stjecanje vlasni tva temeljem pravnog posla i temeljem zakona n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STJECANJE VLASNIŠTVA TEMELJEM PRAVNOG POSLA I TEMELJEM ZAKONA PowerPoint Presentation
Download Presentation
STJECANJE VLASNIŠTVA TEMELJEM PRAVNOG POSLA I TEMELJEM ZAKONA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

STJECANJE VLASNIŠTVA TEMELJEM PRAVNOG POSLA I TEMELJEM ZAKONA - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

STJECANJE VLASNIŠTVA TEMELJEM PRAVNOG POSLA I TEMELJEM ZAKONA. Pravosudna akademija. CILJEVI RADIONICE. Prikaz i analiza relevantnih odredaba Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Ukazivanje na potrebu primjene odgovarajućih odredaba drugih zakona.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

STJECANJE VLASNIŠTVA TEMELJEM PRAVNOG POSLA I TEMELJEM ZAKONA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ciljevi radionice
CILJEVI RADIONICE
 • Prikaz i analiza relevantnih odredaba Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
 • Ukazivanje na potrebu primjene

odgovarajućih odredaba drugih zakona.

 • Praktična primjena odnosnih odredaba.
stjecanje vlasni tva op e pretpostavke
STJECANJE VLASNIŠTVAOPĆE PRETPOSTAVKE
 • Sposobnost stvari
 • Sposobnost stjecatelja
 • Pravni temelj

POSEBNE PRETPOSTAVKE

 • Ovise o pravnom temelju stjecanja
stvari lanak 2 zv a
Stvari (članak 2. ZV-a)
 • 1 pokretnine
 • 2 nekretnine
 • 3 prirodne sile
 • 4 prava

Sposobnost stvari (članak 3. ZV-a)

Sve su stvari u pravilu sposobne biti objektom prava vlasništva

Opća dobra

sposobnost stjecatelja lanak 354 358 zv a
SPOSOBNOST STJECATELJA (članak 354. – 358. ZV-a)
 • Stranci
 • Strane osobe iz država članica EU
 • Ograničenja u stjecanju stvarnih prava
 • Stjecanja prava vlasništva nekretnina
 • Suglasnost i mišljenje
 • Isključena područja
pravni temelj stjecanja lanak 114 zv a
PRAVNI TEMELJ STJECANJA (članak 114. ZV-a)
 • Pravni posao
 • Odluka nadležne vlasti
 • Nasljeđivanje
 • Zakon
odluka nadle ne vlasti lanak 126 127 zv a
ODLUKA NADLEŽNE VLASTI (članak 126. – 127. ZV-a)
 • Kada se stječe vlasništvo
 • Stvarna prava trećih
 • Stjecanja prava vlasništva nekretnine
naslje ivanje lanak 128 zv a
NASLJEĐIVANJE (članak 128. ZV-a)
 • Kada se stječe vlasništvo
 • Uvjeti za stjecanje vlasništva
 • Upis u zemljišne knjige
 • Stvarna prava trećih osoba
 • Univerzalna sukcesija
stjecanje vlasni tva na temelju pravnog posla lanak 115 zv a
STJECANJE VLASNIŠTVA NA TEMELJU PRAVNOG POSLA (članak 115. ZV-a)
 • Vlasništvo prednika
 • Valjani pravni posao
 • Valjani način stjecanja
vlasni tvo prednika lanak 115 zv a
VLASNIŠTVO PREDNIKA (članak 115. ZV-a)
 • Otuđitelj mora biti vlasnik
 • Pravni posao zastupnika
 • Otuđiteljevo pravo vlasništva može biti ograničeno:
 • Zakonom
 • Pravnim poslom
 • Vlastitim raspolaganjima
ograni enja prava vlasni tva
OGRANIČENJA PRAVA VLASNIŠTVA
 • Suvlasništvo
 • Zajedničko vlasništvo
 • Zabrana otuđenja
valjani pravni posao lanak 115 stavak 1 i 2 zv a
VALJANI PRAVNI POSAO (članak 115. stavak 1. i 2. ZV-a)
 • Mora postojati
 • Ne smije biti ništav
 • Ne smije biti poništen
 • Stjecanje vlasništva na temelju pobojnog pravnog posla.
valjani na in stjecanja
VALJANI NAČIN STJECANJA
 • Pokretnine (članak 116. i 117. ZV-a)
 • Nekretnine (članak 119. i 121. ZV-a)
pokretnine
POKRETNINE

PRETPOSTAVKE ZA STJECANJE VLASNIŠTVA

 • Vlasništvo prednika
 • Valjani pravni posao
 • Način stjecanja – predaja u samostalan posjed (članak 116. ZV-a)
posjed
POSJED
 • Neposredan
 • Posredan
 • Publicitetna funkcija posjeda

Prijenos prava vlasništva neće djelovati na prava poštenih trećih osoba ako je stvar predana u posredan posjed

 • Višestruko ugovaranje otuđenja pokretnine (članak 117. ZV-a)
nekretnine
NEKRETNINE
 • Vlasništvo prednika
 • Valjani pravni posao
 • Način stjecanja upis u zemljišne knjige
 • Uknjižba
 • Predbilježba
 • Polaganje isprava u sud (članak 119. i 121. ZV-a)
uknji ba
UKNJIŽBA

TABULARNA ISPRAVA

 • Opće pretpostavke
 • Posebne pretpostavke
 • Zastara zahtjeva za izdavanje tabularne isprave
predbilje ba
PREDBILJEŽBA
 • Uvjeti za predbilježbu
 • Smisao predbilježbe
polaganje isprava u sud
POLAGANJE ISPRAVA U SUD

- članak 1 i 2. Pravilnika o ustrojavanju i vođenju knjige položenih ugovora

vi estruko otu enje nekretnina
VIŠESTRUKO OTUĐENJE NEKRETNINA
 • Obvezno pravni zahtjev na izdavanje tabularne isprave
 • Tko stiče vlasništvo
 • Publicijanska tužba
 • Brisanje upisa