kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi 07 10 april 2011
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi - 07. – 10. april 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi - 07. – 10. april 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi - 07. – 10. april 2011. Samarbeidsperspektivet spesialist- og kommunehelsetjenesten ”Mulige konsekvenser av Samhandlingsreformen”. Robert J. Giske spesialrådgiver. Hvorfor samhandling ?. Bakgrunn

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi - 07. – 10. april 2011' - lolita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi 07 10 april 2011

Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi - 07. – 10. april 2011

Samarbeidsperspektivet spesialist- og kommunehelsetjenesten

”Mulige konsekvenser avSamhandlingsreformen”

Robert J. Giskespesialrådgiver

hvorfor samhandling
Hvorfor samhandling ?
 • Bakgrunn
  • Samfunnet forandres – levealder øker og sykdomsbildet endres
  • Utfordringene i dagens helsetilbud knyttes til:
   • Fragmenterte tjenester
   • Manglende helhetstenking for pasienten
   • Dårlig ressursutnyttelse på tvers av nivåene
  • Samfunnsutfordringen – utnytte ”knappe” ressurser til beste for pasient og samfunn
m lsettingen fra regjeringen
Målsettingen fra Regjeringen
 • Samhandlingsreformens hensikt å utvikle samarbeidet mellom nivåene i helsetilbudet
 • Skape bedre kvalitet for pasienten
 • Bærekraftige gode løsninger for samfunnet i femti års perspektivet
pasienten
pasienten

Kommunehelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten

Sykehjem

Sykehus

Ambulanse syketransport

AMK

Hjemme-tjenester

Rehabili-tering

Laboratorier

Fastleger

Rehabiliterings-institusjoner

Legevakt

Andre kommunale tjenester

Private spesialist-helsetjenester

Stønad, hjelpemidler

Apotek

Kilde; Anders Grimsmo,Norsk HelseNett og NTNU

slide5
Mangler viktig informasjonLegeforeningen har ved flere anledninger sett negative konsekvenser av at sykehusene styres ensidig ut fra aktivitetstall og budsjett- og regnskapsbalanse. Samtidig har foreningen påpekt at Norge fortsatt ikke har et godt nasjonalt system for å beskrive hvilken kvalitet virksomhetene skal levere.
slide6
Debatten i dialogmøter mellom KS og Regjeringen blant annet opptatt av ;
   • Ikke tegne nye kommunekart ifm. reformen
   • Inntektssystemet gjennom føringer i lov/ forskrift
   • IKT-kunnskapen blant ansatte i helse- og omsorgssektoren er for dårlig
slide7
Kritisk til nye lovforslag

Av: Kristin Agnethe Moen Henriksen, 25.01.2011

NSF er ikke fornøyd med at regjeringens to nye lovforslag; kommunale helse- og omsorgstjenester og folkehelselov, er fullstendig blottet for sykepleieprofesjoner.

Bortsett fra legene, så er Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) to nye lovforslag; kommunale helse- og omsorgstjener (helse- og omsorgslov) og folkehelselov profesjonsnøytrale. Dette liker ikke forbundsleder Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund.

NSF er ikke fornøyd med at regjeringens to nye lovforslag; kommunale helse- og omsorgstjenester og folkehelselov, er fullstendig blottet for sykepleieprofesjoner.

Bortsett fra legene, så er Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) to nye lovforslag; kommunale helse- og omsorgstjener (helse- og omsorgslov) og folkehelselov profesjonsnøytrale. Dette liker ikke forbundsleder Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund.

Overrasket– Det er både overraskende og oppsiktsvekkende at man ikke stiller konkrete krav til fagkompetanse når man vet hvor lite tilfredsstillende behandling enkelte pasientgrupper får i dag. Det er særlig pleiebehovet mange ikke får dekket, og det gjelder spesielt de sykeste gamle, sier Lisbeth Normann.

NSF er redd for at kommunene i økonomiske pressede situasjoner velger bort kompetanse i helsevesenet.

