Biofizyka lipid w
Download
1 / 75

Biofizyka lipid w - PowerPoint PPT Presentation


 • 288 Views
 • Updated On :

Biofizyka lipidów. Błony lipidowe jako modele błon biologicznych. Fizykochemiczna charakterystyka lipidów (rozpuszczalność). Zróżnicowana grupa substancji, które w wodzie rozpuszczają się słabo, albo nie rozpuszczają w ogóle. Fizykochemiczna charakterystyka lipidów (rozpuszczalność).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biofizyka lipid w' - louise


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Biofizyka lipid w

Biofizyka lipidów

Błony lipidowe jako modele błon biologicznych


Fizykochemiczna charakterystyka lipid w rozpuszczalno
Fizykochemiczna charakterystyka lipidów (rozpuszczalność)

 • Zróżnicowana grupa substancji, które w wodzie rozpuszczają się słabo, albo nie rozpuszczają w ogóle.


Fizykochemiczna charakterystyka lipid w rozpuszczalno1
Fizykochemiczna charakterystyka lipidów (rozpuszczalność)

 • Zróżnicowana grupa substancji, które w wodzie rozpuszczają się słabo, albo nie rozpuszczają w ogóle.

 • Ekstrahują się rozpuszczalnikami organicznymi (eterem, benzenem, chloroformem).


Fizykochemiczna charakterystyka lipid w rozpuszczalno2
Fizykochemiczna charakterystyka lipidów (rozpuszczalność)

 • Zróżnicowana grupa substancji, które w wodzie rozpuszczają się słabo, albo nie rozpuszczają w ogóle.

 • Ekstrahują się rozpuszczalnikami organicznymi (eterem, benzenem, chloroformem).

 • O rozpuszczalności w wodzie decyduje duża wartość elektrycznego momentu dipolowego, albo zdolność polaryzowania się pod wpływem wody.


Fizykochemiczna charakterystyka lipidów (właściwości amfofilowe)

 • Cząsteczki lipidów są apolarne, co wynika z nagromadzenia dużej liczby grup –CH2-.


Fizykochemiczna charakterystyka lipidów (właściwości amfofilowe)

 • Cząsteczki lipidów są apolarne, co wynika z nagromadzenia dużej liczby grup –CH2-.

 • Oprócz łańcuchów węglowych w cząsteczkach lipidów występują grupy polarne lub jonowe (np. estrowe, fosforanowe, aminowe, hydroksylowe i in.).


Fizykochemiczna charakterystyka lipidów (właściwości amfofilowe)

 • Cząsteczki lipidów są apolarne, co wynika z nagromadzenia dużej liczby grup –CH2-.

 • Oprócz łańcuchów węglowych w cząsteczkach lipidów występują grupy polarne lub jonowe (np. estrowe, fosforanowe, aminowe, hydroksylowe i in.).

 • W cząsteczkach lipidów grupy polarne znajdują się obok siebie tworząc część hydrofilową, podczas gdy reszta cząsteczki stanowi część hydrofobową.


Fizykochemiczna charakterystyka lipidów (właściwości amfofilowe)

1.

a

b

a

b

2.

3.

a

b

1. Lecytyna, 2. Cholesterol, 3. Schemat cząsteczki amfofilowej;

a. Część hydrofilowa, b. Część hydrofobowaFizykochemiczna charakterystyka lipidów (aktywność powierzchniowa)

Olej

Woda

Olej

Woda


Fizykochemiczna charakterystyka lipidów (aktywność powierzchniowa)

Aktywność powierzchniowa lipidów wynika ze zdolności absorbowania się na powierzchni cieczy


Fizykochemiczna charakterystyka lipidów (aktywność powierzchniowa)

Aktywność powierzchniowa lipidów wynika ze zdolności absorbowania się na powierzchni cieczy

Czynność powierzchniowa lipidów obniża napięcie powierzchniowe cieczy


Fizykochemiczna charakterystyka lipidów (aktywność powierzchniowa)

