayrıcalık olduğu bir anabilim dalı olmaktır.

slide11
Kocaeli Üniversitesi Tıp FakültesiOrtopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik PlanıStratejik amaçlar

A.Eğitim ve öğretim süreçleri

 • Stratejik amaç I:Ortopedi ve Travmatoloji alanlarında aranılır bireyler yetiştirmek.
  • Hedefler
   • A.I.1. Asistan eğitim içeriğinin yeniden gözden geçirilmesi
   • A.I.2. Her asistanın yurtdışında en az 3 aylık bilgi ve becerisini arttıracak eğitim alması
 • Stratejik amaç II:Mezuniyet öncesi eğitimin çekirdek müfredat ışığında yapılması
  • Hedefler
   • A.II.1. Öğrenci eğitim içeriğinin yeniden gözden geçirilmesi
   • A.II.2. Öğrencilerin teorik eğitim yanında temel ortopedik girişimler ve tedavi konusunda pratik eğitim alması
slide12
Kocaeli Üniversitesi Tıp FakültesiOrtopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik PlanıStratejik amaçlar

B. Araştırma ve geliştirme süreçleri

 • Stratejik amaç I:Ulusal ve uluslar arası yayın kalitesi ve bilgi paylaşımını arttırmak.
  • Hedefler
   • B.I.1. SCI uzantılı dergilerdeki yayın sayısını arttırmak
   • B.I.2. Yüksek atıf sayısı alabilecek yayın sayısını arttırmak
 • Stratejik amaç II:Asistan tezlerini araştırma projeleri ile desteklemek ve kaliteli tezler oluşturmak.
slide13
Kocaeli Üniversitesi Tıp FakültesiOrtopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik PlanıStratejik amaçlar

C. Uygulama ve hizmet süreçleri

 • Stratejik amaç I:Toplumun büyük kesiminin tercih ettiği bir kurum olmak.
  • Hedefler
   • C.I.1. Hasta memnuniyetinin arttırılması
   • C.I.2. Hasta tedavisinde teknolojik yeniliklerden faydalanma

- C.I.3. Arşivleme ve hasta izlemede elektronik ortamda yapılarak hastalara kolaylık sağlamak

slide14
Kocaeli Üniversitesi Tıp FakültesiOrtopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik PlanıStratejik amaçlar
 • Stratejik amaç II: Avrupa Birliği topluluğu ülkelerinin ortopedi birimlerine akredite olmak
slide15
Kocaeli Üniversitesi Tıp FakültesiOrtopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Stratejik PlanıStratejik amaçlar

D. Yönetim süreçleri

Stratejik amaç : Anabilim Dalları düzeyinde katılımcı, açık yönetim sistemi oluşturularak anabilim dalı akademik ve idari personelin memnuniyetini arttırmak.

 • Hedefler
  • D.1. Akademik kurullara asistan katılımını sağlamak

- D.2. Döner sermaye yönetim sürecinin katılımcı hale getirmek