İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 2009-2013 - PowerPoint PPT Presentation

stanbul niversitesi cerrahpa a t p fak ltesi t bbi patoloji anabilim dal 2009 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 2009-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 2009-2013

play fullscreen
1 / 86
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 2009-2013
730 Views
Download Presentation
becky
Download Presentation

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 2009-2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı2009-2013

 2. Sunum Planı • Misyon • Vizyon • Tarihçe ve Temsiliyet • ABD Fiziksel İmkanları • İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) • Akademik Faaliyet (2009-2013) • İç yayın • Dış yayın • Eğitim Faaliyetleri • Mezuniyet öncesi • Mezuniyet sonrası • Hizmet İstatistikleri (2009-2013) • Poliklinik • Laboratuar: Kanlı ve kansız • Operasyon veya girişim • Mali Analiz (2012-2013) • Gelir • Gider • Fatura Red Oranı • Sağlanan Bağışlar • Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) • Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

 3. Misyon(1) • Tıp Fakültesi öğrenci eğitiminde öğrencilerin hastalıkların oluşum mekanizmalarını uygun eğitim ve çağdaş yöntemler eşliğinde öğrenmelerini sağlamak • Hekimlik uygulamalarında başarıyı getirecek olan temel bilgi ve kavrama becerilerinin kazandırılmasına katkıda bulunmak • Uzmanlık eğitiminde Tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmelerin izlenmesinde ve uygulanmasında en yeni teknik olanakları kullanarak kendisine ve bilgisine güvenen, uygar, mesleğinde yeterli ve yetenekli Tıbbi Patoloji uzmanlarının yetiştirmek

 4. Misyon(2) • Hasta hizmetlerinde tanısal amaçla ve tedaviye yönelik olarak diğer anabilim dalları ve kliniklerden, yanı sıra çeşitli hastanelerden ve sağlık kurumlarından, konsültasyon olarak gönderilen sitoloji, biyopsi,ameliyat ve otopsi materyallerinin değerlendirilmesinde konvansiyonel ve moleküler yöntemleri kullanmak • Moleküler yöntemleri özellikle tanısal, prognostik ve prediktif amaçlı kullanmak • Bilimsel aktivitelerde ulusal ve uluslararası dernekler ve ileri merkezlerle işbirliği içinde olmak

 5. Vizyon(1) • EĞİTİM • Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitiminde hedefimiz modern eğitim sistemlerinde uygulanan sanal mikroskopi ve digital patoloji sistemi ile öğrencilerle patoloji eğitimini interaktif yapmak • Uzmanlık öğrencilerinin eğitiminde moleküler patolojiyi temel alan sistemi yerleştirmek

 6. Vizyon(2) • HASTA HİZMETLERİ • Hasta materyallerinin değerlendirilmesinde moleküler patoloji yöntemlerinin bütün patoloji başlıklarında tanı protokollerinin içinde yer almasını sağlamak

 7. Vizyon(3) • BİLİMSEL AKTİVİTELER • Bilimsel aktiviteler için ayrı bir çalışma laboratuarı kurulması için gerekli alt yapıyı oluşturmak

 8. Kurucu: ProfDr Talia Bali Aykan • 1967 • Yer: Beyazıt Kampusü ve FTR-Nöroloji Binası (11 yıl) • 1979 da su anki Temel Bilimler Binasına geçildi

 9. İlk Kadro: • ProfDr Talia Bali Aykan • DoçDr Melih Tahsinoğlu • Sekreter Mahmure Yakıtal • Laborant Makbule Turan • Otopsi Teknisyeni Cemal Tepedelenli • Kuruluşta öğretim üyesi ve asistan yoktu • Asistan Dr.Erdenİnceoğlu

 10. Kuruluştaki Misyon • Tıp Fakültelerinin pratisyen Hekim yetiştirdiği gerçeğinden hareketle eğitimin bu hekimlerin karşılaştığı meslek sorunlarına yönelik olması ilkesi benimsenmişti • Eğitimin ağırlık noktası: pratisyen doktora yaptırılan adli otopsilerin temelini oluşturan tıbbi otopsileri ve bu otopsilerin yorumlanmasını temel alan makromorfolojiyi pratik eğitiminin merkezine almak

 11. Anabilim Dalı Başkanları • ProfDr Talia Bali Aykan (1967-1985) • ProfDr Gültekin Kaner (1985-1986) • ProfDr Feriha Öz (1986-1996) • ProfDr Gültekin Kaner(1996-1997) • ProfDr Gülşen Özbay (1997-2001) • ProfDr Nükhet Tüzüner (2001-2004) • ProfDrSergülen Dervişoğlu (2004-2007) • ProfDr Figen Aksoy (2007-2013) • Prof.Dr.CanserÇakalır (2013-…..)

