Lapa Lapas anatomiskā uzbūve - PowerPoint PPT Presentation

slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lapa Lapas anatomiskā uzbūve PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lapa Lapas anatomiskā uzbūve

play fullscreen
1 / 45
Lapa Lapas anatomiskā uzbūve
1573 Views
Download Presentation
luyu
Download Presentation

Lapa Lapas anatomiskā uzbūve

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lapa Lapas anatomiskā uzbūve

 2. 1. Lapai nepieciešams oglekļa dioksīds un ūdens 2. Lapai jāsatur hlorofils un jāspēj uztvert gaismu 3. Fotosintēzē izdalās skābeklis 4. Fotosintēzes galaprodukts ir ogļhidrāts, kuru nepieciešams transportēt uz tā patēriņa un uzkrāšanas vietām augā 5. Lapai jābūt pielāgojumiem, lai varētu notikt gāzu un ūdens maiņa

 3. Lapas audi 1. Segaudi 2. Asimilētājaudi 3. Vēdinātājaudi 4. Vadaudi 5. Uzkrājējaudi 6. Izdalītājaudi

 4. Lapas aizmešanās B apikālā meristēma lapas aizmetnis sānpumpura aizmetnis C A D Kanādas elodejas augšanas konuss: A - galotnes pumpurs, B - augšanas konuss, C - apikālās meristēmas šūnas, D - lapas aizmetņa šūnas.

 5. Lapas ontoģenēze Lapas plātne (Lapa aizmetas eksogēni no dzinuma augšanas konusa) Virslapa Lapas aizmetņa augšana Apakšlapa Pielapes Lapas plātne Lapas plātne Lapas kāts Pielapes Pielapes Lapas pamatne Lapas pamatne

 6. Lapu anatomiskie un morfoloģiskie tipi unifaciāla lapa bifaciāla lapa (lat. bis - divreiz, facies - veids, izskats) (lat. unus - viens, facies - veids, izskats) dorsiventrāla lapa ekvifaciāla lapa

 7. Bifaciālas lapas Dorsiventrālas lapas Ekvifaciālas lapas (lat. dorsum - mugura, venter - vēders) (lat. aequus - līdzīgs, facies - veids) Avena Quercus Malus Zea

 8. Dorsiventrālas lapas anatomiskā uzbūve Zedeņu parenhīma Virsējā epiderma Čauganā parenhīma Koksne Lūksne Apakšējā epiderma Sklerenhīmas maksts Elpošanas dobums Atvārsnīte

 9. Epiderma

 10. Epiderma

 11. Atvārsnītes Atvārsnītes parasti sastopamas pa vienai - divdīgļlapjiem tās vairāk vai mazāk vienmērīgi izkaisītas pa lapu un stumbru virsmu Viendīļlapjiem tās ir novietotas rindās Atvārsnīšu skaits uz 1 mm2

 12. Atvārsnīšu izvietojums Syringa vulgaris Atvārsnīte Atvārsnītes Nymphea alba

 13. Atvārsnīšu izvietojums Atvārsnītes Pinus sylvestris

 14. Lapas mezofils Zedeņu parenhīma Čauganā parenhīma

 15. pretskats sānskats virsskats Hloroplastu forma

 16. Hloroplastu novietojums šūnā atkarībā no apgaismojuma Vienmērīgs optimāls apgaismojums

 17. Hloroplastu novietojums šūnā atkarībā no apgaismojuma Pārmērīgi liels vienpusējs apgaismojums

 18. Hloroplastu novietojums šūnā atkarībā no apgaismojuma Pārmērīgi mazs vienpusējs apgaismojums

 19. Lapas vadaudi Lapu vadaudu kūlīši parasti ir kolaterāli Koksne vērsta pret lapas morfoloģisko virspusi, bet lūksne - pret morfoloģisko apakšpusi Zea mays stumbrs Zea mays lapa

 20. Lapas vadaudi Lapu vadaudu kūlīši parasti izbeidzas ar traheīdām, veidojot vienkāršos koksnes kūlīšus

 21. Lapas mehāniskie audi Lapās kā mehāniskie audi sastopama kolenhīma un sklerenhīma, kasgrupās izvietojas starp vadaudu kūlīšiem un epidermu Poa pratense Sklerenhīmas grupas

 22. Lapas mehāniskie audi Lapu lokālo mehānisko izturību var nodrošināt arīastrosklereīdas Astrosklereīdas

 23. Lapas atdalītājzonas veidošanās atdalītājzona stumbrs lapas kāts aizsargslānis (korķis)

 24. Lapas atdalītājzonas veidošanās Sānpumpurs Lapas pēda

 25. Sfagnu lapa Hlorofilšūnas Hloroplasti Hialīnšūnas Sphagnum

 26. Paparžu lapa Ekvifaciāla lapa Hloroplasti Epiderma Mezofils Epiderma Hloroplasti Dryopteris filix mas

 27. Paparžu lapa Hadrocentriski vadaudu kūlīši

 28. Divdīgļlapju lapa Raksturīga dorsiventrāla lapas uzbūve Malus

 29. Viendīgļlapju lapa Raksturīga ekvifaciāla lapas uzbūve Avena

 30. Viendīgļlapju lapa Raksturīga ekvifaciāla lapas uzbūve Mezofila šūna Maksts šūna Vadaudu kūlītis Atvārsnīte Lapas Kranc - anatomija (Kranz - anatomie) (vāc. Kranz - vainags)

