concentratie van zorg lessen van buiten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Concentratie van zorg: lessen van buiten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Concentratie van zorg: lessen van buiten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15
sancho

Concentratie van zorg: lessen van buiten - PowerPoint PPT Presentation

113 Views
Download Presentation
Concentratie van zorg: lessen van buiten
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Concentratie van zorg: lessen van buiten CvZ, Dag van Advies 2011 10 november Margo Trappenburg

 2. Prof. Rudy Andeweg Politieke Wetenschappen U. Leiden

 3. De wetenschap in de jaren 80 • Congresbaronnen • Publicisten • Nederlandse bladen, Engelstalige bladen, kranten • Combinatie onderzoek – onderwijs • Egalitaire verdeling van geld

 4. Gevoeld gebrek aan kwaliteit • Oplossing: congresbaron moet dominant worden • Concentratie van geld bij congresbaron onderzoek

 5. In de betawetenschappen • In de sociale wetenschappen • Bij rechtsgeleerdheid • Bij letteren en wijsbegeerte

 6. Verdeling van onderzoeksgeld • Volgens het Mattheus principe • Door overheid, door NWO, door colleges van bestuur, door faculteiten

 7. Wat heeft het opgeleverd? • Beste onderzoekers doen mee aan internationale competitie • Superspecialisatie • Verdwijnen van publicisten • Verdwijnen van Nederlandstalige tijdschriften • Band tussen onderzoek en onderwijs verzwakt

 8. “Dat gebeurt niet in de zorg” • De tijdgeest: Machiavelli, James Kennedy

 9. “Dat gebeurt niet in de zorg” • De meet- en regelgekte in de thuiszorg • Schaalvergroting, fusies Annemiek Stoopendaal, Zorg met afstand, diss. EUR 2008

 10. “Dat gebeurt niet in de zorg” • Isomorfisme • Reorganisaties en ketenvorming Isabelle Fabbricotti, Zorgen voor zorgketens, diss. EUR 2007

 11. Steeds meer … • Zeldzame complexe ingrepen • Veel voorkomende complexe ingrepen • Verloskunde

 12. Concentratie van zorg • Hebben we toch al? UMC’s? 3e lijn? • Kans op overlijden in Hardenberg

 13. Ziektepatronen www.kostenvanziekten.nl

 14. Buurtziekenhuis • Kleinschaligheid • Dichtbij huis • Oefening in burgerschap • Veelzijdige werkplek

 15. Kijk uit voor het mode effect; stop op tijd www.margotrappenburg.nl