 12. Tıpta Uzmanlık Diploması Alanlar • Dr.Erdemİnceoğlu • M.Nafi Oruç • Dr.GültekinKaner • Dr.Gülşen Özbay • Dr.Alaattin Başöz • Dr.İhsan Kaynar • Dr.Nükhet Tüzüner • Dr.Ayşe Figen Aksoy • Dr.Ali Kemal Kutlu • Dr.Aydın Sav • Dr.Bilgin Aksoy • Dr.Ümit İnce • Dr.Nimet Gökhan Karadayı • Dr.Osman Yılmaz • Dr.Osman İnci • Dr.Hayati Helvacıoğlu • Dr.CoşkunÖzsaraç • Dr.Rahmi Kaya • Dr.AhmetGökçel • Dr.Numan Solak • Dr.Erol Bozkurt • Dr.Serpil Bozkurt • Dr.Fehmi Sarı • Dr.Nusret Erdoğan

 13. Dr.Süha Çetin(Göksel) • Dr.Yılmaz Tosyalı • Dr.Gürcan Vural • Dr.Sergülen Dervişoğlu • Dr.Güray Kılıç • Dr.GülenB.Doğusoy • Dr.Büge Öz • Dr.Hüseyin Yurtsever • Dr.Nesrin Uygun • Dr.Zehra Zerrin Calay • Dr.Vildan Karpuz • Dr.HülyaÖzsan • Dr.FüsunS.Filizel • Dr.CuyanDemirkesen • Dr.Şennurİlvan • Dr.Talay Toksöz • Dr.F.Sencer Özkan • Dr.Ahsev Baliç • Dr.S.Hilal Akı • Dr.SibelErdamar • Dr.Süleyman Özen

 14. Dr.Haydar Durak • Dr.Işıl Pakiş • Dr.Elif Ülker Akyıldız • Dr.Asuman Azimli • Dr.Gökhan Ersoy • Dr.Arzu Akçay Turan • Dr.Semiha Battal Havare • Dr.Nur Büyükpınarbaşılı • Dr.Ayşegül Genç Güler • Dr.Ferah Anık Karayel • Dr.Cem Leblebici • Dr.Adnan Somay • Dr.Nil Üstündağ • Dr.Filiz Yurdaşen • Dr.Nuray Başsüllü • Dr.Bülent Eren • Dr.Övgü Aydın • Dr.İlker Ersözlü • Dr.Z.Şenay Erciyas • Dr.Tülin Kılıçalan • Dr.Esra Uçaryılmaz

 15. Pelin Bağcı • Engin Ciğercioğulları • Nuray Kepil • Ahu Senem Demiröz • Hale Demir • Hacer Ece Aslan • Hilal Serap Arslan • Tuğçe Esen Kıran • Ferhat Özden • Ceyda Sönmez • Atay Uludokumacı TOPLAM= 77 Şule Canberk (Sitopatoloji Yan Dal)

 16. Moleküler Patoloji Moleküler yöntemlerde öncü çalışmalar: • Solid kanserlerde (kolorektal, akciğer,tiroid,malign melanom vb) hedefe yönelik tedavi seçiminde kullanılan gen mutasyonlarnın (KRAS,EGFR,BRAF,ALK) incelenmesi • Moleküler patolojideki test sayısı açısından Türkiye’deki en yüksek seri • TÜRKİYE’DE İLK OLARAK ,Akciğer karsinomunda ALK mutasyonunun analizi -Halen Marmara Bölgesinde Kamu Hastanelerinde ALK testinin yapıldığı tek merkez • C-kit mutasyonu ve mikrosatellit instabilite moleküler analizinin çalışıldığı İstanbul’daki tek merkez • KRAS testi , EGFR testi ve ALK testinde ilk validasyonu alan merkez

 17. Türk Patoloji Derneği Yönetim Kurulu (Başkan,BaşkanYardımcısı,Genel Sekreter ve Sayman) Patoloji Dernekleri Federasyonu (üyesi)

