Maddeyi Tanıyalım - PowerPoint PPT Presentation

maddeyi tan yal m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maddeyi Tanıyalım PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maddeyi Tanıyalım

play fullscreen
1 / 13
Maddeyi Tanıyalım
256 Views
Download Presentation
lucas
Download Presentation

Maddeyi Tanıyalım

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Maddeyi Tanıyalım Madde ve Cisim Maddenin Özellikleri Maddenin Halleri Maddenin Hal Değiştirmesi

 2. Maddeyi Tanıyalım Madde ve Cisim Uzayda yer kaplayan kütlesi ve hacmi olan her varlığa madde denir. Örnek: demir, bakır, taş, toprak, altın vb.

 3. Maddeyi Tanıyalım Cisim Maddelerin şekil almış haline cisim denir. Demir maddedir. Demir makas, cisimdir. Cam bir maddedir. Cam ampul bir cisimdir.

 4. Maddeyi Tanıyalım Maddenin Görülebilir Özellikleri Hacim Kütle Ağırlıktır

 5. Maddeyi Tanıyalım Maddenin Görülebilir Özellikleri Parlaklık Matlık Saydamlık Düzgünlük Pürüzlülük Renk

 6. Maddeyi Tanıyalım Maddenin Halleri Katı maddeler: taş,demir,bakırvb. Sıvı maddeler: su, petrol,mazot vb. Gaz maddeler: su buharı, oksijen vb.

 7. Maddeyi Tanıyalım Katı Maddeler Katı maddelerin belirli şekli ve hacmi vardır. Molekülleri arasında boşluk azdır. Sıkıştırılırlarsa bile hacimleri küçülmez. Molekülleri bulundukları yerde titreşerek hareket ederler.

 8. Maddeyi Tanıyalım Sıvı Maddeler Sıvı maddelerin belirli bir hacimleri vardır. Belli bir şekilleri yoktur. Konuldukları kabın şeklini alırlar. Molekülleri birbiri üzerinden kayarak hareket eder. Sıvılar sıkıştırıldığında hacimleri küçülmez.

 9. Maddeyi Tanıyalım Gaz Maddeler Gaz maddelerin belli bir şekilleri yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar. Belli bir hacimleri yoktur. Bulundukları kabın hacmini alırlar. Molekülleri bağımsızdır. Aralarında boşluk çoktur. Bu nedenle sıkıştırıldıkça hacimleri küçülür.

 10. MADDENİN ÖZELLİKLERİ Fiziksel özellikler Maddenin bir başka maddeye dönüşmeksizin gözlenebilen ve ölçülebilen dış görünüşü ile ilgili özellikleridir. Maddenin rengi, kokusu, tadı, çözünürlüğü, sertliği, hacmi, ısı ve elektrik iletkenliği v.b. özelliklerdir

 11. MADDENİN ÖZELLİKLERİ Kimyasal özellikleri Maddenin maddeler ile birleşerek yeni madde oluşturabilme kapasitesidir. Bir maddenin başka madde ile etkileşmesi veya etkileşmemesi, onun kimyasal yapısı ile ilgili özelliklerdendir. Yanıcı olup olmaması, asidik ya da bazik olması, suylareaksiyona girip girmemesi kimyasal özelliklere örnek verilebilir.

 12. Maddeyi Tanıyalım

 13. Maddeyi Tanıyalım Maddedeki Değişimler Maddede daima değişiklikler olduğunu bilmekteyiz. Maddede meydana gelen değişikliklere olaydenir. Bu ise genel olarak fiziksel ve kimyasal olmak üzere ikiye ayrılır: Fiziksel olay: Bir madde üzerinde meydana geldiği vakit, o maddenin yapısını değiştirmeyen olaydır. Mesela kağıdın yırtılması, fiziki bir olaydır. Çünkü kağıdın şekli değişmiş fakat özü yine kağıttır. Kimyasal olay: Bir madde üzerinde meydana geldiği vakit, o maddenin hüviyet ve yapısını değiştiren olaydır. Mesela kağıdın yanması gibi.