maria wanda koperty ska akademia ekonomiczna wroc aw n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maria Wanda Kopertyńska Akademia Ekonomiczna Wrocław PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maria Wanda Kopertyńska Akademia Ekonomiczna Wrocław

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Maria Wanda Kopertyńska Akademia Ekonomiczna Wrocław - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Maria Wanda Kopertyńska Akademia Ekonomiczna Wrocław. Równowaga między pracą zawodową a życiem pozazawodowym - istotny problem dla pracownika i pracodawców. Istota i znaczenie pracy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Maria Wanda Kopertyńska Akademia Ekonomiczna Wrocław


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
maria wanda koperty ska akademia ekonomiczna wroc aw
Maria Wanda Kopertyńska Akademia EkonomicznaWrocław

Równowaga między pracą zawodową a życiem pozazawodowym - istotny problem dla pracownika i pracodawców

istota i znaczenie pracy
Istota i znaczenie pracy

1) Praca zarobkowa stanowi podstawę egzystencji większości rodzin; wysokość uzyskiwanych dochodów z pracy decyduje o poziomie zaspokajania bieżących potrzeb rodziny, a także o jej zasobności.

2) Praca stanowi płaszczyznę wykorzystania własnych umiejętności, umożliwia zaspokojenie ambicji i samorealizację.

3) Praca zawodowa pełni szczególną rolę w procesach socjalizacji dzieci i młodzieży i kształtowaniu ich systemów wartości; stosunek do pracy, osiągnięta przez rodziców pozycja zawodowa – stanowią wzorce osobowościowe dla młodej generacji.

slide3
4) Praca jest podstawowym wyznacznikiem wszelkich sukcesów życiowych każdego człowieka, łącznie z życiem rodzinnym i w relacjach towarzyskich oraz towarzyszące pracy kontakty z innymi pracownikami umożliwiają bardziej świadome kształtowanie własnej osobowości. Satysfakcja z osiągnięć w pracy zawodowej, świadomość przydatności społecznej stanowią podstawę zadowolenia z życia.

5) Praca jest jedyną z podstawowych dziedzin aktywności życiowej człowieka. stanowi więc szczególną wartość, gdyż dzięki wykonywaniu określonego rodzaju pracy, zwanej zawodową, człowiek uzyskuje nie tylko środki zapewniające mu egzystencję materialną i szerzej mówiąc intelektualno-kulturową, lecz również stosowną do niej pozycję zawodową, a zarazem społeczną.

slide4
Praca zawodowa angażuje czas. Część czasu poza pracą zawodową, która jest wolna od wszelkiego rodzaju niezbędnych obowiązków jest czasem wolnym. W potocznym rozumieniu czas wolny traktowany jest jako czas odpoczynku, rozrywki, aktywności jednostki ludzkiej. To również czas, który pracownik może przeznaczyć rodzinie, rozwojowi intelektualnemu i fizycznemu

Praca, rodzina, czas wolny to sfery życia między którymi trzeba doprowadzić do równowagi aby prowadzić udane pełne stabilizacji życie. Nie sposób też nie zauważyć, iż od co najmniej kilkunastu lat w literaturze biznesowej coraz częściej porusza się problem równowagi (czy raczej jej braku) między pracą a życiem prywatnym Wynika to między innymi z tego, iż cechą współczesnych społeczeństw w krajach bogatych jest pracoholizm. Pracoholizm stał się chorobą o charakterze globalnym. Japońskie pojęcie karoshi, amerykański termin burn-out są już rozpoznawalne w Polsce.

modele organizacji czasu pracy w praktyce przedsi biorstw
Modele organizacji czasu pracy w praktyce przedsiębiorstw

Istnieją dwa podstawowe modele organizacji czasu pracy, tj. standardowy (tradycyjny) oraz elastyczny.

Model tradycyjny zakłada, że technologia i organizacja pracy wymagają jednolitego uregulowania czasu pracy. Cechy tradycyjnego modelu czasu pracy to:

 • dzienny czas pracy wynosi 8 godzin,
 • stałe momenty zaczynania i kończenia pracy w godzinach od 7.00 do 15.00,
 • tygodniowy czas pracy w granicach 40 godzin,
 • tygodniowy czas pracy rozłożony na 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku,
 • równomierne rozłożenie dziennego i tygodniowego czasu pracy na 12 miesięcy z przerwą na urlop.
slide6
Elastyczność czasu pracy oznacza odejście od stałych, przyjętych na nieokreślony termin uregulowań czasu pracy, które obowiązują bez względu na stopień wykorzystania zasobów, wahania popytu, indywidualne zadania i życiowe sytuacje pracowników na rzecz kształtowania wymiaru i rozkładu czasu pracy przez pracodawców i/lub pracowników w zależności od istniejących uwarunkowań.
elastyczny czas pracy
Elastyczny czas pracy

Do elastycznych form organizacji czasu pracy zalicza się rozwiązania, które stanowią kompromis między wymogami wynikającymi z celów przedsiębiorstwa oraz potrzebami i oczekiwaniami pracowników, przy uwzględnieniu wymogów medycyny i psychologii pracy.