Aktywność powierzchniowa lipidów wynika ze zdolności absorbowania się na powierzchni cieczy

Czynność powierzchniowa lipidów obniża napięcie powierzchniowe cieczy

Najwyższą aktywnością powierzchniową odznaczają się fosfolipidy


Fizykochemiczna charakterystyka lipidów (aktywność powierzchniowa)

Aktywność powierzchniowa lipidów wynika ze zdolności absorbowania się na powierzchni cieczy

Czynność powierzchniowa lipidów obniża napięcie powierzchniowe cieczy

Najwyższą aktywnością powierzchniową odznaczają się fosfolipidy

Amfofilowość decyduje o właściwościach biologicznych lipidów, które występują przede wszystkim w składzie błon biologicznych


Lipidy - funkcje biologiczne powierzchniowa)

Lipidy jako składniki błon biologicznych

Podwójna błona lipidowa jest stabilnym termodynamicznie układem stanowiącym barierę dla większości substancji wymienianych między oddzielonymi błoną przedziałami

Środowisko wodne (np. cytoplazma, płyn śródtkankowy i in.)

Środowisko wodne


Współczynniki dyfuzji (D) [cm powierzchniowa)2/s] i czasy dyfuzji (t) przez podwójną błonę lipidową o grubości 5nm oraz przez taką samą warstwę wody


Lipidy - funkcje biologiczne powierzchniowa)

 • Ze względu na napięcia powstające na błonach biologicznych (na skutek różnego stężenia jonów po obu ich stronach) szczególnie ważne są takie właściwości lipidów, jak:

 • wysoki opór właściwy (108 - 1016m),

 • Wysoka wytrzymałość elektryczna (108 - 1016 V/m)


Lipidy występujące najczęściej w błonach biologicznych: powierzchniowa)

 • Fosfolipidy (uniwersalny składnik błon),


Lipidy występujące najczęściej w błonach biologicznych: powierzchniowa)

 • Fosfolipidy (uniwersalny składnik błon),

 • Glikolipidy (w chloroplastach),


Lipidy występujące najczęściej w błonach biologicznych: powierzchniowa)

 • Fosfolipidy (uniwersalny składnik błon),

 • Glikolipidy (w chloroplastach),

 • Cholesterol (w komórkach Eucariota),


Lipidy występujące najczęściej w błonach biologicznych: powierzchniowa)

 • Fosfolipidy (uniwersalny składnik błon),

 • Glikolipidy (w chloroplastach),

 • Cholesterol (w komórkach Eucariota),

 • Karotenoidy (w chloroplastach, w komórkach siatkówki oka).


Monomolekularne warstwy powierzchniowe – sposoby otrzymywania

1. Adsorbcja substancji powierzchniowo czynnych na granicy międzyfazowej (dotyczy substancji absorbujący się na powierzchni wody, tj. wyższe alkohole, kwasy tłuszczowe, fosfolipidy)


Monomolekularne warstwy powierzchniowe sposoby otrzymywania
Monomolekularne warstwy powierzchniowe – sposoby otrzymywania

1. Adsorbcja substancji powierzchniowo czynnych na granicy międzyfazowej (dotyczy substancji absorbujący się na powierzchni wody, tj. wyższe alkohole, kwasy tłuszczowe, fosfolipidy)

2. Naniesienie kropli roztworu lipidu w lotnym rozpuszczalniku na powierzchnię wody


Adsorbcja substancji powierzchniowo czynnych na granicy międzyfazowej

A

B

Gaz

Faza 1

Gaz

Obszar przejściowy

Powierzchnia międzyfazowa

Faza 2

Ciecz

Ciecz

Układ dwufazowy: A – rzeczywisty, B - wyidealizowany


Definicja termodynamiki
Definicja termodynamiki międzyfazowej

 • Matematyczny opis ciepła i jego związku z energią mechaniczną i innymi formami pracy. W układach chemicznych umożliwia określenie możliwości przeprowadzenia reakcji, jej kierunek i położenie stanu równowagi


Podstawowe wielko ci termodynamiki
Podstawowe wielkości termodynamiki międzyfazowej

 • Energia wewnętrzna (U) – suma całej energii kinetycznej i potencjalnej układu.

