f r ndring f r kvalitet och f rnyelse l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Förändring för kvalitet och förnyelse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Förändring för kvalitet och förnyelse - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Förändring för kvalitet och förnyelse. Forsknings- och utbildningsstrategier 2009–2012. Universitetets uppdrag. Samverkan med omvärlden. Forskning. Utbildning. Universitetets grundläggande kännetecken. Öppenhet Kvalitet Samhällsengagemang Mötesplats för många vetenskaper

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Förändring för kvalitet och förnyelse' - lou


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
f r ndring f r kvalitet och f rnyelse
Förändring för kvalitet och förnyelse

Forsknings- och utbildningsstrategier 2009–2012

universitetets uppdrag
Universitetets uppdrag

Samverkan med

omvärlden

Forskning

 • Utbildning
universitetets grundl ggande k nnetecken
Universitetets grundläggande kännetecken
 • Öppenhet
 • Kvalitet
 • Samhällsengagemang
 • Mötesplats för många vetenskaper
 • Internationellt universitet
varf r forsknings och utbildningsstrategier
Varför forsknings- och utbildningsstrategier?
 • Profilera universitetet för att öka universitetets konkurrenskraft
 • Ge universitetet en starkare ställning i Sverige och internationellt
 • Stärka universitetets forskning
 • Stärka utbildningens forskningsanknytning
st rkt akademiskt ledarskap
Stärkt akademiskt ledarskap
 • Utveckla ledarskapskulturen
 • Ny ledarutbildning

…och kvalitetsarbete

 • Fakultetsaudits – ökar medvetenheten om kvalitetsarbetet
 • Verksamhetsindikatorer och bibliometri ska användas i kvalitetsarbetet
 • Satsning och avveckling
ett internationellt perspektiv n dv ndigt
Ett internationellt perspektiv nödvändigt
 • Universitetet ska få tydligare internationell profil
 • Fler internationella studenter
 • Stimulera svenska studenter att resa ut
 • Fler gästforskare – av hög internationell klass, till exempel post-doc
 • Våra vetenskapliga databaser ska bli mer tillgängliga
universitetets bredd och spets
Universitetets bredd och spets
 • 8 fakulteter, 60-tal institutioner, 5 200 anställda och 25 000 helårsstudenter
 • Mångfald och många kunskapsområden ger stora kombinationsmöjligheter
 • Vårda och utveckla den disciplinära kunskapen
gr ns verskridande samarbete
Gränsöverskridande samarbete
 • För att skapa nya arenor för gränsöverskridande forskning och möta omvärldens behov behövs tvärvetenskapliga samarbeten
 • Universitetet ska utnyttja mångfalden för att stärka forskningen

Nya

perspektiv

Ny

kunskap

skapa kompletta milj er
Skapa kompletta miljöer
 • All utbildning skall ha forskningsanknytning
 • All forskning skall ha utbildningsanknytning
 • Samverkan med det omgivande samhället
utbildningen
Utbildningen
 • Dagens 25 000 helårsstudenter är en lämplig nivå
 • Öka andelen studenter på avancerad nivå
 • Synliggöra den avancerade nivån (master, 1-årig, 2-årig)
 • Bättre stöd under studietiden, öka kvaliteten i utbildningen
 • Underlätta studenternas inträde på arbetsmarknaden
forsknings och utbildningsprofiler
Forsknings- och utbildningsprofiler
 • Profilera universitetet genom att visa på kompletta miljöer med utbildning, forskning och samverkan

Forsknings- och utbildningsprofiler

forsknings och utbildningsprofiler12
Forsknings- och utbildningsprofiler
 • Hälsa
 • Kultur
 • Miljö
 • Demokrati och samhällsutveckling
 • Kunskapsbildning och lärande
obalans forskning utbildning
Obalans forskning – utbildning
 • Idag utgör utbildningen60 procent och forskningen 40 procent av universitetets statsanslag

60%

40%

Utbildning

Forskning

fakultetsmedel viktiga
Fakultetsmedel viktiga
 • Klart samband mellan statligt forskningsanslag och möjligheten att få externa medel till forskning

Forskning

Statliga

anslag

Externa

anslag

Statliga

anslag

Externa

anslag

forskningen ska st rkas
Forskningen ska stärkas
 • Universitetet behöver fokusera mer på forskningen för att nå ökade externa anslag
 • Fokusering behövs också för att hålla fortsatt hög kvalitet i utbildningen

Utbildning

Forskning

prioritering av forskning
Prioritering av forskning
 • Styrkeområden en metod att satsa på prioriterad forskning
 • Styrkeområdena prövas över tid
 • Styrkeområdena behöver bred forskningsbas

Forskningens styrkeområden

forskningens styrkeomr den
Forskningens styrkeområden
 • Åtta identifierade områden (idag) som universitetet särskilt satsar på
 • Styrkeområden kan ändras, till exempel kan forsknings-propositionen från oktober 2008 påverka universitetets urval

Styrkeområden ändras

Forskningens styrkeområden

forskningens styrkeomr den befintliga
Forskningens styrkeområden – befintliga
 • Den patientnära forskningen om hjärta och kärl inklusive fetma samt biomaterial och vaccin
 • Forskningen om lärande
 • Forskningen om språkteknologi
 • Forskningen om demokrati och opinion
forskningens styrkeomr den potentiella
Forskningens styrkeområden – potentiella
 • Forskning om havsmiljö
 • Forskning om kulturarv
 • Forskning om globalisering
 • Forskning om kultur och hälsa
strategi f r forskningen bredd och spets
Strategi för forskningen – bredd och spets
 • Stimulera nyskapande och gränsöverskridande forskning
 • Förbättra möjligheten till forskning av hög internationell klass
 • Bilda strategiska allianser med andra lärosäten
 • Avsätta större andel av lärarnas tid till forskning och utveckling
 • Arbeta vidare med kvalitetsindikatorer som underlag för strategiska prioriteringar
f r ndringsarbetet ger
Förändringsarbetet ger
 • Ökad kvalitet
 • Förnyelse
 • Ökad nationell och internationell konkurrenskraft
 • Framgångsrik forskning
 • Ger utbildningen starkare forskningsanknytning
 • Samlande profil för Göteborgs universitet