Download
oplossingen van zorg van de zaak n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oplossingen van Zorg van de Zaak PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oplossingen van Zorg van de Zaak

Oplossingen van Zorg van de Zaak

204 Views Download Presentation
Download Presentation

Oplossingen van Zorg van de Zaak

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Oplossingen van Zorg van de Zaak

 2. Zorg van de Zaak oplossingen BeZaVa • Welke ondersteuning biedt Zorg van de Zaak? • Als u overweegt om eigenrisicodrager te worden 2. Als u eigenrisicodrager bent 3. Als u geen eigenrisicodrager bent • Wat gaat u morgen anders doen? • Vragen en informatie

 3. 1. Als u overweegt eigenrisicodrager te worden • Risicoscan • Uitvoering door onze samenwerkingspartner SV Support • Financiële en organisatorische afweging: wel of geen ERD worden • Implementatie beleid advies • Inzet van een gekwalificeerde casemanager • Advies en begeleiding bij maken van beleid om als ERD ZW-flex de uitvoering te kunnen borgen

 4. 2. Als u eigen risicodrager bent • Bedrijfsarts • Medische claimbeoordeling • Reguliere adviezen Poortwachter • 44ste week medische melding UWV • Advies toetsing herbeoordeling belastbaarheid jaar 2 • Procesbewaking en re-integratie begeleiding • Namens werkgever

 5. 2. Als u eigen risicodrager bent • Re-integratie • Maken functiebelastingprofielen • Arbeidsdeskundige beoordeling geschiktheid voor werk • Landelijke jobcenters met re-integratie spoor 2 • Interventies • Ondersteuning bij bezwaar- en beroepszaken • Arts gemachtigde en expert arbeidsdeskundige

 6. 2. Als u eigen risicodrager bent Verzuimportaal Zorg van de Zaak online • Voor vaste werknemers • Voor ex-werknemers ziek uit dienst (ZW en WGA) • Basismodule (gratis) • Extra module voor Eigenrisicodragers

 7. 3. Als u geen eigenrisicodrager bent • Outtake • Meer uitgebreide ‘outtake’ bij ziek uit dienst • Ondersteuning bij bezwaar- en beroepszaken door Arts-gemachtigde en Arbeidsdeskundige

 8. Extra expertise • Werk voor Werk • Nieuw initiatief van Zorg van de Zaak • Mobiliteit werknemers stimuleren via werkervaringplaatsen en gezamenlijk delen van detacheringsmogelijkheden (doorlenen) en vacatures • Jobcenters • Landelijk • Combinatie van individuele begeleiding en groepsbegeleiding • Integratie in spoor 2 re-integratie trajecten (kosteneffectief)

 9. Tips om de financiële consequenties te beperken • Tip 1: Bekijk of uw werknemers onder een uitzondering vallen • Tip 2: Overweeg een uitgebreide ‘ziek uit dienst’ analyse • Tip 3: Houd zicht op de nawerking • Tip 4: Heroverweeg arbeidsovereenkomst beleid

 10. Tips om de financiële consequenties te beperken • Tip 5: Vraag op tijd een WW-uitkering aan • Tip 6: Bevorder de re-integratie ‘op afstand’ • Tip 7: Controleer de Ziektewet of WGA beschikking van het UWV • Tip 8: Houd een goede administratie bij • Tip 9: Informeer bij indiensttreding naar arbeidsverleden van werknemer

 11. Wat gaat u morgen anders doen? • Resultaatgerichte verzuimbegeleiding en preventie kunt u niet meer laten liggen, ook niet voor tijdelijk personeel • Links om of rechtsom krijgt u de rekening voor: • Premie ZW en WGA of uitbetaling ZW • Loonsancties • Wij helpen u graag !

 12. Afsluiting Vragenkaartjes … Uw accountmanager ArboVitale Meer informatie op Internet www.zorgvandezaak.nl Internet www.arbovitale.nl E-mail erd@zorgvandezaak.nl