slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lapa Lapas anatomiskā uzbūve PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lapa Lapas anatomiskā uzbūve

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Lapa Lapas anatomiskā uzbūve - PowerPoint PPT Presentation


  • 1338 Views
  • Uploaded on

Lapa Lapas anatomiskā uzbūve. 1. Lapai nepiecie š ams oglek ļ a dioks ī ds un ū dens. 2. Lapai j ā satur hlorofils un j ā sp ē j uztvert gaismu. 3. Fotosint ē z ē izdal ā s sk ā beklis. 4. Fotosint ē zes galaprodukts ir og ļ hidr ā ts, kuru

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lapa Lapas anatomiskā uzbūve' - luyu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Lapa

Lapas anatomiskā uzbūve

slide2

1. Lapai nepieciešams oglekļa dioksīds un ūdens

2. Lapai jāsatur hlorofils un jāspēj uztvert gaismu

3. Fotosintēzē izdalās skābeklis

4. Fotosintēzes galaprodukts ir ogļhidrāts, kuru

nepieciešams transportēt uz tā patēriņa un

uzkrāšanas vietām augā

5. Lapai jābūt pielāgojumiem, lai varētu notikt

gāzu un ūdens maiņa

slide3

Lapas audi

1. Segaudi

2. Asimilētājaudi

3. Vēdinātājaudi

4. Vadaudi

5. Uzkrājējaudi

6. Izdalītājaudi

slide4

Lapas aizmešanās

B

apikālā

meristēma

lapas

aizmetnis

sānpumpura

aizmetnis

C

A

D

Kanādas elodejas augšanas konuss:

A - galotnes pumpurs,

B - augšanas konuss,

C - apikālās meristēmas šūnas,

D - lapas aizmetņa šūnas.

slide5

Lapas ontoģenēze

Lapas plātne

(Lapa aizmetas eksogēni no

dzinuma augšanas konusa)

Virslapa

Lapas aizmetņa

augšana

Apakšlapa

Pielapes

Lapas plātne

Lapas

plātne

Lapas kāts

Pielapes

Pielapes

Lapas

pamatne

Lapas pamatne

slide6

Lapu anatomiskie un morfoloģiskie tipi

unifaciāla lapa

bifaciāla lapa

(lat. bis - divreiz,

facies - veids, izskats)

(lat. unus - viens,

facies - veids, izskats)

dorsiventrāla lapa

ekvifaciāla lapa

slide7

Bifaciālas lapas

Dorsiventrālas lapas

Ekvifaciālas lapas

(lat. dorsum - mugura, venter - vēders)

(lat. aequus - līdzīgs, facies - veids)

Avena

Quercus

Malus

Zea

slide8

Dorsiventrālas lapas

anatomiskā uzbūve

Zedeņu parenhīma

Virsējā

epiderma

Čauganā

parenhīma

Koksne

Lūksne

Apakšējā

epiderma

Sklerenhīmas

maksts

Elpošanas dobums

Atvārsnīte

slide11

Atvārsnītes

Atvārsnītes parasti sastopamas pa vienai - divdīgļlapjiem tās vairāk vai mazāk vienmērīgi izkaisītas pa lapu un stumbru virsmu

Viendīļlapjiem tās ir novietotas rindās

Atvārsnīšu skaits uz 1 mm2

slide12

Atvārsnīšu izvietojums

Syringa vulgaris

Atvārsnīte

Atvārsnītes

Nymphea alba

slide13

Atvārsnīšu izvietojums

Atvārsnītes

Pinus sylvestris

slide14

Lapas mezofils

Zedeņu parenhīma

Čauganā parenhīma

slide15

pretskats

sānskats

virsskats

Hloroplastu forma

slide17

Hloroplastu novietojums šūnā atkarībā no apgaismojuma

Pārmērīgi liels vienpusējs

apgaismojums

slide18

Hloroplastu novietojums šūnā atkarībā no apgaismojuma

Pārmērīgi mazs vienpusējs

apgaismojums

slide19

Lapas vadaudi

Lapu vadaudu kūlīši parasti ir kolaterāli

Koksne vērsta pret lapas morfoloģisko virspusi, bet lūksne - pret morfoloģisko apakšpusi

Zea mays stumbrs

Zea mays lapa

slide20

Lapas vadaudi

Lapu vadaudu kūlīši parasti izbeidzas ar traheīdām, veidojot vienkāršos koksnes kūlīšus

slide21

Lapas mehāniskie audi

Lapās kā mehāniskie audi sastopama kolenhīma un sklerenhīma, kasgrupās izvietojas starp vadaudu kūlīšiem un epidermu

Poa pratense

Sklerenhīmas grupas

slide22

Lapas mehāniskie audi

Lapu lokālo mehānisko izturību var nodrošināt arīastrosklereīdas

Astrosklereīdas

slide23

Lapas atdalītājzonas

veidošanās

atdalītājzona

stumbrs

lapas

kāts

aizsargslānis

(korķis)

slide24

Lapas atdalītājzonas

veidošanās

Sānpumpurs

Lapas pēda

slide25

Sfagnu lapa

Hlorofilšūnas

Hloroplasti

Hialīnšūnas

Sphagnum

slide26

Paparžu lapa

Ekvifaciāla lapa

Hloroplasti

Epiderma

Mezofils

Epiderma

Hloroplasti

Dryopteris filix mas

slide27

Paparžu lapa

Hadrocentriski vadaudu kūlīši

slide28

Divdīgļlapju lapa

Raksturīga dorsiventrāla lapas uzbūve

Malus

slide29

Viendīgļlapju lapa

Raksturīga ekvifaciāla lapas uzbūve

Avena

slide30

Viendīgļlapju lapa

Raksturīga ekvifaciāla lapas uzbūve

Mezofila

šūna

Maksts

šūna

Vadaudu

kūlītis

Atvārsnīte

Lapas Kranc - anatomija

(Kranz - anatomie)

