Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hei! PowerPoint Presentation

Hei!

124 Views Download Presentation
Download Presentation

Hei!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hei! Mange stiller oss spørsmål om hvordan man fyller ut avtalen mellom ny eier, TC og overdragelse fra gammel eier ved salg av plass. Her kommer oppskriften på denne avtalen. 

  2. Hei! Mange stiller oss spørsmål om hvordan man fyller ut avtalen mellom ny eier, TC og overdragelse fra gammel eier ved salg av plass. Her kommer oppskriften på denne avtalen.  Klikk på musa for å komme videre

  3. Hei! Mange stiller oss spørsmål om hvordan man fyller ut avtalen mellom ny eier, TC og overdragelse fra gammel eier ved salg av plass. Her kommer oppskriften på denne avtalen.  Klikk på musa for å komme videre

  4. Her skriver dere inn navnet på ny eier (kjøper). Skriv tydelig! Denne trenger vel ingen kommentar, i så tilfelle så er det nummeret på plassen.  Dato! Her skal ny eier (kjøper) skrive under. Her skal en i styret av TC skriver under. Her skriver dere inn navnet på gammel eier, (selger). Skriv tydelig! Her skal gammel eier (selger) skrive under.

  5. Takk for at dere tok dere tid til å se gjennom denne manualen for hvordan man skriver avtalen ovenfor TC og overdragelse av plass ved kjøp og salg. Hilsen oss på