Download
n rodn umelec prof ladislav slov k n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Národný umelec prof. Ladislav Slovák PowerPoint Presentation
Download Presentation
Národný umelec prof. Ladislav Slovák

Národný umelec prof. Ladislav Slovák

128 Views Download Presentation
Download Presentation

Národný umelec prof. Ladislav Slovák

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Národný umelec prof. Ladislav Slovák Rozhovor s PhDr. Oľgou Dunárovou Projekt Krajina za školou

  2. Náš tím s p. uč. PhDr. Oľgou Dunárovou

  3. Práca p. uč. O. Dunárovej o L. Slovákovi Rigorózna práca Diplom - doktorát filozofie

  4. Rozprávanie o L. Slovákovi

  5. Spevácky súbor Leváran – p. uč. Dunárová viedla v rokoch 1972 - 1985

  6. Vysvetľovanie – partitúra IX. symfónie

  7. L. Slovák, čestný občan Veľkých Levár

  8. Článok o L. Slovákovi v časopise Záhorie – autor PhDr. O. Dunárová

  9. Ďakujeme za rozhovor a spoluprácu Tím - Krajina za školou Erika Horecká...