 • Funkcja stanu – wielkość termodynamiczna zależna jedynie od stanu w jakim znajduje się układ a nie od sposobu w jaki ten stan został osiągnięty.

 • Funkcja zależna od drogi – wielkość, której wartość zależy od drogi przemiany od stanu początkowego do końcowego


Podstawowe wielkości termodynamiki c.d. międzyfazowej

 • Rodzaje układów termodynamicznych:

  - otwarty,

  - zamknięty,

  - izolowany.

 • Pierwsza zasada termodynamiki – Energia układu izolowanego jest stała. W układzie otwartym energia może być wymieniana z otoczeniem tylko na sposób pracy lub ciepła


Podstawowe wielkości termodynamiki c.d. międzyfazowej

 • Praca – energia w postaci uporządkowanego ruchu. Najbardziej powszechne jej rodzaje to:

  - praca zwiększania objętości przeciwko ciśnieniu,

  - praca elektryczna.

 • Entalpia – energia stanu zdefiniowana zależnością


Podstawowe wielkości termodynamiki c.d. międzyfazowej

 • Entropia (S) – w ujęciu termodynamicznym funkcja stanu określona zależnością

  lub dla procesów nieodwracalnych

  w ujęciu statystycznym miara nieuporządkowania układu

  gdzie W jest liczbą możliwych konfiguracji układuPodstawowe wielkości termodynamiki c.d. wysokiej entropii

 • Druga zasada termodynamiki – entropia układu izolowanego zwiększa się w przypadku procesów nieodwracalnych lub pozostaje stała w przypadku procesów odwracalnych. Entropia układu izolowanego nigdy nie maleje.

 • Proces samorzutny – proces wykazujący dążność do zachodzenia bez konieczności wykonania pracy w układzie

 • Proces niesamorzutny – wymagający dostarczenia energii na sposób pracy


Podstawowe wielkości termodynamiki c.d. wysokiej entropii

 • Trzecia zasada termodynamiki – Entropia doskonałego kryształu w temperaturze 0 K (zera bezwzględnego) wynosi zero

 • Entalpia swobodna (energia Gibbsa) (G)

 • Energia swobodna (energia Holmholtza)

  Energia swobodna i entalpia swobodna – funkcje stanu, których wartości bezwzględne są niemiarzalne


Elementy termodynamiki powierzchni międzyfazowej: warunki równowagi układu dwufazowego

U – energia wewnętrzna, F – energia swobodna, G – energia swobodna Gibbsa, S – entropia, T – temperatura, p – ciśnienie, V – objętość, i – potencjał chemiczny i-tego składnika, n i – liczba moli i-tego składnika,  - napięcie powierzchniowe, s – pole powierzchni międzyfazowej


Elementy termodynamiki powierzchni międzyfazowej: warunki równowagi układu dwufazowego c.d.

gdzie: (‘), (‘’), (s) – odnoszą się odpowiednio do gazu, cieczy i powierzchni międzyfazowej,

i - gęstość i-tego składnika (w molach/m3) odpowiednio w fazie gazowej i ciekłej.Elementy termodynamiki powierzchni międzyfazowej: dwuskładnikowy model uproszczony (rozpuszczalnik+substancja rozpuszczona)

Przy założeniu, że liczba moli rozpuszczalnika na powierzchni granicznej , co jest równoznaczne ze spełnieniem równości:

można otrzymać wzór na izotermę Gibbsa:

lub

przy założeniu, że


Elementy termodynamiki powierzchni międzyfazowej: wnioski dwuskładnikowy model uproszczony (rozpuszczalnik+substancja rozpuszczona)

