Leiderschap en Achterhoek - PowerPoint PPT Presentation

leiderschap en achterhoek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leiderschap en Achterhoek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leiderschap en Achterhoek

play fullscreen
1 / 6
Leiderschap en Achterhoek
147 Views
Download Presentation
babu
Download Presentation

Leiderschap en Achterhoek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Leiderschap en Achterhoek Maarten Königs Sioo/Holland Branding Group

  2. Achterhoek Leiders verhouden zich altijd met een meervoud, een groep mensen: N+1 Het is voor hen van groot belang om de eigenschappen van die groep te kennen Deze (inheemse) kenmerken van een groep bestudeert de antropologie Deze eigenschappen worden uitgedrukt in kernwaarden Kernwaarden samen vormen combinatie die als een ‘cijferslotcode’ het karakter ontsluit

  3. Een passende en gedeelde waardenset is: Aansprekende samenvatting van de bepalende elementen in een systeem Communicatief frame voor perspectief en samenwerking Vertrekpunt voor in- en externe communicatie In staat om spanningen tussen waarden in zich te herbergen zonder vast te lopen

  4. onderling goede leven eigenzinnig verhalend kleinschalig rebels geborgen genieten kleindenkers doorleefd ambachtelijk ruig netwerk natuurlijk bedachtzaam verweven ondernemend doortastend evolutionair authentiek collectief rentmeester onderscheidend zelfbewust