mediju prezent cija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mediju Prezentācija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mediju Prezentācija

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42
blaine-lloyd

Mediju Prezentācija - PowerPoint PPT Presentation

136 Views
Download Presentation
Mediju Prezentācija
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MedijuPrezentācija

 2. Veidikā LAF komunicēarsaviembiedriem:

 3. Veidikā LAF komunicēarsaviembiedriem: • Mājaslapa

 4. Veidikā LAF komunicēarsaviembiedriem: • Mājaslapa • E-vestuļkopa

 5. Veidikā LAF komunicēarsaviembiedriem: • Mājaslapa • E-vestuļkopa • Facebook

 6. Veidikā LAF komunicēarsaviembiedriem: • Mājaslapa • E-vestuļkopa • Facebook • LAF Žurnāls

 7. MājasLapa • Adrese : www.latviesifrancija.org • Pastāv no 2011 gadamaija • Par domēnu LAF maksā 29 eirogadā

 8. Koncepcija • Veidotakā « blogs »

 9. Koncepcija • Veidotakā « blogs » • Visirakstilatviski/franciski

 10. Koncepcija • Veidotakā « blogs » • Visirakstilatviski/franciski • Iespēja pie rakstiempievienotkomentārus

 11. Koncepcija • Veidotakā « blogs » • Visirakstilatviski/franciski • Iespēja pie rakstiempievienotkomentārus • SaiteuzFoto (flickr)

 12. Koncepcija • Veidotakā « blogs » • Visirakstilatviski/franciski • Iespēja pie rakstiempievienotkomentārus • SaiteuzFoto (flickr) • Saitesuznoderīgāmlapām, citiemblogiem

 13. Koncepcija • Veidotakā « blogs » • Visirakstilatviski/franciski • Iespēja pie rakstiempievienotkomentārus • SaiteuzFoto (flickr) • Saitesuznoderīgāmlapām, citiemblogiem • Forums (izveidots, bet « naviedzīvojies »)

 14. Saturs • Informēt LAF biedrus un « draugus » par : • LAF organizētajiempasākumiem

 15. Saturs • Informēt LAF biedrus un « draugus » par : • LAF organizētajiempasākumiem • Vēstniecībasorganizētajiempasākumiem

 16. Saturs • Informēt LAF biedrus un « draugus » par : • LAF organizētajiempasākumiem • Vēstniecībasorganizētajiempasākumiem • Latviešumakslinieku, aktieruviesošanosFrancijā

 17. Saturs • Informēt LAF biedrus un « draugus » par : • LAF organizētajiempasākumiem • Vēstniecībasorganizētajiempasākumiem • Latviešumakslinieku, aktieruviesošanosFrancijā • Latviešuautorugrāmatām, kas tulkotasfranciski

 18. Saturs • Informēt LAF biedrus un « draugus » par : • LAF organizētajiempasākumiem • Vēstniecībasorganizētajiempasākumiem • Latviešumakslinieku, aktieruviesošanosFrancijā • Latviešuautorugrāmatām, kas tulkotasfranciski • Frančugrāmatām par Latviju (pamatāvēsture) • U.c.

 19. Saturs • Informēt LAF biedrus un « draugus » par : • LAF organizētajiempasākumiem • Vēstniecībasorganizētajiempasākumiem • Latviešumakslinieku, aktieruviesošanosFrancijā • Latviešuautorugrāmatām, kas tulkotasfranciski • Frančugrāmatām par Latviju (pamatāvēsture) • U.c. • Ievietojam LAF zurnālus PDF formātā

 20. Statistika • Publicēts 31 raksts • Apmeklējumuskaits – navinformācijas • TehniskiveidotaarWordPress

 21. Problēmas

 22. Problēmas • Rakstuspamatāveido LAF Valdeslocekli, kas neretiaiznemti, nevaroperatiīvireagēt un publicētinformāciju

 23. Problēmas • Rakstuspamatāveido LAF Valdeslocekli, kas neretiaiznemti, nevaroperatiīvireagēt un publicētinformāciju • Divvalodība – ircilvēki, kas rakstalatviski ; ircilvēki, kas rakstafranciski, betpraktiskinavcilvēka, kas vienlīdzlabipārvalda abas valodas. Tulkošana/pārsūtīšanapagarinapublicēšanaslaiku