Substancje zmniejszające napięcie powierzchniowe rozpuszczalnika, gromadzą się na powierzchni międzyfazowej


Elementy termodynamiki powierzchni międzyfazowej: wnioski dwuskładnikowy model uproszczony (rozpuszczalnik+substancja rozpuszczona)

Substancje zmniejszające napięcie powierzchniowe rozpuszczalnika, gromadzą się na powierzchni międzyfazowej

Wyższe alkohole, kwasy tłuszczowe i fosfolipidy, jako substancje silnie zmniejszające napięcie powierzchniowe wody, gromadzą się na jej powierzchni


Naniesienie kropli roztwory lipidu w lotnym rozpuszczalniku na powierzchnię wody

Warunki jakie musi spełniać rozpuszczalnik:

Lipid musi się w nim dobrze rozpuszczać


Naniesienie kropli roztwory lipidu w lotnym rozpuszczalniku na powierzchnię wody

Warunki jakie musi spełniać rozpuszczalnik:

Lipid musi się w nim dobrze rozpuszczać

Musi doskonale rozpływać się po powierzchni wody


Naniesienie kropli roztwory lipidu w lotnym rozpuszczalniku na powierzchnię wody

b

b

a

a

ab

Kropla cieczy spoczywająca na powierzchni ciała stałego: a – napięcie powierzchniowe ciała stałego, b – napięcie powierzchniowe cieczy, ab – napięcie międzyfazowe,  - kąt graniczny


Naniesienie kropli roztwory lipidu w lotnym rozpuszczalniku na powierzchnię wody

Jeżeli następuje dokładne zwilżanie ciała a przez ciało b, kąt  nie ma żadnej określonej wartości


Wielkości charakteryzujące lipidową błonę powierzchniową (dane podstawowe)

 • Powierzchnia przypadająca na jedną cząsteczkę (obliczana jako iloraz całkowitej powierzchni błony i liczby cząsteczek)

 • Ciśnienie powierzchniowe


Wielkości charakteryzujące lipidową błonę powierzchniową (izotermy błon powierzchniowych)

 • Izotermy błon powierzchniowych

0.002

0,03

VI

III

A

II

E

I

0.001

B

0,02

 [N/m]

V

0 1 3 5

IV

D

0,01

C

III

B

II

V

V

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

A [nm2/cząsteczkę]


Wielkości charakteryzujące lipidową błonę powierzchniową (rodzaje błon w zależności od analogii ze stanami skupienia ciał trójwymiarowych)

 • Błonka gazowa: A>4nm2. Odpowiada gazowi dwuwymiaro-wemu, spełniając równanie:

  , gdzie k – stała Boltzmana, T – temperatura absolutna,

  lub (dla błon elektrycznie obojętnych)

  Przy odpowiednio dużych powierzchniach właściwych


Wielkości charakteryzujące lipidową błonę powierzchniową (izotermy błon powierzchniowych)

 • Izotermy błon powierzchniowych

0.002

0,03

VI

III

A

II

E

I

0.001

B

0,02

 [N/m]

V

0 1 3 5

IV

D

0,01

C

III

B

II

V

V

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

A [nm2/cząsteczkę]


Wielkości charakteryzujące lipidową błonę powierzchniową (rodzaje błon w zależności od analogii ze stanami skupienia ciał trójwymiarowych c.d.)

II. Przejście fazowe do stanu ciekłej błonki rozciągniętej (=1-3 x 10-4N/m; A<4nm2).

- V utrzymuje wartość stałą.

