voorlichtingsbijeenkomst achterhoek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Voorlichtingsbijeenkomst Achterhoek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Voorlichtingsbijeenkomst Achterhoek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Voorlichtingsbijeenkomst Achterhoek - PowerPoint PPT Presentation


 • 251 Views
 • Updated on

Voorlichtingsbijeenkomst Achterhoek. 17 november 2009 Dorpshuis ‘t Kempen in Harreveld. Spoorboekje avond. Welkomstwoord FH Verwachtingen in beeld NV Subsidieregeling Vitaal Gelderland - Verbouw - nieuwbouw pand NV - Sociale cohesie NV Gemeentenbeleid FH

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Voorlichtingsbijeenkomst Achterhoek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Voorlichtingsbijeenkomst Achterhoek 17 november 2009 Dorpshuis ‘t Kempen in Harreveld

  2. Spoorboekje avond • Welkomstwoord FH • Verwachtingen in beeld NV • Subsidieregeling Vitaal Gelderland • - Verbouw - nieuwbouw pand NV • - Sociale cohesie NV • Gemeentenbeleid FH • Actualiteiten dorpshuizen/ver.gebouwen FH • FDG-info FH • Afsluiting FH • Vragen direct per onderdeel

  3. Subsidieregeling Vitaal Gelderland • Provinciale regeling van Gelderland • 1. Beleidsregel Gemeenschapsvoorzieningen en Sociale cohesie • = voor nieuwbouw + verbouw pand • 2. Beleidsregel Sociale cohesie • = voor projecten om verbinding burgers te stimuleren

  4. 1. Gemeenschaps- voorzieningen • Ingediende projectplannen • 2005: 3 aanvragen • 2006: 18 aanvragen • 2007: 11 aanvragen • 2008: 6 aanvragen • 2009: 6 aanvragen • Totaal 2005 t/m 2009: 42 projectplannen • 1 afgewezen • 2010: streven 8 aanvragen

  5. Nieuwbouw-verbouw • Uitgangspunten: • Gemeente betaalt mee • Toevoegen 1 nieuwe functie • Het geld nodig hebben • Financieel dekkend plaatje • 5 jaar positieve exploitatie opleveren • Effect: meer levendigheid / aktiviteiten in dorpshuis

  6. Subsidie voor pand • 50% van de subsidiabele kosten • Maximaal 100.000,- • Gemeenten betaalt minimaal 25% van subsidiebedrag dat provincie betaalt

  7. Functies • Wat definieert de provincie als functies? • Welzijn • Zorg • Cultuur • Educatie • Maatschappelijke/zakelijke dienstverlening • Publiek en privaat is mogelijk

  8. Procedure aanvraag • Wie aanvragen? • Bestuur stichting / vereniging of gemeente • Hoe aanvragen? • Subsidieformulier + projectplan indienen • Bijlagen • Aanvraag per dag mogelijk • Compleet? 13 weken provincie uitslag • Niet compleet? 13 weken verlenging

  9. Fondsen • Projectplan gelijktijdig indienen bij fondsen • Oranjefonds: eigen pand? Ervaring 30.000 - 45.000 • Op projectaanvraag 200.000? circa 50.000 aan fondsen • Fondsenlijstje beschikbaar • Regionale fondsen

  10. Ondersteuning adviseur 1 • Actieplan: eerste aanzet huiswerk • Huiswerk: • wat wil je precies? Visie ontwikkelen • Gemeente er bij betrekken, mee betalen? • Dorpsraad er bij betrekken, passend in dorpsplan? • Vergunningen nodig? • Huidige gebruikers in kaart brengen • Nieuwe gebruikers in beeld? • Nulmeting = huidige situatie in beeld

  11. Ondersteuning adviseur 2 • Avond beleggen met hele bestuur + gemeente • Globaal plan opmaken • Tijdpad vaststellen • Taken verdelen • Vaste contactpersoon = de schrijver van het plan • Meekijken • Vraagbaak, steuntje in de rug, motivator

  12. Contactgegevens • Beleidsregel Gemeenschapsvoorzieningen en sociale cohesie: • www.gelderland.nl/kulturhus • Nicolette Verkleij • Spectrum • 026 - 384 62 74 • n.verkleij@spectrum-gelderland.nl

  13. Sociale cohesie op het platteland • Wat is definitie van Sociale cohesie? • De mate waarin een band bestaat tussen en binnen groepen van de bevolking en de mate waarin mensen in gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijk leven, als burger inde maatschappij en als lid van de samenleving.

