biogasvereniging achterhoek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biogasvereniging Achterhoek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biogasvereniging Achterhoek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Biogasvereniging Achterhoek - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Updated on

Biogasvereniging Achterhoek. Jaap Uenk , Dofco B.V. Jeroen de Veth, Trinergie. Waarom drogen van digestaat of mest?. Benutting van restwarmte voor lagere afvoerkosten Maken half- fabrikaat voor mestkorrels Waardeverhoging als meststof Besparing logistieke- en opslagkosten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Biogasvereniging Achterhoek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Biogasvereniging Achterhoek Jaap Uenk, DofcoB.V. Jeroen de Veth, Trinergie

  2. Waarom drogen van digestaat of mest? Benutting van restwarmte voor lagere afvoerkosten Maken half-fabrikaat voor mestkorrels Waardeverhoging als meststof Besparing logistieke- en opslagkosten Exportwaardig maken van meststof

  3. Methoden drogen of ontwateren? Mechanische ontwatering (+ water) Thermisch drogen, waterverdampen Composteren, waterverdampen

  4. PAD technologie PAD = Pulverized Air Drying technologie Mechanische ontwatering zonder verdamping Luchtstromen met hoge snelheid door cyclonen Energiebesparing 70 – 75% vergeleken met thermisch drogen

  5. Proef PAD technologie Bij BioValor in Arnhem 4 big bags dikke fractie Heeten (1.600 kg) Pre-testen en feitelijke proef Materiaal is geschikt voor de proef

  6. PAD total overview

  7. Massabalans Ingaand 790 kg (28,5%DS) Uitgaand 326 kg product (57,8% DS) Proeftijd 49 minuten Per uur: 967 kg met 400 kg eindproduct

  8. Energiebalans Blowers van 54 kW en 93 kW Dosering 1,5 kW Verbruik: 148,5 kWh el per uur Waterafscheiding 568 kg per uur Per ton water is dit 261 kWh el Besparing tov thermisch drogen: 46,5%

  9. Analyse afgescheiden water

  10. Business case bij 5 ton per uur (1)

  11. Business case bij 5 ton per uur (2)

  12. Business case bij 5 ton per uur (3)

  13. Openstaande vragen Bedrijfszekerheid bij 7.000 draaiuren/jaar Milieueffecten (geluid, stof, etc.) Kosten afvoer afgescheiden water Kosten korrelen van het eindproduct Vergelijking business-case met thermisch drogen met restwarmte

  14. Vervolg proef BioValor Tweede proef in februari (dikke fractie) Antwoorden openstaande vragen Beoordeling resultaten en rapportage

  15. Openstaande vragen Bedrijfszekerheid bij 7.000 draaiuren/jaar Milieueffecten (geluid, stof, etc.) Kosten afvoer afgescheiden water Kosten korrelen van het eindproduct Vergelijking business-case met thermisch drogen met restwarmte

  16. WUR Livestock Research • Digestion of productswith high lignine content • Search for high potential energy crops • Biomassyield, productioncostandfermentation • Final report september 2011 • Experimental setup -> BvA & FH Münster

  17. Interesting C4plants • Winterrye & Sorghum bicolorgives high yield on sandysoils, are easy kept in storage and are expectedtobeeasilyfermented. • High expectation of Miscanthus x giganteusandHungarian energy grass Szarvasi-1. • Harvest Miscanthus: December to April • Practical experienceneeded

  18. WUR Food & Biobased Research • Techniquesfordigesting high lignine content • Digesting of manuresolidfractiononly • Seperatingdigestateandrefeedingsolids • Pre-digestingmanureand co-productsby means of: • Temperatureincrease • pH adjustment • Addingenzymes • Combination • Short term digestionundernormalcircumstancesfollowedbyseparation, above pre-digestiontechniquesforsolidsonlyandrefeed. • Final report oktober 2011

  19. Technieken voorbehandeling • Enzymen • Zuren • Basen • Hoge temperatuur • Combinaties

  20. Behandeling met enzymen • DSM: 10% meer biogas, 30% korter vergisten • Positief effect op voederwaarde beheersgras • Enzymen via schimmels (stro, 90d, 28%>)

  21. Verhoging temperatuur • Temperatuur 100˚C of hoger • Rundveemest 20 min.: totaal 24% meer gas • Verblijftijd 10 dagen: 57% meer gas • Hogere temperatuur: lagere gasproductie!! • Bij 180˚C: vorming giftige stoffen (HMF) • Bermgras en natuurgras: 100-120˚C

  22. Behandeling met zuren • Organische en anorganische zuren • Anorganische zuren: neutralisatie met base • Organische zuren: omzetting in methaan • Organische zuren duurder dan anorganische • Bij hoge temperatuur kans op HMF • Zuren kunnen (bouw)materialen aantasten

  23. Behandeling met base • Natronloog, calciumhydroxide, calciumoxide • Ammonia komt vrij als gas (gaswasser nodig) • Neutralisatie via omzetting CO2 (dus >%CH4) • 100˚C + Ca(OH)2 = • 75% meer CH4 uit varkensmest • 207% meer CH4 uit stro • Voor- of tussenbehandeling mogelijk

  24. Experimenten met enzymen • DSM heeft toegezegd te willen participeren • Uitvoering experimenten in april 2012: • Bermgras en natuurgras • Miscanthus en Szarvasi-1 • Miniatuurvergister FH Münster • Opzet experimenteel ontwerp • Mogelijk NDA noodzakelijk

  25. Experimenten met temp + base • Behandeling met 100˚C + Ca(OH)2 • Varkens- en rundveemest • Bermgras en stro • Miniatuurvergister FH Münster • Opzet experimenteel ontwerp