slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Új foglalkoztatási lehetőségek mint a vidéki közösségek jövedelemtermelő-képességének növelése

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Új foglalkoztatási lehetőségek mint a vidéki közösségek jövedelemtermelő-képességének növelése - PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on

Új foglalkoztatási lehetőségek mint a vidéki közösségek jövedelemtermelő-képességének növelése Dr. Pakurár Miklós egyetemi docens Debreceni Egyetem Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma. A kezdeményezés rövidítése RuralJobs A finanszírozási program típusa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Új foglalkoztatási lehetőségek mint a vidéki közösségek jövedelemtermelő-képességének növelése' - lovie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Új foglalkoztatási lehetőségek mint a vidéki közösségek jövedelemtermelő-képességének növelése

Dr. Pakurár Miklós

egyetemi docens

Debreceni Egyetem

Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma

slide2

A kezdeményezés rövidítése

RuralJobs

A finanszírozási program típusa

Kis méretű kollaboratív projekt

Encs, 2009. június 30.

a munkaprogram ltal rintett t m k
A munkaprogram által érintett témák
 • 2. Téma: Élelmiszeripar, agrárium, halászat és biotechnológia
 • 2.1. Tevékenység: Fenntartható termelés, valamint a földi, erdő és vizi környezet biológiai erőforrásainak menedzselése
 • 2.1.4. Terület: Társadalom-gazdasági kutatás és az irányelvek támogatása
 • KBBE- 2007-1-4-13: A vidéki foglalkoztatás új forrásai
 • Tudományos koordinátor: Dr. Andrew Fieldsend
a munkatervezet strat gi ja
A RuralJobs stratégiája arra a felismerésre épült, hogy bár szükség van egy EU-szintű stratégiára az új források megteremtésének előmozdítása érdekében a vidéki foglalkoztatás terén, egy minden helyzetre érvényes megoldási módszer nem létezik.

Ha elvben létezne is ilyen módszer, az minden településen számos úton fogná vissza a stratégia hatását a vidéki foglalkoztatottság forrásainak növelésében.

A munkatervezet stratégiája
a munkatervezet strat gi ja1
A munkatervezet stratégiája

Az EU, nemzeti és regionális szintű stratégiák áttekintését követően a RuralJobs elemzi a munkaerőpiaci, demográfiai és gazdasági trendeket, illetve a munkahelyteremtésre irányuló intézkedések és irányelvek hatását 6 reprezentatív referencia területen (RT) EU szerte, és az információk segítségével rámutat, hogy a vidékfejlesztési intézkedések hogyan válhatnak célirányosabbá, valamint hogy az irányelveknek milyen módon kellene fejlődniük.

a munkatervezet strat gi ja2
A stratégia továbbá felismerte, hogy a vidéki gazdaság összetett, és hogy a mezőgazdaság bár fontos és megvannak a sajátos problémái, ennek csak egy része.

A termelő, a kereskedelmi és a szolgáltató szektorok (a turizmust is beleértve) nagyobb részt képviselnek a vidéki gazdaságban.

A munkatervezet stratégiája
a munkatervezet strat gi ja3
A munkatervezet stratégiája
 • A partnerországok(Bulgária, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Litvánia, Románia, Spanyolország, és az Egyesült Királyság)nemcsak a gazdasági fejlődés, a geográfiai jellemzők és az EU tagság idejének alapján különböznek, de az irányelvek és a decentralizáció tekintetében is.
slide9
A RuralJobs kutatási munkája 5 munkafejezetből áll (WP-k 2- 6), melyek mindegyike rendelkezik egy munkafejezet vezetővel és egy helyettes munkafejezet vezetővel, aki felelős a fejezeten belüli feladatokért.

Az 1. munkafejezet a projektmenedzsmenté

Munkafejezetek

(work packages)

slide10
2. WP Munkaerőpiaci irányelvek és programok elemzéseMFV: Debreceni Egyetem; MFV helyettes: Limousin Régió
 • A 2 WP egy prospektív analízist tartalmaz a rendelkezésre álló EU, nemzeti és regionális adatok (a RuralJobs partnerországokra vonatkozóan) alapján, melynek során áttekinti:

- a vidéki területek munkaerőpiaci, demográfiai és gazdasági trendjeit EU27 szinten

- a korábbi és aktuális EU, nemzeti és regionális szintű vidékfejlesztési irányelveket és programokat

- a korábban támogatott kutatási és ismeretterjesztő projektek tevékenységeit és hatásait

slide11
3. WPMódszerek és indikátorok vizsgálataMFV: Babes-Bolyai Egyetem, MFV helyettes: University of Plymouth

A 3. WP feltárja a szükséges eszközöket (módszerek, indikátorok), melyek segítségével mérhetőek a munkaerőpiaci, demográfiai és gazdasági trendek a referencia területeken, összehasonlítva a célkitűzésekben foglalt értékekkel.