  14. 4 Thema’s • 1. Dorpscontactpersoon • 2. Bundeling functies • 3. Initiatieven van onder op • 4. Ontmoetingsplek

  15. 2. Subsidie projecten sociale cohesie • Ad 1. Dorpscontactpersoon = kartrekker • Initieert en coordineert activiteiten • Nieuwe functie • Maximaal 2 jaar • Voortzetting garanderen • Subsidie: 75% salaris + activiteiten • Maximaal 10.000,- per jaar • Effect: • Meer sociale samenhang / verbinding van burgers

  16. 2. Subsidie projecten sociale cohesie • Ad 2. Bundeling functies • Voorbeelden: • Structurele verankering • Kleine supermarkt; bibliotheek; pinautomaat; VVV • Verzorgingshuis bundelt al bestaande of nieuwe functies • Extra kosten zijn subsidiabel • Maximaal 50.000,- per aanvraag • Effect: • Meer sociale samenhang / verbinding van burgers

  17. 2. Subsidie projecten sociale cohesie • Ad 3. Initiatieven van onder op • Vergroten, verbeteren of creeeren van ontmoetingsmogelijkheden • Sociale netwerken • Eenmalige programma’s • Binnen cultuur, welzijn, educatie, sport en bewegen, zorg • Minimaal 1.000,- maximaal 7.000,- • Effect: • Meer sociale samenhang / verbinding van burgers

  18. 2. Subsidie projecten sociale cohesie • Ad 4. Ontmoetingsplek • Voor een ieder toegankelijk en herkenbaar • Maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot 75.000,- • Effect: • Meer sociale samenhang / verbinding van burgers

  19. Aanvrager • Rechtspersoon • Thema 1: of gemeente of lokale maatschappelijke organisatie • Thema 2: een van de deelnemende non profit org. • Thema 3 en 4: • door een aan het dorp verbonden non profit rechtspersoon of gemeente

  20. 3. Gemeenten • Accomodatiebeleid • Haalbaarheidsonderzoeken • Drank- en horeca wet • Collectief lidmaatschap FDG betalen • Afzien van invordering OZB, via prestaties WMO • Selectief legesbeleid

  21. 4. Actualiteiten belang dorpshuizen (1)

  22. 4. Actualiteiten belang dorpshuizen (2)

  23. FDG • Wie is de FDG? • Federatie van Dorpshuizen Gelderland • Belangenvereniging dorpshuizen/wijkcentra/kulturhusen • Per heden 138 leden • Grootste concentratie Rivierengebied • Verbreding door heel Gelderland

  24. FDG-Belangenbehartiging • Lobby bij GS en PS • Wijziging Milieuwetgeving 2006 • Meepraten met VNO/NCW over vereenvoudiging • BUMA/STEMRA/SENA/VIDEMA • Landelijk overleg Dorpshuizen.nl • Overleg (landelijk) VKK

  25. FDG diensten(1) • Advies en assistentie: bestuur + 2 adviseurs via Spectrum • Kortingstarief: laag tarief BUMA/STEMRA • Hulp bij terugvorderen Energiebelasting vanf 2006 indien verhuur aan sociaal/culturele activiteiten; 70% huurtotaal

  26. FDG-diensten (2) • Bemiddeling • Ondersteuning opzetten bedrijfsplan, helpdesk • Thema’s op ledenvergadering 2x p.j. • Onderling overleg, netwerk leden

  27. FDG- en penningmeesters • Diensten en produkten voor penningmeesters: • Boekhouding • Jaarrekening (AA-accountant) • Meerjarenbegroting • Overleg penningmeesters

  28. FDG - Informatie • Ledenvergadering 2 x pj • ‘Zevenklapper’ = produkten/diensten flyer • Vraagbaak Dorpshuizen.nl • Digitale FDG-Nieuwsbrief 4 x pj • Website FDG: www.dorpshuizen.nl, klik op Gelderland

  29. Contactgegevens FDG • FDG, Secretariaat • T.a.v. Ria Willems • Zuiderpoort 56 • 6605 HN Wijchen • Telefoon 024 64 23 070 • Fax 024 64 29 501 • Mail fvdg@xs4all.nl • Website www.dorpshuizen.nl, klik Gelderland

  30. Contactgegevens adviseurs • Gerrit Kapteijns • 026 - 384 63 08 • g.kapteijns@spectrum-gelderland.nl • Nicolette Verkleij • 026 - 384 62 74 • n.verkleij@spectrum-gelderland.nl

  31. Afsluiting • Bedankt voor uw komst • en een goede thuisreis