(vāc. Kranz - vainags)

slide31

Viendīgļlapju lapa

Ammophila arenaria

slide32

Kailsēkļu lapa

Epiderma

Hipoderma

Krokainā parenhīma

Atvārsnīte

Sklerenhīma

Lūksne

Koksne

Transfūzijas

audi

Endoderma

Sveķu aile

slide33

Kailsēkļu lapa

Krokainā parenhīma

Iekšējais elpošanas

dobums

Atvārsnītes slēdzējšūnas

Atvārsnītes sprauga

Hipoderma

Epiderma

Ārējais elpošanas

dobums

slide34

Kailsēkļu lapa

Krokainā parenhīma

Hipoderma

Epiderma

Kutikula

slide35

Kailsēkļu lapa

Transfūzijas parenhīma

Transfūzijas traheīdas

Dobumporas

Endoderma

Kaspari svītras

Krokainā parenhīma

slide36

Lapu anatomiskā uzbūve atkarībā no ekoloģiskajiem apstākļiem

Gaisma

Acer platanoides

gaismas lapa

Atvārsnīšu skaits ~ 860/mm2

Acer platanoides

ēnas lapa

Atvārsnīšu skaits

~ 200/mm2

slide37

Lapu anatomiskā uzbūve atkarībā no ekoloģiskajiem apstākļiem

Gaisma

Gaismas augu lapas

Ēnas augu lapas

Plāni šūnapvalki

Biezi šūnapvalki

Biezas lapas

Plānas lapas

Daudz zedeņu parenhīmas šūnu kārtu

Čauganā parenhīma neizteikta, ar lielām starpšūnu telpām

Vairāk vadaudu

Hloroplastos vairāk hlorofila, hloroplasti lielāki

Atšķirības starp gaismas un ēnas lapām krasi izteiktas ozoliem, skābaržiem, kļavām u.c.

slide38

Lapu anatomiskā uzbūve atkarībā no ekoloģiskajiem apstākļiem

Mitrums

Hidrofīti

Aug pilnīgi iegrimuši ūdenī vai arī daļa vasas paceļas virs ūdens

Epidermas šūnapvalki plāni, kutikula plāna vai arī tās nav

Mehāniskie audi vāji attīstīti

Asimilētājaudi vāji diferencēti - zedeņu parenhīmas nav

Spēcīgi attīstīti vēdinātājaudi

Elpošanā izdalīto ogļskābo gāzi izmanto fotosintēzē un otrādi

slide39

Lapu anatomiskā uzbūve atkarībā no ekoloģiskajiem apstākļiem

Mitrums

Hidrofīti

Subularia aquatica

slide40

Lapu anatomiskā uzbūve atkarībā no ekoloģiskajiem apstākļiem

Mitrums

Higrofīti

Mitru vietu augi

Vāji attīstīta kutikula

Trihomu nav vai arī to ir maz

Atvārsnītes atrodas abās lapas pusēs, tās izbīdītas

Bieži veidojas hidatodes - ūdens atvārsnītes

Calla palustris

Caltha palustris

slide41

Lapu anatomiskā uzbūve atkarībā no ekoloģiskajiem apstākļiem

Mitrums

Mezofīti

Mērenās klimata joslas pļavu un mežu augi

Izturīgāki pret sausumu - izveidojušies pielāgojumi transpirācijas samazināšanai

Lapas sīkākas un biezākas

Epidermai biezāka kutikula, atvārsnītes vienā līmenī ar epidermu

Mezofils diferencēts zedeņu un čauganajā parenhīmā

slide42

Lapu anatomiskā uzbūve atkarībā no ekoloģiskajiem apstākļiem

Mitrums

Kserofīti

Raksturīga uzbūve, kas aizkavē transpirāciju un auga pārkaršanu

Lapas nelielas, ar iegrimušām atvārsnītēm

Epiderma parasti vairākkārtaina, ar biezu trihomu kārtiņu, kutikula bieza

Spēcīgi attīstīta zedeņu parenhīma

Biezs traheju tīkls

Mezofilā sastopamas sklereīdas, kas nosaka lapu lokālo izturību

slide43

Lapu anatomiskā uzbūve atkarībā no ekoloģiskajiem apstākļiem

Mitrums

Kserofīti

Sukulenti

Biezlapu kserofīti

Epidermai biezi apvalki, bieza kutikula

Lapas plātnes vidū bieži izveidojušās lielas plānsienainas šūnas bez hloroplastiem - tās satur daudz gļotu un ūdens

Asimilācijas parenhīma vāji diferencēta, dažkārt vienveidīga

Vadaudu kīlīši mazi, tie atrodas uz iekšpusi no asimilētājaudu slāņa

slide44

Lapu anatomiskā uzbūve atkarībā no ekoloģiskajiem apstākļiem

Mitrums

Kserofīti

Sukulenti

Atvārsnītes

Asimilētājaudi

Ūdens parenhīma

Aloë socotrina

slide45

Lapa

Lapas anatomiskā uzbūve