Download
loopbaanplein achterhoek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Loopbaanplein Achterhoek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Loopbaanplein Achterhoek

Loopbaanplein Achterhoek

155 Views Download Presentation
Download Presentation

Loopbaanplein Achterhoek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Loopbaanplein Achterhoek Integrale dienstverlening naar werkgevers, werknemers en scholieren door de publieke arbeidsmarktpartijen

 2. Opzet workshop • Ontwikkelingen regionale arbeidsmarkt • Schets van de (wettelijke) ontwikkelingen • Ambities Loopbaanplein • Stand van zaken Loopbaanplein Doetinchem • Stand van zaken Loopbaanplein Winterswijk • Samen dromen en stappen bepalen.

 3. Regionale arbeidsmarkt

 4. Cijfers voor de Achterhoek Officiële cijfers voor de Achterhoek (2040): • 15.000 minder inwoners • 40.000 minder in de leeftijdsgroep van 16-65 jaar • 35.000 mensen minder beschikbaar voor de arbeidsmarkt

 5. Consequenties arbeidsmarkt • 35.000 mensen minder beschikbaar = • 35.000 moeilijk vervulbare vacatures • 5.000 aannemen werkzoekenden • 5.000 verhogen arbeidsparticipatie • 5.000 verhogen arbeidsproductiviteit • 5.000 verplaatsing bedrjfsactiviteiten • 15.000 resteren als onvervulbaar

 6. Wettelijke ontwikkelingen

 7. WWB • Participatiewet • Transitie Jeugdzorg • Regie bij gemeenten • Met ontschottebudgetten • (nog) sterkere focus op werk en scholing • Focus op vakmanschap • Tempofinanciering • Leraar 2020 • Entreeonderwijs • Passend onderwijs • Uitvoering bij onderwijs • Met grotere nadruk op arbeidsmarktrelevantie • (nog) sterkere focus op (diploma)resultaat

 8. Ambities loopbaanplein

 9. Gezamenlijke ambities • sluitende aanpak op de arbeidsmarkt • Vervulling van de moeilijk vervulbare vacatures • Voorkomen structurele werkloosheid onderkant arbeidsmarkt • sluitende aanpak in de jeugdzorg en leerlingbegeleiding • Met ontschottebudgetten voor werkloosheidsbestrijding en re-integratie en jeugdzorg en leerlingbegeleiding • Combinatie met een gerichte inzet van onderwijsbudgetten • In nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe organisatievormen

 10. Projectvoorstel regio Uitwerking Gezamenlijke intake Bepalen traject Inzet gezamenlijke middelen Traject uitvoeren Arbeidsmarkttoeleiding Loopbaanplein

 11. Regulier onderwijs Reguliere opleiding Ja Plek beschikbaar Doorstroom programma Ja Nee Weet wat hij wil Ja Nee Nieuwe keuze gemaakt Loopbaanklas Nee Ja Regulier schoolbaar Verkeerde opleiding Maatwerk Onderwijs 2 t/m 4 Nee Leerling loopt vast Soc. psych. probleem Vavo Maatwerk binnen onderwijs Werkzoekende, met scholingsvraag Ja AKA Hanteerbaar in onderwijs Nee Time out voorzieningen Buiten -, maar in samenwerking met onderwijs Afstemming en samenwerking RMC Jouw Unit Sociale diensten/UWV WERKBedrijf Loopbaanplein

 12. Loopbaanplein Doetinchem

 13. Start 1-8-2011

 14. Loopbaanplein Winterswijk

 15. Start 7-1-2013 arbeidstoeleiding Werk nee intake werkcentrum Scholing nodig? ja nee Richting Helder? ja scholing Gezamenlijke intake Verlengde intake Traject Resultaat Trajectafspraken

 16. Wat moet het uiteindelijk worden? • Wie(doelgroepen) • Welke partijen? • Werkwijze? • Welke middelen? • Wanneer (planning)?