slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktivnosti Globalnog dogovora UN u Srbiji Andrea Brbakli ć Erste Bank / Predsednica UO Globalnog dogovora Beograd , 2 5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktivnosti Globalnog dogovora UN u Srbiji Andrea Brbakli ć Erste Bank / Predsednica UO Globalnog dogovora Beograd , 2 5

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Aktivnosti Globalnog dogovora UN u Srbiji Andrea Brbakli ć Erste Bank / Predsednica UO Globalnog dogovora Beograd , 2 5 - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Aktivnosti Globalnog dogovora UN u Srbiji Andrea Brbakli ć Erste Bank / Predsednica UO Globalnog dogovora Beograd , 2 5. novembar 2009. Šta je Globalni dogovor ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Aktivnosti Globalnog dogovora UN u Srbiji Andrea Brbakli ć Erste Bank / Predsednica UO Globalnog dogovora Beograd , 2 5


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Aktivnosti Globalnog dogovora UN u Srbiji

Andrea Brbaklić

Erste Bank/Predsednica UO Globalnog dogovora

Beograd, 25. novembar 2009.

slide2

Šta je Globalni dogovor?

 • Najmasovnija dobrovoljnainicijativa kompanija posvećenih usaglašavanju svojih poslovnih aktivnosti sa deset univerzalnih principa društveno odgovornog poslovanja iz oblasti ljudskih prava, radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije;
 • Nije regulatorni instrument niti obavezujući standard za društveno odgovorno poslovanje;
 • Razmena dobre prakse i učenje iz iskustva drugih;
 • Stalna komunikacija sa javnim sektorom i civilnim društvom;
 • Sprovođenje zajedničkih akcija i partnerskih projekata;
 • Više od 7700 učesnika iz 130 zemalja.

LJUDSKA PRAVARADNA PRAVAZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

ANTI-KORUPCIJA

slide5

Globalni dogovor u Srbiji (1/2)

 • Osnovan 6. decembra 2007. godine na događaju koji su zajedno organizovali Narodna banka Srbije i UNDP;
 • 10. jula 2008. godine članice se dogovorile da mreža u Srbiji bude polu-formalna i usvojile “Organizacione principe i strukturu upravljanja”;
 • Upravni odbor od 5 članova: Erste Bank, Eurobank EFG, Lafarge, Privredna komora Srbije, SMart kolektiv;
 • Sekretarijat mreže: Narodna banka Srbije i UNDP.
slide6

Globalni dogovor u Srbiji (2/2)

 • Radne grupe:
  • RG za socijalnu inkluziju i osobe sa invaliditetom;
  • RG za borbu protiv korupcije;
  • RG za KDO u bankarstvu i finansijama;
  • RG za podršku u izradi strategije DOP-a;
  • RG za životnu sredinu;
 • Nema članarine, članice dobrovoljno finansiraju pojedine aktivnosti;
 • Trenutno 47 članica koje zapošljavaju > 40.000 ljudi:
  • 27 kompanija;
  • 13 nevladinih organizacija;
  • 4 poslovna udruženja;
  • 1 akademska institucija;
  • 1 grad;
  • Narodna banka Srbije.
slide7

Globalni dogovor u Srbiji – urađeno u 2009. (1/2)

 • Upravi odbor je održao osam sastanaka u 2009. godini;
 • Radionica o izradi Izveštaja o napretku koja je realiozovana uz pomoć Elene Panove iz Globalnog dogovora u Bugarskoj;
 • Učešće delagacije Globalnog dogovora na VII Godišnjem skupu lokalnih mreža u Istanbulu, gde su predstavljena dosadašnja postignuća, kao i planovi rada mreže u Srbiji;
 • Predstavljanje Globalnog dogovora na okruglom stolu “ Kako poreskim olakšicama podstaći razvoj filantropije i neprofitnog sektora u Srbiji” u organizaciji BCIF-a sa partnerima;
 • Radni doručak sa predstavnicima medija;
 • Izrada i lansiranje sajta Globalnog dogovora u Srbiji;
slide8

Globalni dogovor u Srbiji – urađeno u 2009. (2/2)

 • Predstavljanje Globalnog dogovorau Srbiji u PK Novi Sad;
 • Predstavljanje Globalnog dogovora u Srbiji na Regionalnoj konferenciji „Održivi razvoj – Institucionalni izazovi i implementacije“ u organizaciji Vlade Crne Gore;
 • Predstavljanje Globalnog dogovora u Srbiji na Regionalnoj konferenciji „Razvoj društveno odgovornog poslovanja – primjeri dobre prakse” u organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija i Fondaciji Institut za otvoreno društvo – Predstavništvo Crna Gora iz Podgorice;
 • Godišnja skupština Globalnog dogovora u Srbiji;
 • Predstavljanje Globalnog dogovorau Srbiji na konfenciji „Društveno odgovorno poslovanje (DOP) na globalnom i nacionalnom nivou u vreme krize - iskustvo EU i napredak Srbije“ u organizaciji Evropske komisije i Privredne komore Srbije.
slide9

Globalni dogovor u Srbiji – planovi za 2010.