– Da er jeg redd pasientene ikke vil få et godt nok tilbud, sier NSF-lederen

Kritisk til nye lovforslag

Av: Kristin Agnethe Moen Henriksen, 25.01.2011

Overrasket– Det er både overraskende og oppsiktsvekkende at man ikke stiller konkrete krav til fagkompetansenår man vet hvor lite tilfredsstillende behandling enkelte pasientgrupper får i dag. Det er særlig pleiebehovet mange ikke får dekket, og det gjelder spesielt de sykeste gamle, sier Lisbeth Normann.

NSF er redd for at kommunene i økonomiske pressede situasjoner velger bort kompetanse i helsevesenet.

– Da er jeg redd pasientene ikke vil få et godt nok tilbud, sier NSF-lederen

faglig samarbeid mellom sykehus og kommuner
Sykehjem

Død

2%

8%

Død

Bolig

Hj. sykepl

840 000

opphold

Faglig samarbeid mellom sykehus og kommuner

”Omsorgs- og rehabiliteringskjeden”

Hovedstrømmene ved utskriving

Anders Grimsmo, 03.mai 2010

slide15
Enkelt å definere – vanskelig å gjennomføre ?
 • Ønsker vi å dele kompetanse med noen da ?
  • Hvilken kompetanse skal vi dele ?
  • Hvem skal vi dele kompetanse med ?
  • Hvordan skal vi organisere delingen ?
hvordan deler vi kunnskapen med omgivelsene v re i 2011
Hvordan deler vi kunnskapen med omgivelsene våre – i 2011 ?
 • Utepoliklinikk i oppfølgingssituasjon
 • Ambulante team i psykisk helsevern
 • Veiledning av helsepersonell
 • Internopplærings tiltak – åpne for helsepersonell fra kommunene
 • Hospiteringsordninger
 • Lærings- og mestrings sentere
 • ”Hands-on” spesialistveiledning av pasienter/behandler gjennom video-, ny kommunikasjonsteknologi
slide17
Kilde; HOD http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Portrettbilder/Ekspertutvalget/2008%2012%2010%20Møte%20i%20Bø.pdf
hvor mange arbeider med helse og sosialfaglige oppgaver
Hvor mange arbeider med helse- og sosialfaglige oppgaver ?

SSB 4. kvartal 2008 og 2009http://www.ssb.no/emner/06/01/hesospers/tab-2010-06-16-02.html

samhandlingsreformen og konomi
Samhandlingsreformen og økonomi
 • Økonomisk virkemidler er allerede kritisert – før Stortingsmeldingen blir kjent 08.april
 • Sykehusets budsjett overfører fra sine budsjett tilsvarende beløp som inneliggende pasienter kostet i 2010
 • Større ansvar for andre pasientergrupper for kommunene er ennå ukjent – men mange spekulere
definisjonsfullmakten hvem bestemmer n r
Definisjonsfullmakten – hvem bestemmer når….. ?
 • Mange ønsker større grad av likestilte posisjoner for å planlegge pasientforløp
 • Kommunene hevder at en vellykket Samhandlingsreform baseres påreell likestilling – mellom partene
 • Hvem har fullmakt til henvisning/ innleggelses og utskriving ?
samarbeid mellom fastleger og sykehuset om pasientforl p og felles planer
Samarbeid mellom fastleger og sykehuset om pasientforløp – og felles planer ?
 • Fastlegene ikke driver nok forebyggende og oppsøkende virksomhet og at de ikke samhandler nok med andre.
 • Samtidig har fastlegene en sentral rolle i helsetjenesten generelt,  og ikke minst i gjennomføringen av samhandlingsreformen.
 • Internasjonalt er det økende forståelse for betydningen av en sterk primærhelse- og legetjeneste. Mange land prøver derfor ut nye styrings- og finansieringsmodeller i primærhelsetjenesten og i allmennlegetjenesten.
f rre senger mer dagbehandling kortere liggetid
Færre senger – mer dagbehandling – kortere liggetid ?

Siste nytt fra Regjeringens lansering av forslag til Samhandlingsreform fredag08.april -->

ad