Elastyczne kształtowanie czasu pracy:

 • sprzyja również koordynacji działalności zawodowej z życiem rodzinnym, co jest istotne zwłaszcza dla kobiet chcących pracować zawodowo i zajmować się domem.
 • ma dla pracowników znaczenie także z punktu widzenia czynności każdego organizmu, w tym szczególnie rytmów biologicznych i stanu zdrowia.
r wnowaga mi dzy prac a yciem osobistym
Równowaga między pracą a życiem osobistym

U podstaw naruszenia równowagi między pracą a życiem prywatnym leży splot czynników:

 • globalizacja jak i rozwój hi-tech, zwłaszcza technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej,
 • następnie zmiany demograficzne, wzrost znaczenia sektora usług i odsetka małych przedsiębiorstw, w których ochrona pracy jest słabsza, a stosunki pracy oparte są na zasadzie wzajemności, a wreszcie osłabienie roli zbiorowych stosunków pracy w związku z rosnącą ich indywidualizacją.
slide10
wzrost konkurencyjności; skłania ona pracodawców do zmiany wymagań wobec pracowników, większej elastyczności, kreatywności, zaangażowania w sprawy organizacji, ciągłego uczenia się, umiejętności współpracy w grupie, dobrej komunikacji i otwartości na zmiany.
 • możliwości obniżki kosztów, w tym kosztów pracy, a ta z kolei prowadzi do redukcji zatrudnienia, elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy, która głównie obejmuje organizację czasu i miejsca pracy. Czas pracy, mimo, że formalnie skracany jest przez kraje Unii Europejskiej, to ulega faktycznemu, często nieformalnemu i dodatkowo nieopłacalnemu wydłużeniu, ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami tego zjawiska.
 • czynnikiem skłaniającym do pracy w wydłużonym czasie pracy jest niekiedy orientacja na karierę, kiedy indziej – chęć dodatkowego zarobku, ale też lęk przed utratą pracy.
slide11

Następują zmiany w charakterze pracy i wynikające z nich paradoksy dla równowagi między pracą i życiem pozazawodowym, do których należy głównie zaliczyć:

 • Wydłużanie jawnych i niejawnych (bezpłatnych) godzin nadliczbowych.
 • Pozostawanie w pracy po godzinach i wykonywanie pracy zbędnej w obawie, że wyjście z pracy o godzinie przewidzianej w regulaminie będzie odebrane przez szefa jako brak zaangażowania w sprawy firmy, albo też w dążeniu do szybszej kariery.
 • Rezygnacja z wykorzystania części lub całości urlopów wypoczynkowych w obawie przed utratą pracy.
 • Obowiązkowy udział w wyjazdach integracyjnych, przynajmniej częściowo organizowanych w dni wolne od pracy, w nieformalnych spotkaniach pracowników działów po godzinach pracy, itp.
 • Wydłużanie czasu pracy wskutek wzrostu kultowości korporacyjnej, nadmiernego angażowania w sprawy firmy i silnej orientacji na karierę i sukces zawodowy.
 • Udział w szkoleniach.
skutki braku r wnowagi mi dzy prac a yciem osobistym
Skutki braku równowagi między pracą a życiem osobistym

Tabela 6 Niektóre negatywne konsekwencje braku równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym

miejsce program w praca ycie w dzia alno ci przedsi biorstw
Miejsce programów praca – życie w działalności przedsiębiorstw

Pracodawcy wskazywali na dobrowolną pomoc, którą kierują do swoich pracowników. Pomoc ta kierowana jest głównie do pracowników: 1) mających małe dzieci lub w wieku szkolnym,2) samotnie wychowujących małe dzieci,4) uzupełniających swoją wiedzę,5) których praca wiąże się z częstym przebywaniem poza domem.

slide20

Wśród głównych form ułatwień w wykonywaniu pracy, które w znacznym stopniu sprzyjają utrzymaniu równowagi między pracą zawodową a życiem, badane firmy deklarowały:

 • możliwość wykonywania części pracy w domu zamiast w biurze,
 • elastyczne godziny czasu pracy,
 • możliwość korzystania z mieszkania służbowego jeśli pracownik odbywa szkolenie poza miejscem zamieszkania,
 • skorelowanie godzin pracy z godzinami zajęć szkolnych dzieci,
 • możliwość skorzystania z samochodu służbowego celem odebrania dziecka ze szkoły,
 • stosowanie urlopów szkoleniowych dla osób, które podjęły naukę na studiach podyplomowych, MBA,
slide21
finansowanie kosztów podróży dla rodzin odwiedzających pracowników pracujących poza miejscem zamieszkania,
 • organizowanie imprez kulturalno-oświatowych,
 • organizowanie aktywnych form wypoczynku dla pracowników w dni wolne od pracy, jak też po pracy.

Ponadto coraz częściej wprowadza się takie rozwiązania, jak: rozwiązania, takie jak:

 • możliwość uzyskania dodatkowego, dłuższego urlopu, częściowo płatnego,
 • możliwość przejścia na rok na niepełny wymiar czasu pracy, np. praca trzy dni w tygodniu ze zmniejszonym wynagrodzeniem,
 • przejście do innego działu w firmie, gdzie praca nie wymaga takiego wysiłku, na pewien okres czasu.
podsumowanie
PODSUMOWANIE

Życie to gra, podczas której żonglujemy pięcioma piłkami.

Są to: praca, rodzina, zdrowie, przyjaciele i uczciwość.

Przy cały czas gdy żonglujemy tymi piłkami staramy się je utrzymać w powietrzu. Nagle gdy żonglujemy tymi piłkami, to dochodzimy do wniosku, że praca to piłka z gumy. Nawet jeśli ją upuścimy, odbija się i wraca. Pozostałe cztery piłki – rodzina, zdrowie, przyjaciele i uczciwość zostały wykonane ze szkła. Gdy któraś z nich upadnie nieodwracalnie porysuje się, pęknie lub co gorsza może nawet się rozbić. Dopiero, gdy człowiek zrozumie naukę płynącą z tej opowieści o pięciu piłkach może zacząć pracować nad zachowaniem niezbędnej w życiu równowagi.

James Patterson