 • Promocija deset principa Globalnog dogovora sa akcentom na principe koji se odnose na zaštitu radnih prava;
 • Proširenje članstva i podrška aktivnijem učešću pojedinačnih članica;
 • Organizovanje tematskih seminara i radionica;
 • Pružanje podrške radu postojećih i osnivanju novih radnih grupa;
 • Pružanje podrške članicama u izradi prvih Izveštaja o napretku;
 • Verifikacija odluke UO o osnivanju poslovnog udruženja.
slide10

Radna grupa za socijalnu inkluziju

 • Članice: AmCham Serbia, Banca Intesa, BCIF, Beogradska poslovna škola, Centar zamonitoring i evaluaciju, CRID, Delta Holding, Delta Maxi, Državna lutrija Srbije, Eurobank EFG, Erste Bank, Forum mladih sa invaliditetom, Fractal, KPMG, Međunarodna organizacija rada (ILO), Ministarstvo rada i socijalne politike, Narodna banka Srbije,Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije, UNDP,
 • VIP Mobile, Coca-Cola Hellenic;
 • Radnom grupom predsedava: Eurobank EFG.
slide11

RG za socijalnu inkluziju – urađeno u 2009. (1/2)

 • Predstavljeni primeri “Dizajn za sve” Evropskog istituta za dizajn i invaliditet:
  • Pristupačnost javnih/poslovnih prostora i površina i web prezentacija;
  • Prezentacija standarda prilagođavanjaweb prezentacija svim zainteresovanim kompanijama, kao i informisanje članova AmCham-a putem njihove mreže.
 • Apel u medijima povodom Svetskog dana osoba sa invaliditetom:
  • Promovisanje prncipa “Svi različiti, svi jednaki”.
 • Upitnik o zapošljavanju OSI od strane Međunarodne organizacije rada:
  • Prikupljeni podaci poslužili kao osnova za odabir kompanija koje bi primenile program za zapošljavenje OSI;
  • Baza za organizovanje seminara -radionica za socijalne partnere i zainteresovane kompanije.
slide12

RG za socijalnu inkluziju – urađeno u 2009. (2/2)

 • Partnerstva ostvarena u okviru Radne grupe:
  • Saradnja Delta Holdinga sa Forumom mladih sa invaliditetom;
  • Povezivanje Eurobank EFG sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti;
  • Podrška u organizaciji 39. Međunarodne konferencije distrofičara od strane Eurobanke EFG i NBS;
  • Povezivanje Narodne banke Srbije i Centra za razvoj inkluzivnog društva.
 • Facebook stranica za Radnu Grupu:
  • Za svestraniju razmenu linkova sa interneta, informacija i multimedijalnih zapisa o OSI.
 • Osnivanje Savetodavog tela koje se bavi analizom pristupačnosti.
slide13

RG za socijalnu inkluziju – plan za 2010. (1/2)

 • Pristupačnosti poslovnih prostora i javnih površina:
  • Upoznanje većih gradova u Srbiji sa konceptom pristupačnosti javnih površina (Nis, Novi Sad, Kragujevac);
  • Svestranija promocija Savetodavnog tela koji se bavi ekspertizom pristupačnosti poslovnih prostora i javnih površina (u medijima, kroz izradu brosure);
  • Organizovanje okruglog stola/konferencije uz učešće inkluzivnog evropskog grada;
  • Dalja saradnja sa Savetodavnim telom OSI pri Kabinetu gradonačelnika Beograda.
 • Podsticanje i motivisanje OSI u cilju aktivnog traženja posla:
  • Aktivna participacija na sajamovima za zapošljavanje OSI;
  • Prevazilaženje animoziteta poslodavaca prema OSI
  • kroz razmenu iskustava;
  • Edukacija na temu korišćenja adekvatne terminologije .
slide14

RG za socijalnu inkluziju – plan za 2010. (2/2)

  • Davanje podrške članicama prilikom organizovanja konferencija
 • koje su od značaja za društvo i uključivanje OSI u svakodnevne
 • životne i radne tokove;
  • Poboljšanje informisanja javnosti o problemima, položaju i mogućnostima OSI;
  • Informisanje i edukacija zaposlenih u organizacijama članicama RG.
slide15