Ezek az eszközök lehetővé teszik olyan faktorok bevonását is, mint a terület atraktivitása, gazdasági versenyképesség, a környezetvédelem, társadalmi kohézió, helyi irányítás, valamint elősegítik a helyi felülről lefelé és lentről felfelé ható akadályok feltárását is, melyek a foglalkoztatás hagyományosan elsődleges és másodlagos szektor tevékenységeken kívüli forrásainak fejlődésében jelentkezik.

4 wp a r gi k tipol gi ja mfv litv n mez gazdas gi egyetem mfv helyettes babes bolyai egyetem
A referencia területek vizsgálatához, valamint az összefüggések és a vidékfejlesztési iránylevek fejlesztésére vonatkozó ajánlások előkészítéséhez elengedhetetlen a vidéki területek típusainak és ezek jellegzetességeinek feltárása.

Számos elismert tipológia szerint szükséges a különböző vidék típusok (pl. peri-urban) és a vidéki területek munkaerőpiaci fejlődésének pontos meghatározása. A tipológia legfontosabb demográfiai és társadalom-gazdasági kritériumai ezek felmérése után következik. A fő feladat egy olyan kritérium találása lesz, mely megfelel a különböző régiók számára.

4. WP A régiók tipológiájaMFV: Litván Mezőgazdasági Egyetem MFV helyettes Babes-Bolyai Egyetem
slide13
5. WP A foglalkoztatás új stratégiái a minta területekenMFV: MFV helyettes: Litván Mezőgazdasági Egyetem
 • A 3. WP-ben feltárt módszerek segítségével bemutatásra kerül a vidéki területek jelen foglalkoztatási helyzete (a mezőgazdasági, kereskedelemi, termelő és szolgáltató szektort is beleértve), a szükségletei valamint a foglalkoztatás új forrásainak endogén és exogén lehetőségei. Ezen túl a területi és szektorális irányelvek adott referencia területeken kifejtett hatásai is elemzésre kerülnek.
 • Az 5. WP ezt követően azzal fejezi be a munkáját, hogy minden minta területre vonatkozóan feltár egy olyan stratégiát, melynek segítségével növelhető a foglalkoztatottság, valamint olyan módokat, melyekkel a vidékfejlesztő programok célirányosabbakká tehetőek ezen stratégiák elérésének érdekében.
slide14
A 2-5 WP eredményei az irányelvek kidolgozóinak szánt javaslattétel formájában kerülnek összefoglalásra EU, nemzeti és regionális szinten, melyek célja a vidékfejlesztési intézkedések célirányosabbá tétele, valamint a jövőbeni vidékfejlesztési irányelvek fejlődése.6. WP Összefoglalás és javaslattételMFV: Regionális Mezőgazdasági Minisztérium, Andalúzia MFV helyettes: Debreceni Egyetem
slide15
A RuralJobs eredményeinek ismertetése magában foglal egy 1 napos regionális konferenciát/workshopot a 2-5 WP-kel kapcsolatosan

Az eredmények publikációjára is sor kerül

A tanulmány közzétételére egy 1 napos nemzetközi konferencián, Brüsszelben kerül sor, ahol bemutatásra kerülnek a RuralJobs főbb következtetései és javaslatai a jó gyakorlatok bevezetésére vonatkozóan az irányelvek kidolgozói számára

7. WP Ismeretterjesztés és technikai támogatásMFV: Limousin Régió MFV helyettes: Regionális Mezőgazdasági Minisztérium, Andalúzia
a ruraljobs kutat s eddigi eredm nyeinek sszefoglal sa
Az eddigi kutatási eredmények három pontban kerülnek ismertetésre:

- Következtetések az EU szintű statisztikai analízisből

- Következtetések a közelmúlt EU kutatási projektek elemzése alapján

A RuralJobs kutatás eddigi eredményeinek összefoglalása
slide17

Employment by economic activity

Figure 1 Employment by economic activity, EU 27, at NUTS levels 3,

average of PU, IR and PR regions

Source: Eurostat General and regional statistics

slide18

Weekly hours of work

Figure 3 Average number of usual weekly hours of work in

main job (full-time) NUTS 2 (hours), 2006

Source: Eurostat General and regional statistics

slide19

Weekly hours of work

Figure 4 Average number of usual weekly hours of work

in main job (full-time) NUTS 2 (hours), 2006

Source: Eurostat General and regional statistics

slide20

Unemployment

Figure 5 Unemployment rates by age, at NUTS levels 3

Source: Eurostat General and regional statistics

slide21

Long-term unemployment

Figure 7 Long-term unemployment (12 months and more) NUTS 2, 2006

Long-term unemployment rate (on total unemployment)

