multipel skleros n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Multipel Skleros PowerPoint Presentation
Download Presentation
Multipel Skleros

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Multipel Skleros - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

Multipel Skleros. Klinik och Farmakoterapi Apotekar- programmet 2013-10-29 Clas Malmeström Överläkare Neurologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg. St Lidwina av Scheidam 1380 - 1433. Multipel Skleros - förekomst.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Multipel Skleros' - luz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
multipel skleros

Multipel Skleros

Klinik och FarmakoterapiApotekar-programmet

2013-10-29

Clas Malmeström

Överläkare Neurologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

multipel skleros f rekomst
Multipel Skleros - förekomst
 • 1-2 /1000 invånare har MS, i Göteborg finns ca 1300 personer med MS, i Sverige ca 17000
 • Varje år insjuknar ca 5/100 000 personer i Sverige
 • Förekomsten av MS varierar i olika delar av världen
 • Sverige är högriskområde liksom övriga Nordeuropa
rftliga riskfaktorer f r ms
Ärftliga riskfaktorer för MS
 • Kvinna 2 ggr ökad risk
 • Familjemedlem med MS 20-50 ggr
 • Enäggstvilling med MS 300 ggr
 • HLA-DR 2 5 ggr
 • Barn-sjd i rel hög ålder 10 ggr
 • Risk vid förstagradssläkting med MS således 2-5 %
milj faktorer
Miljöfaktorer
 • Rökning
  • OR 1.52 (1,21-1.83) ever / neversmoke
  • Även dosberonde har visats
  • Gäller inte snus (!)
 • Latitud / solljusexponering / D-vitamin
  • Solljusexponering skyddar OR 0,32
  • Norska västkusten: kost rik på D-vitamin / Omega-3 skyddar
  • Prospectivcohort-studie på D-vitamin supplement: Riskreduktion 40 %
 • Epstein-Barr virus infektion
  • 99% MS vs 94% kontroller
  • Mononucleos: Odds-ratio2.3 (1,7-3,0)
  • EBV neg: Odds-ratio0.06 (0.03-0.13)
risk f r att utveckla ms om en n ra sl kting har sjukdomen
Risk för att utveckla MS om en nära släkting har sjukdomen
 • Normalrisk i Sverige 0,1-0,2 %
 • Make/Maka till MS-patient 0,1 %
 • Syskon till person med MS 2 %
 • Tvåäggstvilling till person med MS 2 %
 • Barn till person med MS 2 %
 • Enäggstvilling till person med MS 30 %
ms klinik
MS - klinik

Sjukdomen har två ansikten/faser:

Skov

Progress

slide9

Progress

Skov

Inflammation

Neurodegeneration

multipel skleros sjukdomsmekanismer
Multipel Skleros –sjukdomsmekanismer

Skovvis förlöpande MS

Sekundärprogressiv

Symtom

Symtomtröskel

Inflammation

Förlust av

nervceller

ms en autoimmun sjukdom
MS - en autoimmun sjukdom

Största kroniska sjukdomsgrupperna i i-länderna

 • Kardiovaskulära sjukdomar
 • Maligniteter
 • Autoimmuna sjukdomar
  • Diabetes, Reumatoid artrit, SLE, Inflammatorisk tarm-sjukdom, Myastenia Gravis, MS mfl
ms en autoimmun sjukdom1
MS - en autoimmun sjukdom

Kroppens immunförsvar riktar ett angrepp mot kroppsegen vävnad.

I fallet MS mot myelin

Ingen aktuell infektion

En tänkbar mekanismen är ”molekylär imitation”,

En korsreaktion mellan strukturer på mikroorganismer och egen vävnad.

skovvis ms
Skovvis MS
 • Kvar blir nakna oisolerade nervceller.
 • Till största del oskadade
 • Inflammationen avklingar och kvar blir

återbildat mindre välfungerande myelin.

 • Detta är sklerotiskt (sjukdomens namn).
 • De reparerade nervtrådarna leder

impulser sämre och är känsliga i sin

 • funktion. Dåligt i värme (feber, bastu osv.)

Inflammatorisk sjukdom

Genom blodkärlens väggar tar sig

vita blodkroppar in i nervsystemet

Bred attack mot myelinet

(isoleringen runt nervtrådarna)

slide16

MS - Prognos

RUNMARKER, B. & ANDERSEN, O. (1993) Prognostic factors in a multiple sclerosis incidence cohort with twenty-five years of follow-up. Brain, 116 ( Pt 1), 117-34.

multipel skleros diagnos
Multipel Skleros - diagnos
 • Sjukhistoria, neurologisk undersökning
 • Spridning i rum och tid
 • Två kliniska skov
 • Ett skov samt MR förändringar av olika ålder.
 • Hjälpmedel; MRT, ryggvätskeprov och neurofysiologisk undersökning
 • Inga symptom eller undersökningar/prover är helt unika för MS.
diagnos
Diagnos:

1. Klinisk:

 • Neurologiska symptom spridda i tid och rum

2. Magnetkamera - MRT:

 • Flera förändringar i olika delar av nervsystemet
 • 10 % ger kliniska symptom
 • Vanligast i anslutning till ventrikelsystemet, hjärnstam, synnerv,ryggmärg
 • Kontrastladdande lesioner i samband med aktiva skov.

3. LP – ryggvätskeprov - Likvor:

 • Måttlig ökning av vita blodkroppar – (infektionsförsvaret)
 • Intakt blod-hjärnbarriär (nästan)
 • Antikroppsbildning i likvor – ( IgG-index patologiskt )
 • Oligoklonala band vid elektrofores.

