de markt van zorg en welzijn n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De markt van Zorg en Welzijn PowerPoint Presentation
Download Presentation
De markt van Zorg en Welzijn

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

De markt van Zorg en Welzijn - PowerPoint PPT Presentation

farren
149 Views
Download Presentation

De markt van Zorg en Welzijn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De markt van Zorg en Welzijn • 1993 minister Hoogervorst: • Vrije marktwerking in de zorgsector • Idee: Concurrentie Lagere prijzen • Hogere kwaliteit • Praktijk: Vaak onoverzichtelijk voor klant • Gevolg: Casemanager verleent “Nieuwe Zorg” om klant bij te staan in de markt. • Trend: meer zorg- en welzijnsprocessen vraag gestuurd. • Casus…

 2. Casus Zorg en Welzijn Voorwaarden-schepper Klant WAT Casemanager HOE Resultaat Aanbieders

 3. Klant • Alleenstaande man, geen kinderen • Schuldenproblematiek • Dreigende uithuiszetting • Zorgverzekering niet betaald • Psychische klachten, diagnose nog niet bekend • Tijdelijke baantjes, zodoende op bijstandsniveau • Slechte eetgewoonte, veel roken

 4. Vraag van klant: Hulp bij schuldproblemen en dreigende uithuiszetting

 5. Eigen verantwoordelijkheden klant Algemeen Casus Zorgverzekering Identificatieplicht (Informatieplicht) Schuldhulpverlener Werk Wmo Pgb • Verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven • Hulp vragen op het moment dat het nodig is en bereid-heid hulp te accepteren • Actief participeren

 6. Casemanager constateert: Schuldenproblematiek Dreigende uithuiszetting Zorgtraject i.v.m. psychische klachten Preventie t.a.v. slechte leefgewoonte

 7. Casemanager Initieert t.a.v: • Schuldenproblematiek: • Aanvragen schuldhulpverlening • Inschakelen Volkskredietbank • Dreigende uithuiszetting: • Bemiddeling: • Gemeente woningbouwvereniging

 8. Casemanager Initieert t.a.v: • Zorgtraject i.v.m. psychische klachten: • Doorverwijzen naar huisarts / GGZ • Inschakelen maatschappelijk werk • CIZ bij beoordeling zorgaanvraag: zorgindicatie • Keuze in zorg: Pgb of Zorg in natura

 9. Zorgaanvraag & vergoeding Gemeente Zorgverzekeraar Wmo/Bijz. bijstand Zvw/Awbz CAK Belastingdienst Wtcg Zorgtoeslag / Aftrek spec. Zorgkosten / jonggeh.korting UWV SVB Ophoging ao-uitkering TOG

 10. Keuze in zorg (1) • Handige (nieuws-)bronnen op internet • Partijen op de markt: • Burger / klant / cliënt / patiënt • Zorgaanbieder • Verwijzer / bemiddelaar / casemanager • Verzekeraar • Belangenorganisatie • Overheid / controleur / wetgever • Gemeenten • Alternatieven en Critici

 11. Keuze in zorg (2) denationaledialoog.nl (vervolg op 21minuten.nl) postbus51.nl nationaleombudsman.nl rechtopgeld.nl nibud.nl consumentenbond.nl (lidmaatschap biedt extra toegang tot onderzoeken) pgb.nl = persaldo.nl kiesbeter.nl (aanbieders en verzekeraars vergelijken) zoekpgbzorg.nl (gemaakt door Giesbert Nijhuis, klant) pgb-aanvragen.nl (overzichtelijk stappenplan door particulier) rechtopwmo.nl skip.nl (nieuwsbrief voor beslissers in de zorg) dokterdokter.nl Bronnen:

 12. Casemanager Initieert t.a.v: • Preventie t.a.v: • Schulden: inschakelen budgetcoach • Roken: Stg Stivoro • Voeding: Voedingscentrum • Evt. volgen van cursussen op dit gebied

 13. MAATSCHAPPELIJKE BEWEGINGEN

 14. Conclusies en visie (1) • Houding t.o.v. klant, bejegening • Serieus nemen • Vertrouwen en enthousiasme overbrengen • Moed geven • Vriendschappelijk, maar zakelijk. Gepaste afstand. • Empowerment • Streven naar vergroting zelfredzaamheid klant • (Zelf)inzicht laten bepalen; (on)benut vermogen • Vaardigheden laten ontwikkelen en laten uitnutten; • ‘zelfreinigend vermogen’ • Klant zelf behoefte, acties en prioriteiten laten bepalen • Wees creatief

 15. Conclusies en visie (2) • Hulp; vraag en aanbod • Noodzaak hulp aantonen • Effectieve en efficiënte zorg inroepen • Belang voor de financier helder maken • Wees creatief: de discretionaire ruimte! • Proces • Maak proces leuk • Geniet er samen van Wees Creatief !!

 16. Conclusies en visie (3)

 17. Casus Zorg en Welzijn Gemeentelijke sociale dienst (Wmo) Zorgverzekeraar (AWBZ) Voorwaarden-schepper Klant Casemanager Resultaat WAT HOE Aanbieders Schuldenproblematiek Dreigende uithuiszetting psychische klachten Preventie t.a.v. leefgewoonte Zelfredzaamheid Kredietbank Maatsch. werk Woningstichting Budgetcoach Huisarts/GGZ CIZ Voedingscentrum