 24. Reklāmasnavizvietotas, betapsveramiespēju to darīt, lai LAF piesaistītupapilduslīdzeklus

 25. Reklāmasnavizvietotas, betapsveramiespēju to darīt, lai LAF piesaistītupapilduslīdzeklus • Nav « tiešas » sadarbībasarcitiemlatviešumedijiempasaulē. MājaslapātiekpublicētacitulatviešubiedrībuRSS

 26. e-Vēstuļkopa • LAF uztur e-pastaadresusarakstu (biedri un « draugi »), kuramtiekizsūtītainformācija • Adresusarakstāpatlaban 230 adreses • Izsūtītajāsvēstulēsinformācija par pasākumiem, LAF biedrusludinājumi • ParastitiekpārsūtītaarīLatvijasVēstniecībasFrancijāizplatītāinformācija, kas ir LAF rīcībā

 27. Darbībasociālajātīklā Facebook

 28. Darbībasociālajātīklā Facebook • Adrese : http://www.facebook.com/latviesuapvieniba.francija

 29. Darbībasociālajātīklā Facebook • Adrese : http://www.facebook.com/latviesuapvieniba.francija • Sobrīd 328 sekotāji

 30. Darbībasociālajātīklā Facebook • Adrese : http://www.facebook.com/latviesuapvieniba.francija • Sobrīd 328 sekotāji • Prieksrocības : informaciju var publicetoperatīvi, ieliekotsaitiuzcituInternetaresursu

 31. Darbībasociālajātīklā Facebook • Adrese : http://www.facebook.com/latviesuapvieniba.francija • Sobrīd 328 sekotāji • Prieksrocības : informaciju var publicetoperatīvi, ieliekotsaitiuzcituInternetaresursu

 32. Ir « atgriezeniskāsaite » (cilvēkispiež « patīk », pārpublicēinformāciju)

 33. Ir « atgriezeniskāsaite » (cilvēkispiež « patīk », pārpublicēinformāciju) • Trūkums : lai piekļūtuinformācijai, nepieciešamsregistrēties, izveidotsavufacebookkontu

 34. Ir « atgriezeniskāsaite » (cilvēkispiež « patīk », pārpublicēinformāciju) • Trūkums : lai piekļūtuinformācijai, nepieciešamsregistrēties, izveidotsavufacebookkontu • Lai veicinātumājaslapaslietošanu, LAF Valdessēdēnolemtspublicēt info mājaslapā, betfacebook - saitiuzatbilstošomājaslapasrakstu

 35. LAF Žurnāls

 36. LAF Žurnāls • Patlabaniznāk 2 reizesgadā (parastipirmsLatvijasValstssvētkiemnovembrasākumā un pirmsLīgosvētkiemjūnijā)

 37. LAF Žurnāls • Patlabaniznāk 2 reizesgadā (parastipirmsLatvijasValstssvētkiemnovembrasākumā un pirmsLīgosvētkiemjūnijā) • 4xA4 formātalappuses, krāsains, visirakstilatviski/franciski

 38. LAF Žurnāls • Patlabaniznāk 2 reizesgadā (parastipirmsLatvijasValstssvētkiemnovembrasākumā un pirmsLīgosvētkiemjūnijā) • 4xA4 formātalappuses, krāsains, visirakstilatviski/franciski • Iznākkopš 1991 gada

 39. LAF Žurnāls • Patlabaniznāk 2 reizesgadā (parastipirmsLatvijasValstssvētkiemnovembrasākumā un pirmsLīgosvētkiemjūnijā) • 4xA4 formātalappuses, krāsains, visirakstilatviski/franciski • Iznākkopš 1991 gada • Tirāža 40

 40. Tiekpiegādāts pa pastu, pamatāorientētsuzcilvēkiem, kamnavpiējams Internets (vecākagadagājumacilvēkiem)

 41. Tiekpiegādāts pa pastu, pamatāorientētsuzcilvēkiem, kamnavpiējams Internets (vecākagadagājumacilvēkiem) • Saturslīdzīgspublikācijāmmājaslapā un vēstuļkopā

 42. Paldies par uzmanību