- Błona jest niejednorodna (złożona z pary nasyconej i błony rozciągniętej pozostających w stanie równowagi dynamicznej),

- cząsteczki orientuję się równolegle do powierzchni wody


Wielkości charakteryzujące lipidową błonę powierzchniową (izotermy błon powierzchniowych)

 • Izotermy błon powierzchniowych

0.002

0,03

VI

III

A

II

E

I

0.001

B

0,02

 [N/m]

V

0 1 3 5

IV

D

0,01

C

III

B

II

V

V

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

A [nm2/cząsteczkę]


Wielkości charakteryzujące lipidową błonę powierzchniową (rodzaje błon w zależności od analogii ze stanami skupienia ciał trójwymiarowych c.d.)

Błona ciekła rozciągnięta


Wielkości charakteryzujące lipidową błonę powierzchniową (izotermy błon powierzchniowych)

 • Izotermy błon powierzchniowych

0.002

0,03

VI

III

A

II

E

I

0.001

B

0,02

 [N/m]

V

0 1 3 5

IV

D

0,01

C

III

B

II

V

V

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

A [nm2/cząsteczkę]


Wielkości charakteryzujące lipidową błonę powierzchniową (rodzaje błon w zależności od analogii ze stanami skupienia ciał trójwymiarowych c.d.)

Błona ciekła rozciągnięta

Przejście od ciekłej błony rozciągniętej do skondensowanej

W obszarze III i IV powierzchnia właściwa cząsteczki jest większa od jej przekroju poprzecznego.


Wielkości charakteryzujące lipidową błonę powierzchniową (izotermy błon powierzchniowych)

 • Izotermy błon powierzchniowych

0.002

0,03

VI

III

A

II

E

I

0.001

B

0,02

 [N/m]

V

0 1 3 5

IV

D

0,01

C

III

B

II

V

V

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

A [nm2/cząsteczkę]


Wielkości charakteryzujące lipidową błonę powierzchniową (rodzaje błon w zależności od analogii ze stanami skupienia ciał trójwymiarowych c.d.)

Błona ciekła rozciągnięta

Przejście od ciekłej błony rozciągniętej do skondensowanej

W obszarze III i IV powierzchnia właściwa cząsteczki jest większa od jej przekroju poprzecznego.

V i VI. Stany skondensowane

- powierzchnia właściwa zbliżona do przekroju poprzecznego cząsteczki,

- cząsteczki orientują się prostopadle do powierzchni wody


Wielkości charakteryzujące lipidową błonę powierzchniową (potencjał powierzchniowy)

Potencjał powierzchniowy błonki

gdzie: V1 – różnica potencjałów między cieczą a powietrzem, a V2 – różnica potencjałów między cieczą pokrytą warstwą monomolekularną a powietrzem,


Wielkości charakteryzujące lipidową błonę powierzchniową (potencjał powierzchniowy c.d.)

Zakładając, że powierzchnia błonki stanowi kondensator płaski

gdzie: Q – ładunek na okładce kondensatora, S – powierzchnia okładek, c – odległość między okładkami, P - moment dipolowy powierzchni S, A – powierzchnia przypadająca na 1 cząsteczkę lipidu,  - składowa momentu dipolowego cząsteczki lipidu prostopadła do cząsteczki międzyfazowej,  - przenikalność dielektryczna przy powierzchni, 0 – przenikalność dielektryczna próżni


Wielkości charakteryzujące lipidową błonę powierzchniową (potencjał powierzchniowy c.d.)

Zakładając, że  = 1, otrzymujemy momentu dipolowego cząsteczki lipidu prostopadła do cząsteczki międzyfazowej

Uwaga:

Otrzymane z powyższych równań dane o potencjale powierzchniowymmają charakter przybliżony i mogą być stosowane przy planowaniu doświadczeń


Zastosowanie błon monomolekularnych w badaniach biologicznych

 • Opublikowanie danych umożliwiających opracowanie hipotezy o budowie błony komórkowej, głoszącej że składa się ona z dwóch warstw lipidowych (Gorter i Grendel; 1925-1926),


Zastosowanie błon monomolekularnych w badaniach biologicznych

 • Opublikowanie danych umożliwiających opracowanie hipotezy o budowie błony komórkowej, głoszącej że składa się ona z dwóch warstw lipidowych (Gorter i Grendel; 1925-1926),