Source: Eurostat General and regional statistics

slide22
Közép-MagyarországHU10

Közép-DunántúlHU21

Nyugat-DunántúlHU22

Dél-DunántúlHU23

Észak-MagyarországHU31

Észak-AlföldHU32

Dél-AlföldHU33

slide33

P - Pre-primary, primary and lower secondary education

S - Upper secondary and post-secondary non-tertiary education

T - Tertiary education

k vetkeztet sek az eu szint statisztikai anal zisb l
Foglalkoztatás – Munkanélküliség

- Vizsgálva a foglalkoztatottság valamint a gazdaság közti kapcsolatot, azt találtuk, hogy a foglalkoztatottság egyre szorosabban összefügg a gazdasági fejlődéssel, a gazdaságilag vezető régiók foglalkoztatási rátája magasabb, mint a gazdaságilag elmaradottabb régióké.

- A nők foglalkoztatása elkerülhetetlenné vált még a gazdaságilag jó fejlettségi szinten álló országokban is az egyszemélyes háztartások és válások egyre növekvő számának köszönhetően. Továbbá a házaspárok alkotta háztartások családi költségvetésében is jelentős részt jelent a nők keresete.

Következtetések az EU szintű statisztikai analízisből
slide39
- A szolgáltató iparban foglalkoztatottak aránya a PU és IR régiókban szignifikánsan magasabb volt mint a PR területeken, ami azt jelzi, hogy a vidéken élők különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférése rendkívül korlátozott a PU és IR területeken élők lehetőségeihez képest, ami egy jelentős hátránya a vidéki életnek. A szolgáltatások fontossága megnőtt a vidéki területeken. A szolgáltató iparban bekövetkezett foglalkoztatási növekedés, összességében a legnagyobb növekedést jelentette a PR régiókban.

- Az Európai Unióban a teljes foglalkoztatottság összességében nőtt a PU és IR területeken, és némileg csökkent a PR területeken 2000 és 2005 között. A foglalkoztatottak aránya a PU régiókban volt a legmagasabb és a PR régiókban a legalacsonyabb mind 2000-ben, mind 2006-ban.

slide40
- A mezőgazdaságban foglalkoztatottak számának további csökkenése, rendkívüli gyorsasággal változtatja meg a vidéki területek foglalkoztatottsági jellemzőit. A mezőgazdaságban, vadászatban, halászatban foglalkoztatottak száma nagymértékben csökkent az Unió PU, IR és PU régióiban, a legszignifikánsabb visszaesés a PR régiókban volt tapasztalható.

- A munkanélküliség terén tovább nőtt a különbség a vidéki és városi területek között, mivel a munkanélküliség csökken a fejlettebb területeken és nő a fejletlenebbeken.

k vetkeztet sek a k zelm lt eu kutat si projektek elemz se alapj n
Összességében olyan projekteket választottunk ki, melyek információt szolgáltatnak a vidéki területekről és a foglalkoztatással kapcsolatos problémákról. Ezen túl újabb területeket is találtunk, melyek aggodalomra adhatnak okot, mint pl. a társadalmi tőke (város-vidék összeköttetése, helyi gazdálkodás).

Ugyanakkor úgy tűnik, hogy néhány probléma hiányzik (mint pl. az élet- és munkakörülmények fontossága a munkakeresők körében, vagy az állami illetve magán szolgáltatók szerepe a vállalkozásokban) és a feltárások leginkább a sztereotip foglalkoztatási módokra korlátozódnak, mint a mezőgazdaság vagy a turizmus. Sőt a gazdasági hatékonyság és fenntarthatóság alig került szóba.

Következtetések a közelmúlt EU kutatási projektek elemzése alapján
slide42
A projektek ezen áttekintése több ponton igazolja a RuralJobs keretében végzett munkánkat.

- összehasonlító elemzés segítségével ki kell választani a szóba jöhető endogén faktorokat, mielőtt egy vidéki irányelv bevezetésre kerül,

- és szinte sehol nem fogalmazódott még meg, hogy a különböző irányelvek az alacsonyabb szintű (NUTS, LAU) területek minden helyzetére alkalmazhatóak lennének; az európairól helyi szintre való átültetés.

ad