 18. Sunum Planı • Misyon • Vizyon • Tarihçe ve Temsiliyet • ABD Fiziksel İmkanları • İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) • Akademik Faaliyet (2009-2013) • İç yayın • Dış yayın • Eğitim Faaliyetleri • Mezuniyet öncesi • Mezuniyet sonrası • Hizmet İstatistikleri (2009-2013) • Poliklinik • Laboratuar: Kanlı ve kansız • Operasyon veya girişim • Mali Analiz (2012-2013) • Gelir • Gider • Fatura Red Oranı • Sağlanan Bağışlar • Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) • Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

 19. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı -Mikroskobi odası (15 oda) -Makroskobi odası ve otopsi salonu (1) -Rutin Laboratuvarlar (4 ) -İmmunhistokimya laboratuvarı (1) -Histokimya ve sitopatoloji laboratuvarı (1) -Moleküler Patoloji laboratuvarı (1) -Flow sitometri laboratuvarı (1) -Feriha Öz FISH laboratuvarı (1) -İmmunfloresan odası (1) -Toplantı salonu (47 kişilik) -Mikroskopi eğitimi ve kütüphane -Fotoğraf odası (1) -Arşiv (6 oda) -Öğrenci pratik eğitim salonu (2)

 20. İmmunhistokimya Yılda ortalama 25000 analiz

 21. Patoloji Anabilim Dalı İnsan Kaynakları

 22. Sunum Planı • Misyon • Vizyon • Tarihçe ve Temsiliyet • ABD Fiziksel İmkanları • İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) • Akademik Faaliyet (2009-2013) • İç yayın • Dış yayın • Eğitim Faaliyetleri • Mezuniyet öncesi • Mezuniyet sonrası • Hizmet İstatistikleri (2009-2013) • Poliklinik • Laboratuar: Kanlı ve kansız • Operasyon veya girişim • Mali Analiz (2012-2013) • Gelir • Gider • Fatura Red Oranı • Sağlanan Bağışlar • Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) • Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

 23. Patoloji Anabilim Dalı YayınlarıMakale

 24. Patoloji Anabilim Dalı YayınlarıBildiri

 25. Patoloji Anabilim Dalı YayınlarıKitap

 26. Patoloji Anabilim Dalı YayınlarıAtıfları

 27. Sunum Planı • Misyon • Vizyon • Tarihçe ve Temsiliyet • ABD Fiziksel İmkanları • İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) • Akademik Faaliyet (2009-2013) • İç yayın • Dış yayın • Eğitim Faaliyetleri • Mezuniyet öncesi • Mezuniyet sonrası • Hizmet İstatistikleri (2009-2013) • Poliklinik • Laboratuar: Kanlı ve kansız • Operasyon veya girişim • Mali Analiz (2012-2013) • Gelir • Gider • Fatura Red Oranı • Sağlanan Bağışlar • Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) • Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

 28. Öğrenci Eğitimi Tıp Fakültesi İngilizce ve Türkçe 1,2,3. sınıfların eğitimi ; -Toplam ders saati : 233 saat -Toplam pratik saati: 136 saat Sağlık Meslek Yüksekokulu:22 saat

 29. 150 Makroskopik piyes Makroskopi eğitimi

 30. Patoloji Anabilim DalıAsistan Eğitimi • Yoğun Adaptasyon Eğitimi (1 ay) • Her seksiyonda en az 3 ay rotasyon • Otopsi rotasyonu-eğitimi • Hafta İçi Toplantılar -Pazartesi makale toplantısı -Salı seminer toplantısı -Çarşamba vaka toplantısı • İki haftada bir üçer gün seksiyon toplantıları • Klinikopatolojik toplantılar

 31. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji ABD Seksiyon Toplantıları • Gastrointestinal sistem patolojisi • Hepato-pankreatobiliyer patoloji • Hematopatoloji • Jinekopatoloji • Meme patolojisi • Kemik ve yumuşak doku patolojisi • Baş boyun patolojisi • Nefropatoloji • Ürogenital patoloji • Pulmoner patoloji • Sitopatoloji • Endokrin patoloji • Dermatopatoloji • Moleküler patoloji

 32. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji ABD KlinikopatolojikToplantıları • Dahiliye GastroKlinikopatolojik Toplantı • Gastrointestinal Cerrahi Toplantısı • PankreatobilierCerrahi Konseyi • Karaciğer toplantası • Meme Cerrahisi Toplantısı • Jinekolojik Onkoloji Toplantısı • Pediatrik Cerrahi Toplantısı • Pediatrik Gastroenteroloji Toplantısı • Tümör Konseyi Toplantısı • Sarkom Toplantısı • Üroonkoloji Toplantısı • Hipofiz Toplantısı • Tiroid Konseyi Toplantısı