 31. Viendīgļlapju lapa Ammophila arenaria

 32. Kailsēkļu lapa Epiderma Hipoderma Krokainā parenhīma Atvārsnīte Sklerenhīma Lūksne Koksne Transfūzijas audi Endoderma Sveķu aile

 33. Kailsēkļu lapa Krokainā parenhīma Iekšējais elpošanas dobums Atvārsnītes slēdzējšūnas Atvārsnītes sprauga Hipoderma Epiderma Ārējais elpošanas dobums

 34. Kailsēkļu lapa Krokainā parenhīma Hipoderma Epiderma Kutikula

 35. Kailsēkļu lapa Transfūzijas parenhīma Transfūzijas traheīdas Dobumporas Endoderma Kaspari svītras Krokainā parenhīma

 36. Lapu anatomiskā uzbūve atkarībā no ekoloģiskajiem apstākļiem Gaisma Acer platanoides gaismas lapa Atvārsnīšu skaits ~ 860/mm2 Acer platanoides ēnas lapa Atvārsnīšu skaits ~ 200/mm2

 37. Lapu anatomiskā uzbūve atkarībā no ekoloģiskajiem apstākļiem Gaisma Gaismas augu lapas Ēnas augu lapas Plāni šūnapvalki Biezi šūnapvalki Biezas lapas Plānas lapas Daudz zedeņu parenhīmas šūnu kārtu Čauganā parenhīma neizteikta, ar lielām starpšūnu telpām Vairāk vadaudu Hloroplastos vairāk hlorofila, hloroplasti lielāki Atšķirības starp gaismas un ēnas lapām krasi izteiktas ozoliem, skābaržiem, kļavām u.c.

 38. Lapu anatomiskā uzbūve atkarībā no ekoloģiskajiem apstākļiem Mitrums Hidrofīti Aug pilnīgi iegrimuši ūdenī vai arī daļa vasas paceļas virs ūdens Epidermas šūnapvalki plāni, kutikula plāna vai arī tās nav Mehāniskie audi vāji attīstīti Asimilētājaudi vāji diferencēti - zedeņu parenhīmas nav Spēcīgi attīstīti vēdinātājaudi Elpošanā izdalīto ogļskābo gāzi izmanto fotosintēzē un otrādi

 39. Lapu anatomiskā uzbūve atkarībā no ekoloģiskajiem apstākļiem Mitrums Hidrofīti Subularia aquatica

 40. Lapu anatomiskā uzbūve atkarībā no ekoloģiskajiem apstākļiem Mitrums Higrofīti Mitru vietu augi Vāji attīstīta kutikula Trihomu nav vai arī to ir maz Atvārsnītes atrodas abās lapas pusēs, tās izbīdītas Bieži veidojas hidatodes - ūdens atvārsnītes Calla palustris Caltha palustris

 41. Lapu anatomiskā uzbūve atkarībā no ekoloģiskajiem apstākļiem Mitrums Mezofīti Mērenās klimata joslas pļavu un mežu augi Izturīgāki pret sausumu - izveidojušies pielāgojumi transpirācijas samazināšanai Lapas sīkākas un biezākas Epidermai biezāka kutikula, atvārsnītes vienā līmenī ar epidermu Mezofils diferencēts zedeņu un čauganajā parenhīmā

 42. Lapu anatomiskā uzbūve atkarībā no ekoloģiskajiem apstākļiem Mitrums Kserofīti Raksturīga uzbūve, kas aizkavē transpirāciju un auga pārkaršanu Lapas nelielas, ar iegrimušām atvārsnītēm Epiderma parasti vairākkārtaina, ar biezu trihomu kārtiņu, kutikula bieza Spēcīgi attīstīta zedeņu parenhīma Biezs traheju tīkls Mezofilā sastopamas sklereīdas, kas nosaka lapu lokālo izturību

 43. Lapu anatomiskā uzbūve atkarībā no ekoloģiskajiem apstākļiem Mitrums Kserofīti Sukulenti Biezlapu kserofīti Epidermai biezi apvalki, bieza kutikula Lapas plātnes vidū bieži izveidojušās lielas plānsienainas šūnas bez hloroplastiem - tās satur daudz gļotu un ūdens Asimilācijas parenhīma vāji diferencēta, dažkārt vienveidīga Vadaudu kīlīši mazi, tie atrodas uz iekšpusi no asimilētājaudu slāņa

 44. Lapu anatomiskā uzbūve atkarībā no ekoloģiskajiem apstākļiem Mitrums Kserofīti Sukulenti Atvārsnītes Asimilētājaudi Ūdens parenhīma Aloë socotrina

 45. Lapa Lapas anatomiskā uzbūve