Radna grupa za borbu protiv korupcije

 • Članice: Beogradska poslovna škola, Centar za demokratiju, Centar za monitoring i evaluaciju, KPMG, Merck Sharp & Dohme, Narodna banka Srbije, Privredna komora Srbije, Siemens,Telekom Srbija, Transparentnost Srbija, UNDP;
 • Fokus: Princip 10 Globalnog dogovora UN i kompanijski aspekt borbe protiv korupcije;
 • Sa korporacijskog aspekta postoje tri nivoa borbe protiv korupcije: interni, eksterni i zajednička akcija;
 • Radnom grupom predsedava:
 • Privredna komora Srbije.
slide16

RG za borbu protiv korupcije – urađeno u 2009.

 • Definisan koncept i okvir rada;
 • Razmatrani dokumenti:
  • Primena etičkih kodeksa u kompanijama i tehnička pomoć članicama udruženja u uvođenju etičkih kodeksa u njihovo poslovanje;
  • Uloga profesionalnih udruženja u borbi protiv korupcije;
  • Načini sprečavanja i izbegavanja koruptivnih rizika prilikom zapošljavanja kadrova koji prelaze iz javnog u privatni sektor, tj. izbegavanja konflikta interesa.
 • Izrađen predlog Deklaracije o borbi protiv korupcije za članice Globalnog dogovora, koji će u dogovorom sa UO biti poslat člnicama na razmatranje;
 • Izrađen predlog Sporazuma o integritetu učesnica u javnim nabavkama i primenjivost istog razmatrana sa Upravom za javne nabavke;
 • Dijalog i koordinacija sa organizacijama javnog i nevladinog sektora u borbi protiv korupcije.
slide17

RG za borbu protiv korupcije – plan za 2010. (1/2)

 • Anketiranje članica GD sa aspekta antikorupcije prema modelu Globalnog dogovora UN;
 • Proces razmatranja i usvajanja Deklaracije o borbi protiv korupcije među članicama Globalnog dogovora u Srbiji;
 • Usaglašavanje Pakta o integritetu u sistem javnih nabavki u Republici Srbiji i mogućnosti za njegovo integrisanje;
 • Pristup Kolektivnoj akciji za borbu protiv korupcije koju na globalnom nivou vode Svetska banka, UN i vodeće kompanije u oblasti antikorupcije;
slide18

RG za borbu protiv korupcije – plan za 2010. (2/2)

 • Animiranje članica za partnerske projekte, programe i edukaciju u oblasti antikorupcije;
 • Stalni dijalog i partnerstvo sa Odborom i Agencijom za borbu protiv korupcije;
 • Promocija značaja digitalnih sertifikata i elektronskog poslovanja za smanjenje korupcije;
slide19

Radna grupa za KDO u bankarstvu i finansijama

 • Članice: Akademija za bankarstvo i finansije, Banca Intesa, Credit Agricole, Eurobank EFG, Erste Bank, Hypo-Alpe-Adria Bank, Jubmes banka, KBC Banka, Komercijalna banka, KPMG, Narodna banka Srbije, Piraeus Bank, Societe Generale Banka.
 • Osnovni ciljevi:
  • Finansijska edukacija;
  • Zajednička saradnja po pitanju uvođenja novih i inovativnih proizvoda;
  • Organizovanje serije predavanja na temu KDO u bankarstvu i finansijama;
  • Podržavanje odabranih projekata i akcija, učešće u realizaciji pojedinih akcija koje su organizovane od strane ostalih radnih grupa;
  • Učenje na iskustvima drugih.
 • Radnom grupom predsedava:
 • Narodna banka Srbije.
slide20

RG za KDO u bankarstvu i finansijama – urađeno u 2009.

 • Obrazovni profil bankarski službenik:
  • Saradnja sa sedam srednjih škola iz šest gradova;
  • Jednonedeljna/dvonedeljna praksa za učenike trećeg/četvrtog razreda profila bankarski službenik u filijalama banaka - članica RG;
  • Poseta Narodnoj banci Srbije i Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca za učenike ovog profila;
  • Učešće predstavnika banaka-članica Radne grupe na maturskom ispitu;
  • Koncipiranje plana saradnje sa školama za školsku 2009/2010. godinu.
 • Projekat Upravljanjeličnim finansijama:
  • Besplatne radionice za građane;
  • Koncipiranje timova: za izradu radionica, izradu komunikacione strategije i predavača;
  • Studijska poseta Hrvatskom udruženju banaka;
  • Pilot radionica.
slide21

RG za KDO u bankarstvu i finansijama – plan za 2010.