 33. Patoloji Anabilim DalıAsistan Sınavları • Her yıl iki kez genel patoloji değerlendirme sınavı • Bitirme sınavı -Tez savunması -Bilim Sınavı -Teorik -Pratik

 34. PATOLOJİ ASİSTANI ÇALIŞMA KARNESİ • UZMANLIK ÖĞRENCİSİNİN: • ADI SOYADI: • T.C KİMLİK NUMARASI: • TIPTA UZMANLIK SINAVINA GİRİŞ TARİHİ: • GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ: • KURUMU: • ÖZGEÇMİŞİ: • DOĞUMYERİ TARİHİ: • MEZUN OLDUĞU LİSE: • MEZUN OLDUĞU TIP FAKÜLTESİ VE YILI • DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR: • BİLDİĞİ YABANCI DİLLER VE DERECESİ: • DANIŞMAN EĞİTİMCİ:

 35. UZMANLIK ÖĞRENCİSİNİ DEĞERLENDİRME FORMU-AYLIKUzmanlık öğrencisinin adı soyadı:Danışman öğretim üyesi:Tarih: I- GENEL ÖZELLİKLER • 1. Zihinsel Yetenekler ve Eğitim • 2. Kişilerarası İlişkiler • 3. Kişisel Özellikler • 4. İletişim Becerileri II. PATOLOJİK İNCELEME VE TANISAL YAKLAŞIM ÖZELLİKLERİ • 1. Makroskopik İnceleme • 2. Mikroskopik İnceleme • 3. Histopatolojik Tanısal Raporların Oluşturulması III. DONDURMA KESİT (FROZEN SECTION) IV. OTOPSİ • 1. Otopsi Performansı • 2. Otopsi Raporları

 36. Sunum Planı • Misyon • Vizyon • Tarihçe ve Temsiliyet • ABD Fiziksel İmkanları • İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) • Akademik Faaliyet (2009-2013) • İç yayın • Dış yayın • Eğitim Faaliyetleri • Mezuniyet öncesi • Mezuniyet sonrası • Hizmet İstatistikleri (2009-2013) • Mali Analiz (2012-2013) • Gelir • Gider • Fatura Red Oranı • Sağlanan Bağışlar • Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) • Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

 37. Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Hasta Hizmeti (2013) • Biyopsi-sitoloji materyali sayısı:28838 • Vajinal Smear Sayısı:8158 TOPLAM BİOPSİ: 42363 • Kadın Genital Materyali:2706 • Moleküler Patoloji Sayısı:2661 • Otopsi Sayısı:63 • İmmunhistokimyasal Analiz Sayısı:25000 • Histokimya:28388 • İntraoperatif Değerlendirme(Frozen) Sayı:1056 • Konsultasyon: 2200

 38. Biyopsi Sayısı

 39. Konsültasyon sayısı

 40. Histokimya Sayısı

 41. İmmunhistokimya Sayısı

 42. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİPATOLOJİ ANABİLİM DALIBİYOPSİ SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

 43. ETKİNLİK ANALİZLERİ HEKİM ETKİNLİĞİ

 44. Patoloji Anabilim Dalı Hekim Başına Düşen Vaka Sayısı

 45. Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerine Düşen Vaka Sayısı

 46. CTF PATOLOJİ ANABİLİM DALINDA BİYOPSİ SAYISI 2013 • Yıllık Toplam Biyopsi Sayısı:42363 • Hekim başına Yıllık Biyopsi Sayısı(42363/19):2230 • Hekim Başına Günlük Biyopsi Sayısı(265 gün/yıl):8 • Öğretim Üyesi Başına Yıllık Biyopsi Sayısı(42363/13):3259 • Öğretim Üyesi Başına Günlük Biyopsi Sayısı(265/yıl):12 • Laborant Başına Yıllık Biyopsi Sayısı(42363/18):2354 • Laborant Başına Günlük Biyopsi Sayısı(265/yıl):9 (60 Blok) • Personel Başına Yıllık Biyopsi Sayısı(42363/9:4707 • Personel Başına Günlük Biyopsi Sayısı(265/yıl):18