 • Odkrycie mechanizmu działania antybiotyków polienowych (np. filipina, nystatyna, amfoterycyna B) polegającego na częściowym pozbawieniu błony komórkowej właściwości bariery dyfuzyjnej, na skutek reakcji z cholesterolem obecnym w błonie. Antybiotyki te nie działają na bakterie w związku z brakiem w ich błonach cholesterolu,


Zastosowanie błon monomolekularnych w badaniach biologicznych

 • Opublikowanie danych umożliwiających opracowanie hipotezy o budowie błony komórkowej, głoszącej że składa się ona z dwóch warstw lipidowych (Gorter i Grendel; 1925-1926),

 • Odkrycie mechanizmu działania antybiotyków polienowych (np. filipina, nystatyna, amfoterycyna B) polegającego na częściowym pozbawieniu błony komórkowej właściwości bariery dyfuzyjnej, na skutek reakcji z cholesterolem obecnym w błonie. Antybiotyki te nie działają na bakterie w związku z brakiem w ich błonach cholesterolu,

 • Analiza wpływu zorientowania cząsteczek na ich zachowanie się i właściwości (tj. aktywność chemiczna, właściwości optyczne i in.)


Bimolekularne b ony lipidowe
Bimolekularne błony lipidowe biologicznych

Model bimolekularnej (dwuwarstwowej, czarnej) błony lipidowej jako fazy lipidowej błon biologicznych opracowany został na początku lat 60-tych przez Muellera, Rudina i Tiena.Bimolekularne błony lipidowe – sposoby otrzymywania c.d. biologicznych

 • Uzyskiwanie błony sferycznej

 • Złożenie dwóch błon utworzonych na powierzchni cieczy (możliwe jest uzyskiwanie błon niesymetrycznych)

 • Naniesienie kropli roztworu lipidu w rozpuszczalniku niepolarnym (np. ciekły węglowodór) na otwór w środkowej ścianie pojemnika wypełnionego wodą lub płynnym elektrolitem (np. 0.1M KCl)


Bimolekularne błony lipidowe – sposoby otrzymywania c.d. biologicznych

Lipidy stosowane do wytwarzania błon bimolekularnych

lecytyny

naturalne ekstrakty

lecytyny + cholesterol

galaktolipidy

utleniony cholesterol


Ustalanie grubości bimolekularnej błony lipidowej biologicznych

1. Pomiar współczynnika odbicia światła od błony

I0

IR

Ir


Ustalanie grubości bimolekularnej błony lipidowej biologicznych

1. Pomiar współczynnika odbicia światła od błony c.d.

n – współczynnik załamania błony, n0 – współczynnik załamania roztworu wodnego (n< n0),  - grubość błony,  - długość fali użytego światła

Metoda pozwala na pomiar całkowitej grubości warstwy bimolekularnej (tzn. zarówno jej części hydrofobowej, jak i obu - hydrofilowych


Ustalanie grubości bimolekularnej błony lipidowej biologicznych

2. Pomiar pojemności elektrycznej właściwej

RM

CM


Ustalanie grubości bimolekularnej błony lipidowej biologicznych

2. Pomiar pojemności elektrycznej właściwej c.d.

Grubość błony oblicza się przyjmując, że stanowi ona kondensator płaski, zakładając, że wartość stałej dielektrycznej wynosi  = 2,3 do 2,5

Metoda pozwala na pomiar grubości jedynie hydrofobowego „wnętrza” błony bimolekularnej


Podstawowe parametry błon bimolekularnych utworzonych z najczęściej stosowanych lipidów

 • – pomiar optyczny

 • - pomiar na podstawie pojemności elektrycznej


Znaczenie biologiczne błon bimolekularnych najczęściej stosowanych lipidów

 • Modelowanie zjawisk transportu (głównie elektrolitów) przez błony biologiczne

 • Modyfikatory przewodnictwa jonowego błon lipidowych:

 • substancje funkcjonujące wewnątrz błony jako przenośniki jonów. Należą tu niektóre antybiotyki, tj. walinomycyna, nonaktyna, eniatyna i ich pochodne. Tworzą z docierającymi do powierzchni błony kationami kompleksy, które dyfundują w poprzek błony zgodnie z przyłożonym napięciem. Po osiągnięciu drugiej strony błony kompleks rozpada się, a kation przechodzi do fazy wodnej. Oznaczają się selektywnością związaną z różnymi wartościami K dla reakcji tworzenia kompleksów z różnymi jonami.


Znaczenie biologiczne błon bimolekularnych najczęściej stosowanych lipidów

 • Modelowanie zjawisk transportu (głównie elektrolitów) przez błony biologiczne c.d.

Modyfikatory przewodnictwa jonowego błon lipidowych:

b) substancje tworzące w błonie komórkowej pory zwane kanałami jonowymi. Do grupy tej należą np. gramicydy, alametycyna, monazomycyna, nystatina, hemocyjanina i in. Tworzone przez nie kanały jonowe odznaczają się brakiem ciągłości w czasie. Ich częstość i czas trwania zmniejsza się wraz ze wzrostem grubości błony. Selektywność jest znacznie mniejsza niż w przypadku przenośników.


Znaczenie biologiczne błon bimolekularnych najczęściej stosowanych lipidów

2. Modelowanie błon fotosyntetycznych

a) transport elektronów przez błonę pod wpływem światła (fotoprzewodnictwo). Światło powoduje wzbudzenie optyczne cząsteczek chlorofilu, co prowadzi do reakcji redox po obu stronach błony, połączonej z transportem elektronów. Metoda ta umożliwia ponadto pomiary fotoprądu generowanego przez padające na błonę światło, co pozwoliło na zbadanie udziału poszczególnych barwników w zjawisku fotoprzewodnictwa.


Znaczenie biologiczne błon bimolekularnych najczęściej stosowanych lipidów

2. Modelowanie błon fotosyntetycznych c.d.

 • spektroskopia błon lipidowych połączonych z barwnikami fotosyntetycznymi umożliwiła:

 • ustalenie struktury tych błon,

 • kierunku wzajemnego oddziaływania na siebie cząsteczek barwników,

 • ustalenie, że pierścienie porfirynowe chlorofilu zlokalizowane są na powierzchni błony, tworząc z nią kąt 45°


LIPOSOMY (mikropęcherzyki lipidowe) najczęściej stosowanych lipidów

 • Zamknięte ciągłe powierzchnie złożone z dwóch lub więcej warstw lipidów,

 • Rozdzielają dwie fazy wodne,

 • Mają kształt kulisty o średnicy od kilkudziesięciu nm do kilkudziesięciu m.

A

B

A – Liposomy dwuwarstwowe, B – liposomy wielowarstwowe


LIPOSOMY (mikropęcherzyki lipidowe) najczęściej stosowanych lipidów

Zalety

 • Stabilność,

 • Możliwość precyzyjnego określenia składu oraz ciągłego jego kontrolowania w trakcie eksperymentu,

 • Duża powierzchnia całkowita,

 • Możliwość wykorzystania takich metod badawczych jak: elektroforeza, ultrawirowanie, kolorymetria, fluorescencja, spektrofotometria, magnetyczny rezonans jądrowy, elektronowy rezonans spinowy


LIPOSOMY (mikropęcherzyki lipidowe) najczęściej stosowanych lipidów

Zastosowanie w badaniach biologicznych

 • Mechanizm transportu dużych i małych nieelektrolitów przez błony,

 • Oddziaływania międzycząsteczkowe (np. w układzie lipid-białko, lipid-antybiotyk)

 • Właściwości i mechanizm działania barwników fotosyntetycznych obecnych w błonach.


ad