 • Obrazovni profil bankarski službenik:
  • Jednonedeljna/dvonedeljna praksa za učenike trećeg/četvrtog razreda profila bankarski službenik u filijalama banaka - članica RG;
  • Organizovanje predavanja i treninga za profesore ovog obrazovnog profila;
  • Organizovanje predavanja za učenike na teme koje škole odaberu;
  • Poseta Narodnoj banci Srbije i Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca;
  • Učešće predstavnika banaka-članica Radne grupe na maturskom ispitu.
 • Projekat Upravljanjeličnim finansijama:
  • Nakon serije radionica u Beogradu, širenje radionica i po drugim gradovima u Srbiji;
  • Aktivna promocija radionica;
  • Revizija sadržaja radionica;
  • Planiranje radionica za 2011. godinu.
slide22

RG za životnu sredinu

 • Članice: Balkanski fond za lokalne inicijative, Beogradska poslovna škola, Carlsberg, Centar za monitoring i evaluaciju, Coca-Cola Hellenic, Coca-Cola System, Energoprojekt, Erste Bank, Fractal, Međunarodna organizacija rada, Opština Vrbas, Privredna komora Srbije, UNDP;
 • Osnovni ciljevi:
  • Unapređenje prakse kompanija – učesnica;
  • Aktivno učešće u dijalogu i osmišljavanju javnih politika i programa u okviru kojih se zajedničkim akcijama, tj. partnerskim projektima uvećajusinergetskiefekti i pružaju primeri dobre prakse privredi i društvu;
  • Promovisanje 3 “ekološka” principa GD.
 • Radnom grupom predsedava:
 • Coca Cola Hellenic.
slide23

RG za životnu sredinu - plan za 2010.

 • Promovisanje i uspostavljanjesistema zaštite životne sredine u organizacijama koje učestvuju u radu Globalnog dogovora u Srbiji;
 • Edukacija članica Globalnog dogovora po pitanju zaštite životne sredine:izrada materijala i organizovanje radionica;.
 • Analiza najboljih praksi i transfer znanja svim zainteresovanim članicama Globalnog dogovora u oblasti upravljanja ambalažnim otpadom, reciklaže i energetske efikasnosti;
 • Podrška događajima koji su vezani za životnu sredinu (Dan planete zemlje, Dan Voda, Supernatural festival, Oplaneti se itd.);
 • Kontinuirana saradnjama i razmena iskustava i znanja sa organizacija i udrženjima koji se bave žaštitom životne sredine, kao i iniciranje novih projekata/programa/aktivnosti sa relevantnim akterima u društvu.
slide24

RG za podršku u izradistrategije DOP-a

 • Članice:AmCham, ANEM, Banca Intesa, Balkanski fond za lokalne inicijative, Eurobank EFG, Erste Bank,Deloitte, Carlsberg, Centar za monitoring i evaluaciju, Coca-Cola Hellenic,Delta Holding, Forum mladih sa invaliditetom, Fractal, Holcim, Međunarodna organizacija rada, Narodna Banka Srbije, Siemens, SMart kolektiv, Societe Generale Banka, Telenor, Udruženje HR profesionalaca, UNDP;
 • Nastalakao potreba članica da se na nacionalnom nivou formuliše platforma koja će služiti za dalji razvoj i unapređenje društveno odgovornog poslovanja u Srbiji;
 • Ministarstvo rada i socijalne politike oformilo Radnu grupu za izradu Nacrta Strategije društveno odgovornog poslovanja (GD je pridruženi član);
 • Radna grupa za podršku u izradi strategije DOP-a sarađuje i koordinira svoj rad sa Vladinom radnom grupom;
 • Radnom grupom predsedava Deloitte (ko-predsedavajući su Erste banka i AmCham).
slide25

RG za podršku u izradistrategije DOP-a – plan za 2010.

 • Aktivan partner Ministarstvu rada i socijalne politike u kreiranju Nacrta Strategije društveno odgovornog poslovanja;
 • Da od svojih članica prikupi što više predloga kako bi strategija bila što relevantnija i koncipirana na participativan način;
 • Formulisati i uputiti Ministarstvu rada i socijalne politike ključne stavove članica povodom izrade Nacrta Strategije;
 • Učestvuje u javnim debatama koje se budu vodile u procesu koncipiranja ove Strategije;
slide26

Kontaktirajte nas!

 • www.unglobalcompact.rs
 • www.unglobalcompact.org
 • Andrea Brbaklić, Erste Bank, Direktor Službe komunikacija
 • andrea.brbaklic@erstebank.rs
 • Isidora Orlović, Narodna banka Srbije, samostalni stručni saradnik
 • isidora.orlovic@nbs.rs