4. Ingen annan sjukdom skall bättre förklara symptomen

symptomatisk behandling
Symptomatisk Behandling:

Spasticitet

Peroral Behandling: Baklofendantrolenediazepam

Fokal hämmande spasticitet: Botox( botulinumtoxininj lokalt i muskel )

Svår generell spasticitet: Baklofenintrathekalt via subcutan pump

MiktionsstörningarAnticholinergaprep

Sexuella störningarViagramfl

TrötthetModiodal, Amfetamin-analoger

DepressionSSRI

SmärtaAntiepileptika: GabapentinKarbamazepin,

multipel skleros immunomodulerande behandling
Multipel Skleros - Immunomodulerande Behandling

Beta-interferonAvonex , Betaferon, Rebif

Glatiramer-acetatCopaxone

Reducerar antal skov med 30%

Fördröjer övergång till progress-fas (Beta-inf)

Tidigt behandling sannolikt bäst

effekt av interferon beta
Effekt av interferon-beta
 • Minskar skovens antal
 • Minskar skovens svårhetsgrad
 • Bromsar utveckling av handikapp
 • Bromsar försämring av minnesfunktion
 • Lokal reaktion vid stickstället
 • Influensaliknande symtom
 • Nedstämdhet
 • Antikroppar kan minska effekten
slide25

TEDEHOLM, H., SKOOG, B., HILLERT, J., RUNMARKER, B., STAWIARZ, L. & OLUF, A. (2007) [Early immunotherapy in MS reduces the risk of later disability. The secondary progressive course is delayed, according to a study with virtual placebo]. Lakartidningen, 104, 1684-8.

biologiska l kemedel
Biologiska läkemedel
 • Ny klass protein-läkemedel
 • Selektiva immunsuppressiva medel
 • TNF-alfa – hämmare första stora framgången
 • Slutar på –mab (monoclonalantibody)
  • Remicade (reuma-preparat) - Infliximab –
  • Natalizumab – nytt MS-preparat
tysabri natalizumab
Tysabriä - Natalizumab
 • Natalizumab
  • Är en rekombinant anti-a4-integrin antikropp.
  • Binder till a4b1-integrin ( = VLA-4 ) på lymfocyter.
  • Hindrar transport av lymfocyter genom BBB.
tysabri natalizumab1
Tysabriä - Natalizumab
 • Binder adhesionsmolekyl på cirkulerande lymfocyter.
 • Blockerar transport av lymfocyter genom blod-hjärn barriären
 • till CNS
 • Reducerar skov med ca 60%
 • >90% reduktion av nya MR-lesioner
 • Ges som infusion på mottagning 1 gång i månaden
 • Risk för opportunistisk infektion –
  • PML (progressiv multifokal leukoencephalopati)
slide29

Tysabri - effekt på olika effektmått

72%

83%

Ingen EDSS

försämring1

Inga skov

Patienterutansjukdomsaktivitet under 2 år

37%

Fri från sjukdoms-

aktivitet

Inga Gd+ lesioner1

Inga nya T2 lesioner1

57%

97%

1Polman CH, et al. N Engl J Med. 2006;354:899-910.

2Galetta SL, et al. Presented at: American Academy Chicago April 2008 P 02.156

gilenya fingolimod
Gilenya – (fingolimod)

S-1-P receptor-blockerare: blockerar lymfocyter i perifer lymfkörtel

Sfingosin-1-fosfat.

kommande behandlingar i
Kommande behandlingar I
 • Alemtuzumab – Lemtrada.
 • Anti-CD52.
  • Lansering 2013 – Dropp som ges 5 dagar i rad – därefter 3 dager ett år senare.
  • Ingen behandling däremellan.
  • Effektiv mot att hindra skov
  • 30 % av patienterna får sekundär autoimmun sjukdom, bland annat i thyroidea
 • Rituximab / Mabthera
 • Anti – CD20
 • Används idag bl a vid Reumatism
 • Inom MS vid bland annat vid terapisvikt på natalizumab
kommande behandlingar ii
Kommande behandlingar II

Perorala behandlingar

 • Dimetylfumarat- Tecfidera - 2014
 • Laquinimod- Anyara - 2014
 • Teriflunomide -Aubagio - 2014
 • Benmärgs-transplantation(Stamcellstransplantation)
 • Restorativ(”Reparerande” behandling med stamceller)
p apoteket idag
På Apoteket idag

Sjukhusbunden vård

 • Natalizumab - var 4:e vecka
 • Rituximab - var 6:e mån 3 år
 • Alemtuzumab - - 1 kur / år x 2 år
 • Beta-interferon:
  • Avonexim 1 / vecka
  • Betaferonscvar annan dag
  • Rebif 22 / 44 mg sc 3 ggr / vecka
 • Glatirameracetat
  • Copaxonescdagligen
 • Fingolimod

Gilenya tabl 1 / dag

nuvarande och kommande ms behandlingar
Nuvarandeochkommande MS behandlingar

Lymfocyt- trafficking

FasI

Interferoner

CS-0777

FasII

ATL-1102

FasIII

ONO-4641

Firategrast

Fc-IFN beta

RG3477

Godkända

BAF312

Betaferon /Extavia

Peg IFN beta

(BIIB017)

Fingolimod

Avonex

Tysabri

Rebif

Laquinimod

Antiproliferativa

ämnen

Azathioprine

Riluzole

Novantrone

Daclizumab

Copaxone

Teriflunomide

Tecfidera

Immun-reglering

Sativex

Pixantrone

Copaxone generics x2

Fampyra

Alemtuzumab

ATX-MS-1467

Ocrelizumab

PI2301

Vaccin, tolerans-beh.

Nerispirdine

RTL1000

LY-2127399

Symptomlindrandebehandling

Ofatumumab

Belimumab

= Oral Administration

= Injectable

B-cell inriktad

mAbs/Fc-Ab